WordPress.org

Plugin Directory

Changeset 667701


Ignore:
Timestamp:
02/14/13 00:40:39 (5 years ago)
Author:
joedolson
Message:

2.5.8; update for t.co changes; translations

Location:
wp-to-twitter/trunk
Files:
12 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • wp-to-twitter/trunk/functions.php

  r636730 r667701  
  224224    $firstdate = strtotime($early); 
  225225    $lastdate = strtotime($late); 
  226     if ($early <= $late ) { // if post_modified is before or equal to post_date 
   226    if ($firstdate <= $lastdate ) { // if post_modified is before or equal to post_date 
  227227        return 1; 
  228228    } else { 
 • wp-to-twitter/trunk/lang/wp-to-twitter-da_DA.po

  r611167 r667701  
   1# Translation of WP to Twitter in Danish 
   2# This file is distributed under the same license as the WP to Twitter package. 
  13msgid "" 
  24msgstr "" 
  3 "Project-Id-Version: wp-to-twitter\n" 
  4 "Report-Msgid-Bugs-To: \n" 
  5 "POT-Creation-Date: 2011-02-20 18:11+0100\n" 
  6 "PO-Revision-Date: 2011-02-20 18:11+0100\n" 
  7 "Last-Translator: Rasmus Himmelstrup <rh@iihnordic.com>\n" 
  8 "Language-Team: \n" 
   5"PO-Revision-Date: 2013-02-14 00:38:24+0000\n" 
  96"MIME-Version: 1.0\n" 
  107"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 
  118"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 
  12 "X-Poedit-KeywordsList: __;gettext;gettext_noop;_e\n" 
  13 "X-Poedit-Basepath: .\n" 
  14 "X-Poedit-Language: Danish\n" 
  15 "X-Poedit-Country: DENMARK\n" 
  16 "X-Poedit-SearchPath-0: .\n" 
  17  
  18 #: functions.php:210 
   9"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n" 
   10"X-Generator: GlotPress/0.1\n" 
   11"Project-Id-Version: WP to Twitter\n" 
   12 
   13#: wp-to-twitter-manager.php:177 
   14msgid "WP to Twitter failed to connect with Twitter. Try <a href=\"#wpt_http\">switching to an HTTP connection</a>." 
   15msgstr "WP to Twitter kunne ikke forbindelse til Twitter. Prøv at <a href=\"#wpt_http\">skifte til en HTTP forbindelse</a>." 
   16 
   17#: wp-to-twitter-manager.php:544 
   18msgid "Choose a short URL service (account settings below)" 
   19msgstr "Vælg en short URL service (kontoindstillinger nedenfor)" 
   20 
   21#: wp-to-twitter-manager.php:550 
   22msgid "YOURLS (on this server)" 
   23msgstr "YOURLS (på denne server)" 
   24 
   25#: wp-to-twitter-manager.php:551 
   26msgid "YOURLS (on a remote server)" 
   27msgstr "YOURLS (på en fjernserver)" 
   28 
   29#: wp-to-twitter-manager.php:592 
   30msgid "In addition to standard template tags, comments can use <code>#commenter#</code> to post the commenter's name in the Tweet. <em>Use this at your own risk</em>, as it lets anybody who can post a comment on your site post a phrase in your Twitter stream." 
   31msgstr "Foruden de almindelige standard skabelon-tags, kan kommentatorer benytte <code>#commenter#</code> for at skrive kommentator-navn i Tweets. <em>Brug på egen risiko</em>, da det lader hvem som helst der kan skrive kommentarer på dit netsted skrive en sætning i din Twitter strøm." 
   32 
   33#: wp-to-twitter-manager.php:645 
   34msgid "Get your Bit.ly API information." 
   35msgstr "Hent din Bit.ly API information." 
   36 
   37#: wp-to-twitter.php:63 
   38msgid "The current version of WP Tweets PRO is <strong>%s</strong>. Upgrade for best compatibility!" 
   39msgstr "Den nuværende version af WP Tweets PRO er <strong>%s</strong>. Opgradér for bedre kompatibilitet!" 
   40 
   41#: functions.php:325 
   42msgid "Thank you for supporting the continuing development of this plug-in! I'll get back to you as soon as I can. Please ensure that you can receive email at <code>%s</code>." 
   43msgstr "Tak fordi du støtter den fortsatte udvikling af dette plugin! Jeg vender tilbage til dig, så hurtigt det er muligt. Sørg venligst for at du kan modtage e-mail på <code>%s</code>." 
   44 
   45#: functions.php:327 
   46msgid "Thanks for using WP to Twitter. Please ensure that you can receive email at <code>%s</code>." 
   47msgstr "Tak fordi du benytter WP to Twitter. Sørg venligst for at du kan modtage e-mail på <code>%s</code>." 
   48 
   49#: functions.php:351 
   50msgid "Reply to:" 
   51msgstr "Svar til:" 
   52 
   53#: wp-to-twitter-manager.php:835 
   54msgid "The lowest user group that can add their Twitter information" 
   55msgstr "Den laveste brugergruppe der kan tilføje deres Twitter information" 
   56 
   57#: wp-to-twitter-manager.php:840 
   58msgid "The lowest user group that can see the Custom Tweet options when posting" 
   59msgstr "Den laveste brugergruppe der kan se den brugerdefineret tweet-funktion når der skrives." 
   60 
   61#: wp-to-twitter-manager.php:845 
   62msgid "The lowest user group that can toggle the Tweet/Don't Tweet option" 
   63msgstr "Den laveste brugergruppe der kan skifte mellem funktionen Tweet/Tweet-ikke" 
   64 
   65#: wp-to-twitter-manager.php:850 
   66msgid "The lowest user group that can send Twitter updates" 
   67msgstr "Den laveste brugergruppe der kan sende Twitter opdateringer" 
   68 
   69#: wp-to-twitter-manager.php:982 
   70msgid "<code>#author#</code>: the post author (@reference if available, otherwise display name)" 
   71msgstr "<code>#author#</code>: Indlægsforfatter (@reference hvis tilgængelig, ellers display name)" 
   72 
   73#: wp-to-twitter-manager.php:983 
   74msgid "<code>#displayname#</code>: post author's display name" 
   75msgstr "<code>#displayname#</code>: send forfatters display name" 
   76 
   77#: wp-to-twitter.php:74 
   78msgid "WP to Twitter requires WordPress 3.0.6 or a more recent version <a href=\"http://codex.wordpress.org/Upgrading_WordPress\">Please update WordPress to continue using WP to Twitter with all features!</a>" 
   79msgstr "WP to Twitter forudsætter WordPress 3.0.6 eller en nyere version <a href=\"http://codex.wordpress.org/Upgrading_WordPress\">Opgradér venligst WordPress for at fortsætte med at benytte WP to Twitter med alle funktioner!</a>" 
   80 
   81#: wp-to-twitter.php:285 
   82msgid "This tweet was blank and could not be sent to Twitter." 
   83msgstr "Denne tweet var blank og kunne ikke sendes til Twitter." 
   84 
   85#: wp-to-twitter.php:336 
   86msgid "404 Not Found: The URI requested is invalid or the resource requested does not exist." 
   87msgstr "404 Ikke fundet: Den anmodede URL er ugyldig eller den anmodede ressource findes ikke." 
   88 
   89#: wp-to-twitter.php:340 
   90msgid "406 Not Acceptable: Invalid Format Specified." 
   91msgstr "406 Ikke acceptabel: Ugyldigt format angivet." 
   92 
   93#: wp-to-twitter.php:344 
   94msgid "429 Too Many Requests: You have exceeded your rate limits." 
   95msgstr "429 For mange anmodninger: Du har overskredet dine rate-begrænsninger." 
   96 
   97#: wp-to-twitter.php:360 
   98msgid "504 Gateway Timeout: The Twitter servers are up, but the request couldn't be serviced due to some failure within our stack. Try again later." 
   99msgstr "504 Gateway Timeout: Twitter serverne fungerer, men forespørgslen kunne ikke behandles på grund af nogle fejl i vores datastruktur. Prøv igen senere." 
   100 
   101#: wp-to-twitter.php:1162 
   102msgid "Your prepended Tweet text; not part of your template." 
   103msgstr "Din foranstillet Tweet-tekst; ikke en del af din skabelon." 
   104 
   105#: wp-to-twitter.php:1165 
   106msgid "Your appended Tweet text; not part of your template." 
   107msgstr "Din tilføjede Tweet tekst; ikke en del af din skabelon." 
   108 
   109#: wp-to-twitter.php:1219 
   110msgid "Tweets are no more than 140 characters; Twitter counts URLs as 20 characters. Template tags: <code>#url#</code>, <code>#title#</code>, <code>#post#</code>, <code>#category#</code>, <code>#date#</code>, <code>#modified#</code>, <code>#author#</code>, <code>#account#</code>, <code>#tags#</code>, or <code>#blog#</code>." 
   111msgstr "Tweets er ikke mere end 140 tegn; Twitter beregner URLs som 20 tegn. Skabelon tags: <code>#url#</code>, <code>#title#</code>, <code>#post#</code>, <code>#category#</code>, <code>#date#</code>, <code>#modified#</code>, <code>#author#</code>, <code>#account#</code>, <code>#tags#</code>, or <code>#blog#</code>." 
   112 
   113#: wp-to-twitter.php:1231 
   114msgid "Your role does not have the ability to Post Tweets from this site." 
   115msgstr "Din brugerrolle har ikke rettigheder til at skrive Tweets fra dette netsted." 
   116 
   117#: wp-to-twitter.php:1355 
   118msgid "Hide account name in Tweets" 
   119msgstr "Gem kontonavn i Tweets" 
   120 
   121#: wp-to-twitter.php:1356 
   122msgid "Do not display my account in the #account# template tag." 
   123msgstr "Vis ikke min konto i #account# skabelon tag." 
   124 
   125#: functions.php:354 
   126msgid "I have read <a href=\"%1$s\">the FAQ for this plug-in</a> <span>(required)</span>" 
   127msgstr "Jeg har læst <a href=\"%1$s\">FAQ for denne plug-in</a> <span>(påkrævet)</span>" 
   128 
   129#: functions.php:357 
   130msgid "I have <a href=\"%1$s\">made a donation to help support this plug-in</a>" 
   131msgstr "Jeg har <a href=\"%1$s\">givet en donation som støtte til denne plug-in</a>" 
   132 
   133#: functions.php:360 
   134msgid "Support Request:" 
   135msgstr "Support anmodning:" 
   136 
   137#: wp-to-twitter-manager.php:571 
   138msgid "Settings for type \"%1$s\"" 
   139msgstr "Indstillinger for type \"%1$s\"" 
   140 
   141#: wp-to-twitter-manager.php:574 
   142msgid "Update when %1$s %2$s is published" 
   143msgstr "Opdater når %1$s %2$s er udgivet" 
   144 
   145#: wp-to-twitter-manager.php:574 
   146msgid "Text for new %1$s updates" 
   147msgstr "Tekst for nye %1$s opdateringer" 
   148 
   149#: wp-to-twitter-manager.php:578 
   150msgid "Update when %1$s %2$s is edited" 
   151msgstr "Opdater når %1$s %2$s redigeres" 
   152 
   153#: wp-to-twitter-manager.php:578 
   154msgid "Text for %1$s editing updates" 
   155msgstr "Tekst for %1$s redigerings-opdateringer" 
   156 
   157#: wp-to-twitter-oauth.php:190 
   158msgid "Your server timezone (should be UTC,GMT,Europe/London or equivalent):" 
   159msgstr "Din server tidszone (bør være UTC,GMT,Europe/London eller tilsvarende):" 
   160 
   161#: wp-to-twitter-manager.php:553 
   162msgid "Use Twitter Friendly Links." 
   163msgstr "Benyt Twitter venlige genveje." 
   164 
   165#: wp-to-twitter-manager.php:650 
   166msgid "View your Bit.ly username and API key" 
   167msgstr "Se dit Bit.ly brugernavn og API nøgle" 
   168 
   169#: wp-to-twitter-manager.php:694 
   170msgid "Your shortener does not require any account settings." 
   171msgstr "Din shortener kræver ingen kontoindstillinger." 
   172 
   173#: wp-to-twitter.php:314 
   174msgid "Your Twitter application does not have read and write permissions. Go to <a href=\"%s\">your Twitter apps</a> to modify these settings." 
   175msgstr "Din Twitter applikation har ikke læse- og skriverettigheder. Gå til <a href=\"%s\">dine Twitter apps</a> for at tilpasse disse indstillinger." 
   176 
   177#: wp-to-twitter.php:1135 
   178msgid "Failed Tweets" 
   179msgstr "Mislykket Tweets" 
   180 
   181#: wp-to-twitter.php:1150 
   182msgid "No failed tweets on this post." 
   183msgstr "Ingen mislykket tweets i dette indlæg." 
   184 
   185#: wp-to-twitter-manager.php:957 
   186msgid "Upgrade to <strong>WP Tweets PRO</strong> for more options!" 
   187msgstr "Opgrader til <strong>WP Tweets PRO</strong> for flere funktioner!" 
   188 
   189#: wp-to-twitter-manager.php:987 
   190msgid "<code>#reference#</code>: Used only in co-tweeting. @reference to main account when posted to author account, @reference to author account in post to main account." 
   191msgstr "<code>#reference#</code>: Benyttes kun ved co-tweeting. @reference til hovedkonto for indlæg på en forfatter-konto, @reference til forfatter-konto for indlæg på en hovedkonto." 
   192 
   193#: wp-to-twitter-oauth.php:165 
   194msgid "Connection Problems? Try <a href='#wpt_http'>switching to <code>http</code> queries</a>.<br />" 
   195msgstr "Forbindelsesproblemer? Prøv at <a href='#wpt_http'>skifte til <code>http</code> forespørgsler</a>.<br />" 
   196 
   197#: wp-to-twitter-oauth.php:259 
   198msgid "WP to Twitter could not contact Twitter's remote server. Here is the error triggered: " 
   199msgstr "WP to Twitter klunne ikke kontakte Twitter's fjernserver. Her er den udløste fejl: " 
   200 
   201#: wp-to-twitter.php:271 
   202msgid "This account is not authorized to post to Twitter." 
   203msgstr "Denne konto er ikke godkendt til at skrive indlæg på Twitter." 
   204 
   205#: wp-to-twitter.php:279 
   206msgid "This tweet is identical to another Tweet recently sent to this account." 
