WordPress.org

Plugin Directory

Changeset 795012


Ignore:
Timestamp:
10/28/13 21:33:28 (6 months ago)
Author:
joedolson
Message:

Commit dev version.

Location:
wp-to-twitter/trunk
Files:
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • wp-to-twitter/trunk/lang/wp-to-twitter-nl_NL.po

    r696109 r795012  
    33msgid "" 
    44msgstr "" 
    5 "PO-Revision-Date: 2013-04-11 17:06:02+0000\n" 
     5"PO-Revision-Date: 2013-10-03 19:19:30+0000\n" 
    66"MIME-Version: 1.0\n" 
    77"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 
     
    1111"Project-Id-Version: WP to Twitter\n" 
    1212 
    13 #: wp-to-twitter-manager.php:526 
     13#: wp-to-twitter-oauth.php:224 
     14msgid "Your application name cannot include the word \"Twitter.\"" 
     15msgstr "Uw applicatie naam kan niet het woord \"Twitter\" bevatten." 
     16 
     17#: wp-to-twitter-oauth.php:229 
     18msgid "<em>Do NOT create your access token yet.</em>" 
     19msgstr "<em>Creeër nog NIET uw toegangstoken.</em>" 
     20 
     21#: wp-to-twitter-oauth.php:233 
     22msgid "Return to the Details tab and create your access token." 
     23msgstr "Keer terug naar het tabblad Details en creëer uw toegangstoken." 
     24 
     25#: wp-to-twitter.php:326 
     26msgid "304 Not Modified: There was no new data to return" 
     27msgstr "304 Not Modified: Er was geen nieuwe data om terug te verzenden" 
     28 
     29#: wp-to-twitter.php:345 
     30msgid "422 Unprocessable Entity: The image uploaded could not be processed.." 
     31msgstr "422 Unprocessable Entity: De geuploade afbeelding kon niet worden verwerkt.." 
     32 
     33#: wp-to-twitter.php:1076 
     34msgid "WP Tweets PRO 1.5.2 allows you to select Twitter accounts. <a href=\"%s\">Log in and download now!</a>" 
     35msgstr "WP Tweets PRO 1.5.2 stelt u in staat om Twitter accounts te selecteren.<a href=\"%s\">Log in en download nu!</a>" 
     36 
     37#: wp-to-twitter.php:1078 
     38msgid "Upgrade to WP Tweets PRO to select Twitter accounts! <a href=\"%s\">Upgrade now!</a>" 
     39msgstr "Upgrade naar WP Tweets PRO om Twitter accounts te selecteren! <a href=\"%s\">Upgrade nu!</a>" 
     40 
     41#: wp-to-twitter.php:1109 
     42msgid "Tweets must be less than 140 characters; Twitter counts URLs as 22 or 23 characters. Template Tags: <code>#url#</code>, <code>#title#</code>, <code>#post#</code>, <code>#category#</code>, <code>#date#</code>, <code>#modified#</code>, <code>#author#</code>, <code>#account#</code>, <code>#tags#</code>, or <code>#blog#</code>." 
     43msgstr "Tweets moeten minder zijn 140 karakters; Twitter telt URLs als 22 of 23 karakters. Template Tags: <code>#url#</code>, <code>#title#</code>, <code>#post#</code>, <code>#category#</code>, <code>#date#</code>, <code>#modified#</code>, <code>#author#</code>, <code>#account#</code>, <code>#tags#</code>, of <code>#blog#</code>." 
     44 
     45#: wp-to-twitter.php:1499 
     46msgid "Tweet Status" 
     47msgstr "Tweet Status" 
     48 
     49#: wpt-feed.php:149 
     50msgid "Twitter returned an invalid response. It is probably down." 
     51msgstr "Twitter geeft een ongeldig antwoord. Waarschijnlijk zijn er problemen." 
     52 
     53#: wpt-widget.php:50 
     54msgid "Display a list of your latest tweets." 
     55msgstr "Geef een lijst weer van uw laatste tweets." 
     56 
     57#: wpt-widget.php:59 
     58msgid "WP to Twitter - Latest Tweets" 
     59msgstr "WP to Twitter - Laatste Tweets" 
     60 
     61#: wpt-widget.php:121 
     62msgid "<a href=\"%3$s\">about %1$s ago</a> via %2$s" 
     63msgstr "<a href=\"%3$s\">ongeveer %1$s geleden</a> via %2$s" 
     64 
     65#: wpt-widget.php:123 
     66msgid "<a href=\"%2$s\">about %1$s ago</a>" 
     67msgstr "<a href=\"%2$s\">ongeveer %1$s geleden</a>" 
     68 
     69#: wpt-widget.php:179 
     70msgid "Title" 
     71msgstr "Titel" 
     72 
     73#: wpt-widget.php:184 
     74msgid "Twitter Username" 
     75msgstr "Twitter Gebruikersnaam" 
     76 
     77#: wpt-widget.php:189 
     78msgid "Number of Tweets to Show" 
     79msgstr "Aantal weer te geven Tweets" 
     80 
     81#: wpt-widget.php:195 
     82msgid "Hide @ Replies" 
     83msgstr "Verberg @ Antwoorden" 
     84 
     85#: wpt-widget.php:200 
     86msgid "Include Retweets" 
     87msgstr "Bijsluiten Retweets" 
     88 
     89#: wpt-widget.php:205 
     90msgid "Parse links" 
     91msgstr "Ontleed Links" 
     92 
     93#: wpt-widget.php:210 
     94msgid "Parse @mentions" 
     95msgstr "Ontleed @vermeldingen" 
     96 
     97#: wpt-widget.php:215 
     98msgid "Parse #hashtags" 
     99msgstr "Ontleed #hashtags" 
     100 
     101#: wpt-widget.php:220 
     102msgid "Include Reply/Retweet/Favorite Links" 
     103msgstr "Bijsluiten Antwoord/Retweet/Favorieten Links" 
     104 
     105#: wpt-widget.php:225 
     106msgid "Include Tweet source" 
     107msgstr "Bijsluiten Tweet bron" 
     108 
     109#: wp-to-twitter-manager.php:178 
     110msgid "Error:" 
     111msgstr "Fout:" 
     112 
     113#: wp-to-twitter-manager.php:643 
     114msgid "No Analytics" 
     115msgstr "Geen Analytics" 
     116 
     117#: wp-to-twitter-manager.php:792 
     118msgid "Allow users to post to their own Twitter accounts" 
     119msgstr "Sta gebruikers toe om berichten te plaatsen op hun eigen Twitter accounts" 
     120 
     121#: wp-to-twitter-manager.php:793 
     122msgid "Set a timer to send your Tweet minutes or hours after you publish" 
     123msgstr "Stel een timer in om uw Tweet te verzenden minuten of uren na uw publicatie" 
     124 
     125#: wp-to-twitter-manager.php:794 
     126msgid "Automatically re-send Tweets after publishing" 
     127msgstr "Automatisch herzenden van Tweets na publicatie" 
     128 
     129#: wp-to-twitter-manager.php:795 
     130msgid "Send Tweets for approved comments" 
     131msgstr "Verzend Tweets voor goedgekeurde reacties" 
     132 
     133#: wp-to-twitter.php:64 
     134msgid "The current version of WP Tweets PRO is <strong>%s</strong>. <a href=\"http://www.joedolson.com/articles/account/\">Upgrade for best compatibility!</a>" 
     135msgstr "De huidige versie van WP Tweets PRO is <strong>%s</strong>. <a href=\"http://www.joedolson.com/articles/account/\">Upgrade voor de beste compatibiliteit!</a>" 
     136 
     137#: wp-to-twitter.php:86 
     138msgid "Tweeting of comments has been moved to <a href=\"%1$s\">WP Tweets PRO</a>. You will need to upgrade in order to Tweet comments. <a href=\"%2$s\">Dismiss</a>" 
     139msgstr "Tweeten van reacties is verplaatst naar <a href=\"%1$s\">WP Tweets PRO</a>. U moet upgraden om reacties te kunnen tweeten. <a href=\"%2$s\">Verberg</a>" 
     140 
     141#: wp-to-twitter.php:1010 
     142msgid "Tweeting %s edits is disabled." 
     143msgstr "Tweet bewerking van %s is uitgeschakeld." 
     144 
     145#: wp-to-twitter.php:1454 
     146msgid "I hope you've enjoyed <strong>WP to Twitter</strong>! Take a look at <a href='%s'>upgrading to WP Tweets PRO</a> for advanced Tweeting with WordPress! <a href='%s'>Dismiss</a>" 
     147msgstr "Ik hoop dat u plezier heeft van <strong>WP to Twitter</strong>! Kijk ook naar een <a href='%s'>upgrade naar WP Tweets PRO</a> voor geavanceerd tweeten met  WordPress! <a href='%s'>Verberg</a>" 
     148 
     149msgid "Posts a Tweet when you update your WordPress blog or post to your blogroll, using your URL shortening service. Rich in features for customizing and promoting your Tweets." 
     150msgstr "Plaats een tweet wanneer u uw WordPress blog update of iets op uw blogroll plaatst met gebruik van uw URL verkortingsservice. Rijk aan functies voor het aanpassen en het promoten van uw tweets." 
     151 
     152#: wp-to-twitter-shorteners.php:378 
     153msgid "Your jotURL account details" 
     154msgstr "Uw jotURL account gegevens" 
     155 
     156#: wp-to-twitter-shorteners.php:382 
     157msgid "Your jotURL public <abbr title='application programming interface'>API</abbr> key:" 
     158msgstr "Uw jotURL public <abbr title='application programming interface'>API</abbr> sleutel:" 
     159 
     160#: wp-to-twitter-shorteners.php:383 
     161msgid "Your jotURL private <abbr title='application programming interface'>API</abbr> key:" 
     162msgstr "Uw jotURL private <abbr title='application programming interface'>API</abbr> sleutel:" 
     163 
     164#: wp-to-twitter-shorteners.php:384 
     165msgid "Parameters to add to the long URL (before shortening):" 
     166msgstr "Parameters om toe te voegen aan de lange URL (voor verkorting):" 
     167 
     168#: wp-to-twitter-shorteners.php:384 
     169msgid "Parameters to add to the short URL (after shortening):" 
     170msgstr "Parameters om toe te voegen aan de korte URL (na verkorting):" 
     171 
     172#: wp-to-twitter-shorteners.php:385 
     173msgid "View your jotURL public and private API key" 
     174msgstr "Bekijk uw jotURL public and private API sleutels" 
     175 
     176#: wp-to-twitter-shorteners.php:388 
     177msgid "Save jotURL settings" 
     178msgstr "Bewaar jotURL instellingen" 
     179 
     180#: wp-to-twitter-shorteners.php:388 
     181msgid "Clear jotURL settings" 
     182msgstr "Verwijder jotURL instellingen" 
     183 
     184#: wp-to-twitter-shorteners.php:389 
     185msgid "A jotURL public and private API key is required to shorten URLs via the jotURL API and WP to Twitter." 
     186msgstr "Een jotURL public en private API sleutel zijn benodigd om URLs te verkorten via de jotURL API en WP to Twitter." 
     187 
     188#: wp-to-twitter-shorteners.php:484 
     189msgid "jotURL private API Key Updated. " 
     190msgstr "jotURL private API sleutel bijgewerkt. " 
     191 
     192#: wp-to-twitter-shorteners.php:487 
     193msgid "jotURL private API Key deleted. You cannot use the jotURL API without a private API key. " 
     194msgstr "jotURL private API sleutel verwijderd. U kan niet de jotURL API gebruiken zonder een private API sleutel. " 
     195 
     196#: wp-to-twitter-shorteners.php:489 
     197msgid "jotURL private API Key not added - <a href='https://www.joturl.com/reserved/api.html'>get one here</a>! A private API key is required to use the jotURL URL shortening service. " 
     198msgstr "jotURL private API sleutel niet toegevoegd - <a href='https://www.joturl.com/reserved/api.html'>verkrijg er een hier</a>! Een private API sleutel is benodigd om gebruik te kunnen maken van de jotURL URL verkorter. " 
     199 
     200#: wp-to-twitter-shorteners.php:493 
     201msgid "jotURL public API Key Updated. " 
     202msgstr "jotURL public API sleutel bijgewerkt. " 
     203 
     204#: wp-to-twitter-shorteners.php:496 
     205msgid "jotURL public API Key deleted. You cannot use the jotURL API without providing your public API Key. " 
     206msgstr "jotURL public API sleutel verwijderd. U kan niet de jotURL API gebruiken zonder uw public API sleutel in te geven. " 
     207 
     208#: wp-to-twitter-shorteners.php:498 
     209msgid "jotURL public API Key not added - <a href='https://www.joturl.com/reserved/api.html'>get one here</a>! " 
     210msgstr "jotURL public API sleutel niet ingevuld - <a href='https://www.joturl.com/reserved/api.html'>verkrijg er een hier</a>! " 
     211 
     212#: wp-to-twitter-shorteners.php:504 
     213msgid "Long URL parameters added. " 
     214msgstr "Lange URL parameters toegevoegd. " 
     215 
     216#: wp-to-twitter-shorteners.php:507 
     217msgid "Long URL parameters deleted. " 
     218msgstr "Lange URL parameters verwijderd. " 
     219 
     220#: wp-to-twitter-shorteners.php:513 
     221msgid "Short URL parameters added. " 
     222msgstr "Korte URL parameters toegevoegd. " 
     223 
     224#: wp-to-twitter-shorteners.php:516 
     225msgid "Short URL parameters deleted. " 
     226msgstr "Korte URL parameters verwijderd. " 
     227 
     228#: wp-to-twitter-shorteners.php:530 
     229msgid "You must add your jotURL public and private API key in order to shorten URLs with jotURL." 
     230msgstr "U moet uw jotURL public en private API sleutels toevoegen om URLs te verkorten met jotURL." 
     231 
     232#: wp-to-twitter-manager.php:530 
    14233msgid "Tags" 
    15234msgstr "Tags" 
    16235 
    17 #: wp-to-twitter-manager.php:542 
     236#: wp-to-twitter-manager.php:546 
    18237msgid "Template Tag Settings" 
    19238msgstr "Template Tag Instellingen" 
    20239 
    21 #: wp-to-twitter-manager.php:544 
     240#: wp-to-twitter-manager.php:548 
    22241msgid "Extracted from the post. If you use the 'Excerpt' field, it will be used instead." 
    23 msgstr "Uittreksel van het bericht. Als je het 'Excerpt' veld gebruikt wordt dat gebruikt." 
    24  
    25 #: wp-to-twitter-manager.php:587 
     242msgstr "Uittreksel van het bericht. Als u het 'Excerpt' veld gebruikt zal het in plaats daarvan worden gebruikt." 
     243 
     244#: wp-to-twitter-manager.php:591 
    26245msgid "Template tag priority order" 
    27 msgstr "Template tag prioriteitsvolgorde" 
    28  
    29 #: wp-to-twitter-manager.php:588 
     246msgstr "Prioriteitsvolgorde template tag" 
     247 
     248#: wp-to-twitter-manager.php:592 
    30249msgid "The order in which items will be abbreviated or removed from your Tweet if the Tweet is too long to send to Twitter." 
    31 msgstr "" 
    32 "De volgorde waarin onderdelen worden afgekort of verwijderd van je Tweet als je Tweet te lang is om naar Twitter te sturen.\n" 
    33 "The order in which items will be abbreviated or removed from your Tweet if the Tweet is too long to send to Twitter." 
    34  
    35 #: wp-to-twitter-manager.php:641 
     250msgstr "De volgorde waarin onderdelen worden afgekort of verwijderd van uw Tweet als uw Tweet te lang is om naar Twitter te sturen." 
     251 
     252#: wp-to-twitter-manager.php:647 
    36253msgid "Author Settings" 
    37 msgstr "Auteur instellingen" 
    38  
    39 #: wp-to-twitter-manager.php:646 
     254msgstr "Auteur Instellingen" 
     255 
     256#: wp-to-twitter-manager.php:652 
    40257msgid "Authors can add their username in their user profile. With the free edition of WP to Twitter, it adds an @reference to the author. The @reference is placed using the <code>#account#</code> shortcode, which will pick up the main account if the user account isn't configured." 
    41 msgstr "" 
    42  
    43 #: wp-to-twitter-manager.php:650 
     258msgstr "Auteurs kunnen hun gebruikersnaam toevoegen in hun gebruikersprofiel. Met de gratis versie van WP to Twitter wordt een @verwijzing toegevoegd naar de auteur. De @ verwijzing wordt geplaatst met gebruikmaking van de <code>#account#</code> shortcode, welke het standaardaccount zal selecteren wanneer de gebruikersaccount niet is geconfigureerd." 
     259 
     260#: wp-to-twitter-manager.php:656 
    44261msgid "Permissions" 
    45262msgstr "Rechten" 
    46263 
    47 #: wp-to-twitter-manager.php:687 
     264#: wp-to-twitter-manager.php:691 
    48265msgid "Error Messages and Debugging" 
    49 msgstr "" 
    50  
    51 #: wp-to-twitter-manager.php:807 
     266msgstr "Foutmeldingen en Debuggen" 
     267 
     268#: wp-to-twitter-manager.php:812 
    52269msgid "<code>#cat_desc#</code>: custom value from the category description field" 
    53 msgstr "" 
    54  
    55 #: wp-to-twitter-manager.php:814 
     270msgstr "<code>#cat_desc#</code>: aangepaste waarde van het categorie omschrijvingsveld" 
     271 
     272#: wp-to-twitter-manager.php:819 
    56273msgid "<code>#@#</code>: the twitter @reference for the author or blank, if not set" 