   207msgstr "Denne tweet er identisk med en anden Tweet der for nylig er sendt til denne konto." 
   208 
   209#: wp-to-twitter.php:1154 
   210msgid "WP to Twitter can do more for you! Take a look at WP Tweets Pro!" 
   211msgstr "WP to Twitter kan gøre mere for dig! Tag et kig på WP Tweets Pro!" 
   212 
   213#: wp-to-twitter-manager.php:618 
   214msgid "(optional)" 
   215msgstr "(valgfri)" 
   216 
   217#: wp-to-twitter-manager.php:771 
   218msgid "Do not post Tweets by default (editing only)" 
   219msgstr "Send ikke Tweets som standard (gælder kun redigering)" 
   220 
   221#: wp-to-twitter-manager.php:980 
   222msgid "<code>#modified#</code>: the post modified date" 
   223msgstr "<code>#modified#</code>: redigeringsdato for indlæg" 
   224 
   225#: wp-to-twitter-oauth.php:257 
   226msgid "Your time stamps are more than 5 minutes apart. Your server could lose its connection with Twitter." 
   227msgstr "Der er mere end 5 minutter imellem dine tidsstempler. Din server kan miste sin forbindelse med Twitter." 
   228 
   229#: wp-to-twitter-manager.php:815 
   230msgid "Individual Authors" 
   231msgstr "Individuelle Forfattere" 
   232 
   233#: wp-to-twitter-manager.php:818 
   234msgid "Authors have individual Twitter accounts" 
   235msgstr "Forfattere har individuelle Twitter konti" 
   236 
   237#: wp-to-twitter-manager.php:818 
   238msgid "Authors can add their username in their user profile. This feature can only add an @reference to the author. The @reference is placed using the <code>#account#</code> shortcode, which will pick up the main account if user accounts are not enabled." 
   239msgstr "Forfattere kan tilføje deres brugernavn i deres brugerprofil. Denne funktion tilføjer kun en @reference til forfatteren. @referencen placeres ved brug af <code>#account#</code> shortcode, som henter hovedkontoen hvis brugerkonti ikke er aktiveret." 
   240 
   241#: wp-to-twitter-manager.php:856 
   242msgid "Disable Error Messages" 
   243msgstr "Deaktiver fejlmeddelelser" 
   244 
   245#: wp-to-twitter-manager.php:858 
   246msgid "Disable global URL shortener error messages." 
   247msgstr "Deaktiver globale URL shortener fejlmeddelelser" 
   248 
   249#: wp-to-twitter-manager.php:859 
   250msgid "Disable global Twitter API error messages." 
   251msgstr "Deaktiver globale Twitter API fejlmeddelelser" 
   252 
   253#: wp-to-twitter-manager.php:860 
   254msgid "Disable notification to implement OAuth" 
   255msgstr "Deaktiver note om at implementere OAuth" 
   256 
   257#: wp-to-twitter-manager.php:862 
   258msgid "Get Debugging Data for OAuth Connection" 
   259msgstr "Få debug data fra OAuth forbindelse" 
   260 
   261#: wp-to-twitter-manager.php:864 
   262msgid "Switch to <code>http</code> connection. (Default is https)" 
   263msgstr "Skift til <code>http</code> forbindelse. (Standard er https)" 
   264 
   265#: wp-to-twitter-manager.php:866 
   266msgid "I made a donation, so stop whinging at me, please." 
   267msgstr "Jeg har doneret, så vær rar og stop med at plage mig" 
   268 
   269#: wp-to-twitter-manager.php:880 
   270msgid "Limit Updating Categories" 
   271msgstr "Begræsning på opdatering af Kategorier" 
   272 
   273#: wp-to-twitter-manager.php:883 
   274msgid "If no categories are checked, limiting by category will be ignored, and all categories will be Tweeted." 
   275msgstr "Hvis der ikke er markeret en kategori, ignoreres kategoribegrænsning og alle kategorier Tweetes." 
   276 
   277#: wp-to-twitter-manager.php:884 
   278msgid "<em>Category limits are disabled.</em>" 
   279msgstr "<em>Kategoribegrænsninger er fjernet.</em>" 
   280 
   281#: wp-to-twitter-manager.php:893 
   282msgid "Get Plug-in Support" 
   283msgstr "Anmod om Plug-in support" 
   284 
   285#: wp-to-twitter-manager.php:904 
   286msgid "Check Support" 
   287msgstr "Tjek Support" 
   288 
   289#: wp-to-twitter-manager.php:904 
   290msgid "Check whether your server supports <a href=\"http://www.joedolson.com/articles/wp-to-twitter/\">WP to Twitter's</a> queries to the Twitter and URL shortening APIs. This test will send a status update to Twitter and shorten a URL using your selected methods." 
   291msgstr "Tjek om din server supporterer <a href=\"http://www.joedolson.com/articles/wp-to-twitter/\">WP to Twitter's</a> forespørgelser til Twitter og URL shortening APIs. Testen her vil sende en status opdatering til Twitter og forkorte en URL ved at benytte de valgte metoder." 
   292 
   293#: wp-to-twitter-manager.php:922 
   294msgid "Support WP to Twitter" 
   295msgstr "Støt WP to Twitter" 
   296 
   297#: wp-to-twitter-manager.php:924 
   298msgid "WP to Twitter Support" 
   299msgstr "WP to Twitter Support" 
   300 
   301#: wp-to-twitter-manager.php:932 
   302msgid "View Settings" 
   303msgstr "Se indstillinger" 
   304 
   305#: wp-to-twitter-manager.php:934 wp-to-twitter.php:1224 wp-to-twitter.php:1226 
   306msgid "Get Support" 
   307msgstr "Anmod om support" 
   308 
   309#: wp-to-twitter-manager.php:938 
   310msgid "<a href=\"http://www.joedolson.com/donate.php\">Make a donation today!</a> Every donation counts - donate $2, $10, or $100 and help me keep this plug-in running!" 
   311msgstr "<a href=\"http://www.joedolson.com/donate.php\">Giv en donation i dag!</a> Hver eneste donation tæller- donér $2, $10, eller $100 og hjælp mig med at holde denne plug-in kørende!" 
   312 
   313#: wp-to-twitter-manager.php:955 
   314msgid "Upgrade Now!" 
   315msgstr "Opgradér nu!" 
   316 
   317#: wp-to-twitter-manager.php:958 
   318msgid "Extra features with the PRO upgrade:" 
   319msgstr "Ekstra funktioner med PRO opgradering:" 
   320 
   321#: wp-to-twitter-manager.php:960 
   322msgid "Users can post to their own Twitter accounts" 
   323msgstr "Brugere kan sende indlæg til deres egne Twitter konti" 
   324 
   325#: wp-to-twitter-manager.php:961 
   326msgid "Set a timer to send your Tweet minutes or hours after you publish the post" 
   327msgstr "Indstil en timer til at sende dit Tweet minutter eller timer efter du udgiver indlægget" 
   328 
   329#: wp-to-twitter-manager.php:962 
   330msgid "Automatically re-send Tweets at an assigned time after publishing" 
   331msgstr "Gensend automatisk Tweets på et planlagt tidspunkt efter udgivelse." 
   332 
   333#: wp-to-twitter-manager.php:971 
   334msgid "Shortcodes" 
   335msgstr "Shortcodes" 
   336 
   337#: wp-to-twitter-manager.php:973 
   338msgid "Available in post update templates:" 
   339msgstr "Tilgængelig i indlægs-opdateringsskabeloner:" 
   340 
   341#: wp-to-twitter-manager.php:975 
   342msgid "<code>#title#</code>: the title of your blog post" 
   343msgstr "<code>#title#</code>: titlen på dit indlæg" 
   344 
   345#: wp-to-twitter-manager.php:976 
   346msgid "<code>#blog#</code>: the title of your blog" 
   347msgstr "<code>#blog#</code>: titlen på din blog" 
   348 
   349#: wp-to-twitter-manager.php:977 
   350msgid "<code>#post#</code>: a short excerpt of the post content" 
   351msgstr "<code>#post#</code>: en kort beskrivelse af indlæggets indhold" 
   352 
   353#: wp-to-twitter-manager.php:978 
   354msgid "<code>#category#</code>: the first selected category for the post" 
   355msgstr "<code>#category#</code>: den første valgte kategori for indlægget" 
   356 
   357#: wp-to-twitter-manager.php:979 
   358msgid "<code>#date#</code>: the post date" 
   359msgstr "<code>#date#</code>: dato for indlæg" 
   360 
   361#: wp-to-twitter-manager.php:981 
   362msgid "<code>#url#</code>: the post URL" 
   363msgstr "<code>#url#</code>: Indlæg URL" 
   364 
   365#: wp-to-twitter-manager.php:984 
   366msgid "<code>#account#</code>: the twitter @reference for the account (or the author, if author settings are enabled and set.)" 
   367msgstr "<code>#account#</code>: Twitter @reference for kontoen (eller forfatteren, hvis forfatterindstillinger er aktiveret og indsat.)" 
   368 
   369#: wp-to-twitter-manager.php:985 
   370msgid "<code>#tags#</code>: your tags modified into hashtags. See options in the Advanced Settings section, below." 
   371msgstr "<code>#tags#</code>: dine tags ændret til hashtags. Se valgmuligheder under avancerede indstillinger herunder." 
   372 
   373#: wp-to-twitter-manager.php:990 
   374msgid "You can also create custom shortcodes to access WordPress custom fields. Use doubled square brackets surrounding the name of your custom field to add the value of that custom field to your status update. Example: <code>[[custom_field]]</code></p>" 
   375msgstr "Du kan også generere specielle shortcodes for at få adgang til WordPress custom felter. Brug firkantede klammer omkring navnet på dit custom felt for at tilføje navnet til din status opdatering. Eksempel: <code>[[custom_field]]</code></p>" 
   376 
   377#: wp-to-twitter-oauth.php:96 
   378msgid "WP to Twitter was unable to establish a connection to Twitter." 
   379msgstr "WP to Twitter kunne oprette en forbindelse til Twitter." 
   380 
   381#: wp-to-twitter-oauth.php:166 
   382msgid "There was an error querying Twitter's servers" 
   383msgstr "Der opstod en fejl ved forespørgsler på Twitter's servere" 
   384 
   385#: wp-to-twitter-oauth.php:182 wp-to-twitter-oauth.php:184 
   386msgid "Connect to Twitter" 
   387msgstr "Forbind til Twitter." 
   388 
   389#: wp-to-twitter-oauth.php:187 
   390msgid "WP to Twitter Set-up" 
   391msgstr "WP to Twitter opsætning" 
   392 
   393#: wp-to-twitter-oauth.php:188 wp-to-twitter-oauth.php:281 
   394msgid "Your server time:" 
   395msgstr "Din server tid:" 
   396 
   397#: wp-to-twitter-oauth.php:188 
   398msgid "Twitter's time:" 
   399msgstr "Twitter's tid:" 
   400 
   401#: wp-to-twitter-oauth.php:188 
   402msgid "If these timestamps are not within 5 minutes of each other, your server will not connect to Twitter." 
   403msgstr "Hvis disse tidsstempler ligger længere end 5 minutter fra hinanden, vil din server ikke forbinde til Twitter. " 
   404 
   405#: wp-to-twitter-oauth.php:192 
   406msgid "<em>Note</em>: you will not add your Twitter user information to WP to Twitter; it is not used in this authentication method." 
   407msgstr "<em>Bemærk</em>: du vil ikke tilføje dine Twitter brugeroplysninger til WP to Twitter; det benyttes ikke i denne godkendelsesmetode." 
   408 
   409#: wp-to-twitter-oauth.php:196 
   410msgid "1. Register this site as an application on " 
   411msgstr "1. Registrér dette netsted som en applikation på" 
   412 
   413#: wp-to-twitter-oauth.php:196 
   414msgid "Twitter's application registration page" 
   415msgstr "Twitter's application registreringsside" 
   416 
   417#: wp-to-twitter-oauth.php:198 
   418msgid "If you're not currently logged in to Twitter, log-in to the account you want associated with this site" 
   419msgstr "Hvis du ikke er logget ind på Twitter, logind med den konto du vil knytte til denne hjemmeside" 
   420 
   421#: wp-to-twitter-oauth.php:199 
   422msgid "Your Application's Name will show up after \"via\" in your twitter stream. Your application name cannot include the word \"Twitter.\"" 
   423msgstr "Dit applikationnavn vises efter \"via\" i din twitter strøm. Dit applikationnavn må ikke indeholde ordet \"Twitter\"." 
   424 
   425#: wp-to-twitter-oauth.php:200 
   426msgid "Your Application Description can be anything." 
   427msgstr "Din applikationsbeskrivelse kan være hvad som helst." 
   428 
   429#: wp-to-twitter-oauth.php:201 
   430msgid "The WebSite and Callback URL should be " 
   431msgstr "Hjemmeside- og Callback URL skal være" 
   432 
   433#: wp-to-twitter-oauth.php:203 
   434msgid "Agree to the Developer Rules of the Road and continue." 
   435msgstr "Erklær dig enig i regler for udvikler og fortsæt." 
   436 
   437#: wp-to-twitter-oauth.php:204 
   438msgid "2. Switch to the \"Settings\" tab in Twitter apps" 
   439msgstr "2. Skift til fanebladet \"Indstillinger\" i Twitter apps" 
   440 
   441#: wp-to-twitter-oauth.php:206 
   442msgid "Select \"Read and Write\" for the Application Type" 
   443msgstr "Vælg \"Read and Write\" for applikationstype" 
   444 
   445#: wp-to-twitter-oauth.php:207 
   446msgid "Update the application settings" 
   447msgstr "Opdatér applikationsindstillingerne" 
   448 
   449#: wp-to-twitter-oauth.php:208 
   450msgid "Return to the Details tab and create your access token. Refresh page to view your access tokens." 
   451msgstr "Vend tilbage til fanebladet detaljer og opret dit access token. Genindlæs side for at se dine access tokens." 
   452 
   453#: wp-to-twitter-oauth.php:210 
   454msgid "Once you have registered your site as an application, you will be provided with four keys." 
   455msgstr "Når du har registreret dit netsted som en applikation modtager du fire nøgler." 
   456 
   457#: wp-to-twitter-oauth.php:211 
   458msgid "3. Copy and paste your consumer key and consumer secret into the fields below" 
   459msgstr "3. Kopier og indsæt din consumer key og consumer secret ind i nedenstående felter" 
   460 
   461#: wp-to-twitter-oauth.php:214 
   462msgid "Twitter Consumer Key" 
   463msgstr "Twitter Consumer Key" 
   464 
   465#: wp-to-twitter-oauth.php:218 
   466msgid "Twitter Consumer Secret" 
   467msgstr "Twitter Consumer Secret" 
   468 
   469#: wp-to-twitter-oauth.php:222 
   470msgid "4. Copy and paste your Access Token and Access Token Secret into the fields below" 
   471msgstr "4. Kopier og indsæt din Access Token og Access Token Secret ind i nedenstående felter" 
   472 
   473#: wp-to-twitter-oauth.php:223 
   474msgid "If the Access level for your Access Token is not \"<em>Read and write</em>\", you must return to step 2 and generate a new Access Token." 
   475msgstr "Hvis Adgangsniveau for din Access Token ikke er \"<em>Read and write</em>\", skal du vende tilbage til trin 2 og generere en ny Access Token." 
   476 
   477#: wp-to-twitter-oauth.php:226 
   478msgid "Access Token" 
   479msgstr "Access Token" 
   480 
   481#: wp-to-twitter-oauth.php:230 
   482msgid "Access Token Secret" 
   483msgstr "Access Token Secret" 
   484 
   485#: wp-to-twitter-oauth.php:249 
   486msgid "Disconnect Your WordPress and Twitter Account" 
   487msgstr "Frakobl din Wordpress og Twitter konto" 
   488 
   489#: wp-to-twitter-oauth.php:253 
   490msgid "Disconnect your WordPress and Twitter Account" 
   491msgstr "Afbryd din WordPress og Twitter konto" 
   492 
   493#: wp-to-twitter-oauth.php:255 
   494msgid "<strong>Troubleshooting tip:</strong> Connected, but getting a notice that your Authentication credentials are missing or incorrect? Check whether your Access token has read and write permission. If not, you'll need to create a new token." 
   495msgstr "<strong>Fejlfindings-tip:</strong> Forbundet, men får en besked om at Authentication credentials mangler eller er forkerte? Kontrollér om din Access token har læse og skrive rettigheder. Hvis det ikke er tilfældet skal du oprette en ny token." 
   496 
   497#: wp-to-twitter-oauth.php:263 
   498msgid "Disconnect from Twitter" 
   499msgstr "Deaktiver Twitter" 
   500 
   501#: wp-to-twitter-oauth.php:269 
   502msgid "Twitter Username " 
   503msgstr "Twitter brugernavn" 
   504 
   505#: wp-to-twitter-oauth.php:270 
   506msgid "Consumer Key " 
   507msgstr "Consumer Key " 
   508 
   509#: wp-to-twitter-oauth.php:271 
   510msgid "Consumer Secret " 
   511msgstr "Consumer Secret " 
   512 
   513#: wp-to-twitter-oauth.php:272 
   514msgid "Access Token " 
   515msgstr "Access Token " 
   516 
   517#: wp-to-twitter-oauth.php:273 
   518msgid "Access Token Secret " 
   519msgstr "Access Token Secret " 
   520 
   521#: wp-to-twitter-oauth.php:281 
   522msgid "Twitter's current server time: " 
   523msgstr "Twitter's nuværende server tid: " 
   524 
   525#: wp-to-twitter.php:45 
   526msgid "WP to Twitter requires PHP version 5 or above. Please upgrade PHP to run WP to Twitter." 
   527msgstr "WP to Twitter kræver PHP version 5 eller derover. Opgradér venligst PHP for at benytte WP to Twitter." 
   528 
   529#: wp-to-twitter.php:92 
   530msgid "Twitter requires authentication by OAuth. You will need to <a href='%s'>update your settings</a> to complete installation of WP to Twitter." 
   531msgstr "Twitter kræver authentication by OAuth. Du skal <a href='%s'>opdatere dine indstillinger</a> for at fuldføre installationen af WP to Twitter." 
   532 
   533#: wp-to-twitter.php:318 
   534msgid "200 OK: Success!" 
   535msgstr "200 OK: Succes!" 
   536 
   537#: wp-to-twitter.php:323 
   538msgid "400 Bad Request: The request was invalid. This is the status code returned during rate limiting." 
   539msgstr "400 Forkert forespørgsel: Forespørgslen var ikke korrekt. Det er status koden der returneres i løbet af hastighedsbegræsning." 
   540 
   541#: wp-to-twitter.php:327 
   542msgid "401 Unauthorized: Authentication credentials were missing or incorrect." 
   543msgstr "401 Ikke godkent: Login detaljer manglede eller var ikke korrekte." 
   544 
   545#: wp-to-twitter.php:332 
   546msgid "403 Forbidden: The request is understood, but it has been refused. This code is used when requests are understood, but are denied by Twitter. Reasons can include: Too many Tweets created in a short time or the same Tweet was submitted twice in a row, among others. This is not an error by WP to Twitter." 
   547msgstr "403 Forbudt: Forespørgsel er forstået men er blevet afvist. Denne kode benyttes når forespørgsler forstås men afvises af Twitter. Årsager hertil kan være: For mange Tweets blev oprettet inden for kort tid, eller den samme Tweet blev tilføjet to gange i træk, osv. Dette er ikke en WP to Twitter fejl." 
   548 
   549#: wp-to-twitter.php:348 
   550msgid "500 Internal Server Error: Something is broken at Twitter." 
   551msgstr "500 Intern Serverfejl: Twitter melder fejl." 
   552 
   553#: wp-to-twitter.php:356 
   554msgid "503 Service Unavailable: The Twitter servers are up, but overloaded with requests - Please try again later." 
   555msgstr "503 Service utilgængelig: Twitter serverne kører, men er overbelastet med forespørgsler - Prøv venligst igen senere." 
   556 
   557#: wp-to-twitter.php:352 
   558msgid "502 Bad Gateway: Twitter is down or being upgraded." 
   559msgstr "502 Forkert Gateway: Twitter er nede eller bliver opdateret" 
   560 
   561#: wp-to-twitter.php:390 
   562msgid "No Twitter OAuth connection found." 
   563msgstr "Twitter OAuth forbindelse ikke fundet." 
   564 
   565#: wp-to-twitter.php:1079 
   566msgid "WP Tweets" 
   567msgstr "WP Tweets" 
   568 
   569#: wp-to-twitter.php:1121 
   570msgid "Previous Tweets" 
   571msgstr "Tidligere Tweets" 
   572 
   573#: wp-to-twitter.php:1157 
   574msgid "Custom Twitter Post" 
   575msgstr "Tilpasset Twitter indlæg" 
   576 
   577#: wp-to-twitter.php:1181 
   578msgid "Your template:" 
   579msgstr "Din skabelon:" 
   580 
   581#: wp-to-twitter.php:1186 
   582msgid "YOURLS Custom Keyword" 
   583msgstr "YOURLS brugerdefineret nøgleord" 
   584 
   585#: wp-to-twitter.php:1224 
   586msgid "Upgrade to WP Tweets Pro" 
   587msgstr "Opgradér til WP Tweets Pro" 
   588 
   589#: wp-to-twitter.php:1198 
   590msgid "Don't Tweet this post." 
   591msgstr "Tweet ikke dette indlæg." 
   592 
   593#: wp-to-twitter.php:1198 
   594msgid "Tweet this post." 
   595msgstr "Tweet dette indlæg." 
   596 
   597#: wp-to-twitter.php:1210 
   598msgid "Access to customizing WP to Twitter values is not allowed for your user role." 
   599msgstr "Adgang til ændring af WP to Twitter værdier er ikke tilladt for din user role." 
   600 
   601#: wp-to-twitter.php:1280 
   602msgid "Characters left: " 
   603msgstr "Karakterer tilbage:" 
   604 
   605#: wp-to-twitter.php:1341 
   606msgid "WP Tweets User Settings" 
   607msgstr "WP Tweets brugerindstillinger" 
   608 
   609#: wp-to-twitter.php:1345 
   610msgid "Use My Twitter Username" 
   611msgstr "Brug mit Twitter brugernavn" 
   612 
   613#: wp-to-twitter.php:1346 
   614msgid "Tweet my posts with an @ reference to my username." 
   615msgstr "Tweet mit indlæg med en @ reference til mit brugernavn." 
   616 
   617#: wp-to-twitter.php:1347 
   618msgid "Tweet my posts with an @ reference to both my username and to the main site username." 
   619msgstr "Tweet mit indlæg med en @ reference til både mit brugernavn og til hovedsitets brugernavn." 
   620 
   621#: wp-to-twitter.php:1351 
   622msgid "Your Twitter Username" 
   623msgstr "Dit Twitter brugernavn" 
   624 
   625#: wp-to-twitter.php:1352 
   626msgid "Enter your own Twitter username." 
   627msgstr "Indtast dit Twitter brugernavn." 
   628 
   629#: wp-to-twitter.php:1405 
   630msgid "Check off categories to tweet" 
   631msgstr "Marker kategorier der skal Tweetes" 
   632 
   633#: wp-to-twitter.php:1409 
   634msgid "Do not tweet posts in checked categories (Reverses default behavior)" 
   635msgstr "Tweet ikke indlæg i markerede kategorier (vender standardfunktionsmåde)" 
   636 
   637#: wp-to-twitter.php:1426 
   638msgid "Limits are exclusive. If a post is in one category which should be posted and one category that should not, it will not be posted." 
   639msgstr "Grænseværdier er eksklusive. Hvis et indlæg er i en kategori som skal sendes, og en kategori der ikke bør sendes vil det ikke blive offentliggjort." 
   640 
   641#: wp-to-twitter.php:1429 
   642msgid "Set Categories" 
   643msgstr "Sæt Kategorier" 
   644 
   645#: wp-to-twitter.php:1451 
   646msgid "Settings" 
   647msgstr "Indstillinger" 
   648 
   649#: wp-to-twitter.php:1486 
   650msgid "<br /><strong>Note:</strong> Please review the <a class=\"thickbox\" href=\"%1$s\">changelog</a> before upgrading." 
   651msgstr "<br /><strong>Bemærk:</strong> Gennemgå venligst <a class=\"thickbox\" href=\"%1$s\">changelog</a> før opgradering." 
   652 
   653msgid "WP to Twitter" 
   654msgstr "WP to Twitter" 
   655 
   656msgid "http://www.joedolson.com/articles/wp-to-twitter/" 
   657msgstr "http://www.joedolson.com/articles/wp-to-twitter/" 
   658 
   659msgid "Posts a Tweet when you update your WordPress blog or post to your blogroll, using your chosen URL shortening service. Rich in features for customizing and promoting your Tweets." 
   660msgstr "Skriv et Tweet når du opdaterer din WordPress blog eller skriver til din blogroll med din valgte URL shortening service. Rig på funktioner for tilpasning og reklamering for dine Tweets." 
   661 
   662msgid "Joseph Dolson" 
   663msgstr "Joseph Dolson" 
   664 
   665msgid "http://www.joedolson.com/" 
   666msgstr "http://www.joedolson.com/" 
   667 
   668#: functions.php:319 
   669msgid "Please read the FAQ and other Help documents before making a support request." 
   670msgstr "Læs venligst FAQ og andre hjælpe-dokumenter før du sender en support-anmodning." 
   671 
   672#: functions.php:201 
  19673msgid "[<a href='options-general.php?page=wp-to-twitter/wp-to-twitter.php'>Hide</a>] If you're experiencing trouble, please copy these settings into any request for support." 
  20674msgstr "[<a href='options-general.php?page=wp-to-twitter/wp-to-twitter.php'>Skjul</a>] Hvis du oplever problemer, kopiér indstillingerne her og send dem til support." 
  21675 
  22 #: wp-to-twitter-manager.php:74 
   676#: functions.php:341 
   677msgid "Please include your license key in your support request." 
   678msgstr "Inkluder venligst din licensnøgle i din support-anmodning." 
   679 
   680#: functions.php:321 
   681msgid "Please describe your problem. I'm not psychic." 
   682msgstr "Beskriv venligst dit problem. Jeg er ikke synsk." 
   683 
   684#: functions.php:346 
   685msgid "<strong>Please note</strong>: I do keep records of those who have donated, but if your donation came from somebody other than your account at this web site, you must note this in your message." 
   686msgstr "<strong>Bemærk venligst</strong>: Jeg føre register over dem der har doneret, men hvis din donation kom fra en anden konto end din egen på dette netsted, skal du skrive dette i din besked." 
   687 
   688#: functions.php:363 
   689msgid "Send Support Request" 
   690msgstr "Send en support anmodning" 
   691 
   692#: functions.php:366 
   693msgid "The following additional information will be sent with your support request:" 
   694msgstr "Følgende supplerende oplysninger vil blive sendt med din support anmodning:" 
   695 
   696#: wp-to-twitter-manager.php:40 
   697msgid "No error information is available for your shortener." 
   698msgstr "Der er ingen fejlinformation tilgængelig for din url forkorter." 
   699 
   700#: wp-to-twitter-manager.php:42 
   701msgid "<li class=\"error\"><strong>WP to Twitter was unable to contact your selected URL shortening service.</strong></li>" 
   702msgstr "<li class=\"error\"><strong>WP to Twitter kunne ikke komme i kontakt med din valgte URL shortening service.</strong></li>" 
   703 
   704#: wp-to-twitter-manager.php:45 
   705msgid "<li><strong>WP to Twitter successfully contacted your selected URL shortening service.</strong>  The following link should point to your blog homepage:" 
   706msgstr "<li><strong>WP to Twitter kontaktede din valgte URL shortening service.</strong> Det følgende link bør pege på din blog homepage:successfully contacted your selected URL shortening service.</strong>  The following link should point to your blog homepage:" 
   707 
   708#: wp-to-twitter-manager.php:53 
   709msgid "<li><strong>WP to Twitter successfully submitted a status update to Twitter.</strong></li>" 
   710msgstr "<li><strong>WP to Twitter sendte succesfuldt en status opdatering til Twitter.</strong></li>" 
   711 
   712#: wp-to-twitter-manager.php:56 
   713msgid "<li class=\"error\"><strong>WP to Twitter failed to submit an update to Twitter.</strong></li>" 
   714msgstr "<li class=\"error\"><strong>Det lykkedes ikke at sende en opdatering til Twitter med WP to Twitter.</strong></li>" 
   715 
   716#: wp-to-twitter-manager.php:60 
   717msgid "You have not connected WordPress to Twitter." 