    57 msgstr "" 
    58  
    59 #: wp-to-twitter-oauth.php:176 
     274msgstr "<code>#@#</code>: de twitter @verwijzing voor de auteur of leeg, indien niet ingesteld" 
     275 
     276#: wp-to-twitter-oauth.php:184 
    60277msgid "Connection Problems? Try <a href='#wpt_http'>switching to <code>http</code> queries</a>." 
    61 msgstr "" 
    62  
    63 #: wp-to-twitter-oauth.php:272 
     278msgstr "Connectie Problemen? Probeer <a href='#wpt_http'>om te schakelen naar <code>http</code> query&#39;s</a>." 
     279 
     280#: wp-to-twitter-oauth.php:280 
    64281msgid "<strong>Troubleshooting tip:</strong> Connected, but getting a error that your Authentication credentials are missing or incorrect? Check that your Access token has read and write permission. If not, you'll need to create a new token. <a href=\"http://www.joedolson.com/articles/wp-to-twitter/support-2/#q1\">Read the FAQ</a>" 
    65 msgstr "" 
    66  
    67 #: wp-to-twitter-oauth.php:298 wp-to-twitter-oauth.php:304 
     282msgstr "<strong>Probleemoplossing tip:</strong> Connectie gemaakt, maar een foutmelding dat uw authenticatie gegevens niet ingevuld of onjuist zijn? Controleer dat uw  Access token lees- en schrijfrechten heeft. Zo niet, dan moet u een nieuw token genereren. <a href=\"http://www.joedolson.com/articles/wp-to-twitter/support-2/#q1\">lees de FAQ (Engels)</a>" 
     283 
     284#: wp-to-twitter-oauth.php:306 wp-to-twitter-oauth.php:312 
    68285msgid "Twitter's server time: " 
    69286msgstr "Twitter's servertijd:" 
    70287 
    71 #: wp-to-twitter.php:69 
     288#: wp-to-twitter.php:73 
    72289msgid "WP to Twitter requires WordPress 3.1.4 or a more recent version <a href=\"http://codex.wordpress.org/Upgrading_WordPress\">Please update WordPress to continue using WP to Twitter with all features!</a>" 
    73 msgstr "" 
    74  
    75 #: wp-to-twitter.php:304 
     290msgstr "WP to Twitter vereist WordPress 3.1.4 of een meer recentere versie <a href=\"http://codex.wordpress.org/Upgrading_WordPress\">werk WordPress bij om WP to Twitter te kunnen gebruiken met alle functies!</a>" 
     291 
     292#: wp-to-twitter.php:336 
    76293msgid "403 Forbidden: The request is understood, but it has been refused by Twitter. Reasons: Too many Tweets in a short time or the same Tweet was submitted twice, among others. Not an error from WP to Twitter." 
    77 msgstr "" 
    78  
    79 #: wp-to-twitter.php:1279 
     294msgstr "403 Forbidden: De aanvraag is begrepen maar werd door Twitter afgewezen. Reden: teveel Tweets in een te korte tijd of dezelfde Tweet was dubbel geplaatst. Geen foutmelding van WP to Twitter." 
     295 
     296#: wp-to-twitter.php:1377 
    80297msgid "Upgrade" 
    81 msgstr "" 
    82  
    83 #: wp-to-twitter-manager.php:531 
     298msgstr "Upgrade" 
     299 
     300#: wp-to-twitter-manager.php:535 
    84301msgid "Use tag slug as hashtag value" 
    85 msgstr "" 
    86  
    87 #: wp-to-twitter.php:1024 
    88 msgid "Tweets are no more than 140 characters; Twitter counts URLs as 20 or 21 characters. Template tags: <code>#url#</code>, <code>#title#</code>, <code>#post#</code>, <code>#category#</code>, <code>#date#</code>, <code>#modified#</code>, <code>#author#</code>, <code>#account#</code>, <code>#tags#</code>, or <code>#blog#</code>." 
    89 msgstr "" 
    90  
    91 #: wp-to-twitter-manager.php:176 
     302msgstr "Gebruik tag slug als hashtag waarde" 
     303 
     304#: wp-to-twitter-manager.php:177 
    92305msgid "WP to Twitter failed to connect with Twitter. Try <a href=\"#wpt_http\">switching to an HTTP connection</a>." 
    93 msgstr "" 
    94  
    95 #: wp-to-twitter-shorteners.php:445 
     306msgstr "WP to Twitter kon geen connectie maken met Twitter. Probeer <a href=\"#wpt_http\">om te schakelen naar een HTTP connectie</a>." 
     307 
     308#: wp-to-twitter-shorteners.php:548 
    96309msgid "Choose a short URL service (account settings below)" 
    97 msgstr "" 
    98  
    99 #: wp-to-twitter-shorteners.php:451 
     310msgstr "Kies een URL verkorter (account instellingen onder)" 
     311 
     312#: wp-to-twitter-shorteners.php:554 
    100313msgid "YOURLS (on this server)" 
    101 msgstr "" 
    102  
    103 #: wp-to-twitter-shorteners.php:452 
     314msgstr "YOURLS (op deze server)" 
     315 
     316#: wp-to-twitter-shorteners.php:555 
    104317msgid "YOURLS (on a remote server)" 
    105318msgstr "YOURLS (op een remote server)" 
    106319 
    107 #: wp-to-twitter-manager.php:493 
    108 msgid "In addition to standard template tags, comments can use <code>#commenter#</code> to post the commenter's name in the Tweet. <em>Use this at your own risk</em>, as it lets anybody who can post a comment on your site post a phrase in your Twitter stream." 
    109 msgstr "" 
    110  
    111 #: wp-to-twitter.php:60 
    112 msgid "The current version of WP Tweets PRO is <strong>%s</strong>. Upgrade for best compatibility!" 
    113 msgstr "" 
    114  
    115 #: wpt-functions.php:231 
     320#: wpt-functions.php:264 
    116321msgid "Thank you for supporting the continuing development of this plug-in! I'll get back to you as soon as I can. Please ensure that you can receive email at <code>%s</code>." 
    117 msgstr "" 
    118  
    119 #: wpt-functions.php:233 
     322msgstr "Dank u voor de ondersteuning t.b.v. de verdere ontwikkeling van deze plugin! Ik neem zo snel mogelijk contact met u op. Wees er zeker van dat u email kunt ontvangen via <code>%s</code>." 
     323 
     324#: wpt-functions.php:266 
    120325msgid "Thanks for using WP to Twitter. Please ensure that you can receive email at <code>%s</code>." 
    121 msgstr "" 
    122  
    123 #: wpt-functions.php:253 
     326msgstr "Bedankt voor het gebruiken van WP to Twitter. Wees er zeker van dat u email kunt ontvangen via <code>%s</code>." 
     327 
     328#: wpt-functions.php:285 
    124329msgid "Reply to:" 
    125330msgstr "Antwoord naar:" 
    126331 
    127 #: wp-to-twitter-manager.php:668 
     332#: wp-to-twitter-manager.php:672 
    128333msgid "The lowest user group that can add their Twitter information" 
    129 msgstr "" 
    130  
    131 #: wp-to-twitter-manager.php:673 
     334msgstr "De laagste gebruikersgroep die hun Twitter informatie kunnen toevoegen" 
     335 
     336#: wp-to-twitter-manager.php:677 
    132337msgid "The lowest user group that can see the Custom Tweet options when posting" 
    133 msgstr "" 
    134  
    135 #: wp-to-twitter-manager.php:678 
     338msgstr "De laagste gebruikersgroep die de Aangepaste Tweet opties kunnen zien bij het plaatsen" 
     339 
     340#: wp-to-twitter-manager.php:682 
    136341msgid "The lowest user group that can toggle the Tweet/Don't Tweet option" 
    137342msgstr "De laagste user groep dat Tweet / Geen Tweet opties aan en uit kan zetten" 
    138343 
    139 #: wp-to-twitter-manager.php:683 
     344#: wp-to-twitter-manager.php:687 
    140345msgid "The lowest user group that can send Twitter updates" 
    141346msgstr "De laagste user groep dat Twitter updates kan sturen" 
    142347 
    143 #: wp-to-twitter-manager.php:811 
     348#: wp-to-twitter-manager.php:816 
    144349msgid "<code>#author#</code>: the post author (@reference if available, otherwise display name)" 
    145 msgstr "" 
    146  
    147 #: wp-to-twitter-manager.php:812 
     350msgstr "<code>#author#</code>: auteur van het bericht (@verwijzing indien beschikbaar, anders weergave naam)" 
     351 
     352#: wp-to-twitter-manager.php:817 
    148353msgid "<code>#displayname#</code>: post author's display name" 
    149 msgstr "" 
    150  
    151 #: wp-to-twitter.php:274 
     354msgstr "<code>#displayname#</code>: plaats weergave naam auteur" 
     355 
     356#: wp-to-twitter.php:291 
    152357msgid "This tweet was blank and could not be sent to Twitter." 
    153 msgstr "" 
    154  
    155 #: wp-to-twitter.php:307 
     358msgstr "Deze Tweet was leeg en kon niet naar Twitter verzonden worden" 
     359 
     360#: wp-to-twitter.php:339 
    156361msgid "404 Not Found: The URI requested is invalid or the resource requested does not exist." 
    157 msgstr "" 
    158  
    159 #: wp-to-twitter.php:310 
     362msgstr "404 Not Found: De gevraagde URI is ongeldig of de opgevraagde bron bestaat niet." 
     363 
     364#: wp-to-twitter.php:342 
    160365msgid "406 Not Acceptable: Invalid Format Specified." 
    161 msgstr "" 
    162  
    163 #: wp-to-twitter.php:313 
     366msgstr "406 Not Acceptable: Ongeldig Format Gespecificeerd." 
     367 
     368#: wp-to-twitter.php:348 
    164369msgid "429 Too Many Requests: You have exceeded your rate limits." 
    165 msgstr "" 
    166  
    167 #: wp-to-twitter.php:325 
     370msgstr "429 Too Many Requests: U heeft uw limiet overschreden." 
     371 
     372#: wp-to-twitter.php:360 
    168373msgid "504 Gateway Timeout: The Twitter servers are up, but the request couldn't be serviced due to some failure within our stack. Try again later." 
    169 msgstr "" 
    170  
    171 #: wp-to-twitter.php:967 
     374msgstr "504 Gateway Timeout: De Twitter-servers werken, maar het verzoek kon niet worden gehonoreerd vanwege een fout in onze stack. Probeer het later opnieuw." 
     375 
     376#: wp-to-twitter.php:1028 
    172377msgid "Your prepended Tweet text; not part of your template." 
    173 msgstr "" 
    174  
    175 #: wp-to-twitter.php:970 
     378msgstr "Uw voorgevoegde Tweet tekst; geen onderdeel van uw template." 
     379 
     380#: wp-to-twitter.php:1031 
    176381msgid "Your appended Tweet text; not part of your template." 
    177 msgstr "" 
    178  
    179 #: wp-to-twitter.php:1072 
     382msgstr "Uw toegevoegde Tweet tekst; geen onderdeel van uw template." 
     383 
     384#: wp-to-twitter.php:1130 
    180385msgid "Your role does not have the ability to Post Tweets from this site." 
    181 msgstr "" 
    182  
    183 #: wp-to-twitter.php:1178 
     386msgstr "Uw rol heeft niet de mogelijkheid om Tweets te plaatsen vanaf deze site." 
     387 
     388#: wp-to-twitter.php:1275 
    184389msgid "Hide account name in Tweets" 
    185390msgstr "Verberg accountnaam in Tweets" 
    186391 
    187 #: wp-to-twitter.php:1179 
     392#: wp-to-twitter.php:1276 
    188393msgid "Do not display my account in the #account# template tag." 
    189 msgstr "" 
    190  
    191 #: wpt-functions.php:256 
     394msgstr "Geef mijn account niet weer in de #account# template tag." 
     395 
     396#: wpt-functions.php:288 
    192397msgid "I have read <a href=\"%1$s\">the FAQ for this plug-in</a> <span>(required)</span>" 
    193 msgstr "" 
    194  
    195 #: wpt-functions.php:259 
     398msgstr "I heb de <a href=\"%1$s\">FAQ voor deze plugin (Engels)</a> gelezen<span>(vereist)</span>" 
     399 
     400#: wpt-functions.php:291 
    196401msgid "I have <a href=\"%1$s\">made a donation to help support this plug-in</a>" 
    197 msgstr "" 
    198  
    199 #: wpt-functions.php:262 
     402msgstr "I heb <a href=\"%1$s\">een donatie gemaakt om deze plugin te ondersteunen</a>" 
     403 
     404#: wpt-functions.php:294 
    200405msgid "Support Request:" 
    201 msgstr "" 
    202  
    203 #: wp-to-twitter-manager.php:472 
     406msgstr "Support Aanvraag:" 
     407 
     408#: wp-to-twitter-manager.php:485 
    204409msgid "Settings for type \"%1$s\"" 
    205 msgstr "" 
    206  
    207 #: wp-to-twitter-manager.php:475 
     410msgstr "Instellingen voor type \"%1$s\"" 
     411 
     412#: wp-to-twitter-manager.php:488 
    208413msgid "Update when %1$s %2$s is published" 
    209 msgstr "" 
    210  
    211 #: wp-to-twitter-manager.php:475 
     414msgstr "Update wanneer %1$s %2$s is geplaatst" 
     415 
     416#: wp-to-twitter-manager.php:488 
    212417msgid "Text for new %1$s updates" 
    213 msgstr "" 
    214  
    215 #: wp-to-twitter-manager.php:479 
     418msgstr "Tekst voor nieuwe %1$s updates" 
     419 
     420#: wp-to-twitter-manager.php:492 
    216421msgid "Update when %1$s %2$s is edited" 
    217 msgstr "" 
    218  
    219 #: wp-to-twitter-manager.php:479 
     422msgstr "Update wanneer %1$s %2$s is bewerkt" 
     423 
     424#: wp-to-twitter-manager.php:492 
    220425msgid "Text for %1$s editing updates" 
    221 msgstr "" 
    222  
    223 #: wp-to-twitter-oauth.php:209 
     426msgstr "Tekst voor %1$s bewerkingsupdates" 
     427 
     428#: wp-to-twitter-oauth.php:217 
    224429msgid "Your server timezone (should be UTC,GMT,Europe/London or equivalent):" 
    225 msgstr "" 
    226  
    227 #: wp-to-twitter-shorteners.php:454 
     430msgstr "Uw server tijdzone (moet UTC, GMT, Europa/Londen of gelijkwaardig zijn):" 
     431 
     432#: wp-to-twitter-shorteners.php:558 
    228433msgid "Use Twitter Friendly Links." 
    229 msgstr "" 
    230  
    231 #: wp-to-twitter-shorteners.php:288 
     434msgstr "Gebruik Twitter-Vriendelijke Links." 
     435 
     436#: wp-to-twitter-shorteners.php:332 
    232437msgid "View your Bit.ly username and API key" 
    233 msgstr "" 
    234  
    235 #: wp-to-twitter-shorteners.php:333 
     438msgstr "Bekijk uw Bit.ly gebruikersnaam en API sleutel" 
     439 
     440#: wp-to-twitter-shorteners.php:394 
    236441msgid "Your shortener does not require any account settings." 
    237 msgstr "" 
    238  
    239 #: wp-to-twitter.php:288 
     442msgstr "Uw verkorter vereist geen enkele account instelling." 
     443 
     444#: wp-to-twitter.php:317 
    240445msgid "Your Twitter application does not have read and write permissions. Go to <a href=\"%s\">your Twitter apps</a> to modify these settings." 
    241 msgstr "" 
    242  
    243 #: wp-to-twitter.php:1044 
     446msgstr "Uw Twitter applicatie heeft geen lees- en schrijfrechten. Ga naar <a href=\"%s\">uw Twitter applicaties</a> om deze instellingen aan te passen." 
     447 
     448#: wp-to-twitter.php:1152 
    244449msgid "Failed Tweets" 
    245 msgstr "" 
    246  
    247 #: wp-to-twitter.php:1059 
     450msgstr "Mislukte Tweets" 
     451 
     452#: wp-to-twitter.php:1167 
    248453msgid "No failed tweets on this post." 
    249454msgstr "Geen mislukte tweets voor dit bericht." 
    250455 
    251 #: wp-to-twitter-manager.php:785 
     456#: wp-to-twitter-manager.php:789 
    252457msgid "Upgrade to <strong>WP Tweets PRO</strong> for more options!" 
    253 msgstr "" 
    254  
    255 #: wp-to-twitter-manager.php:817 
     458msgstr "Upgrade naar <strong>WP Tweets PRO</strong> voor meer opties!" 
     459 
     460#: wp-to-twitter-manager.php:822 
    256461msgid "<code>#reference#</code>: Used only in co-tweeting. @reference to main account when posted to author account, @reference to author account in post to main account." 
    257 msgstr "" 
    258  
    259 #: wp-to-twitter-oauth.php:276 
     462msgstr "<code>#reference#</code>: Alleen gebruikt in co-tweeten. @verwijzing naar het standaardaccount wanneer geplaatst is naar het auteursaccount, @verwijzing naar het auteursaccount in het bericht naar het standaardaccount." 
     463 
     464#: wp-to-twitter-oauth.php:284 
    260465msgid "WP to Twitter could not contact Twitter's remote server. Here is the error triggered: " 
    261 msgstr "" 
    262  
    263 #: wp-to-twitter.php:259 
     466msgstr "WP to Twitter kon geen contact maken met de externe server van Twitter. Deze fout wordt getriggerd:" 
     467 
     468#: wp-to-twitter.php:276 
    264469msgid "This account is not authorized to post to Twitter." 
    265 msgstr "" 
    266  
    267 #: wp-to-twitter.php:268 