   718msgstr "Du har ikke forbundet Wordpress til Twitter" 
   719 
   720#: wp-to-twitter-manager.php:64 
   721msgid "<li class=\"error\"><strong>Your server does not appear to support the required methods for WP to Twitter to function.</strong> You can try it anyway - these tests aren't perfect.</li>" 
   722msgstr "<li class=\"error\"><strong>Din server ser ikke ud til at supportere de krævede WP to Twitter funktioner.</strong> Du kan prøve alligevel - de her tests er ikke perfekte.</li>" 
   723 
   724#: wp-to-twitter-manager.php:68 
   725msgid "<li><strong>Your server should run WP to Twitter successfully.</strong></li>" 
   726msgstr "<li><strong>Din server skulle køre WP to Twitter optimalt.</strong></li>" 
   727 
   728#: wp-to-twitter-manager.php:86 
   729msgid "WP to Twitter Errors Cleared" 
   730msgstr "WP to Twitter fejl er løst" 
   731 
   732#: wp-to-twitter-manager.php:170 
  23733msgid "WP to Twitter is now connected with Twitter." 
  24734msgstr "WP to Twitter forbinder nu til Twitter" 
  25735 
  26 #: wp-to-twitter-manager.php:82 
  27 msgid "OAuth Authentication Failed. Check your credentials and verify that <a href=\"http://www.twitter.com/\">Twitter</a> is running." 
  28 msgstr "OAuth Autentikation mislykkedes. " 
  29  
  30 #: wp-to-twitter-manager.php:89 
   736#: wp-to-twitter-manager.php:184 
  31737msgid "OAuth Authentication Data Cleared." 
  32738msgstr "OAuth Authentication Data nulstillet." 
  33739 
  34 #: wp-to-twitter-manager.php:96 
   740#: wp-to-twitter-manager.php:191 
   741msgid "OAuth Authentication Failed. Your server time is not in sync with the Twitter servers. Talk to your hosting service to see what can be done." 
   742msgstr "OAuth Authentication fejlet. Din server tid er ikke synkroniseret med Twitter serverne. Tal med din hosting-tjeneste for at se, hvad der kan gøres." 
   743 
   744#: wp-to-twitter-manager.php:198 
  35745msgid "OAuth Authentication response not understood." 
  36746msgstr "OAuth Authentication svar blev ikke forstået" 
  37747 
  38 #: wp-to-twitter-manager.php:105 
  39 msgid "WP to Twitter Errors Cleared" 
  40 msgstr "WP to Twitter fejl er løst" 
  41  
  42 #: wp-to-twitter-manager.php:112 
  43 msgid "Sorry! I couldn't get in touch with the Twitter servers to post your new blog post. Your tweet has been stored in a custom field attached to the post, so you can Tweet it manually if you wish! " 
  44 msgstr "Beklager! Jeg kunne ikke få fat i Twitters servere for at publicere dit nye blog indlæg. Dit tweet er blevet gemt i et felt i dit indlæg, så du kan sende til Twitter manuelt hvis du ønsker." 
  45  
  46 #: wp-to-twitter-manager.php:114 
  47 msgid "Sorry! I couldn't get in touch with the Twitter servers to post your <strong>new link</strong>! You'll have to post it manually, I'm afraid. " 
  48 msgstr "Beklager! Jeg kunne ikke få fat i Twitters servere og publicere dit <strong>nye indlæg</strong>! Du bliver nød til publicere det manuelt desværre." 
  49  
  50 #: wp-to-twitter-manager.php:149 
   748#: wp-to-twitter-manager.php:360 
  51749msgid "WP to Twitter Advanced Options Updated" 
  52750msgstr "WP to Twitter udvidede muligheder er opdateret. " 
  53751 
  54 #: wp-to-twitter-manager.php:166 
   752#: wp-to-twitter-manager.php:382 
  55753msgid "You must add your Bit.ly login and API key in order to shorten URLs with Bit.ly." 
  56 msgstr "Du skal tilføje dit Bit.ly login og API key for at forkorte URLs med Bit.ly." 
  57  
  58 #: wp-to-twitter-manager.php:170 
   754msgstr "Du skal tilføje dit Bit.ly login og API nøgle for at forkorte URLs med Bit.ly." 
   755 
   756#: wp-to-twitter-manager.php:386 
  59757msgid "You must add your YOURLS remote URL, login, and password in order to shorten URLs with a remote installation of YOURLS." 
  60758msgstr "Du skal tilføje dit YOURLS remote URL, login og password for at forkorte URLs med en fjern installation af YOURLS." 
  61759 
  62 #: wp-to-twitter-manager.php:174 
   760#: wp-to-twitter-manager.php:390 
  63761msgid "You must add your YOURLS server path in order to shorten URLs with a remote installation of YOURLS." 
  64762msgstr "Du skal tilføje din YOURLS server sti for at kunne forkorte URLs med en remote installation af YOURLS." 
  65763 
  66 #: wp-to-twitter-manager.php:178 
   764#: wp-to-twitter-manager.php:393 
  67765msgid "WP to Twitter Options Updated" 
  68766msgstr "WP to Twitter indstillinger er opdateret" 
  69767 
  70 #: wp-to-twitter-manager.php:188 
   768#: wp-to-twitter-manager.php:402 
  71769msgid "Category limits updated." 
  72770msgstr "Kategoribegrænsninger er opdateret" 
  73771 
  74 #: wp-to-twitter-manager.php:192 
   772#: wp-to-twitter-manager.php:406 
  75773msgid "Category limits unset." 
  76774msgstr "Kategori begræsninger fjernet." 
  77775 
  78 #: wp-to-twitter-manager.php:200 
   776#: wp-to-twitter-manager.php:413 
  79777msgid "YOURLS password updated. " 
  80778msgstr "YOURLS password opdateret. " 
  81779 
  82 #: wp-to-twitter-manager.php:203 
   780#: wp-to-twitter-manager.php:416 
  83781msgid "YOURLS password deleted. You will be unable to use your remote YOURLS account to create short URLS." 
  84782msgstr "YOURLS password slettet. Du kan ikke længere bruge din remote YOURLS konto til at udarbejde short URLS." 
  85783 
  86 #: wp-to-twitter-manager.php:205 
   784#: wp-to-twitter-manager.php:418 
  87785msgid "Failed to save your YOURLS password! " 
  88786msgstr "Det mislykkedes at gemme dit YOURLS password! " 
  89787 
  90 #: wp-to-twitter-manager.php:209 
   788#: wp-to-twitter-manager.php:422 
  91789msgid "YOURLS username added. " 
  92790msgstr "YOURLS brugernavn tilføjet" 
  93791 
  94 #: wp-to-twitter-manager.php:213 
   792#: wp-to-twitter-manager.php:426 
  95793msgid "YOURLS API url added. " 
  96794msgstr "YOURLS API url tilføjet. " 
  97795 
  98 #: wp-to-twitter-manager.php:216 
   796#: wp-to-twitter-manager.php:429 
  99797msgid "YOURLS API url removed. " 
  100798msgstr "YOURLS API url fjernet." 
  101799 
  102 #: wp-to-twitter-manager.php:221 
   800#: wp-to-twitter-manager.php:434 
  103801msgid "YOURLS local server path added. " 
  104802msgstr "YOURLS local server sti tilføjet." 
  105803 
  106 #: wp-to-twitter-manager.php:223 
   804#: wp-to-twitter-manager.php:436 
  107805msgid "The path to your YOURLS installation is not correct. " 
  108806msgstr "Stien til din YOURLS installation er ikke korrekt." 
  109807 
  110 #: wp-to-twitter-manager.php:227 
   808#: wp-to-twitter-manager.php:440 
  111809msgid "YOURLS local server path removed. " 
  112810msgstr "YOURLS local server sti slettet. " 
  113811 
  114 #: wp-to-twitter-manager.php:231 
   812#: wp-to-twitter-manager.php:445 
  115813msgid "YOURLS will use Post ID for short URL slug." 
  116814msgstr "YOURLS vil bruge Post ID som short URL adresse." 
  117815 
  118 #: wp-to-twitter-manager.php:234 
   816#: wp-to-twitter-manager.php:447 
   817msgid "YOURLS will use your custom keyword for short URL slug." 
   818msgstr "YOURLS benytter dit brugerdefinerede nøgleord for short URL slug." 
   819 
   820#: wp-to-twitter-manager.php:451 
  119821msgid "YOURLS will not use Post ID for the short URL slug." 
  120822msgstr "YOURLS vil ikke bruge Post ID som short URL adresse." 
  121823 
  122 #: wp-to-twitter-manager.php:241 
  123 msgid "Cligs API Key Updated" 
  124 msgstr "Cli.gs API Key opdateret" 
  125  
  126 #: wp-to-twitter-manager.php:244 
  127 msgid "Cli.gs API Key deleted. Cli.gs created by WP to Twitter will no longer be associated with your account. " 
  128 msgstr "Cli.gs API Key slettet. Cli.gs genereret af WP to Twitter vil ikke længere blive forbundet med din konto. " 
  129  
  130 #: wp-to-twitter-manager.php:246 
  131 msgid "Cli.gs API Key not added - <a href='http://cli.gs/user/api/'>get one here</a>! " 
  132 msgstr "Cli.gs API Key ikke tilføjet - <a href='http://cli.gs/user/api/'>få en her</a>! " 
  133  
  134 #: wp-to-twitter-manager.php:252 
   824#: wp-to-twitter-manager.php:459 
   825msgid "Su.pr API Key and Username Updated" 
   826msgstr "Su.pr API nøgle og brugernavn opdateret" 
   827 
   828#: wp-to-twitter-manager.php:463 
   829msgid "Su.pr API Key and username deleted. Su.pr URLs created by WP to Twitter will no longer be associated with your account. " 
   830msgstr "Su.pr API Key og  brugernavn slettet. Su.pr URLs oprettet af WP to Twitter vil ikke længere være tilknyttet din konto. " 
   831 
   832#: wp-to-twitter-manager.php:465 
   833msgid "Su.pr API Key not added - <a href='http://su.pr/'>get one here</a>! " 
   834msgstr "Su.pr API nøgle ikke tilføjet - <a href='http://su.pr/'>få en her</a>! " 
   835 
   836#: wp-to-twitter-manager.php:471 
  135837msgid "Bit.ly API Key Updated." 
  136 msgstr "Bit.ly API Key opdateret" 
  137  
  138 #: wp-to-twitter-manager.php:255 
   838msgstr "Bit.ly API nøgle opdateret" 
   839 
   840#: wp-to-twitter-manager.php:474 
  139841msgid "Bit.ly API Key deleted. You cannot use the Bit.ly API without an API key. " 
  140 msgstr "Bit.ly API Key slettet. Du kan ikke bruge Bit.ly API uden en API key." 
  141  
  142 #: wp-to-twitter-manager.php:257 
   842msgstr "Bit.ly API nøgle slettet. Du kan ikke bruge Bit.ly API uden en API nøgle." 
   843 
   844#: wp-to-twitter-manager.php:476 
  143845msgid "Bit.ly API Key not added - <a href='http://bit.ly/account/'>get one here</a>! An API key is required to use the Bit.ly URL shortening service." 
  144 msgstr "Bit.ly API Key ikke tilføjet - <a href='http://bit.ly/account/'>få en her</a>! En API key er påkrævet for at bruge Bit.ly's URL forkorter service." 
  145  
  146 #: wp-to-twitter-manager.php:261 
   846msgstr "Bit.ly API nøgle ikke tilføjet - <a href='http://bit.ly/account/'>få en her</a>! En API nøgle er påkrævet for at bruge Bit.ly's URL forkorter service." 
   847 
   848#: wp-to-twitter-manager.php:480 
  147849msgid " Bit.ly User Login Updated." 
  148 msgstr "Bit.ly brugernavn er opdateret" 
  149  
  150 #: wp-to-twitter-manager.php:264 
   850msgstr "Bit.ly brugernavn opdateret" 
   851 
   852#: wp-to-twitter-manager.php:483 
  151853msgid "Bit.ly User Login deleted. You cannot use the Bit.ly API without providing your username. " 
  152 msgstr "Bit.ly bruger login slettet. Du kan ikke benytte Bit.ly API uden at have et brugernavn." 
  153  
  154 #: wp-to-twitter-manager.php:266 
   854msgstr "Bit.ly  User Login slettet. Du kan ikke benytte Bit.ly API uden at opgive dit brugernavn." 
   855 
   856#: wp-to-twitter-manager.php:485 
  155857msgid "Bit.ly Login not added - <a href='http://bit.ly/account/'>get one here</a>! " 
  156858msgstr "Bit.ly Login ikke tilføjet - <a href='http://bit.ly/account/'>få et her</a>! " 
  157859 
  158 #: wp-to-twitter-manager.php:295 
  159 msgid "No error information is available for your shortener." 
  160 msgstr "Der er ingen fejlinformation tilgængelig for din url forkorter." 
  161  
  162 #: wp-to-twitter-manager.php:297 
  163 msgid "<li class=\"error\"><strong>WP to Twitter was unable to contact your selected URL shortening service.</strong></li>" 
  164 msgstr "<li class=\"error\"><strong>WP to Twitter kunne ikke komme i kontakt med din valgte URL shortening service.</strong></li>" 
  165  
  166 #: wp-to-twitter-manager.php:300 
  167 msgid "<li><strong>WP to Twitter successfully contacted your selected URL shortening service.</strong>  The following link should point to your blog homepage:" 
  168 msgstr "<li><strong>WP to Twitter kontaktede din valgte URL shortening service.</strong> Det følgende link bør pege på din blog homepage:successfully contacted your selected URL shortening service.</strong>  The following link should point to your blog homepage:" 
  169  
  170 #: wp-to-twitter-manager.php:309 
  171 msgid "<li><strong>WP to Twitter successfully submitted a status update to Twitter.</strong></li>" 
  172 msgstr "<li><strong>WP to Twitter sendte succesfuldt en status opdatering til Twitter.</strong></li>" 
  173  
  174 #: wp-to-twitter-manager.php:311 
  175 msgid "<li class=\"error\"><strong>WP to Twitter failed to submit an update to Twitter.</strong></li>" 
  176 msgstr "<li class=\"error\"><strong>Det lykkedes ikke at sende en opdatering til Twitter med WP to Twitter.</strong></li>" 
  177  
  178 #: wp-to-twitter-manager.php:314 
  179 msgid "You have not connected WordPress to Twitter." 
  180 msgstr "Du har ikke forbundet Wordpress til Twitter" 
  181  
  182 #: wp-to-twitter-manager.php:318 
  183 msgid "<li class=\"error\"><strong>Your server does not appear to support the required methods for WP to Twitter to function.</strong> You can try it anyway - these tests aren't perfect.</li>" 
  184 msgstr "<li class=\"error\"><strong>Din server ser ikke ud til at supportere de krævede WP to Twitter funktioner.</strong> Du kan prøve alligevel - de her tests er ikke perfekte.</li>" 
  185  
  186 #: wp-to-twitter-manager.php:322 
  187 msgid "<li><strong>Your server should run WP to Twitter successfully.</strong></li>" 
  188 msgstr "<li><strong>Din server skulle køre WP to Twitter optimalt.</strong></li>" 
  189  
  190 #: wp-to-twitter-manager.php:339 
   860#: wp-to-twitter-manager.php:501 
   861msgid "<p>One or more of your last posts has failed to send a status update to Twitter. The Tweet has been saved, and you can re-Tweet it at your leisure.</p>" 
   862msgstr "<p>Status opdatering for en eller flere af dine sidst udgivet indlæg til Twitter er fejlet. Din Tweet er gemt og du kan re-Tweet denne når det passer dig.</p>" 
   863 
   864#: wp-to-twitter-manager.php:507 
   865msgid "Sorry! I couldn't get in touch with the Twitter servers to post your <strong>new link</strong>! You'll have to post it manually, I'm afraid. " 
   866msgstr "Beklager! Jeg kunne ikke få forbindelse med Twitter serverne og udgive din <strong>nye genvej</strong>! Du er desværre nødt til udgive den manuelt." 
   867 
   868#: wp-to-twitter-manager.php:510 
   869msgid "<p>The query to the URL shortener API failed, and your URL was not shrunk. The full post URL was attached to your Tweet. Check with your URL shortening provider to see if there are any known issues.</p>" 
   870msgstr "<p>Forespørgslen til URL shortener API fejlet, din URL blev ikke forkortet. Den komplette URL for indlægget blev vedhæftet din Tweet. Kontrollér med din URL forkorter service for at se om der er nogle kendte problemstillinger.</p>" 
   871 
   872#: wp-to-twitter-manager.php:516 
   873msgid "Clear 'WP to Twitter' Error Messages" 
   874msgstr "Nulstil 'WP to Twitter' fejlbeskeder" 
   875 
   876#: wp-to-twitter-manager.php:523 
  191877msgid "WP to Twitter Options" 
  192878msgstr "WP to Twitter indstillinger" 
  193879 
  194 #: wp-to-twitter-manager.php:349 
  195 #: wp-to-twitter.php:780 
  196 msgid "Get Support" 
  197 msgstr "Få support" 
  198  
  199 #: wp-to-twitter-manager.php:350 
  200 msgid "Export Settings" 
  201 msgstr "Eksportér Indstillinger" 
  202  
  203 #: wp-to-twitter-manager.php:351 
  204 #: wp-to-twitter.php:780 
  205 msgid "Make a Donation" 
  206 msgstr "Donér" 
  207  
  208 #: wp-to-twitter-manager.php:366 
  209 msgid "Shortcodes available in post update templates:" 
  210 msgstr "Shortcodes er tilgængelige i indlæggets opdaterings templates:" 
  211  
  212 #: wp-to-twitter-manager.php:368 
  213 msgid "<code>#title#</code>: the title of your blog post" 
  214 msgstr "<code>#title#</code>: titlen på dit indlæg" 
  215  
  216 #: wp-to-twitter-manager.php:369 
  217 msgid "<code>#blog#</code>: the title of your blog" 
  218 msgstr "<code>#blog#</code>: titlen på din blog" 
  219  
  220 #: wp-to-twitter-manager.php:370 
  221 msgid "<code>#post#</code>: a short excerpt of the post content" 
  222 msgstr "<code>#post#</code>: en kort beskrivelse af indlæggets indhold" 
  223  
  224 #: wp-to-twitter-manager.php:371 
  225 msgid "<code>#category#</code>: the first selected category for the post" 
  226 msgstr "<code>#category#</code>: den første valgte kategori for indlægget" 
  227  
  228 #: wp-to-twitter-manager.php:372 
  229 msgid "<code>#date#</code>: the post date" 
  230 msgstr "<code>#date#</code>: dato for indlæg" 
  231  
  232 #: wp-to-twitter-manager.php:373 
  233 msgid "<code>#url#</code>: the post URL" 
  234 msgstr "<code>#url#</code>: Indlæg URL" 
  235  
  236 #: wp-to-twitter-manager.php:374 
  237 msgid "<code>#author#</code>: the post author" 
  238 msgstr "<code>#author#</code>: indlæggets forfatter" 
  239  
  240 #: wp-to-twitter-manager.php:375 
  241 msgid "<code>#account#</code>: the twitter @reference for the account (or the author, if author settings are enabled and set.)" 
  242 msgstr "<code>#account#</code>: Twitter @reference for kontoen (eller forfatteren, hvis forfatterindstillinger er aktiveret og indsat.)" 
  243  
  244 #: wp-to-twitter-manager.php:377 
  245 msgid "You can also create custom shortcodes to access WordPress custom fields. Use doubled square brackets surrounding the name of your custom field to add the value of that custom field to your status update. Example: <code>[[custom_field]]</code></p>" 
  246 msgstr "Du kan også generere specielle shortcodes for at få adgang til WordPress custom felter. Brug firkantede klammer omkring navnet på dit custom felt for at tilføje navnet til din status opdatering. Eksempel: <code>[[custom_field]]</code></p>" 
  247  
  248 #: wp-to-twitter-manager.php:382 
  249 msgid "<p>One or more of your last posts has failed to send it's status update to Twitter. Your Tweet has been saved in your post custom fields, and you can re-Tweet it at your leisure.</p>" 
  250 msgstr "<p>En eller flere of dine sidste indlæg sendte ikke status opdateringer til Twitter. Dit Tweet er gemt i custom feltet på indlægget, du kan re-Tweete når du vil.</p>" 
  251  
  252 #: wp-to-twitter-manager.php:386 
  253 msgid "<p>The query to the URL shortener API failed, and your URL was not shrunk. The full post URL was attached to your Tweet. Check with your URL shortening provider to see if there are any known issues. [<a href=\"http://blog.cli.gs\">Cli.gs Blog</a>] [<a href=\"http://blog.bit.ly\">Bit.ly Blog</a>]</p>" 
  254 msgstr "<p>Forespørgslen til URL shortener API mislykkedes, og din URL blev ikke forkortet. Den fulde URL blev tilføjet til dit Tweet. Tjek med din URL shortening udbyder for at se om der er nogle kendte problemer. [<a href=\"http://blog.cli.gs\">Cli.gs Blog</a>] [<a href=\"http://blog.bit.ly\">Bit.ly Blog</a>]</p>" 
  255  
  256 #: wp-to-twitter-manager.php:393 
  257 msgid "Clear 'WP to Twitter' Error Messages" 
  258 msgstr "Nulstil 'WP to Twitter' fejlbeskeder" 
  259  
  260 #: wp-to-twitter-manager.php:409 
   880#: wp-to-twitter-manager.php:536 
  261881msgid "Basic Settings" 
  262882msgstr "Normale indstillinger" 
  263883 
  264 #: wp-to-twitter-manager.php:415 
  265 msgid "Tweet Templates" 
  266 msgstr "Tweet Temaer" 
  267  
  268 #: wp-to-twitter-manager.php:418 
  269 msgid "Update when a post is published" 
  270 msgstr "Opdatér når et indlæg er publiceret" 
  271  
  272 #: wp-to-twitter-manager.php:418 
  273 msgid "Text for new post updates:" 
  274 msgstr "Tekst for nye indlæg:" 
  275  
  276 #: wp-to-twitter-manager.php:424 
  277 #: wp-to-twitter-manager.php:427 
  278 msgid "Update when a post is edited" 
  279 msgstr "Opdatér når et indlæg er ændret" 
  280  
  281 #: wp-to-twitter-manager.php:424 
  282 #: wp-to-twitter-manager.php:427 
  283 msgid "Text for editing updates:" 
  284 msgstr "Tekst ved opdateringer:" 
  285  
  286 #: wp-to-twitter-manager.php:428 
  287 msgid "You can not disable updates on edits when using Postie or similar plugins." 
  288 msgstr "Du kan ikke deaktivere opdateringer ved ændringer når du benytter Postie eller lignende plugins." 
  289  
  290 #: wp-to-twitter-manager.php:432 
  291 msgid "Update Twitter when new Wordpress Pages are published" 
  292 msgstr "Opdatér Twitter når Wordpress Sider er publiceret" 
  293  
  294 #: wp-to-twitter-manager.php:432 
  295 msgid "Text for new page updates:" 
  296 msgstr "Tekst til nye side opdateringer:" 
  297  
  298 #: wp-to-twitter-manager.php:436 
  299 msgid "Update Twitter when WordPress Pages are edited" 
  300 msgstr "Opdatér Twitter når Wordpress sider er ændret" 
  301  
  302 #: wp-to-twitter-manager.php:436 
  303 msgid "Text for page edit updates:" 
  304 msgstr "Tekst ved opdateringer på sider:" 
  305  
  306 #: wp-to-twitter-manager.php:440 
   884#: wp-to-twitter-manager.php:542 wp-to-twitter-manager.php:606 
   885msgid "Save WP->Twitter Options" 
   886msgstr "Gem WP->Twitter indstillinger" 
   887 
   888#: wp-to-twitter-manager.php:586 
   889msgid "Settings for Comments" 
   890msgstr "Indstillinger for kommentarer" 
   891 
   892#: wp-to-twitter-manager.php:589 
   893msgid "Update Twitter when new comments are posted" 
   894msgstr "Opdater Twitter når nye kommentarer sendes" 
   895 
   896#: wp-to-twitter-manager.php:590 
   897msgid "Text for new comments:" 
   898msgstr "Tekst for nye kommentarer:" 
   899 
   900#: wp-to-twitter-manager.php:595 
   901msgid "Settings for Links" 
   902msgstr "Indstillinger for genveje" 
   903 
   904#: wp-to-twitter-manager.php:598 
  307905msgid "Update Twitter when you post a Blogroll link" 
  308906msgstr "Opdatér Twitter når du poster et Blogroll link" 
  309907 
  310 #: wp-to-twitter-manager.php:441 
   908#: wp-to-twitter-manager.php:599 
  311909msgid "Text for new link updates:" 
  312910msgstr "Tekst for nye link opdateringer:" 
  313911 
  314 #: wp-to-twitter-manager.php:441 
   912#: wp-to-twitter-manager.php:599 
  315913msgid "Available shortcodes: <code>#url#</code>, <code>#title#</code>, and <code>#description#</code>." 
  316914msgstr "Mulige shortcodes: <code>#url#</code>, <code>#title#</code>, og <code>#description#</code>." 
  317915 
  318 #: wp-to-twitter-manager.php:445 
  319 msgid "Choose your short URL service (account settings below)" 
  320 msgstr "Vælg din kort URL service (kontoindstillinger nedenfor)" 
  321  
  322 #: wp-to-twitter-manager.php:448 
  323 msgid "Use Cli.gs for my URL shortener." 
  324 msgstr "Brug Cli.gs som URL forkerter" 
  325  
  326 #: wp-to-twitter-manager.php:449 
  327 msgid "Use Bit.ly for my URL shortener." 
  328 msgstr "Brug Bit.ly som min URL forkorter" 
  329  
  330 #: wp-to-twitter-manager.php:450 
  331 msgid "YOURLS (installed on this server)" 
  332 msgstr "YOURLS (installeret på denne server)" 
  333  
  334 #: wp-to-twitter-manager.php:451 
  335 msgid "YOURLS (installed on a remote server)" 
  336 msgstr "YOURLS (installeret på en remote server)" 
  337  
  338 #: wp-to-twitter-manager.php:452 
  339 msgid "Use WordPress as a URL shortener." 
  340 msgstr "Brug Wordpress som en URL forkorter" 
  341  
  342 #: wp-to-twitter-manager.php:453 
   916#: wp-to-twitter-manager.php:546 
  343917msgid "Don't shorten URLs." 
  344918msgstr "Forkort ikke URLs" 
  345919 
  346 #: wp-to-twitter-manager.php:455 
  347 msgid "Using WordPress as a URL shortener will send URLs to Twitter in the default URL format for WordPress: <code>http://domain.com/wpdir/?p=123</code>. Google Analytics is not available when using WordPress shortened URLs." 
  348 msgstr "Ved at bruge WordPress som en URL shortener vil WordPress sende URLs til Twitter i default format: <code>http://domain.com/wpdir/?p=123</code>. Google Analytics kan ikke benyttes når du benytter WordPress forkortede URLs." 
  349  
  350 #: wp-to-twitter-manager.php:461 
  351 msgid "Save WP->Twitter Options" 
  352 msgstr "Gem WP->Twitter indstillinger" 
  353  
  354 #: wp-to-twitter-manager.php:473 
   920#: wp-to-twitter-manager.php:614 
  355921msgid "<abbr title=\"Uniform Resource Locator\">URL</abbr> Shortener Account Settings" 
  356922msgstr "<abbr title=\"Uniform Resource Locator\">URL</abbr> forkorter Kontoindstillinger" 
  357923 
  358 #: wp-to-twitter-manager.php:477 
  359 msgid "Your Cli.gs account details" 
  360 msgstr "Din Cli.gs konto informationer" 
  361  
  362 #: wp-to-twitter-manager.php:482 
  363 msgid "Your Cli.gs <abbr title='application programming interface'>API</abbr> Key:" 
  364 msgstr "Din Cli.gs <abbr title='application programming interface'>API</abbr> Key:" 
  365  
  366 #: wp-to-twitter-manager.php:488 
  367 msgid "Don't have a Cli.gs account or Cligs API key? <a href='http://cli.gs/user/api/'>Get one free here</a>!<br />You'll need an API key in order to associate the Cligs you create with your Cligs account." 