     470msgstr "Dit account is niet bevoegd om te posten op Twitter." 
     471 
     472#: wp-to-twitter.php:285 
    268473msgid "This tweet is identical to another Tweet recently sent to this account." 
    269 msgstr "" 
    270  
    271 #: wp-to-twitter.php:959 
    272 msgid "WP to Twitter can do more for you! Take a look at WP Tweets Pro!" 
    273 msgstr "" 
    274  
    275 #: wp-to-twitter-shorteners.php:254 
     474msgstr "Deze tweet is identiek aan een andere Tweet welke onlangs is verzonden naar dit account." 
     475 
     476#: wp-to-twitter-shorteners.php:298 
    276477msgid "(optional)" 
    277478msgstr "(optioneel)" 
    278479 
    279 #: wp-to-twitter-manager.php:599 
     480#: wp-to-twitter-manager.php:603 
    280481msgid "Do not post Tweets by default (editing only)" 
    281 msgstr "Post tweets niet als default waarde (alleen bij editing)" 
    282  
    283 #: wp-to-twitter-manager.php:809 
     482msgstr "Plaats tweets niet standaard (alleen bij bijwerking)" 
     483 
     484#: wp-to-twitter-manager.php:814 
    284485msgid "<code>#modified#</code>: the post modified date" 
    285 msgstr "<code>#modified#</code>: tijdstip waarop post is aangepast" 
    286  
    287 #: wp-to-twitter-oauth.php:274 
     486msgstr "<code>#modified#</code>: tijdstip waarop bericht is aangepast" 
     487 
     488#: wp-to-twitter-oauth.php:282 
    288489msgid "Your time stamps are more than 5 minutes apart. Your server could lose its connection with Twitter." 
    289490msgstr "Er zit meer dan 5 minuten verschil tussen uw server en Twitter. Uw server connectie met Twitter kan hierdoor verbroken worden." 
    290491 
    291 #: wp-to-twitter-manager.php:644 
     492#: wp-to-twitter-manager.php:650 
    292493msgid "Authors have individual Twitter accounts" 
    293 msgstr "" 
    294 "Auteurs hebben individuele Twitter accounts\n" 
    295 "-alternatief-\n" 
    296 "Auteurs hebben afzonderlijkse Twitter accounts" 
    297  
    298 #: wp-to-twitter-manager.php:689 
     494msgstr "Auteurs hebben individuele Twitter accounts" 
     495 
     496#: wp-to-twitter-manager.php:693 
    299497msgid "Disable global URL shortener error messages." 
    300498msgstr "Uitschakelen globale URL verkorter foutmeldingen." 
    301499 
    302 #: wp-to-twitter-manager.php:690 
     500#: wp-to-twitter-manager.php:694 
    303501msgid "Disable global Twitter API error messages." 
    304502msgstr "Uitschakelen globale Twitter API foutmeldingen." 
    305503 
    306 #: wp-to-twitter-manager.php:692 
     504#: wp-to-twitter-manager.php:696 
    307505msgid "Get Debugging Data for OAuth Connection" 
    308506msgstr "Verkrijg debugging data voor OAuth connectie" 
    309507 
    310 #: wp-to-twitter-manager.php:694 
     508#: wp-to-twitter-manager.php:698 
    311509msgid "Switch to <code>http</code> connection. (Default is https)" 
    312 msgstr "kies voor  <code>http</code> connectie (Default is https) " 
    313  
    314 #: wp-to-twitter-manager.php:696 
     510msgstr "kies voor <code>http</code> connectie. (Standaard is https) " 
     511 
     512#: wp-to-twitter-manager.php:700 
    315513msgid "I made a donation, so stop whinging at me, please." 
    316 msgstr "Ik heb al een donatie gemaakt, dus stop a.u.b. met zeuren." 
    317  
    318 #: wp-to-twitter-manager.php:710 
     514msgstr "Ik heb al gedoneerd, dus stop a.u.b. met zeuren." 
     515 
     516#: wp-to-twitter-manager.php:714 
    319517msgid "Limit Updating Categories" 
    320 msgstr "Limiteer Updaten Categorieën" 
    321  
    322 #: wp-to-twitter-manager.php:713 
     518msgstr "Beperk Updaten Categorieën" 
     519 
     520#: wp-to-twitter-manager.php:717 
    323521msgid "If no categories are checked, limiting by category will be ignored, and all categories will be Tweeted." 
    324 msgstr "Als er geen categorieën worden gekozen, werkt limiteren per categorie niet zullen alle categorieën getweet worden" 
    325  
    326 #: wp-to-twitter-manager.php:714 
     522msgstr "Als er geen categorieën worden gekozen, werkt beperken per categorie niet en zullen alle categorieën getweet worden." 
     523 
     524#: wp-to-twitter-manager.php:718 
    327525msgid "<em>Category limits are disabled.</em>" 
    328 msgstr "<em>Categorie limieten zijn uitgeschakeld.</em>" 
    329  
    330 #: wp-to-twitter-manager.php:723 
     526msgstr "<em>Categorie beperkingen zijn uitgeschakeld.</em>" 
     527 
     528#: wp-to-twitter-manager.php:727 
    331529msgid "Get Plug-in Support" 
    332 msgstr "Vraag Plug-in Support " 
    333  
    334 #: wp-to-twitter-manager.php:734 
     530msgstr "Vraag Plugin Support " 
     531 
     532#: wp-to-twitter-manager.php:738 
    335533msgid "Check Support" 
    336 msgstr "Ondersteuning Raadplegen" 
    337  
    338 #: wp-to-twitter-manager.php:734 
     534msgstr "Support Raadplegen" 
     535 
     536#: wp-to-twitter-manager.php:738 
    339537msgid "Check whether your server supports <a href=\"http://www.joedolson.com/articles/wp-to-twitter/\">WP to Twitter's</a> queries to the Twitter and URL shortening APIs. This test will send a status update to Twitter and shorten a URL using your selected methods." 
    340 msgstr "Selecteer of je server <a href=\"http://www.joedolson.com/articles/wp-to-twitter/\">WP to Twitter's</a> queries ondersteund naar de Twitter en URL verkorter API's. Deze test zal een status update sturen naar Twitter en een URL verkorten met gebruik van jouw geselecteerde methodes." 
    341  
    342 #: wp-to-twitter-manager.php:752 
     538msgstr "Selecteer of uw server <a href=\"http://www.joedolson.com/articles/wp-to-twitter/\">WP to Twitter's</a> queries ondersteund naar de Twitter en URL verkorter API's. Deze test zal een status update sturen naar Twitter en een URL verkorten met gebruik van uw geselecteerde methodes." 
     539 
     540#: wp-to-twitter-manager.php:756 
    343541msgid "Support WP to Twitter" 
    344542msgstr "Support WP to Twitter " 
    345543 
    346 #: wp-to-twitter-manager.php:754 
     544#: wp-to-twitter-manager.php:758 
    347545msgid "WP to Twitter Support" 
    348546msgstr "WP to Twitter Support " 
    349547 
    350 #: wp-to-twitter-manager.php:762 wp-to-twitter.php:1065 wp-to-twitter.php:1067 
     548#: wp-to-twitter-manager.php:766 wp-to-twitter.php:1119 wp-to-twitter.php:1121 
    351549msgid "Get Support" 
    352 msgstr "Verkrijg Ondersteuning" 
    353  
    354 #: wp-to-twitter-manager.php:765 
     550msgstr "Verkrijg Support" 
     551 
     552#: wp-to-twitter-manager.php:769 
    355553msgid "<a href=\"http://www.joedolson.com/donate.php\">Make a donation today!</a> Every donation counts - donate $2, $10, or $100 and help me keep this plug-in running!" 
    356 msgstr "<a href=\"http://www.joedolson.com/donate.php\">Maak vandaag nog een donatie!!</a> Elke donatie telt - geef $2, $10, of $100 en help me deze plug-in te onderhouden" 
    357  
    358 #: wp-to-twitter-manager.php:783 
     554msgstr "<a href=\"http://www.joedolson.com/donate.php\">Maak vandaag nog een donatie!!</a> Elke donatie telt - geef $2, $10, of $100 en help me deze plugin te onderhouden!" 
     555 
     556#: wp-to-twitter-manager.php:787 
    359557msgid "Upgrade Now!" 
    360558msgstr "Upgrade nu!" 
    361559 
    362 #: wp-to-twitter-manager.php:786 
     560#: wp-to-twitter-manager.php:790 
    363561msgid "Extra features with the PRO upgrade:" 
    364 msgstr "Extra features van de PRO upgrade: " 
    365  
    366 #: wp-to-twitter-manager.php:788 
    367 msgid "Users can post to their own Twitter accounts" 
    368 msgstr "Users kunnen posten via hun eigen Twitter accounts " 
    369  
    370 #: wp-to-twitter-manager.php:789 
    371 msgid "Set a timer to send your Tweet minutes or hours after you publish the post" 
    372 msgstr "Stel de timer in om uw Tweet minuten of uren te versturen na publicatie van de post" 
    373  
    374 #: wp-to-twitter-manager.php:790 
    375 msgid "Automatically re-send Tweets at an assigned time after publishing" 
    376 msgstr "Verzend Tweets automatisch opnieuw op een zelfgekozen tijdstip na publicatie" 
    377  
    378 #: wp-to-twitter-manager.php:799 
     562msgstr "Extra functies van de PRO upgrade:" 
     563 
     564#: wp-to-twitter-manager.php:804 
    379565msgid "Shortcodes" 
    380566msgstr "Shortcodes" 
    381567 
    382 #: wp-to-twitter-manager.php:801 
     568#: wp-to-twitter-manager.php:806 
    383569msgid "Available in post update templates:" 
    384 msgstr "Beschikbaar in post update templates" 
    385  
    386 #: wp-to-twitter-manager.php:803 
     570msgstr "Beschikbaar in bericht bijwerkingstemplates" 
     571 
     572#: wp-to-twitter-manager.php:808 
    387573msgid "<code>#title#</code>: the title of your blog post" 
    388 msgstr "<code>#title#</code>: de titel van je blog bericht" 
    389  
    390 #: wp-to-twitter-manager.php:804 
     574msgstr "<code>#title#</code>: de titel van uw blog bericht" 
     575 
     576#: wp-to-twitter-manager.php:809 
    391577msgid "<code>#blog#</code>: the title of your blog" 
    392 msgstr "<code>#blog#</code>: de titel van je blog" 
    393  
    394 #: wp-to-twitter-manager.php:805 
     578msgstr "<code>#blog#</code>: de titel van uw blog" 
     579 
     580#: wp-to-twitter-manager.php:810 
    395581msgid "<code>#post#</code>: a short excerpt of the post content" 
    396582msgstr "<code>#post#</code>: een korte samenvatting van het bericht" 
    397583 
    398 #: wp-to-twitter-manager.php:806 
     584#: wp-to-twitter-manager.php:811 
    399585msgid "<code>#category#</code>: the first selected category for the post" 
    400586msgstr "<code>#category#</code>: de eerste geselecteerde categorie voor het bericht" 
    401587 
    402 #: wp-to-twitter-manager.php:808 
     588#: wp-to-twitter-manager.php:813 
    403589msgid "<code>#date#</code>: the post date" 
    404590msgstr "<code>#date#</code>: de bericht datum" 
    405591 
    406 #: wp-to-twitter-manager.php:810 
     592#: wp-to-twitter-manager.php:815 
    407593msgid "<code>#url#</code>: the post URL" 
    408594msgstr "<code>#url#</code>: de bericht URL" 
    409595 
    410 #: wp-to-twitter-manager.php:813 
     596#: wp-to-twitter-manager.php:818 
    411597msgid "<code>#account#</code>: the twitter @reference for the account (or the author, if author settings are enabled and set.)" 
    412 msgstr "<code>#account#</ code>: de twitter @referentie voor het account   (of auteur, als auteurs-settings aanstaan en zijn ingesteld" 
    413  
    414 #: wp-to-twitter-manager.php:815 
     598msgstr "<code>#account#</code>: de twitter @referentie voor het account (of auteur, als auteur instellingen geactiveerd en ingesteld zijn)." 
     599 
     600#: wp-to-twitter-manager.php:820 
    415601msgid "<code>#tags#</code>: your tags modified into hashtags. See options in the Advanced Settings section, below." 
    416 msgstr "Gebruikersgroepen boven deze kunt kiezen voor de Tweet / Tweet Niet optie, maar zien niet de andere tweet opties" 
    417  
    418 #: wp-to-twitter-manager.php:820 
     602msgstr "<code>#tags#</code>: uw tags zijn veranderd in hashtags. Zie de opties onder bij Geavanceerde Instellingen." 
     603 
     604#: wp-to-twitter-manager.php:825 
    419605msgid "You can also create custom shortcodes to access WordPress custom fields. Use doubled square brackets surrounding the name of your custom field to add the value of that custom field to your status update. Example: <code>[[custom_field]]</code></p>" 
    420 msgstr "Je kan ook aangepaste shortcodes creëeren voor toegang tot aangepaste WordPress velden. Gebruik dubbele [ ] om de naam van je aangepast veld om de waarde hiervan toe te voegen aan je status update. Voorbeeld: <code>[[custom_field]]</code></p>" 
    421  
    422 #: wp-to-twitter-oauth.php:107 
     606msgstr "U kan ook aangepaste shortcodes creëeren voor toegang tot aangepaste WordPress velden. Gebruik dubbele [ ] om de naam van uw aangepast veld om de waarde hiervan toe te voegen aan uw status update. Voorbeeld: <code>[[custom_field]]</code></p>" 
     607 
     608#: wp-to-twitter-oauth.php:115 
    423609msgid "WP to Twitter was unable to establish a connection to Twitter." 
    424610msgstr "WP to Twitter kon geen verbinding maken met Twitter. " 
    425611 
    426 #: wp-to-twitter-oauth.php:177 
     612#: wp-to-twitter-oauth.php:185 
    427613msgid "There was an error querying Twitter's servers" 
    428 msgstr "Er trad een fout op tijdens het bevragen van de Twitter servers" 
    429  
    430 #: wp-to-twitter-oauth.php:201 wp-to-twitter-oauth.php:203 
     614msgstr "Er trad een fout op tijdens het informeren van de Twitter servers" 
     615 
     616#: wp-to-twitter-oauth.php:209 wp-to-twitter-oauth.php:211 
    431617msgid "Connect to Twitter" 
    432618msgstr "Verbinding maken met Twitter" 
    433619 
    434 #: wp-to-twitter-oauth.php:206 
     620#: wp-to-twitter-oauth.php:214 
    435621msgid "WP to Twitter Set-up" 
    436 msgstr "WP to Twitter Set-up " 
    437  
    438 #: wp-to-twitter-oauth.php:207 wp-to-twitter-oauth.php:298 
    439 #: wp-to-twitter-oauth.php:303 
     622msgstr "WP to Twitter Instellen" 
     623 
     624#: wp-to-twitter-oauth.php:215 wp-to-twitter-oauth.php:306 
     625#: wp-to-twitter-oauth.php:311 
    440626msgid "Your server time:" 
    441 msgstr "code> # account # </ code>: de twitter @referentie voor het account   (of auteur, als auteurs-settings aanstaan en zijn ingesteld" 
    442  
    443 #: wp-to-twitter-oauth.php:207 
     627msgstr "Uw server tijd:" 
     628 
     629#: wp-to-twitter-oauth.php:215 
    444630msgid "Twitter's time:" 
    445 msgstr "Twitter's time: " 
    446  
    447 #: wp-to-twitter-oauth.php:207 
     631msgstr "Twitter's tijd: " 
     632 
     633#: wp-to-twitter-oauth.php:215 
    448634msgid "If these timestamps are not within 5 minutes of each other, your server will not connect to Twitter." 
    449 msgstr "Als deze timestamps niet binnen 5 minuten op elkaar volgen, zal uw server niet kunnen connecten met Twitter." 
    450  
    451 #: wp-to-twitter-oauth.php:213 
     635msgstr "Als deze timestamps niet binnen 5 minuten op elkaar volgen, zal uw server geen connectie maken met Twitter." 
     636 
     637#: wp-to-twitter-oauth.php:221 
    452638msgid "1. Register this site as an application on " 
    453639msgstr "1. Registreer deze site als een applicatie op " 
    454640 
    455 #: wp-to-twitter-oauth.php:213 
     641#: wp-to-twitter-oauth.php:221 
    456642msgid "Twitter's application registration page" 
    457643msgstr "Twitter's applicatie registratie pagina" 
    458644 
    459 #: wp-to-twitter-oauth.php:215 
     645#: wp-to-twitter-oauth.php:223 
    460646msgid "If you're not currently logged in to Twitter, log-in to the account you want associated with this site" 
    461 msgstr "Als u nog niet bent momenteel aangemeld bij Twitter, log dan in met het account dat u voor deze site wilt gebruiken" 
    462  
    463 #: wp-to-twitter-oauth.php:216 
    464 msgid "Your Application's Name will show up after \"via\" in your twitter stream. Your application name cannot include the word \"Twitter.\"" 
    465 msgstr "De naam van uw Application verschijnt na \"via\" in je twitter stream. De naam van de Application mag niet het woord 'Twitter' bevatten." 
    466  
    467 #: wp-to-twitter-oauth.php:217 
     647msgstr "Als u nog niet aangemeld bent bij Twitter log dan in met het account dat u voor deze site wilt gebruiken" 
     648 
     649#: wp-to-twitter-oauth.php:225 
    468650msgid "Your Application Description can be anything." 
    469 msgstr "De beschrijving van de Application kan van alles zijn." 
    470  
    471 #: wp-to-twitter-oauth.php:218 
     651msgstr "Uw applicatiebeschrijving kan van alles zijn." 
     652 
     653#: wp-to-twitter-oauth.php:226 
    472654msgid "The WebSite and Callback URL should be " 
    473 msgstr "De WebSite en Callback URL moeten zijn:" 
    474  
    475 #: wp-to-twitter-oauth.php:220 
     655msgstr "De website en callback URL moeten zijn " 
     656 
     657#: wp-to-twitter-oauth.php:228 
    476658msgid "Agree to the Developer Rules of the Road and continue." 
    477 msgstr "" 
    478 "Agree to the Developer Rules of the Road and continue ( to nice to translate)\n" 
    479 "Kies voor Akoord met de verkeersregels van de develop en ga door" 
    480  
    481 #: wp-to-twitter-oauth.php:221 
     659msgstr "Ga akkoord met de regels van de developer en ga door." 
     660 
     661#: wp-to-twitter-oauth.php:229 
    482662msgid "2. Switch to the \"Settings\" tab in Twitter apps" 
    483663msgstr "2. Kies  \"Settings\" tabblad in Twitter apps" 
    484664 
    485 #: wp-to-twitter-oauth.php:223 
     665#: wp-to-twitter-oauth.php:231 
    486666msgid "Select \"Read and Write\" for the Application Type" 
    487 msgstr "" 
    488 "Kies \"Read and Write\" als Application Type \n" 
    489 "-OF- kies voor\"Lezen en Schrijven\" als applicatie type" 
    490  
    491 #: wp-to-twitter-oauth.php:224 
     667msgstr "Kies \"Read and Write\" als Applicatie Type" 
     668 
     669#: wp-to-twitter-oauth.php:232 
    492670msgid "Update the application settings" 
    493 msgstr "Update de application settings " 
    494  
    495 #: wp-to-twitter-oauth.php:225 
    496 msgid "Return to the Details tab and create your access token. Refresh page to view your access tokens." 
    497 msgstr "Keer terug naar het tabblad Details en creëer je toegang token (\"access token\"). Herlaad de pagina om uw toegang tokens te bekijken." 
    498  
    499 #: wp-to-twitter-oauth.php:227 
     671msgstr "Werk de applicatie instellingen bij" 
     672 
     673#: wp-to-twitter-oauth.php:235 
    500674msgid "Once you have registered your site as an application, you will be provided with four keys." 
    501 msgstr "Als u de website heeft geregistreerd als een application, zullen er 4 sleutels worden verstrekt" 
    502  
    503 #: wp-to-twitter-oauth.php:228 
     675msgstr "Wanneer u de website heeft geregistreerd als een applicatie zullen er 4 sleutels worden verstrekt." 
     676 
     677#: wp-to-twitter-oauth.php:236 
    504678msgid "3. Copy and paste your consumer key and consumer secret into the fields below" 
    505 msgstr "3. Copy and paste (kopieer en plak) je sleutel (\"consumer key\") en geheim (\"consumer secret\") in de onderstaande velden  ->Note to JD: CK and CR are in English on twitter pages so no translation needed" 
    506  
    507 #: wp-to-twitter-oauth.php:231 
     679msgstr "3. Kopiër en plak uw sleutel (\"consumer key\") en geheim (\"consumer secret\") in de onderstaande velden" 
     680 
     681#: wp-to-twitter-oauth.php:239 
    508682msgid "Twitter Consumer Key" 
    509 msgstr "Twitter Gebruiker  Sleutel" 
    510  
    511 #: wp-to-twitter-oauth.php:235 
     683msgstr "Twitter Gebruikerssleutel (Consumer Key)" 
     684 
     685#: wp-to-twitter-oauth.php:243 
    512686msgid "Twitter Consumer Secret" 
    513 msgstr "Twitter Gebruiker Geheim" 
    514  
    515 #: wp-to-twitter-oauth.php:239 
     687msgstr "Twitter Gebruikersgeheim (Consumer Secret)" 
     688 
     689#: wp-to-twitter-oauth.php:247 
    516690msgid "4. Copy and paste your Access Token and Access Token Secret into the fields below" 
    517 msgstr "4. Copy and paste het Access Token en Access Token Secret in onderstaande velden" 
    518  
    519 #: wp-to-twitter-oauth.php:240 
     691msgstr "4. Kopiër en plak het Access Token en Access Token Secret in onderstaande velden" 
     692 
     693#: wp-to-twitter-oauth.php:248 
    520694msgid "If the Access level for your Access Token is not \"<em>Read and write</em>\", you must return to step 2 and generate a new Access Token." 
    521 msgstr "Als het Access level (\"Access niveau\") voor uw Access Token is niet \"<em>Read and Write </em>\" (\"Lezen en Schrijven\"), moet u terug naar stap 2 en een nieuwe Access Token genereren." 
    522  
    523 #: wp-to-twitter-oauth.php:243 
     695msgstr "Als het Access level (\"Access niveau\") voor uw Access Token niet \"<em>Read and Write </em>\" (\"Lezen en Schrijven\") is moet u terug naar stap 2 en een nieuwe Access Token genereren." 
     696 
     697#: wp-to-twitter-oauth.php:251 
    524698msgid "Access Token" 
    525 msgstr "Toegangsbewijs" 
    526  
    527 #: wp-to-twitter-oauth.php:247 
     699msgstr "Toegangstoken (Access Token)" 
     700 
     701#: wp-to-twitter-oauth.php:255 
    528702msgid "Access Token Secret" 
    529 msgstr "Toegangsbewijs Geheim" 
    530  
    531 #: wp-to-twitter-oauth.php:266 
     703msgstr "Toegangstoken Geheim (Access Token Secret)" 
     704 
     705#: wp-to-twitter-oauth.php:274 
    532706msgid "Disconnect Your WordPress and Twitter Account" 
    533707msgstr "Verbreek de verbinding met WordPress en Twitter" 
    534708 
    535 #: wp-to-twitter-oauth.php:270 
     709#: wp-to-twitter-oauth.php:278 
    536710msgid "Disconnect your WordPress and Twitter Account" 
    537 msgstr "Log uit bij WordPress en van het Twitter Account " 
    538  
    539 #: wp-to-twitter-oauth.php:280 
     711msgstr "Log uit bij uw WordPress en Twitter Accounts" 
     712 
     713#: wp-to-twitter-oauth.php:288 
    540714msgid "Disconnect from Twitter" 
    541715msgstr "Twitter verbinding verbreken" 
    542716 
    543 #: wp-to-twitter-oauth.php:286 
     717#: wp-to-twitter-oauth.php:294 
    544718msgid "Twitter Username " 
    545719msgstr "Twitter Gebruikersnaam" 
    546720 
    547 #: wp-to-twitter-oauth.php:287 
     721#: wp-to-twitter-oauth.php:295 
    548722msgid "Consumer Key " 
    549 msgstr "Gebruikerssleutel" 
    550  
    551 #: wp-to-twitter-oauth.php:288 
     723msgstr "Gebruikerssleutel (Consumer Secret) " 
     724 
     725#: wp-to-twitter-oauth.php:296 
    552726msgid "Consumer Secret " 
    553 msgstr "Gebruikersgeheim" 
    554  
    555 #: wp-to-twitter-oauth.php:289 
     727msgstr "Gebruikersgeheim (Consumer Secret) " 
     728 
     729#: wp-to-twitter-oauth.php:297 
    556730msgid "Access Token " 
    557 msgstr "Toegangsbewijs" 
    558  
    559 #: wp-to-twitter-oauth.php:290 
     731msgstr "Toegangstoken (Access Token) " 
     732 
     733#: wp-to-twitter-oauth.php:298 
    560734msgid "Access Token Secret " 
    561 msgstr "Toegangsbewijs Geheim" 
    562  
    563 #: wp-to-twitter.php:42 
     735msgstr "Toegangstoken Geheim (Access Token Secret) " 
     736 
     737#: wp-to-twitter.php:43 
    564738msgid "WP to Twitter requires PHP version 5 or above. Please upgrade PHP to run WP to Twitter." 
    565739msgstr "WP to Twitter vereist PHP versie 5 of hoger. Upgrade a.u.b. PHP om WP to Twitter te kunnen gebruiken" 
    566740 
    567 #: wp-to-twitter-oauth.php:192 
     741#: wp-to-twitter-oauth.php:200 
    568742msgid "Twitter requires authentication by OAuth. You will need to <a href='%s'>update your settings</a> to complete installation of WP to Twitter." 
    569 msgstr "Twitter vereist OAuth authentificatie. U dient uw <a href='%s'> instellingen te updaten</a> om de installatie van WP to Twitter te kunnen voltooien." 
    570  
    571 #: wp-to-twitter.php:293 
     743msgstr "Twitter vereist OAuth authenticatie. U dient uw <a href='%s'> instellingen bij te werken</a> om de installatie van WP to Twitter te kunnen voltooien." 
     744 
     745#: wp-to-twitter.php:322 
    572746msgid "200 OK: Success!" 
    573747msgstr "200 OK: Success!" 
    574748 
    575 #: wp-to-twitter.php:297 
     749#: wp-to-twitter.php:329 
    576750msgid "400 Bad Request: The request was invalid. This is the status code returned during rate limiting." 
    577 msgstr "400 Bad Request: De aanvraag was onjuist. Dit is de status code welke wordt teruggegeven met waardebeperking." 
    578  
    579 #: wp-to-twitter.php:300 
     751msgstr "400 Bad Request: De aanvraag was onjuist. Dit is de status code welke wordt teruggegeven tijdens rato beperking." 
     752 
     753#: wp-to-twitter.php:332 
    580754msgid "401 Unauthorized: Authentication credentials were missing or incorrect." 
    581 msgstr "401 Unauthorized: Authenticatie login gegevens zijn onvolledig of onjuist." 
    582  
    583 #: wp-to-twitter.php:316 
     755msgstr "401 Unauthorized: Authenticatie logingegevens zijn onvolledig of onjuist." 
     756 
     757#: wp-to-twitter.php:351 
    584758msgid "500 Internal Server Error: Something is broken at Twitter." 
    585759msgstr "500 Internal Server Error: Er is iets kapot bij Twitter." 
    586760 
    587 #: wp-to-twitter.php:322 
     761#: wp-to-twitter.php:357 
    588762msgid "503 Service Unavailable: The Twitter servers are up, but overloaded with requests - Please try again later." 
    589 msgstr "503 Service Unavailable: De Twitter servers zijn beschikbaar, maar overloaded met verzoeken - probeer het later nog eens" 
    590  
    591 #: wp-to-twitter.php:319 
     763msgstr "503 Service Unavailable: De Twitter servers zijn beschikbaar, maar overbelast met verzoeken - probeer het later nog eens" 
     764 
     765#: wp-to-twitter.php:354 
    592766msgid "502 Bad Gateway: Twitter is down or being upgraded." 
    593767msgstr "502 Bad Gateway: Twitter is buiten werking of wordt bijgewerkt." 
    594768 
    595 #: wp-to-twitter.php:354 
     769#: wp-to-twitter.php:397 
    596770msgid "No Twitter OAuth connection found." 
    597 msgstr "Geen Twitter OAuth verbinding of connectie gevonden" 
    598  
    599 #: wp-to-twitter.php:1030 
     771msgstr "Geen Twitter OAuth verbinding of connectie gevonden." 
     772 
     773#: wp-to-twitter.php:1138 
    600774msgid "Previous Tweets" 
    601 msgstr "Vorige tweets" 
    602  
    603 #: wp-to-twitter.php:962 
     775msgstr "Vorige Tweets" 
     776 
     777#: wp-to-twitter.php:1023 
    604778msgid "Custom Twitter Post" 
    605 msgstr "Pas Twitter Post aan (custom as in to customize?)" 
    606  
    607 #: wp-to-twitter.php:986 
     779msgstr "Aangepast Twitter Bericht" 
     780 
     781#: wp-to-twitter.php:1034 
    608782msgid "Your template:" 
    609783msgstr "Uw template: " 
    610784 
    611 #: wp-to-twitter.php:991 
     785#: wp-to-twitter.php:1038 
    612786msgid "YOURLS Custom Keyword" 
    613 msgstr "YOURLS Aangepaste trefwoord (trefwoorden if n= >1)" 
    614  
    615 #: wp-to-twitter.php:1065 
     787msgstr "YOURLS Aangepast Trefwoord" 
     788 
     789#: wp-to-twitter.php:1119 
    616790msgid "Upgrade to WP Tweets Pro" 
    617791msgstr "Upgrade naar WP Tweets Pro " 
    618792 
    619 #: wp-to-twitter.php:1003 
     793#: wp-to-twitter.php:1049 
    620794msgid "Don't Tweet this post." 
    621795msgstr "Dit bericht niet twitteren." 
    622796 
    623 #: wp-to-twitter.php:1003 
     797#: wp-to-twitter.php:1049 
    624798msgid "Tweet this post." 
    625 msgstr "Tweet deze posting" 
    626  
    627 #: wp-to-twitter.php:1015 
     799msgstr "Tweet dit bericht." 
     800 
     801#: wp-to-twitter.php:1097 
    628802msgid "Access to customizing WP to Twitter values is not allowed for your user role." 
    629803msgstr "Aanpassen van WP naar Twitter instellingen is niet toegestaan ​​voor uw gebruikersrol." 
    630804 
    631 #: wp-to-twitter.php:1104 
     805#: wp-to-twitter.php:1196 
    632806msgid "Characters left: " 
    633807msgstr "Aantal karakters over:" 
    634808 
    635 #: wp-to-twitter.php:1164 
     809#: wp-to-twitter.php:1261 
    636810msgid "WP Tweets User Settings" 
    637 msgstr "WP Tweets Gebruikers instellingen " 
    638  
    639 #: wp-to-twitter.php:1168 
     811msgstr "WP Tweets Gebruikers Instellingen " 
     812 
     813#: wp-to-twitter.php:1265 
    640814msgid "Use My Twitter Username" 
    641 msgstr "Gebruik je Twitter gebruikersnaam" 
    642  
    643 #: wp-to-twitter.php:1169 
     815msgstr "Gebruik Mijn Twitter gebruikersnaam" 
     816 
     817#: wp-to-twitter.php:1266 
    644818msgid "Tweet my posts with an @ reference to my username." 
    645 msgstr "Tweet mijn berichten met een @ referentie naar mijn gebruikersnaam." 
    646  
    647 #: wp-to-twitter.php:1170 
     819msgstr "Tweet mijn berichten met een @ verwijzing naar mijn gebruikersnaam." 
     820 
     821#: wp-to-twitter.php:1267 
    648822msgid "Tweet my posts with an @ reference to both my username and to the main site username." 
    649 msgstr "Tweet mijn berichten met een @ referentie naar mijn gebruikersnaam en de algemene site gebruikersnaam." 
    650  
    651 #: wp-to-twitter.php:1174 
     823msgstr "Tweet mijn berichten met een @ verwijzing naar mijn gebruikersnaam en de algemene site gebruikersnaam." 
     824 
     825#: wp-to-twitter.php:1271 
    652826msgid "Your Twitter Username" 
    653 msgstr "Uw Twitter Username (gebruikersnaam)" 
    654  
    655 #: wp-to-twitter.php:1175 
     827msgstr "Uw Twitter Gebruikersnaam" 
     828 
     829#: wp-to-twitter.php:1272 
    656830msgid "Enter your own Twitter username." 
    657 msgstr "Geef je eigen Twitter gebruikersnaam in." 
    658  
    659 #: wp-to-twitter.php:1231 
     831msgstr "Geef uw eigen Twitter gebruikersnaam in." 
     832 
     833#: wp-to-twitter.php:1329 
    660834msgid "Check off categories to tweet" 
    661835msgstr "Vink de te tweeten categoriën UIT" 
    662836 
    663 #: wp-to-twitter.php:1235 
     837#: wp-to-twitter.php:1333 
    664838msgid "Do not tweet posts in checked categories (Reverses default behavior)" 
    665 msgstr "Tweet geen posts uit de aangegeven categoriën (keert standaard gedrag om) " 
    666  
    667 #: wp-to-twitter.php:1252 
     839msgstr "Tweet geen berichten uit de aangegeven categoriën (keert standaard gedrag om) " 
     840 
     841#: wp-to-twitter.php:1350 
    668842msgid "Limits are exclusive. If a post is in one category which should be posted and one category that should not, it will not be posted." 
    669 msgstr "De limiteringen zijn exclusief. Dus als een post behoort tot een categorie die gepost wordt en tot een categorie die niet gepost wordt, dan wordt deze post niet gepost. " 
    670  
    671 #: wp-to-twitter.php:1255 
     843msgstr "De limiteringen zijn exclusief. Dus als een bericht behoort tot een categorie die geplaatst wordt en tot een categorie die niet geplaatst wordt, dan wordt dit bericht niet geplaatst. " 
     844 
     845#: wp-to-twitter.php:1353 
    672846msgid "Set Categories" 
    673 msgstr "Categorieen Instellen" 
    674  
    675 #: wp-to-twitter.php:1278 
     847msgstr "Categorieën Instellen" 
     848 
     849#: wp-to-twitter.php:1376 
    676850msgid "Settings" 
    677851msgstr "Instellingen" 
    678852 
    679 #: wp-to-twitter.php:1316 
     853#: wp-to-twitter.php:1414 
    680854msgid "<br /><strong>Note:</strong> Please review the <a class=\"thickbox\" href=\"%1$s\">changelog</a> before upgrading." 
    681 msgstr "<br /><strong>Opmerking:</strong>Controleer SVP de <a class=\"thickbox\" href=\"%1$s\">changelog</a> voor het upgraden." 
     855msgstr "<br /><strong>Opmerking:</strong>Controleer svp het <a class=\"thickbox\" href=\"%1$s\">veranderingslogboek</a> voor het upgraden." 
    682856 
    683857msgid "WP to Twitter" 
     