  368 msgstr "Har du ikke en Cli.gs konto eller Cligs API key? <a href='http://cli.gs/user/api/'>Få en gratis her</a>!<br /> Du skal bruge en API key for at associere dine Cligs du med din Cligs konto. " 
  369  
  370 #: wp-to-twitter-manager.php:494 
   924#: wp-to-twitter-manager.php:618 
   925msgid "Your Su.pr account details" 
   926msgstr "Dine Su.pr konto detaljer" 
   927 
   928#: wp-to-twitter-manager.php:622 
   929msgid "Your Su.pr Username:" 
   930msgstr "Dit Su.pr brugernavn:" 
   931 
   932#: wp-to-twitter-manager.php:626 
   933msgid "Your Su.pr <abbr title='application programming interface'>API</abbr> Key:" 
   934msgstr "Din Su.pr <abbr title='application programming interface'>API</abbr> Key:" 
   935 
   936#: wp-to-twitter-manager.php:633 
   937msgid "Don't have a Su.pr account or API key? <a href='http://su.pr/'>Get one here</a>!<br />You'll need an API key in order to associate the URLs you create with your Su.pr account." 
   938msgstr "Har du ikke en Su.pr konto eller API nøgle? <a href='http://su.pr/'>Få en her</a>!<br />Du har brug for en API nøgle for at tilknytte de URLs du opretter med din Su.pr konto." 
   939 
   940#: wp-to-twitter-manager.php:639 
  371941msgid "Your Bit.ly account details" 
  372942msgstr "Din Bit.ly konto indstillinger" 
  373943 
  374 #: wp-to-twitter-manager.php:499 
   944#: wp-to-twitter-manager.php:643 
  375945msgid "Your Bit.ly username:" 
  376946msgstr "Dit Bit.ly brugernavn" 
  377947 
  378 #: wp-to-twitter-manager.php:503 
   948#: wp-to-twitter-manager.php:647 
  379949msgid "Your Bit.ly <abbr title='application programming interface'>API</abbr> Key:" 
  380950msgstr "Din Bit.ly <abbr title='application programming interface'>API</abbr> Key:" 
  381951 
  382 #: wp-to-twitter-manager.php:510 
   952#: wp-to-twitter-manager.php:655 
  383953msgid "Save Bit.ly API Key" 
  384954msgstr "Gem Bit.ly API Key" 
  385955 
  386 #: wp-to-twitter-manager.php:510 
   956#: wp-to-twitter-manager.php:655 
  387957msgid "Clear Bit.ly API Key" 
  388958msgstr "Nustil Bit.ly API Key" 
  389959 
  390 #: wp-to-twitter-manager.php:510 
   960#: wp-to-twitter-manager.php:655 
  391961msgid "A Bit.ly API key and username is required to shorten URLs via the Bit.ly API and WP to Twitter." 
  392962msgstr "En Bit.ly API ey og brugernavn er nødvendigt for at forkorte URLs via Bit.ly API og WP to Twitter." 
  393963 
  394 #: wp-to-twitter-manager.php:515 
   964#: wp-to-twitter-manager.php:661 
  395965msgid "Your YOURLS account details" 
  396966msgstr "Din YOURLS kontodetaljer" 
  397967 
  398 #: wp-to-twitter-manager.php:519 
  399 msgid "Path to the YOURLS config file (Local installations)" 
  400 msgstr "Sti til YOURLS konfigurationsfil (Lokale installationer)" 
  401  
  402 #: wp-to-twitter-manager.php:520 
  403 #: wp-to-twitter-manager.php:524 
   968#: wp-to-twitter-manager.php:665 
   969msgid "Path to your YOURLS config file (Local installations)" 
   970msgstr "Sti til din YOURLS config fil (lokale installationer)" 
   971 
   972#: wp-to-twitter-manager.php:666 wp-to-twitter-manager.php:670 
  404973msgid "Example:" 
  405974msgstr "Eksempel:" 
  406975 
  407 #: wp-to-twitter-manager.php:523 
   976#: wp-to-twitter-manager.php:669 
  408977msgid "URI to the YOURLS API (Remote installations)" 
  409978msgstr "URI til YOURLS API (Remote installationer)" 
  410979 
  411 #: wp-to-twitter-manager.php:527 
   980#: wp-to-twitter-manager.php:673 
  412981msgid "Your YOURLS username:" 
  413982msgstr "Dit YOURLS brugernavn:" 
  414983 
  415 #: wp-to-twitter-manager.php:531 
   984#: wp-to-twitter-manager.php:677 
  416985msgid "Your YOURLS password:" 
  417986msgstr "Dit YOURLS password:" 
  418987 
  419 #: wp-to-twitter-manager.php:531 
   988#: wp-to-twitter-manager.php:677 
  420989msgid "<em>Saved</em>" 
  421990msgstr "<em>Gemt</em>" 
  422991 
  423 #: wp-to-twitter-manager.php:535 
  424 msgid "Use Post ID for YOURLS url slug." 
  425 msgstr "Brug Post ID for YOURLS url adresse." 
  426  
  427 #: wp-to-twitter-manager.php:540 
   992#: wp-to-twitter-manager.php:681 
   993msgid "Post ID for YOURLS url slug." 
   994msgstr "Indlæg ID for YOURLS url slug." 
   995 
   996#: wp-to-twitter-manager.php:682 
   997msgid "Custom keyword for YOURLS url slug." 
   998msgstr "Brugerdefineret nøgleord for YOURLS url slug." 
   999 
   1000#: wp-to-twitter-manager.php:683 
   1001msgid "Default: sequential URL numbering." 
   1002msgstr "Standard: sekventiel URL nummerering." 
   1003 
   1004#: wp-to-twitter-manager.php:689 
  4281005msgid "Save YOURLS Account Info" 
  4291006msgstr "Gem YOURLS konto info" 
  4301007 
  431 #: wp-to-twitter-manager.php:540 
   1008#: wp-to-twitter-manager.php:689 
  4321009msgid "Clear YOURLS password" 
  4331010msgstr "Nulstil YOURLS password" 
  4341011 
  435 #: wp-to-twitter-manager.php:540 
   1012#: wp-to-twitter-manager.php:689 
  4361013msgid "A YOURLS password and username is required to shorten URLs via the remote YOURLS API and WP to Twitter." 
  4371014msgstr "Et YOURLS password og brugernavn er nødvendigt for at forkorte URLs via remote YOURLS API og WP to Twitter." 
  4381015 
  439 #: wp-to-twitter-manager.php:557 
   1016#: wp-to-twitter-manager.php:702 
  4401017msgid "Advanced Settings" 
  4411018msgstr "Avancerede indstillinger" 
  4421019 
  443 #: wp-to-twitter-manager.php:564 
   1020#: wp-to-twitter-manager.php:707 wp-to-twitter-manager.php:872 
   1021msgid "Save Advanced WP->Twitter Options" 
   1022msgstr "Gem Avancerede WP-> Twitter indstillinger" 
   1023 
   1024#: wp-to-twitter-manager.php:709 
  4441025msgid "Advanced Tweet settings" 
  4451026msgstr "Avancerede Tweet indstillinger" 
  4461027 
  447 #: wp-to-twitter-manager.php:567 
  448 msgid "Add tags as hashtags on Tweets" 
  449 msgstr "Tilføj tags som hastags til Tweets" 
  450  
  451 #: wp-to-twitter-manager.php:568 
  452 msgid "Spaces replaced with:" 
  453 msgstr "Mellemrum erstattet af:" 
  454  
  455 #: wp-to-twitter-manager.php:569 
   1028#: wp-to-twitter-manager.php:711 
   1029msgid "Strip nonalphanumeric characters from tags" 
   1030msgstr "Strip nonalphanumeric tegn fra tags" 
   1031 
   1032#: wp-to-twitter-manager.php:712 
   1033msgid "Spaces in tags replaced with:" 
   1034msgstr "Mellemrum i tags erstattes af:" 
   1035 
   1036#: wp-to-twitter-manager.php:714 
  4561037msgid "Default replacement is an underscore (<code>_</code>). Use <code>[ ]</code> to remove spaces entirely." 
  4571038msgstr "Default måde at erstatte er underscore (<code>_</code>). Brug <code>[ ]</code> for at fjerne mellemrum helt." 
  4581039 
  459 #: wp-to-twitter-manager.php:572 
   1040#: wp-to-twitter-manager.php:717 
  4601041msgid "Maximum number of tags to include:" 
  4611042msgstr "Maksimum antal tags der skal inkluderes" 
  4621043 
  463 #: wp-to-twitter-manager.php:573 
   1044#: wp-to-twitter-manager.php:718 
  4641045msgid "Maximum length in characters for included tags:" 
  4651046msgstr "Maksimum længde i karakterer for inkluderede tags:" 
  4661047 
  467 #: wp-to-twitter-manager.php:574 
   1048#: wp-to-twitter-manager.php:719 
  4681049msgid "These options allow you to restrict the length and number of WordPress tags sent to Twitter as hashtags. Set to <code>0</code> or leave blank to allow any and all tags." 
  4691050msgstr "Disse muligheder gør det muligt at begrænse længden og antal af Wordpress tags sendt til Twitter som hastags. " 
  4701051 
  471 #: wp-to-twitter-manager.php:577 
   1052#: wp-to-twitter-manager.php:722 
  4721053msgid "Length of post excerpt (in characters):" 
  4731054msgstr "Længde af uddrag (i bogstaver)" 
  4741055 
  475 #: wp-to-twitter-manager.php:577 
   1056#: wp-to-twitter-manager.php:722 
  4761057msgid "By default, extracted from the post itself. If you use the 'Excerpt' field, that will be used instead." 
  477 msgstr "Per default, trukket fra indlægget. Hvis du bruger 'Uddrags' feltet vil det blive brugt i stedet." 
  478  
  479 #: wp-to-twitter-manager.php:580 
   1058msgstr "Trækkes som standard fra indlægget. Hvis du anvender 'Uddrags' feltet benyttes dette i stedet." 
   1059 
   1060#: wp-to-twitter-manager.php:725 
  4801061msgid "WP to Twitter Date Formatting:" 
  4811062msgstr "WP to Twitter Dato formattering:" 
  4821063 
  483 #: wp-to-twitter-manager.php:581 
   1064#: wp-to-twitter-manager.php:726 
  4841065msgid "Default is from your general settings. <a href='http://codex.wordpress.org/Formatting_Date_and_Time'>Date Formatting Documentation</a>." 
  4851066msgstr "Default er fra dine generelle indstillinger. <a href='http://codex.wordpress.org/Formatting_Date_and_Time'>Dokumentation for Dato formattering</a>." 
  4861067 
  487 #: wp-to-twitter-manager.php:585 
   1068#: wp-to-twitter-manager.php:730 
  4881069msgid "Custom text before all Tweets:" 
  4891070msgstr "Brugerdefineret tekst før alle Tweets:" 
  4901071 
  491 #: wp-to-twitter-manager.php:586 
   1072#: wp-to-twitter-manager.php:731 
  4921073msgid "Custom text after all Tweets:" 
  4931074msgstr "Brugerdefineret tekst efter alle Tweets:" 
  4941075 
  495 #: wp-to-twitter-manager.php:589 
   1076#: wp-to-twitter-manager.php:734 
  4961077msgid "Custom field for an alternate URL to be shortened and Tweeted:" 
  4971078msgstr "Brugerdefineret felt for at en alternativ URL kan blive forkortet og Tweeted:" 
  4981079 
  499 #: wp-to-twitter-manager.php:590 
   1080#: wp-to-twitter-manager.php:735 
  5001081msgid "You can use a custom field to send an alternate URL for your post. The value is the name of a custom field containing your external URL." 
  5011082msgstr "Du kan bruge et brugerdefineret felt til at sende en alternativ URL for dit indlæg. Det du skal indsætte er navnet for dit brugerdefinerede felt, der indeholder din eksterne URL." 
  5021083 
  503 #: wp-to-twitter-manager.php:594 
   1084#: wp-to-twitter-manager.php:758 
   1085msgid "Preferred status update truncation sequence" 
   1086msgstr "Foretrukken afkortningssekvens for statusopdatering " 
   1087 
   1088#: wp-to-twitter-manager.php:761 
   1089msgid "This is the order in which items will be abbreviated or removed from your status update if it is too long to send to Twitter." 
   1090msgstr "Dette er rækkefølgen hvormed elementer bliver forkortet eller fjernet fra din statusopdatering hvis den er for lang til Twitter." 
   1091 
   1092#: wp-to-twitter-manager.php:766 
  5041093msgid "Special Cases when WordPress should send a Tweet" 
  5051094msgstr "Specielle tilfælde hvor Wordpress skal sende et Tweet" 
  5061095 
  507 #: wp-to-twitter-manager.php:597 
  508 msgid "Do not post status updates by default" 
  509 msgstr "Undgå at sende statusopdateringer per default" 
  510  
  511 #: wp-to-twitter-manager.php:598 
   1096#: wp-to-twitter-manager.php:769 
   1097msgid "Do not post Tweets by default" 
   1098msgstr "Send ikke Tweets som standard" 
   1099 
   1100#: wp-to-twitter-manager.php:772 
  5121101msgid "By default, all posts meeting other requirements will be posted to Twitter. Check this to change your setting." 
  5131102msgstr "Per default, alle indlæg der opfylder andre betingelser vil blive sendt via Twitter. Tjek det for at ændre dine indstillinger." 
  5141103 
  515 #: wp-to-twitter-manager.php:602 
   1104#: wp-to-twitter-manager.php:776 
   1105msgid "Allow status updates from Quick Edit" 
   1106msgstr "Tillad statusopdateringer fra Hurtig-redigering" 
   1107 
   1108#: wp-to-twitter-manager.php:777 
   1109msgid "If checked, all posts edited individually or in bulk through the Quick Edit feature will be Tweeted." 
   1110msgstr "Hvis markeret, vil alle indlæg der redigeres individuelt eller masseredigeres gennem Hurtig-redigering funktionen blive Tweeted." 
   1111 
   1112#: wp-to-twitter-manager.php:782 
   1113msgid "Delaying tweets with WP Tweets PRO moves Tweeting to an publishing-independent action." 
   1114msgstr "Forsinkelse af Tweets med WP Tweets PRO flytter Tweeting til en udgivelses-uafhængig aktion." 