    687861msgstr "http://www.joedolson.com/articles/wp-to-twitter/" 
    688862 
    689 msgid "Posts a Tweet when you update your WordPress blog or post to your blogroll, using your chosen URL shortening service. Rich in features for customizing and promoting your Tweets." 
    690 msgstr "Posts een Tweet wanneer een WordPress blogof post naar uw blogroll  wordt geupdate , gebruikmakend van de door U gekozen URL verkorter. Veel mogelijkheden tot het aanpassen en promoten van Uw Tweets. " 
    691  
    692863msgid "Joseph Dolson" 
    693864msgstr "Joseph Dolson" 
     
    696867msgstr "http://www.joedolson.com/" 
    697868 
    698 #: wpt-functions.php:225 
     869#: wpt-functions.php:258 
    699870msgid "Please read the FAQ and other Help documents before making a support request." 
    700 msgstr "Lees SVP de FAQ en andere Help bestanden door voor het stellen van een support vraag." 
    701  
    702 #: wpt-functions.php:227 
     871msgstr "Lees svp de FAQ en andere help documenten door voordat u een support vraag stelt." 
     872 
     873#: wpt-functions.php:260 
    703874msgid "Please describe your problem. I'm not psychic." 
    704 msgstr "Beschrijf SVP Uw probleem, ik ben geen helderziende. " 
    705  
    706 #: wpt-functions.php:248 
     875msgstr "Beschrijf svp uw probleem, ik ben geen helderziende. " 
     876 
     877#: wpt-functions.php:280 
    707878msgid "<strong>Please note</strong>: I do keep records of those who have donated, but if your donation came from somebody other than your account at this web site, you must note this in your message." 
    708 msgstr "<strong>Opmerking</strong>: Ik hou bij wie allemaal een donatie hebben gemaakt, maar als de donatie afkomstig is van iemand anders dan het account op deze website, vermeld dat dan SVP in uw bericht." 
    709  
    710 #: wpt-functions.php:265 
     879msgstr "<strong>Opmerking</strong>: Ik hou bij wie allemaal een donatie hebben gemaakt, maar als de donatie afkomstig is van iemand anders dan het account op deze website, vermeld dit dan svp in uw bericht." 
     880 
     881#: wpt-functions.php:297 
    711882msgid "Send Support Request" 
    712883msgstr "Verstuur verzoek om support" 
    713884 
    714 #: wpt-functions.php:268 
     885#: wpt-functions.php:300 
    715886msgid "The following additional information will be sent with your support request:" 
    716 msgstr "De volgende additionele informatie wordt meegestuurd met Uw support aanvraag: " 
    717  
    718 #: wp-to-twitter-manager.php:39 
     887msgstr "De volgende additionele informatie wordt meegestuurd met uw support aanvraag: " 
     888 
     889#: wp-to-twitter-manager.php:41 
    719890msgid "No error information is available for your shortener." 
    720 msgstr "Er is geen informatie beschikbaar over je URL verkorter." 
    721  
    722 #: wp-to-twitter-manager.php:41 
     891msgstr "Er is geen informatie beschikbaar over uw URL verkorter." 
     892 
     893#: wp-to-twitter-manager.php:43 
    723894msgid "<li class=\"error\"><strong>WP to Twitter was unable to contact your selected URL shortening service.</strong></li>" 
    724 msgstr "<li class=\"error\"><strong>WP to Twitter kon geen contact maken met je geselecteerde URL verkorter.</strong></li>" 
    725  
    726 #: wp-to-twitter-manager.php:44 
     895msgstr "<li class=\"error\"><strong>WP to Twitter kon geen contact maken met uw geselecteerde URL verkorter.</strong></li>" 
     896 
     897#: wp-to-twitter-manager.php:46 
    727898msgid "<li><strong>WP to Twitter successfully contacted your selected URL shortening service.</strong>  The following link should point to your blog homepage:" 
    728 msgstr "<li><strong>WP to Twitter heeft succesvol contact gemaakt met je geselecteerde URL verkorter.</strong>  De volgende link moet naar je blog homepage wijzen:" 
    729  
    730 #: wp-to-twitter-manager.php:52 
     899msgstr "<li><strong>WP to Twitter heeft succesvol contact gemaakt met uw geselecteerde URL verkorter.</strong>  De volgende link moet naar uw blog homepage wijzen:" 
     900 
     901#: wp-to-twitter-manager.php:54 
    731902msgid "<li><strong>WP to Twitter successfully submitted a status update to Twitter.</strong></li>" 
    732903msgstr "<li><strong>WP to Twitter heeft succesvol een status update geplaatst op Twitter.</strong></li>" 
    733904 
    734 #: wp-to-twitter-manager.php:55 
     905#: wp-to-twitter-manager.php:57 
    735906msgid "<li class=\"error\"><strong>WP to Twitter failed to submit an update to Twitter.</strong></li>" 
    736907msgstr "<li class=\"error\"><strong>Het is WP to Twitter niet gelukt om een update naar Twitter te sturen.</strong></li>" 
    737908 
    738 #: wp-to-twitter-manager.php:59 
     909#: wp-to-twitter-manager.php:61 
    739910msgid "You have not connected WordPress to Twitter." 
    740 msgstr "Je hebt geen connectie met WordPress to Twitter." 
    741  
    742 #: wp-to-twitter-manager.php:63 
     911msgstr "U heeft geen connectie met WordPress to Twitter." 
     912 
     913#: wp-to-twitter-manager.php:65 
    743914msgid "<li class=\"error\"><strong>Your server does not appear to support the required methods for WP to Twitter to function.</strong> You can try it anyway - these tests aren't perfect.</li>" 
    744 msgstr "<li class=\"error\"><strong>Je server lijkt niet de benodigde methodes te ondersteunen om WP to Twitter te laten functioneren.</strong> Je kunt het altijd proberen - deze tests zijn niet perfect</li>" 
    745  
    746 #: wp-to-twitter-manager.php:67 
     915msgstr "<li class=\"error\"><strong>Uw server lijkt niet de benodigde methodes te ondersteunen om WP to Twitter te laten functioneren.</strong> U kunt het altijd proberen - deze tests zijn niet perfect</li>" 
     916 
     917#: wp-to-twitter-manager.php:69 
    747918msgid "<li><strong>Your server should run WP to Twitter successfully.</strong></li>" 
    748 msgstr "<li><strong>WP to Twitter zou probleemloos op je server moeten werken.</strong></li>" 
    749  
    750 #: wp-to-twitter-manager.php:85 
     919msgstr "<li><strong>WP to Twitter zou probleemloos op uw server moeten werken.</strong></li>" 
     920 
     921#: wp-to-twitter-manager.php:87 
    751922msgid "WP to Twitter Errors Cleared" 
    752923msgstr "WP to Twitter Foutmeldingen Verwijderd" 
    753924 
    754 #: wp-to-twitter-manager.php:169 
     925#: wp-to-twitter-manager.php:170 
    755926msgid "WP to Twitter is now connected with Twitter." 
    756927msgstr "WP to Twitter is nu verbonden met Twitter." 
    757928 
    758 #: wp-to-twitter-manager.php:183 
     929#: wp-to-twitter-manager.php:185 
    759930msgid "OAuth Authentication Data Cleared." 
    760 msgstr "OAuth authenticatie data gewist." 
    761  
    762 #: wp-to-twitter-manager.php:190 
     931msgstr "OAuth Authenticatie Data Verwijderd." 
     932 
     933#: wp-to-twitter-manager.php:192 
    763934msgid "OAuth Authentication Failed. Your server time is not in sync with the Twitter servers. Talk to your hosting service to see what can be done." 
    764 msgstr "OAuth Authentication mislukt. Uw servertijd loopt niet gelijk aan die van de Twitterservers. Neem contact op met Uw hoster en vraag wat zijn hieraan kunnen doen." 
    765  
    766 #: wp-to-twitter-manager.php:197 
     935msgstr "OAuth Authenticatie mislukt. Uw servertijd loopt niet gelijk aan die van de Twitterservers. Neem contact op met uw hoster en vraag wat zij hier aan kunnen doen." 
     936 
     937#: wp-to-twitter-manager.php:199 
    767938msgid "OAuth Authentication response not understood." 
    768 msgstr "OAuth Authentificatie respons is niet begrepen." 
    769  
    770 #: wp-to-twitter-manager.php:360 
     939msgstr "OAuth Authenticatie respons is niet begrepen." 
     940 
     941#: wp-to-twitter-manager.php:376 
    771942msgid "WP to Twitter Advanced Options Updated" 
    772943msgstr "WP to Twitter Geavanceerde Opties Bijgewerkt" 
    773944 
    774 #: wp-to-twitter-shorteners.php:427 
     945#: wp-to-twitter-shorteners.php:526 
    775946msgid "You must add your Bit.ly login and API key in order to shorten URLs with Bit.ly." 
    776 msgstr "Je moet je Bit.ly login en API sleutel ingeven om URL's te verkorten met Bit.ly." 
    777  
    778 #: wp-to-twitter-shorteners.php:431 
     947msgstr "U moet uw Bit.ly login en API sleutel ingeven om URL's te verkorten met Bit.ly." 
     948 
     949#: wp-to-twitter-shorteners.php:534 
    779950msgid "You must add your YOURLS remote URL, login, and password in order to shorten URLs with a remote installation of YOURLS." 
    780 msgstr "Je moet je YOURLS remote URL, login en wachtwoord toevoegen om URL's te verkorten met een installatie op afstand van YOURLS." 
    781  
    782 #: wp-to-twitter-shorteners.php:435 
     951msgstr "U moet uw YOURLS remote URL, login en wachtwoord toevoegen om URL's te verkorten met een installatie op afstand van YOURLS." 
     952 
     953#: wp-to-twitter-shorteners.php:538 
    783954msgid "You must add your YOURLS server path in order to shorten URLs with a remote installation of YOURLS." 
    784 msgstr "Je moet je YOURLS server pad ingeven om URL's te verkorten met een installatie op afstand van YOURLS." 
    785  
    786 #: wp-to-twitter-manager.php:382 
     955msgstr "U moet uw YOURLS server pad ingeven om URL's te verkorten met een installatie op afstand van YOURLS." 
     956 
     957#: wp-to-twitter-manager.php:394 
    787958msgid "WP to Twitter Options Updated" 
    788959msgstr "WP to Twitter Opties Bijgewerkt" 
    789960 
    790 #: wp-to-twitter-manager.php:391 
     961#: wp-to-twitter-manager.php:403 
    791962msgid "Category limits updated." 
    792963msgstr "Categorie limieten bijgewerkt." 
    793964 
    794 #: wp-to-twitter-manager.php:395 
     965#: wp-to-twitter-manager.php:407 
    795966msgid "Category limits unset." 
    796967msgstr "Categorie limieten uitgezet" 
    797968 
    798 #: wp-to-twitter-shorteners.php:345 
     969#: wp-to-twitter-shorteners.php:406 
    799970msgid "YOURLS password updated. " 
    800971msgstr "YOURLS wachtwoord bijgewerkt. " 
    801972 
    802 #: wp-to-twitter-shorteners.php:348 
     973#: wp-to-twitter-shorteners.php:409 
    803974msgid "YOURLS password deleted. You will be unable to use your remote YOURLS account to create short URLS." 
    804 msgstr "YOURLS wachtwoord verwijderd. Je kunt je remote YOURLS account niet gebruiken om verkorte URL's te creëeren." 
    805  
    806 #: wp-to-twitter-shorteners.php:350 
     975msgstr "YOURLS wachtwoord verwijderd. U kunt uw remote YOURLS account niet gebruiken om verkorte URL's te creëeren." 
     976 
     977#: wp-to-twitter-shorteners.php:411 
    807978msgid "Failed to save your YOURLS password! " 
    808979msgstr "YOURLS wachtwoord opslaan is mislukt! " 
    809980 
    810 #: wp-to-twitter-shorteners.php:354 
     981#: wp-to-twitter-shorteners.php:415 
    811982msgid "YOURLS username added. " 
    812983msgstr "YOURLS gebruikersnaam toegevoegd. " 
    813984 
    814 #: wp-to-twitter-shorteners.php:358 
     985#: wp-to-twitter-shorteners.php:419 
    815986msgid "YOURLS API url added. " 
    816987msgstr "YOURLS API url toegevoegd. " 
    817988 
    818 #: wp-to-twitter-shorteners.php:361 
     989#: wp-to-twitter-shorteners.php:422 
    819990msgid "YOURLS API url removed. " 
    820991msgstr "YOURLS API url verwijderd. " 
    821992 
    822 #: wp-to-twitter-shorteners.php:366 
     993#: wp-to-twitter-shorteners.php:427 
    823994msgid "YOURLS local server path added. " 
    824995msgstr "YOURLS lokaal server pad toegevoegd. " 
    825996 
    826 #: wp-to-twitter-shorteners.php:368 
     997#: wp-to-twitter-shorteners.php:429 
    827998msgid "The path to your YOURLS installation is not correct. " 
    828 msgstr "Het pad naar je YOURLS installatie is niet correct." 
    829  
    830 #: wp-to-twitter-shorteners.php:372 
     999msgstr "Het pad naar uw YOURLS installatie is niet correct." 
     1000 
     1001#: wp-to-twitter-shorteners.php:433 
    8311002msgid "YOURLS local server path removed. " 
    8321003msgstr "YOURLS lokaal server pad verwijderd. " 
    8331004 
    834 #: wp-to-twitter-shorteners.php:377 
     1005#: wp-to-twitter-shorteners.php:438 
    8351006msgid "YOURLS will use Post ID for short URL slug." 
    8361007msgstr "YOURLS zal een bericht ID gebruiken voor een korte URL slug." 
    8371008 
    838 #: wp-to-twitter-shorteners.php:379 
     1009#: wp-to-twitter-shorteners.php:440 
    8391010msgid "YOURLS will use your custom keyword for short URL slug." 
    840 msgstr "YOURLS gebruikt Uw aangepaste trefwoord voor de short URL slug. " 
    841  
    842 #: wp-to-twitter-shorteners.php:383 
     1011msgstr "YOURLS gebruikt uw aangepaste trefwoord voor de korte URL slug. " 
     1012 
     1013#: wp-to-twitter-shorteners.php:444 
    8431014msgid "YOURLS will not use Post ID for the short URL slug." 
    8441015msgstr "YOURLS zal geen bericht ID gebruiken voor een korte URL slug." 
    8451016 
    846 #: wp-to-twitter-shorteners.php:391 
     1017#: wp-to-twitter-shorteners.php:452 
    8471018msgid "Su.pr API Key and Username Updated" 
    848 msgstr "Su.pr API Key en gebruikersnaam (\"Username\") zijn geupdate " 
    849  
    850 #: wp-to-twitter-shorteners.php:395 
     1019msgstr "Su.pr API sleutel en gebruikersnaam (\"Username\") zijn geupdate " 
     1020 
     1021#: wp-to-twitter-shorteners.php:456 
    8511022msgid "Su.pr API Key and username deleted. Su.pr URLs created by WP to Twitter will no longer be associated with your account. " 
    852 msgstr "Su.pr API Key en gebruikersnaam (\"username\") zijn verwijderd. Su.pr URLs aangemaakt door  WP to Twitter zullen niet langer geassocieerd worden met Uw account." 
    853  
    854 #: wp-to-twitter-shorteners.php:397 
     1023msgstr "Su.pr API sleutel en gebruikersnaam (\"username\") zijn verwijderd. Su.pr URLs aangemaakt door  WP to Twitter zullen niet langer geassocieerd worden met uw account." 
     1024 
     1025#: wp-to-twitter-shorteners.php:458 
    8551026msgid "Su.pr API Key not added - <a href='http://su.pr/'>get one here</a>! " 
    856 msgstr "Su.pr API Key niet toegevoegd - <a href='http://su.pr/'>Hier verkrijgbaar</a>! " 
    857  
    858 #: wp-to-twitter-shorteners.php:403 
     1027msgstr "Su.pr API Key niet toegevoegd - <a href='http://su.pr/'>hier verkrijgbaar</a>! " 
     1028 
     1029#: wp-to-twitter-shorteners.php:464 
    8591030msgid "Bit.ly API Key Updated." 
    8601031msgstr "Bit.ly API sleutel bijgewerkt." 
    8611032 
    862 #: wp-to-twitter-shorteners.php:406 
     1033#: wp-to-twitter-shorteners.php:467 
    8631034msgid "Bit.ly API Key deleted. You cannot use the Bit.ly API without an API key. " 
    864 msgstr "Bit.ly API sleutel verwijderd. Je kan de Bit.ly API niet geberuiken zonder API sleutel. " 
    865  
    866 #: wp-to-twitter-shorteners.php:408 
     1035msgstr "Bit.ly API sleutel verwijderd. U kunt de Bit.ly API niet gebruiken zonder API sleutel. " 
     1036 
     1037#: wp-to-twitter-shorteners.php:469 
    8671038msgid "Bit.ly API Key not added - <a href='http://bit.ly/account/'>get one here</a>! An API key is required to use the Bit.ly URL shortening service." 
    8681039msgstr "Bit.ly API sleutel niet toegevoegd - <a href='http://bit.ly/account/'>HIER aanvragen</a>! Een API sleutel is nodig om de Bit.ly URL verkorter te gebruiken." 
    8691040 
    870 #: wp-to-twitter-shorteners.php:412 
     1041#: wp-to-twitter-shorteners.php:473 
    8711042msgid " Bit.ly User Login Updated." 
    8721043msgstr " Bit.ly gebruikerslogin bijgewerkt." 
    8731044 
    874 #: wp-to-twitter-shorteners.php:415 
     1045#: wp-to-twitter-shorteners.php:476 
    8751046msgid "Bit.ly User Login deleted. You cannot use the Bit.ly API without providing your username. " 
    876 msgstr "Bit.ly gebruikerslogin verwijderd. Je kan niet de Bit.ly API gebruiken zonder je gebruikersnaam in te voeren. " 
    877  
    878 #: wp-to-twitter-shorteners.php:417 
     1047msgstr "Bit.ly gebruikerslogin verwijderd. U kunt niet de Bit.ly API gebruiken zonder uw gebruikersnaam in te voeren. " 
     1048 
     1049#: wp-to-twitter-shorteners.php:478 
    8791050msgid "Bit.ly Login not added - <a href='http://bit.ly/account/'>get one here</a>! " 
    8801051msgstr "Bit.ly Login niet toegevoegd - maak <a href='http://bit.ly/account/'>HIER</a> een account aan!" 
    8811052 
    882 #: wp-to-twitter-manager.php:414 
     1053#: wp-to-twitter-manager.php:427 
    8831054msgid "<p>One or more of your last posts has failed to send a status update to Twitter. The Tweet has been saved, and you can re-Tweet it at your leisure.</p>" 
    884 msgstr "<p>Een of meer van Uw laatste postings konden geen status update naar Twitter sturen. De Tweet is opgeslagen en U kunt deze desgewenst re-Tweeten.</p>" 
    885  
    886 #: wp-to-twitter-manager.php:420 
     1055msgstr "<p>Een of meer van uw laatste postings konden geen status update naar Twitter sturen. De Tweet is opgeslagen en u kunt deze desgewenst re-Tweeten.</p>" 
     1056 
     1057#: wp-to-twitter-manager.php:433 
    8871058msgid "Sorry! I couldn't get in touch with the Twitter servers to post your <strong>new link</strong>! You'll have to post it manually, I'm afraid. " 
    888 msgstr "Sorry! Ik kon de Twitter servers niet bereiken om je <strong>nieuwe link</strong> te plaatsen! Ik ben bang dat je het zelf manueel moet plaatsen. " 
    889  
    890 #: wp-to-twitter-manager.php:423 
     1059msgstr "Sorry! Ik kon de Twitter servers niet bereiken om uw <strong>nieuwe link</strong> te plaatsen! Ik ben bang dat u het zelf manueel moet plaatsen. " 
     1060 
     1061#: wp-to-twitter-manager.php:436 
    8911062msgid "<p>The query to the URL shortener API failed, and your URL was not shrunk. The full post URL was attached to your Tweet. Check with your URL shortening provider to see if there are any known issues.</p>" 
    892 msgstr "<p>De query van de URL verkorter API is mislukt, en Uw URL is niet ingekort. De volledige URL van de post was toegevoegd aan Uw tweet. Controleer bij aanbieder van Uw URL verkorter of er storingen zijn.</p> " 
    893  
    894 #: wp-to-twitter-manager.php:429 
     1063msgstr "<p>De query van de URL verkorter API is mislukt, en uw URL is niet ingekort. De volledige URL van de post was toegevoegd aan uw Tweet. Controleer bij aanbieder van uw URL verkorter of er storingen zijn.</p> " 
     1064 
     1065#: wp-to-twitter-manager.php:442 
    8951066msgid "Clear 'WP to Twitter' Error Messages" 
    8961067msgstr "Verwijderden 'WP to Twitter' Foutmeldingen" 
    8971068 
    898 #: wp-to-twitter-manager.php:435 
     1069#: wp-to-twitter-manager.php:448 
    8991070msgid "WP to Twitter Options" 
    9001071msgstr "WP to Twitter Opties" 
    9011072 
    902 #: wp-to-twitter-manager.php:448 
     1073#: wp-to-twitter-manager.php:461 
    9031074msgid "Basic Settings" 
    9041075msgstr "Basis Instellingen" 
    9051076 
    906 #: wp-to-twitter-manager.php:454 wp-to-twitter-manager.php:507 
     1077#: wp-to-twitter-manager.php:467 wp-to-twitter-manager.php:511 
    9071078msgid "Save WP->Twitter Options" 
    9081079msgstr "WP->Twitter Instellingen opslaan" 
    9091080 
    910 #: wp-to-twitter-manager.php:487 
    911 msgid "Settings for Comments" 
    912 msgstr "Settings voor reacties" 
    913  
    914 #: wp-to-twitter-manager.php:490 
    915 msgid "Update Twitter when new comments are posted" 
    916 msgstr "Update Twitter als nieuwe reacties zijn gepost" 
    917  
    918 #: wp-to-twitter-manager.php:491 
    919 msgid "Text for new comments:" 
    920 msgstr "Tekst voor nieuwe reacties: " 
    921  
    922 #: wp-to-twitter-manager.php:496 
     1081#: wp-to-twitter-manager.php:500 
    9231082msgid "Settings for Links" 
    9241083msgstr "Instellingen voor Links " 
    9251084 
    926 #: wp-to-twitter-manager.php:499 
     1085#: wp-to-twitter-manager.php:503 
    9271086msgid "Update Twitter when you post a Blogroll link" 
    928 msgstr "Bijwerken Twitter wanneer je een blogrol link plaatst" 
    929  
    930 #: wp-to-twitter-manager.php:500 
     1087msgstr "Bijwerken Twitter wanneer u een blogrol link plaatst" 
     1088 
     1089#: wp-to-twitter-manager.php:504 
    9311090msgid "Text for new link updates:" 
    9321091msgstr "Tekst voor nieuwe link updates:" 
    9331092 
    934 #: wp-to-twitter-manager.php:500 
     1093#: wp-to-twitter-manager.php:504 
    9351094msgid "Available shortcodes: <code>#url#</code>, <code>#title#</code>, and <code>#description#</code>." 
    9361095msgstr "Beschikbare shortcodes: <code>#url#</code>, <code>#title#</code> en <code>#description#</code>." 
    9371096 
    938 #: wp-to-twitter-shorteners.php:447 
     1097#: wp-to-twitter-shorteners.php:550 
    9391098msgid "Don't shorten URLs." 
    9401099msgstr "URL's niet verkorten." 
    9411100 
    942 #: wp-to-twitter-shorteners.php:250 
     1101#: wp-to-twitter-shorteners.php:294 
    9431102msgid "<abbr title=\"Uniform Resource Locator\">URL</abbr> Shortener Account Settings" 
    9441103msgstr "<abbr title=\"Uniform Resource Locator\">URL</abbr> Verkorter Account Instellingen" 
    9451104 
    946 #: wp-to-twitter-shorteners.php:254 
     1105#: wp-to-twitter-shorteners.php:298 
    9471106msgid "Your Su.pr account details" 
    9481107msgstr "Uw Su.pr account details " 
    9491108 
    950 #: wp-to-twitter-shorteners.php:259 
     1109#: wp-to-twitter-shorteners.php:303 
    9511110msgid "Your Su.pr Username:" 
    952 msgstr "Uw Su.pr gebruikersnaam (\"Username\"): " 
    953  
    954 #: wp-to-twitter-shorteners.php:263 
     1111msgstr "Uw Su.pr gebruikersnaam: " 
     1112 
     1113#: wp-to-twitter-shorteners.php:307 
    9551114msgid "Your Su.pr <abbr title='application programming interface'>API</abbr> Key:" 
    956 msgstr "Uw Su.pr <abbr title='application programming interface'>API</abbr> Key: " 
    957  
    958 #: wp-to-twitter-shorteners.php:270 
     1115msgstr "Uw Su.pr <abbr title='application programming interface'>API</abbr> sleutel: " 
     1116 
     1117#: wp-to-twitter-shorteners.php:314 
    9591118msgid "Don't have a Su.pr account or API key? <a href='http://su.pr/'>Get one here</a>!<br />You'll need an API key in order to associate the URLs you create with your Su.pr account." 
    960 msgstr "Geen Su.pr account of API key? <a href='http://su.pr/'>Die zijn hier verkrijgbaar</a>!<br />U heeft ook een API key nodig om de URLs die U maakt te kunnen koppelen aan het Su.pr account. " 
    961  
    962 #: wp-to-twitter-shorteners.php:276 
     1119msgstr "Geen Su.pr account of API sleutel? <a href='http://su.pr/'>Die zijn hier verkrijgbaar</a>!<br />U heeft ook een API sleutel nodig om de URLs die U maakt te kunnen koppelen aan het Su.pr account. " 
     1120 
     1121#: wp-to-twitter-shorteners.php:320 
    9631122msgid "Your Bit.ly account details" 
    964 msgstr "Je Biy.ly account informatie" 
    965  
    966 #: wp-to-twitter-shorteners.php:281 
     1123msgstr "Uw Biy.ly account informatie" 
     1124 
     1125#: wp-to-twitter-shorteners.php:325 
    9671126msgid "Your Bit.ly username:" 
    968 msgstr "Je Bit.ly gebruikersnaam:" 
    969  
    970 #: wp-to-twitter-shorteners.php:285 
     1127msgstr "Uw Bit.ly gebruikersnaam:" 
     1128 
     1129#: wp-to-twitter-shorteners.php:329 
    9711130msgid "Your Bit.ly <abbr title='application programming interface'>API</abbr> Key:" 
    972 msgstr "Je Bit.ly <abbr title='application programming interface'>API</abbr> sleutel:" 
    973  
    974 #: wp-to-twitter-shorteners.php:293 
     1131msgstr "Uw Bit.ly <abbr title='application programming interface'>API</abbr> sleutel:" 
     1132 