   1115 
   1116#: wp-to-twitter-manager.php:789 
  5161117msgid "Send Twitter Updates on remote publication (Post by Email or XMLRPC Client)" 
  5171118msgstr "Send Twitter opdateringer via remote publikation (Send indlæg via mail eller XMLRPC klient)" 
  5181119 
  519 #: wp-to-twitter-manager.php:604 
  520 msgid "I'm using a plugin to post by email, such as Postie. Only check this if your updates do not work." 
  521 msgstr "Jeg bruger et plugin, som Postie, til at poste via mail. Tjek kun dette hvis dine opdateringer ikke virker." 
  522  
  523 #: wp-to-twitter-manager.php:608 
  524 msgid "Update Twitter when a post is published using QuickPress" 
  525 msgstr "Opdatér Twitter når et indlæg bliver publiceret ved hjælp af QuickPress" 
  526  
  527 #: wp-to-twitter-manager.php:612 
   1120#: wp-to-twitter-manager.php:794 
  5281121msgid "Google Analytics Settings" 
  5291122msgstr "Google Analytics Indstillinger" 
  5301123 
  531 #: wp-to-twitter-manager.php:613 
   1124#: wp-to-twitter-manager.php:795 
  5321125msgid "You can track the response from Twitter using Google Analytics by defining a campaign identifier here. You can either define a static identifier or a dynamic identifier. Static identifiers don't change from post to post; dynamic identifiers are derived from information relevant to the specific post. Dynamic identifiers will allow you to break down your statistics by an additional variable." 
  5331126msgstr "Du kan måle antallet af hits fra Twitter ved at bruge Google Analytics og definere en kampagne identifikator her. Du kan enten definere en statisk identifikator eller en dynamisk identifikator. Statiske identifikatorer skifter ikke fra indlæg til indlæg; dynamiske identifikatorer er dannet ud fra information relevant til det specifikke indlæg. Dynamiske identifikatorer vil give dig mulighed for nedbryde din statistik med en ekstra variabel." 
  5341127 
  535 #: wp-to-twitter-manager.php:617 
   1128#: wp-to-twitter-manager.php:799 
  5361129msgid "Use a Static Identifier with WP-to-Twitter" 
  5371130msgstr "Brug en statisk identifikator med WP-to-Twitter" 
  5381131 
  539 #: wp-to-twitter-manager.php:618 
   1132#: wp-to-twitter-manager.php:800 
  5401133msgid "Static Campaign identifier for Google Analytics:" 
  5411134msgstr "Statisk kampagne identifikator for Google Analytics" 
  5421135 
  543 #: wp-to-twitter-manager.php:622 
   1136#: wp-to-twitter-manager.php:804 
  5441137msgid "Use a dynamic identifier with Google Analytics and WP-to-Twitter" 
  5451138msgstr "Brug en dynamisk identifikator med Google Analytics og WP-to-Twitter" 
  5461139 
  547 #: wp-to-twitter-manager.php:623 
   1140#: wp-to-twitter-manager.php:805 
  5481141msgid "What dynamic identifier would you like to use?" 
  5491142msgstr "Hvilken dynamisk identifikator vil du benytte?" 
  5501143 
  551 #: wp-to-twitter-manager.php:625 
   1144#: wp-to-twitter-manager.php:807 
  5521145msgid "Category" 
  5531146msgstr "Kategori" 
  5541147 
  555 #: wp-to-twitter-manager.php:626 
   1148#: wp-to-twitter-manager.php:808 
  5561149msgid "Post ID" 
  5571150msgstr "Indlæg ID" 
  5581151 
  559 #: wp-to-twitter-manager.php:627 
   1152#: wp-to-twitter-manager.php:809 
  5601153msgid "Post Title" 
  5611154msgstr "Indlæg titel" 
  5621155 
  563 #: wp-to-twitter-manager.php:628 
   1156#: wp-to-twitter-manager.php:810 
  5641157msgid "Author" 
  5651158msgstr "Forfatter" 
  566  
  567 #: wp-to-twitter-manager.php:633 
  568 msgid "Individual Authors" 
  569 msgstr "Individuelle Forfattere" 
  570  
  571 #: wp-to-twitter-manager.php:636 
  572 msgid "Authors have individual Twitter accounts" 
  573 msgstr "Forfattere har individuelle Twitter konti" 
  574  
  575 #: wp-to-twitter-manager.php:636 
  576 msgid "Authors can set their username in their user profile. As of version 2.2.0, this feature no longer allows authors to post to their own Twitter accounts. It can only add an @reference to the author. This @reference is placed using the <code>#account#</code> shortcode. (It will pick up the main account if user accounts are not enabled.)" 
  577 msgstr "Forfattere kan skrive deres brugernavn i deres brugerprofil. Den feature tillader efter version 2.2.0 ikke forfattere at poste til deres egen Twitter konto. Den kan kun tilføje en @reference til forfatteren. Den @reference er placeret ved hjælp af <code>#konto#</code> shortcode. (Den vil benytte hovedkontoen hvis brugerkonto ikke er aktiveret.)" 
  578  
  579 #: wp-to-twitter-manager.php:640 
  580 msgid "Disable Error Messages" 
  581 msgstr "Deaktiver fejlmeddelelser" 
  582  
  583 #: wp-to-twitter-manager.php:643 
  584 msgid "Disable global URL shortener error messages." 
  585 msgstr "Deaktiver globale URL shortener fejlmeddelelser" 
  586  
  587 #: wp-to-twitter-manager.php:647 
  588 msgid "Disable global Twitter API error messages." 
  589 msgstr "Deaktiver globale Twitter API fejlmeddelelser" 
  590  
  591 #: wp-to-twitter-manager.php:651 
  592 msgid "Disable notification to implement OAuth" 
  593 msgstr "Deaktiver note om at implementere OAuth" 
  594  
  595 #: wp-to-twitter-manager.php:655 
  596 msgid "Get Debugging Data for OAuth Connection" 
  597 msgstr "Få debug data fra OAuth forbindelse" 
  598  
  599 #: wp-to-twitter-manager.php:661 
  600 msgid "Save Advanced WP->Twitter Options" 
  601 msgstr "Gem Avancerede WP-> Twitter indstillinger" 
  602  
  603 #: wp-to-twitter-manager.php:675 
  604 msgid "Limit Updating Categories" 
  605 msgstr "Begræsning på opdatering af Kategorier" 
  606  
  607 #: wp-to-twitter-manager.php:679 
  608 msgid "Select which blog categories will be Tweeted. " 
  609 msgstr "Vælg hvilke blog kategorier der skal Tweetes. " 
  610  
  611 #: wp-to-twitter-manager.php:682 
  612 msgid "<em>Category limits are disabled.</em>" 
  613 msgstr "<em>Kategoribegrænsninger er fjernet.</em>" 
  614  
  615 #: wp-to-twitter-manager.php:696 
  616 msgid "Check Support" 
  617 msgstr "Tjek Support" 
  618  
  619 #: wp-to-twitter-manager.php:696 
  620 msgid "Check whether your server supports <a href=\"http://www.joedolson.com/articles/wp-to-twitter/\">WP to Twitter's</a> queries to the Twitter and URL shortening APIs. This test will send a status update to Twitter and shorten a URL using your selected methods." 
  621 msgstr "Tjek om din server supporterer <a href=\"http://www.joedolson.com/articles/wp-to-twitter/\">WP to Twitter's</a> forespørgelser til Twitter og URL shortening APIs. Testen her vil sende en status opdatering til Twitter og forkorte en URL ved at benytte de valgte metoder." 
  622  
  623 #: wp-to-twitter-oauth.php:105 
  624 #: wp-to-twitter-oauth.php:143 
  625 msgid "Connect to Twitter" 
  626 msgstr "Forbind til Twitter." 
  627  
  628 #: wp-to-twitter-oauth.php:108 
  629 msgid "The process to set up OAuth authentication for your web site is needlessly laborious. It is also confusing. However, this is the only method available from Twitter at this time. Note that you will not, at any time, enter you Twitter username or password into WP to Twitter; they are not used in OAuth authentication." 
  630 msgstr "Processen for at sætte OAuth autorisation op for dit website er unødigt besværlig. Det er også svært at forstå. Men det er den eneste metode Twitter stiller til rådighed på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på at du ikke - på noget tidspunkt - indtaster dit Twitter brugernavn og password i WP to Twitter; De benyttes ikke i OAuth autorisation." 
  631  
  632 #: wp-to-twitter-oauth.php:111 
  633 msgid "1. Register this site as an application on " 
  634 msgstr "1. Registrér dette site som en application på" 
  635  
  636 #: wp-to-twitter-oauth.php:111 
  637 msgid "Twitter's application registration page" 
  638 msgstr "Twitter's application registreringsside" 
  639  
  640 #: wp-to-twitter-oauth.php:113 
  641 msgid "If you're not currently logged in, use the Twitter username and password which you want associated with this site" 
  642 msgstr "Hvis du ikke er logget ind, brug det Twitter brugernavn og password du vil have associeret med dette site" 
  643  
  644 #: wp-to-twitter-oauth.php:114 
  645 msgid "Your Application's Name will be what shows up after \"via\" in your twitter stream; previously, \"WP to Twitter.\" Your application name cannot include the word \"Twitter.\" I suggest using the name of your web site." 
  646 msgstr "Din Applications navn vil være det der vises efter \"via\" i din Twitter strøm; tidligere, \"WP to Twitter.\" Din application kan ikke indeholde ordet \"Twitter.\" Jeg foreslår at du benytter navnet på dit website." 
  647  
  648 #: wp-to-twitter-oauth.php:115 
  649 msgid "Your Application Description can be whatever you want." 
  650 msgstr "Din Application beskrivelse kan være lige hvad du ønsker." 
  651  
  652 #: wp-to-twitter-oauth.php:116 
  653 msgid "Application Type should be set on " 
  654 msgstr "Adgangstype skal sættes til" 
  655  
  656 #: wp-to-twitter-oauth.php:116 
  657 msgid "Browser" 
  658 msgstr "Browser" 
  659  
  660 #: wp-to-twitter-oauth.php:117 
  661 msgid "The Callback URL should be " 
  662 msgstr "Callback URL skal være" 
  663  
  664 #: wp-to-twitter-oauth.php:118 
  665 msgid "Default Access type must be set to " 
  666 msgstr "Default adgangstype skal sættes til" 
  667  
  668 #: wp-to-twitter-oauth.php:118 
  669 msgid "Read &amp; Write" 
  670 msgstr "Læs &amp; Skriv" 
  671  
  672 #: wp-to-twitter-oauth.php:118 
  673 msgid "(this is NOT the default)" 
  674 msgstr "(Dette er ikke default)" 
  675  
  676 #: wp-to-twitter-oauth.php:120 
  677 msgid "Once you have registered your site as an application, you will be provided with a consumer key and a consumer secret." 
  678 msgstr "Når du har registreret dit site som en application, vil du blive tildelt en consumer key og en consumer secret." 
  679  
  680 #: wp-to-twitter-oauth.php:121 
  681 msgid "2. Copy and paste your consumer key and consumer secret into the fields below" 
  682 msgstr "2. Kopiér og indtast din consumer key og consumer secret i feltet nedenfor" 
  683  
  684 #: wp-to-twitter-oauth.php:124 
  685 msgid "Twitter Consumer Key" 
  686 msgstr "Twitter Consumer Key" 
  687  
  688 #: wp-to-twitter-oauth.php:128 
  689 msgid "Twitter Consumer Secret" 
  690 msgstr "Twitter Consumer Secret" 
  691  
  692 #: wp-to-twitter-oauth.php:131 
  693 msgid "3. Copy and paste your Access Token and Access Token Secret into the fields below" 
  694 msgstr "3. Kopiér og indsæt din Access Token og Access Token Secret ind i feltet herunder" 
  695  
  696 #: wp-to-twitter-oauth.php:132 
  697 msgid "On the right hand side of your new application page at Twitter, click on 'My Access Token'." 
  698 msgstr "I højre side af din nye ansøgningsside på Twitter, klik på 'My Access Token'." 
  699  
  700 #: wp-to-twitter-oauth.php:134 
  701 msgid "Access Token" 
  702 msgstr "Access Token" 
  703  
  704 #: wp-to-twitter-oauth.php:138 
  705 msgid "Access Token Secret" 
  706 msgstr "Access Token Secret" 
  707  
  708 #: wp-to-twitter-oauth.php:153 
  709 msgid "Disconnect from Twitter" 
  710 msgstr "Deaktiver Twitter" 
  711  
  712 #: wp-to-twitter-oauth.php:160 
  713 msgid "Twitter Username " 
  714 msgstr "Twitter brugernavn" 
  715  
  716 #: wp-to-twitter-oauth.php:161 
  717 msgid "Consumer Key " 
  718 msgstr "Consumer Key " 
  719  
  720 #: wp-to-twitter-oauth.php:162 
  721 msgid "Consumer Secret " 
  722 msgstr "Consumer Secret " 
  723  
  724 #: wp-to-twitter-oauth.php:163 
  725 msgid "Access Token " 
  726 msgstr "Access Token " 
  727  
  728 #: wp-to-twitter-oauth.php:164 
  729 msgid "Access Token Secret " 
  730 msgstr "Access Token Secret " 
  731  
  732 #: wp-to-twitter-oauth.php:167 
  733 msgid "Disconnect Your WordPress and Twitter Account" 
  734 msgstr "Frakobl din Wordpress og Twitter konto" 
  735  
  736 #: wp-to-twitter.php:52 
  737 #, php-format 
  738 msgid "Twitter now requires authentication by OAuth. You will need you to update your <a href=\"%s\">settings</a> in order to continue to use WP to Twitter." 
  739 msgstr "Twitter kræver nu autorisation af OAuth. Du skal opdatere dine <a href=\"%s\">indstillinger</a> for at kunne blive ved med at bruge WP to Twitter." 
  740  
  741 #: wp-to-twitter.php:108 
  742 msgid "200 OK: Success!" 
  743 msgstr "200 OK: Succes!" 
  744  
  745 #: wp-to-twitter.php:111 
  746 msgid "400 Bad Request: The request was invalid. This is the status code returned during rate limiting." 
  747 msgstr "400 Forkert forespørgsel: Forespørgslen var ikke korrekt. Det er status koden der returneres i løbet af hastighedsbegræsning." 
  748  
  749 #: wp-to-twitter.php:114 
  750 msgid "401 Unauthorized: Authentication credentials were missing or incorrect." 
  751 msgstr "401 Ikke godkent: Login detaljer manglede eller var ikke korrekte." 