     1133#: wp-to-twitter-shorteners.php:337 
    9751134msgid "Save Bit.ly API Key" 
    9761135msgstr "Opslaan Bit.ly API sleutel" 
    9771136 
    978 #: wp-to-twitter-shorteners.php:293 
     1137#: wp-to-twitter-shorteners.php:337 
    9791138msgid "Clear Bit.ly API Key" 
    9801139msgstr "Verwijderen Bit.ly API sleutel" 
    9811140 
    982 #: wp-to-twitter-shorteners.php:293 
     1141#: wp-to-twitter-shorteners.php:337 
    9831142msgid "A Bit.ly API key and username is required to shorten URLs via the Bit.ly API and WP to Twitter." 
    9841143msgstr "Een Bit.ly API en gebruikersnaam is nodig om URL's te verkorten met de Bit.ly API en WP to Twitter." 
    9851144 
    986 #: wp-to-twitter-shorteners.php:299 
     1145#: wp-to-twitter-shorteners.php:343 
    9871146msgid "Your YOURLS account details" 
    988 msgstr "Jouw YOURLS account informatie" 
    989  
    990 #: wp-to-twitter-shorteners.php:304 
     1147msgstr "Uw YOURLS account informatie" 
     1148 
     1149#: wp-to-twitter-shorteners.php:348 
    9911150msgid "Path to your YOURLS config file (Local installations)" 
    992 msgstr "Pad van Uw YOURLS config file (Local installations) " 
    993  
    994 #: wp-to-twitter-shorteners.php:305 wp-to-twitter-shorteners.php:309 
     1151msgstr "Pad van uw YOURLS config file (Local installations) " 
     1152 
     1153#: wp-to-twitter-shorteners.php:349 wp-to-twitter-shorteners.php:353 
    9951154msgid "Example:" 
    9961155msgstr "Voorbeeld:" 
    9971156 
    998 #: wp-to-twitter-shorteners.php:308 
     1157#: wp-to-twitter-shorteners.php:352 
    9991158msgid "URI to the YOURLS API (Remote installations)" 
    10001159msgstr "URI naar de YOURLS API (Remote installaties)" 
    10011160 
    1002 #: wp-to-twitter-shorteners.php:312 
     1161#: wp-to-twitter-shorteners.php:356 
    10031162msgid "Your YOURLS username:" 
    1004 msgstr "Je YOURLS gebruikersnaam:" 
    1005  
    1006 #: wp-to-twitter-shorteners.php:316 
     1163msgstr "Uw YOURLS gebruikersnaam:" 
     1164 
     1165#: wp-to-twitter-shorteners.php:360 
    10071166msgid "Your YOURLS password:" 
    1008 msgstr "Jouw YOURLS wachtwoord:" 
    1009  
    1010 #: wp-to-twitter-shorteners.php:316 
     1167msgstr "Uw YOURLS wachtwoord:" 
     1168 
     1169#: wp-to-twitter-shorteners.php:360 
    10111170msgid "<em>Saved</em>" 
    10121171msgstr "<em>Opgeslagen</em>" 
    10131172 
    1014 #: wp-to-twitter-shorteners.php:320 
     1173#: wp-to-twitter-shorteners.php:364 
    10151174msgid "Post ID for YOURLS url slug." 
    10161175msgstr "Post ID voor YOURLS url slug. " 
    10171176 
    1018 #: wp-to-twitter-shorteners.php:321 
     1177#: wp-to-twitter-shorteners.php:365 
    10191178msgid "Custom keyword for YOURLS url slug." 
    10201179msgstr "Aangepast trefwoord voor YOURLS url slug. " 
    10211180 
    1022 #: wp-to-twitter-shorteners.php:322 
     1181#: wp-to-twitter-shorteners.php:366 
    10231182msgid "Default: sequential URL numbering." 
    10241183msgstr "Standaard: sequentiële URL nummering. " 
    10251184 
    1026 #: wp-to-twitter-shorteners.php:328 
     1185#: wp-to-twitter-shorteners.php:372 
    10271186msgid "Save YOURLS Account Info" 
    1028 msgstr "Opslaan  YOURLS Account Info" 
    1029  
    1030 #: wp-to-twitter-shorteners.php:328 
     1187msgstr "Opslaan YOURLS Account Info" 
     1188 
     1189#: wp-to-twitter-shorteners.php:372 
    10311190msgid "Clear YOURLS password" 
    10321191msgstr "Wissen YOURLS wachtwoord" 
    10331192 
    1034 #: wp-to-twitter-shorteners.php:328 
     1193#: wp-to-twitter-shorteners.php:372 
    10351194msgid "A YOURLS password and username is required to shorten URLs via the remote YOURLS API and WP to Twitter." 
    10361195msgstr "Een YOURLS wachtwoord en gebruikersnaam is nodig om URL's te verkorten met de YOURLS API en WP to Twitter." 
    10371196 
    1038 #: wp-to-twitter-manager.php:518 
     1197#: wp-to-twitter-manager.php:522 
    10391198msgid "Advanced Settings" 
    10401199msgstr "Geavanceerde Instellingen" 
    10411200 
    1042 #: wp-to-twitter-manager.php:523 wp-to-twitter-manager.php:702 
     1201#: wp-to-twitter-manager.php:527 wp-to-twitter-manager.php:706 
    10431202msgid "Save Advanced WP->Twitter Options" 
    1044 msgstr "WP->Twitter Geavanceerde Instellingen Opslaan" 
    1045  
    1046 #: wp-to-twitter-manager.php:528 
     1203msgstr "Opslaan Geavanceerde Instellingen WP->Twitter" 
     1204 
     1205#: wp-to-twitter-manager.php:532 
    10471206msgid "Strip nonalphanumeric characters from tags" 
    1048 msgstr "Verwijder nonalphanumerieke karakters uit tags " 
    1049  
    1050 #: wp-to-twitter-manager.php:534 
     1207msgstr "Verwijder non-alphanumerieke karakters uit tags " 
     1208 
     1209#: wp-to-twitter-manager.php:538 
    10511210msgid "Spaces in tags replaced with:" 
    10521211msgstr "Vervang spaties in tags voor: " 
    10531212 
    1054 #: wp-to-twitter-manager.php:537 
     1213#: wp-to-twitter-manager.php:541 
    10551214msgid "Maximum number of tags to include:" 
    10561215msgstr "Maximaal aantal tags om in te voegen:" 
    10571216 
    1058 #: wp-to-twitter-manager.php:538 
     1217#: wp-to-twitter-manager.php:542 
    10591218msgid "Maximum length in characters for included tags:" 
    10601219msgstr "Maximale lengte in karakters voor ingevoegde tags:" 
    10611220 
    1062 #: wp-to-twitter-manager.php:544 
     1221#: wp-to-twitter-manager.php:548 
    10631222msgid "Length of post excerpt (in characters):" 
    10641223msgstr "Lengte van de bericht samenvatting (in karakters):" 
    10651224 
    1066 #: wp-to-twitter-manager.php:547 
     1225#: wp-to-twitter-manager.php:551 
    10671226msgid "WP to Twitter Date Formatting:" 
    10681227msgstr "WP to Twitter Datum Opmaak:" 
    10691228 
    1070 #: wp-to-twitter-manager.php:547 
     1229#: wp-to-twitter-manager.php:551 
    10711230msgid "Default is from your general settings. <a href='http://codex.wordpress.org/Formatting_Date_and_Time'>Date Formatting Documentation</a>." 
    1072 msgstr "Standaard is van je algemene instellingen. <a href='http://codex.wordpress.org/Formatting_Date_and_Time'>Documentatie Datum Opmaak (Eng)</a>." 
    1073  
    1074 #: wp-to-twitter-manager.php:551 
     1231msgstr "Standaard is van uw algemene instellingen. <a href='http://codex.wordpress.org/Formatting_Date_and_Time'>Documentatie Datum Opmaak (Eng)</a>." 
     1232 
     1233#: wp-to-twitter-manager.php:555 
    10751234msgid "Custom text before all Tweets:" 
    10761235msgstr "Aangepaste tekst vóór alle Tweets:" 
    10771236 
    1078 #: wp-to-twitter-manager.php:554 
     1237#: wp-to-twitter-manager.php:558 
    10791238msgid "Custom text after all Tweets:" 
    10801239msgstr "Aangepaste tekst ná alle Tweets:" 
    10811240 
    1082 #: wp-to-twitter-manager.php:557 
     1241#: wp-to-twitter-manager.php:561 
    10831242msgid "Custom field for an alternate URL to be shortened and Tweeted:" 
    1084 msgstr "Aangepast veld voor een alternatieve URL om te verkorten en tweeten:" 
    1085  
    1086 #: wp-to-twitter-manager.php:594 
     1243msgstr "Aangepast veld voor een alternatieve URL om te verkorten en Tweeten:" 
     1244 
     1245#: wp-to-twitter-manager.php:598 
    10871246msgid "Special Cases when WordPress should send a Tweet" 
    10881247msgstr "Speciale gevallen wanneer WordPress een Tweet moet versturen" 
    10891248 
    1090 #: wp-to-twitter-manager.php:597 
     1249#: wp-to-twitter-manager.php:601 
    10911250msgid "Do not post Tweets by default" 
    10921251msgstr "Post geen Tweets als standaard instelling" 
    10931252 
    1094 #: wp-to-twitter-manager.php:603 
     1253#: wp-to-twitter-manager.php:607 
    10951254msgid "Allow status updates from Quick Edit" 
    10961255msgstr "Sta status updates toe via Quick Edit " 
    10971256 
    1098 #: wp-to-twitter-manager.php:608 
     1257#: wp-to-twitter-manager.php:612 
    10991258msgid "Delaying tweets with WP Tweets PRO moves Tweeting to an publishing-independent action." 
    1100 msgstr "Vertraagd Tweeten met WP Tweets PRO maakt van Tweeting een van het publishen onafhanklijke activiteit." 
    1101  
    1102 #: wp-to-twitter-manager.php:615 
     1259msgstr "Vertraagd Tweeten met WP Tweets PRO maakt van Tweeting een publicatie-onafhanklijke activiteit." 
     1260 
     1261#: wp-to-twitter-manager.php:619 
    11031262msgid "Send Twitter Updates on remote publication (Post by Email or XMLRPC Client)" 
    11041263msgstr "Twitter updates verzenden met publicatie op afstand (per email of XMLRPC Client)" 
    11051264 
    1106 #: wp-to-twitter-manager.php:620 
     1265#: wp-to-twitter-manager.php:624 
    11071266msgid "Google Analytics Settings" 
    11081267msgstr "Google Analytics Instellingen" 
    11091268 
    1110 #: wp-to-twitter-manager.php:621 
     1269#: wp-to-twitter-manager.php:625 
    11111270msgid "You can track the response from Twitter using Google Analytics by defining a campaign identifier here. You can either define a static identifier or a dynamic identifier. Static identifiers don't change from post to post; dynamic identifiers are derived from information relevant to the specific post. Dynamic identifiers will allow you to break down your statistics by an additional variable." 
    1112 msgstr "Je kunt de respons van Twitter bijhouden met gebruik van Google Analytics door een campagne ID te definiëren. Je kan zowel een statische als een dynamische ID definiëren. Statische ID's wijzigen niet van bericht tot bericht; dynamische ID's worden afgeleid van informatie relevant aan het specifieke bericht. Dynamische ID's stellen je in staat om statistieken onder te verdelen met een extra variabele." 
    1113  
    1114 #: wp-to-twitter-manager.php:625 
     1271msgstr "U kunt de respons van Twitter bijhouden met gebruik van Google Analytics door een campagne ID te definiëren. U kunt zowel een statische als een dynamische ID definiëren. Statische ID's wijzigen niet van bericht tot bericht; dynamische ID's worden afgeleid van informatie relevant aan het specifieke bericht. Dynamische ID's stellen u in staat om statistieken onder te verdelen met een extra variabele." 
     1272 
     1273#: wp-to-twitter-manager.php:628 
    11151274msgid "Use a Static Identifier with WP-to-Twitter" 
    11161275msgstr "Gebruik statische identifier met WP-to-Twitter" 
    11171276 
    1118 #: wp-to-twitter-manager.php:626 
     1277#: wp-to-twitter-manager.php:629 
    11191278msgid "Static Campaign identifier for Google Analytics:" 
    11201279msgstr "Statische Campagne Identifier voor Google Analytics:" 
    11211280 
    1122 #: wp-to-twitter-manager.php:630 
     1281#: wp-to-twitter-manager.php:633 
    11231282msgid "Use a dynamic identifier with Google Analytics and WP-to-Twitter" 
    11241283msgstr "Gebruik een dynamische identifier met Google Analytics en WP-to-Twitter" 
    11251284 
    1126 #: wp-to-twitter-manager.php:631 
     1285#: wp-to-twitter-manager.php:634 
    11271286msgid "What dynamic identifier would you like to use?" 
    1128 msgstr "Welke dynamische ID wil je gebruiken?" 
    1129  
    1130 #: wp-to-twitter-manager.php:633 
     1287msgstr "Welke dynamische ID wilt u gebruiken?" 
     1288 
     1289#: wp-to-twitter-manager.php:636 
    11311290msgid "Category" 
    11321291msgstr "Categorie" 
    11331292 
    1134 #: wp-to-twitter-manager.php:634 
     1293#: wp-to-twitter-manager.php:637 
    11351294msgid "Post ID" 
    11361295msgstr "Bericht ID" 
    11371296 
    1138 #: wp-to-twitter-manager.php:635 
     1297#: wp-to-twitter-manager.php:638 
    11391298msgid "Post Title" 
    11401299msgstr "Bericht Titel" 
    11411300 
    1142 #: wp-to-twitter-manager.php:636 
     1301#: wp-to-twitter-manager.php:639 
    11431302msgid "Author" 
    11441303msgstr "Auteur" 
  • wp-to-twitter/trunk/readme.txt

    r778978 r795012  
    44Tags: twitter, microblogging, su.pr, bitly, yourls, redirect, shortener, post, links 
    55Requires at least: 3.3.3 
    6 Tested up to: 3.6.1 
     6Tested up to: 3.7.0 
    77License: GPLv2 or later 
    88Stable tag: 2.7.5 
     
    5151 
    5252== Changelog == 
     53 
     54= 2.7.6 = 
     55 
     56* Added citation for StormTwitter feed source. 
     57* Reverted use of 'extract()' due to very obscure bug. 
     58* New feature for WP Tweets PRO: custom templates for re-posts 
    5359 
    5460= 2.7.5 = 
     
    101107* Bug fix: Corrected encoding of category names and descriptions. 
    102108* Bug fix: Better handling of wp_get_shortlink for custom post types. (Custom post types don't support wp_get_shortlink) 
    103 * Adds a Twitter Feed widget. 
     109* Adds a Twitter Feed widget. Original code source from StormTwitter feed by [Liam Gladdy](http://www.stormconsultancy.co.uk/blog/development/tools-plugins/oauth-twitter-feed-for-developers-library-and-wordpress-plugin/) 
    104110* Deprecated support for WP 3.1.4. 
    105111 
     
    900906== Upgrade Notice == 
    901907 
    902 * 2.7.0 UI Redesign. Added Twitter Feed widget. Bug fixes. 
     908* 2.7.6 New WP Tweets PRO feature; bug fixes. 
  • wp-to-twitter/trunk/styles.css

    r742498 r795012  
    1919#wp-to-twitter .meta-box-sortables { min-height: 0; } 
    2020#wp-to-twitter .wpt-template, #wp-to-twitter .support-request { width: 95%; } 
    21 .wp-tweets-notes { float: right; width: 30%; min-width: 140px; max-width: 240px; margin-left: 10px; } 
    22 #wp-to-twitter .indent { margin-left: 30px; } 
    2321#wp-to-twitter .flattr { float: right; } 
    2422.wpt_image { padding-left: 20px; background: url(image.png) left 50% no-repeat; display: block; } 
     23#wpt_license_key { font-size: 1.3em; padding: 5px; letter-spacing: .5px;} 
     24label[for="wpt_license_key"] { font-size: 1.3em; } 
  • wp-to-twitter/trunk/wp-to-twitter-manager.php

    r769975 r795012  
    762762            <?php if ( get_option('jd_donations') != 1 && !function_exists( 'wpt_pro_exists' )  ) { ?> 
    763763            <div> 
    764             <p><?php _e('<a href="http://www.joedolson.com/donate.php">Make a donation today!</a> Every donation counts - donate $2, $10, or $100 and help me keep this plug-in running!','wp-to-twitter'); ?></p> 
     764            <p><?php _e('<a href="http://www.joedolson.com/donate.php">Make a donation today!</a> Every donation counts - donate $5, $20, or $100 and help me keep this plug-in running!','wp-to-twitter'); ?></p> 
    765765            <p class='flattr'><a href="http://flattr.com/thing/559528/WP-to-Twitter"><img src="http://api.flattr.com/button/flattr-badge-large.png" alt="Flattr WP to Twitter" /></a></p>            
    766766            <form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post"> 
     
    794794        </div> 
    795795    </div> 
    796     <?php } ?> 
     796    <?php  
     797    } else {  
     798        if ( function_exists( 'wpt_notes' ) ) {  
     799            wpt_notes();  
     800        } 
     801    } ?> 
    797802    <div class="ui-sortable meta-box-sortables"> 
    798803        <div class="postbox"> 
  • wp-to-twitter/trunk/wp-to-twitter.php

    r778974 r795012  
    44Plugin URI: http://www.joedolson.com/articles/wp-to-twitter/ 
    55Description: Posts a Tweet when you update your WordPress blog or post to your blogroll, using your URL shortening service. Rich in features for customizing and promoting your Tweets. 
    6 Version: 2.7.4 
     6Version: 2.7.6 
    77Author: Joseph Dolson 
    88Author URI: http://www.joedolson.com/ 
     
    3232if ( defined('WP_CONTENT_DIR') ) { $wp_content_dir = constant('WP_CONTENT_DIR');} 
    3333 
    34 define( 'WPT_DEBUG',false ); 
     34define( 'WPT_DEBUG', false ); 
    3535define( 'WPT_DEBUG_ADDRESS', 'debug@joedolson.com' ); 
    3636define( 'WPT_FROM', "From: \"".get_option('blogname')."\" <".get_option('admin_email').">" ); 
     
    4848 
    4949global $wpt_version,$jd_plugin_url; 
    50 $wpt_version = "2.7.4"; 
     50$wpt_version = "2.7.6"; 
    5151$plugin_dir = basename(dirname(__FILE__)); 
    5252load_plugin_textdomain( 'wp-to-twitter', false, dirname( plugin_basename( __FILE__ ) ) . '/lang' ); 
     
    6565function wpt_pro_compatibility() { 
    6666    global $wptp_version; 
    67     $current_wptp_version = '1.5.6'; 
     67    $current_wptp_version = '1.5.8'; 
    6868    if ( version_compare( $wptp_version, $current_wptp_version, '<' ) ) { 
    6969        echo "<div class='error notice'><p class='upgrade'>".sprintf( __('The current version of WP Tweets PRO is <strong>%s</strong>. <a href="http://www.joedolson.com/articles/account/">Upgrade for best compatibility!</a>','wp-to-twitter'),$current_wptp_version )."</p></div>"; 
     
    410410} 
    411411 
    412 function jd_truncate_tweet( $sentence, $postinfo, $post_ID, $retweet=false, $ref=false ) { 
     412function jd_truncate_tweet( $sentence, $post, $post_ID, $retweet=false, $ref=false ) { 
    413413    // media file occupies 22 characters, need to account for in shortening. 
    414414    $tweet_length = ( wpt_post_with_media( $post_ID ) ) ? 117 : 139;  
    415415    $sentence = trim(custom_shortcodes( $sentence, $post_ID )); 
    416     $post = get_post( $post_ID ); 
    417     extract( $postinfo ); 
    418     $shrink = ( $shortUrl != '' )?$shortUrl:apply_filters( 'wptt_shorten_link', $postLink, $postTitle, $post_ID, false ); 
     416    $shrink = ( $post['shortUrl'] != '' )?$post['shortUrl']:apply_filters( 'wptt_shorten_link', $post['postLink'], $post['postTitle'], $post_ID, false ); 
    419417    // generate all template variable values 
    420     $auth = $authId; 
    421     $title = trim( apply_filters( 'wpt_status', $postTitle, $post_ID, 'title' ) ); 
    422     $blogname = trim($blogTitle); 
    423     $excerpt = trim( apply_filters( 'wpt_status', $postExcerpt, $post_ID, 'post' ) ); 
     418    $auth = $post['authId']; 
     419    $title = trim( apply_filters( 'wpt_status', $post['postTitle'], $post_ID, 'title' ) ); 
     420    $blogname = trim($post['blogTitle']); 
     421    $excerpt = trim( apply_filters( 'wpt_status', $post['postExcerpt'], $post_ID, 'post' ) ); 
    424422    $thisposturl = trim($shrink); 
    425     $category = trim($category); 
    426     $cat_desc = trim($cat_desc); 
     423    $category = trim($post['category']); 
     424    $cat_desc = trim($post['cat_desc']); 
    427425    $user_account = get_user_meta( $auth,'wtt_twitter_username', true ) ; 
    428426    $tags = wpt_generate_hash_tags( $post_ID ); 
    429427    $account = get_option('wtt_twitter_username'); 
    430     $date = trim($postDate); 
    431     $modified = trim($postModified); 
     428    $date = trim($post['postDate']); 
     429    $modified = trim($post['postModified']); 
    432430    if ( get_option( 'jd_individual_twitter_users' ) == 1 ) { 
    433431        if ( $user_account == '' ) { 
     
    441439        } 
    442440    } 
    443     $display_name = get_the_author_meta( 'display_name',$post->post_author );    
     441    $display_name = get_the_author_meta( 'display_name', $auth );    
    444442    // value of #author# 
    445443    $author = ( $account != '' )?"@$account":$display_name;  
     
    875873                                        break; 
    876874                                    } 
    877                                     $retweet = jd_truncate_tweet( trim( $prepend.$template.$append ), $post_info, $post_ID, true, $acct ); 
     875                                    if ( get_option( 'wpt_custom_type' ) == 'template' ) { 
     876                                        $retweet = jd_truncate_tweet( trim( $prepend.$append ), $post_info, $post_ID, true, $acct ); 
     877                                    } else { 
     878                                        $retweet = jd_truncate_tweet( trim( $prepend.$template.$append ), $post_info, $post_ID, true, $acct ); 
     879                                    } 
    878880                                    // add original delay to schedule 
    879881                                    $delay = ( isset($post_info['wpt_delay_tweet'] ) )?( (int) $post_info['wpt_delay_tweet'] )*60:0; 
     
    13861388function jd_addTwitterAdminStyles() { 
    13871389    if ( isset($_GET['page']) && ( $_GET['page'] == "wp-to-twitter" || $_GET['page'] == "wp-to-twitter/wp-to-twitter.php" || $_GET['page'] == "wp-tweets-pro" || $_GET['page'] == "wp-to-twitter-schedule" || $_GET['page'] == "wp-to-twitter-tweets" || $_GET['page'] == "wp-to-twitter-errors" ) ) { 
    1388         echo '<link type="text/css" rel="stylesheet" href="'.plugins_url('/wp-to-twitter/styles.css').'" />'; 
     1390        wp_enqueue_style( 'wpt-styles', plugins_url( '/wp-to-twitter/styles.css' ) ); 
    13891391    } 
    13901392} 
     
    14681470    $post = get_post( $id ); 
    14691471    if ( $post->post_status != 'publish' ) return; // is there any reason to accept any other status? 
    1470     //$post_type_settings = get_option('wpt_post_types'); 
    1471     //if ( is_array( $post_type_settings ) ) { 
    1472         //$post_types = array_keys($post_type_settings); 
    1473         //if ( in_array( $post->post_type, $post_types ) ) { 
    1474             wpt_twit_instant( $id ); 
    1475         //} 
    1476     //} 
     1472    wpt_twit_instant( $id ); 
    14771473} 
    14781474add_action( 'xmlrpc_publish_post', 'wpt_twit_xmlrpc' );  
     
    15331529    wp_register_style( 'wpt-twitter-feed', $file ); 
    15341530} 
    1535  
    15361531/* 
    15371532// Add notes about Tweet status to posts admin  
     
    15551550    return $value; 
    15561551} 
    1557  
     1552*/ 
    15581553// Output CSS for width of new column 
    15591554function wpt_css() { 
     
    15611556<style type="text/css"> 
    15621557th#wpt { width: 60px; }  
    1563 .wpt {text-align:center;} 
    15641558.wpt_twitter .authorized { color: green; } 
    15651559</style> 
    15661560<?php    
    15671561} 
    1568  
     1562/* 
    15691563// Actions/Filters for various tables and the css output 
    15701564add_action('admin_init', 'wpt_add'); 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.