  752  
  753 #: wp-to-twitter.php:117 
  754 msgid "403 Forbidden: The request is understood, but it has been refused. This code is used when requests are being denied due to status update character limits." 
  755 msgstr "403 Forbudt: Forespørgslen er forstået, men er blevet afvist. Denne kode benyttes når forespørgelser bliver afvist på grund af karakterbegrænsninger på status opdateringer." 
  756  
  757 #: wp-to-twitter.php:119 
  758 msgid "500 Internal Server Error: Something is broken at Twitter." 
  759 msgstr "500 Intern Serverfejl: Twitter melder fejl." 
  760  
  761 #: wp-to-twitter.php:122 
  762 msgid "503 Service Unavailable: The Twitter servers are up, but overloaded with requests Please try again later." 
  763 msgstr "503 Tjenesten er ikke tilgængelig: Twitters servere kører, men er overbelastede pga. mange forespørgelser. Prøv igen senere." 
  764  
  765 #: wp-to-twitter.php:125 
  766 msgid "502 Bad Gateway: Twitter is down or being upgraded." 
  767 msgstr "502 Forkert Gateway: Twitter er nede eller bliver opdateret" 
  768  
  769 #: wp-to-twitter.php:707 
  770 msgid "WP to Twitter" 
  771 msgstr "WP to Twitter" 
  772  
  773 #: wp-to-twitter.php:783 
  774 msgid "Don't Tweet this post." 
  775 msgstr "Tweet ikke dette indlæg." 
  776  
  777 #: wp-to-twitter.php:793 
  778 msgid "This URL is direct and has not been shortened: " 
  779 msgstr "Denne URL er direkte og er ikke blevet forkortet" 
  780  
  781 #: wp-to-twitter.php:849 
  782 msgid "WP to Twitter User Settings" 
  783 msgstr "WP to Twitter brugerindstillinger" 
  784  
  785 #: wp-to-twitter.php:853 
  786 msgid "Use My Twitter Username" 
  787 msgstr "Brug mit Twitter brugernavn" 
  788  
  789 #: wp-to-twitter.php:854 
  790 msgid "Tweet my posts with an @ reference to my username." 
  791 msgstr "Tweet mit indlæg med en @ reference til mit brugernavn." 
  792  
  793 #: wp-to-twitter.php:855 
  794 msgid "Tweet my posts with an @ reference to both my username and to the main site username." 
  795 msgstr "Tweet mit indlæg med en @ reference til både mit brugernavn og til hovedsitets brugernavn." 
  796  
  797 #: wp-to-twitter.php:860 
  798 msgid "Enter your own Twitter username." 
  799 msgstr "Indtast dit Twitter brugernavn." 
  800  
  801 #: wp-to-twitter.php:896 
  802 msgid "Check the categories you want to tweet:" 
  803 msgstr "Tjeck de kategorier du vil tweete:" 
  804  
  805 #: wp-to-twitter.php:913 
  806 msgid "Set Categories" 
  807 msgstr "Sæt Kategorier" 
  808  
  809 #: wp-to-twitter.php:987 
  810 msgid "<p>Couldn't locate the settings page.</p>" 
  811 msgstr "<p>Kunne ikke finde siden med indstillinger.</p>" 
  812  
  813 #: wp-to-twitter.php:992 
  814 msgid "Settings" 
  815 msgstr "Indstillinger" 
  816  
 • wp-to-twitter/trunk/lang/wp-to-twitter-de_DE.po

  r611167 r667701  
   1# Translation of WP to Twitter in German 
   2# This file is distributed under the same license as the WP to Twitter package. 
  13msgid "" 
  24msgstr "" 
  3 "Project-Id-Version: WP to Twitter\n" 
  4 "Report-Msgid-Bugs-To: http://wordpress.org/tag/wp-to-twitter\n" 
  5 "POT-Creation-Date: 2009-12-22 20:09+0000\n" 
  6 "PO-Revision-Date: \n" 
  7 "Last-Translator: Joseph Dolson <design@joedolson.com>\n" 
  8 "Language-Team: Thomas Boehm <t.boehm@mac.com>\n" 
   5"PO-Revision-Date: 2013-02-14 00:39:16+0000\n" 
  96"MIME-Version: 1.0\n" 
  107"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 
  118"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 
  12 "X-Poedit-Language: German\n" 
  13 "X-Poedit-Country: GERMANY\n" 
  14  
  15 #: functions.php:127 
  16 msgid "Twitter Password Saved" 
  17 msgstr "Twitter Passwort gespeichert" 
  18  
  19 #: functions.php:129 
  20 msgid "Twitter Password Not Saved" 
  21 msgstr "Twitter Passwort nicht gespeichert" 
  22  
  23 #: functions.php:132 
  24 msgid "Bit.ly API Saved" 
  25 msgstr "Bit.ly API Key gespeichert." 
  26  
  27 #: functions.php:134 
  28 msgid "Bit.ly API Not Saved" 
  29 msgstr "Bit.ly API Key nicht gespeichert." 
  30  
  31 #: functions.php:140 
   9"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n" 
   10"X-Generator: GlotPress/0.1\n" 
   11"Project-Id-Version: WP to Twitter\n" 
   12 
   13#: wp-to-twitter-manager.php:177 
   14msgid "WP to Twitter failed to connect with Twitter. Try <a href=\"#wpt_http\">switching to an HTTP connection</a>." 
   15msgstr "WP to Twitter konnte nicht mit Twitter verbinden. Versuche <a href=\"#wpt_http\">zu einer HTTP Verbindung zu wechseln</a>." 
   16 
   17#: wp-to-twitter-manager.php:544 
   18msgid "Choose a short URL service (account settings below)" 
   19msgstr "Wähle einen Kürz-URL Dienst (Konto-Einstellungen unten)" 
   20 
   21#: wp-to-twitter-manager.php:550 
   22msgid "YOURLS (on this server)" 
   23msgstr "YOURLS (in diesem Server)" 
   24 
   25#: wp-to-twitter-manager.php:551 
   26msgid "YOURLS (on a remote server)" 
   27msgstr "YOURLS (in einem externen Server)" 
   28 
   29#: wp-to-twitter-manager.php:592 
   30msgid "In addition to standard template tags, comments can use <code>#commenter#</code> to post the commenter's name in the Tweet. <em>Use this at your own risk</em>, as it lets anybody who can post a comment on your site post a phrase in your Twitter stream." 
   31msgstr "" 
   32 
   33#: wp-to-twitter-manager.php:645 
   34msgid "Get your Bit.ly API information." 
   35msgstr "" 
   36 
   37#: wp-to-twitter.php:63 
   38msgid "The current version of WP Tweets PRO is <strong>%s</strong>. Upgrade for best compatibility!" 
   39msgstr "Die aktuelle Version von WP Tweets PRO ist <strong>%s</strong>. Bitte upgraden für eine bessere Kompatibilität!" 
   40 
   41#: functions.php:325 
   42msgid "Thank you for supporting the continuing development of this plug-in! I'll get back to you as soon as I can. Please ensure that you can receive email at <code>%s</code>." 
   43msgstr "Vielen Dank, dass Sie die Weiterentwicklung dieses Plugins unterstützen! Ich werde mich so bald wie möglich bei Ihnen melden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie E-Mails an <code>%s</code> empfangen können." 
   44 
   45#: functions.php:327 
   46msgid "Thanks for using WP to Twitter. Please ensure that you can receive email at <code>%s</code>." 
   47msgstr "Vielen Dank für die Benutzung von WP to Twitter. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie E-Mails an <code>%s</code> empfangen können." 
   48 
   49#: functions.php:351 
   50msgid "Reply to:" 
   51msgstr "Antwort an:" 
   52 
   53#: wp-to-twitter-manager.php:835 
   54msgid "The lowest user group that can add their Twitter information" 
   55msgstr "Der niedrigste Benutzer-Grupper, der seine Twitter Information eintragen kann." 
   56 
   57#: wp-to-twitter-manager.php:840 
   58msgid "The lowest user group that can see the Custom Tweet options when posting" 
   59msgstr "Der niedrigste Benutzer-Grupper, der die benutzerdefinierte Tweet Optionen beim Posten sehen kann." 
   60 
   61#: wp-to-twitter-manager.php:845 
   62msgid "The lowest user group that can toggle the Tweet/Don't Tweet option" 
   63msgstr "Der niedrigste Benutzer-Grupper, der die Tweetern/Nicht tweetern Option umschalten kann. " 
   64 
   65#: wp-to-twitter-manager.php:850 
   66msgid "The lowest user group that can send Twitter updates" 
   67msgstr "Der niedrigste Benutzer-Grupper, der Twitter Updates senden kann. " 
   68 
   69#: wp-to-twitter-manager.php:982 
   70msgid "<code>#author#</code>: the post author (@reference if available, otherwise display name)" 
   71msgstr "" 
   72 
   73#: wp-to-twitter-manager.php:983 
   74msgid "<code>#displayname#</code>: post author's display name" 
   75msgstr "" 
   76 
   77#: wp-to-twitter.php:74 
   78msgid "WP to Twitter requires WordPress 3.0.6 or a more recent version <a href=\"http://codex.wordpress.org/Upgrading_WordPress\">Please update WordPress to continue using WP to Twitter with all features!</a>" 
   79msgstr "" 
   80 
   81#: wp-to-twitter.php:285 
   82msgid "This tweet was blank and could not be sent to Twitter." 
   83msgstr "" 
   84 
   85#: wp-to-twitter.php:336 
   86msgid "404 Not Found: The URI requested is invalid or the resource requested does not exist." 
   87msgstr "" 
   88 
   89#: wp-to-twitter.php:340 
   90msgid "406 Not Acceptable: Invalid Format Specified." 
   91msgstr "" 
   92 
   93#: wp-to-twitter.php:344 
   94msgid "429 Too Many Requests: You have exceeded your rate limits." 
   95msgstr "" 
   96 
   97#: wp-to-twitter.php:360 
   98msgid "504 Gateway Timeout: The Twitter servers are up, but the request couldn't be serviced due to some failure within our stack. Try again later." 
   99msgstr "" 
   100 
   101#: wp-to-twitter.php:1162 
   102msgid "Your prepended Tweet text; not part of your template." 
   103msgstr "" 
   104 
   105#: wp-to-twitter.php:1165 
   106msgid "Your appended Tweet text; not part of your template." 
   107msgstr "" 
   108 
   109#: wp-to-twitter.php:1219 
   110msgid "Tweets are no more than 140 characters; Twitter counts URLs as 20 characters. Template tags: <code>#url#</code>, <code>#title#</code>, <code>#post#</code>, <code>#category#</code>, <code>#date#</code>, <code>#modified#</code>, <code>#author#</code>, <code>#account#</code>, <code>#tags#</code>, or <code>#blog#</code>." 
   111msgstr "" 
   112 
   113#: wp-to-twitter.php:1231 
   114msgid "Your role does not have the ability to Post Tweets from this site." 
   115msgstr "" 
   116 
   117#: wp-to-twitter.php:1355 
   118msgid "Hide account name in Tweets" 
   119msgstr "" 
   120 
   121#: wp-to-twitter.php:1356 
   122msgid "Do not display my account in the #account# template tag." 
   123msgstr "" 
   124 
   125#: functions.php:354 
   126msgid "I have read <a href=\"%1$s\">the FAQ for this plug-in</a> <span>(required)</span>" 
   127msgstr "" 
   128 
   129#: functions.php:357 
   130msgid "I have <a href=\"%1$s\">made a donation to help support this plug-in</a>" 
   131msgstr "" 
   132 
   133#: functions.php:360 
   134msgid "Support Request:" 
   135msgstr "" 
   136 
   137#: wp-to-twitter-manager.php:571 
   138msgid "Settings for type \"%1$s\"" 
   139msgstr "" 
   140 
   141#: wp-to-twitter-manager.php:574 
   142msgid "Update when %1$s %2$s is published" 
   143msgstr "" 
   144 
   145#: wp-to-twitter-manager.php:574 
   146msgid "Text for new %1$s updates" 
   147msgstr "" 
   148 
   149#: wp-to-twitter-manager.php:578 
   150msgid "Update when %1$s %2$s is edited" 
   151msgstr "" 
   152 
   153#: wp-to-twitter-manager.php:578 
   154msgid "Text for %1$s editing updates" 
   155msgstr "" 
   156 
   157#: wp-to-twitter-oauth.php:190 
   158msgid "Your server timezone (should be UTC,GMT,Europe/London or equivalent):" 
   159msgstr "" 
   160 
   161#: wp-to-twitter-manager.php:553 
   162msgid "Use Twitter Friendly Links." 
   163msgstr "" 
   164 
   165#: wp-to-twitter-manager.php:650 
   166msgid "View your Bit.ly username and API key" 
   167msgstr "" 
   168 
   169#: wp-to-twitter-manager.php:694 
   170msgid "Your shortener does not require any account settings." 
   171msgstr "" 
   172 
   173#: wp-to-twitter.php:314 
   174msgid "Your Twitter application does not have read and write permissions. Go to <a href=\"%s\">your Twitter apps</a> to modify these settings." 
   175msgstr "" 
   176 
   177#: wp-to-twitter.php:1135 
   178msgid "Failed Tweets" 
   179msgstr "" 
   180 
   181#: wp-to-twitter.php:1150 
   182msgid "No failed tweets on this post." 
   183msgstr "" 
   184 
   185#: wp-to-twitter-manager.php:957 
   186msgid "Upgrade to <strong>WP Tweets PRO</strong> for more options!" 
   187msgstr "" 
   188 
   189#: wp-to-twitter-manager.php:987 
   190msgid "<code>#reference#</code>: Used only in co-tweeting. @reference to main account when posted to author account, @reference to author account in post to main account." 
   191msgstr "" 
   192 
   193#: wp-to-twitter-oauth.php:165 
   194msgid "Connection Problems? Try <a href='#wpt_http'>switching to <code>http</code> queries</a>.<br />" 
   195msgstr "" 
   196 
   197#: wp-to-twitter-oauth.php:259 
   198msgid "WP to Twitter could not contact Twitter's remote server. Here is the error triggered: " 
   199msgstr "" 
   200 
   201#: wp-to-twitter.php:271 
   202msgid "This account is not authorized to post to Twitter." 
   203msgstr "" 
   204 
   205#: wp-to-twitter.php:279 
   206msgid "This tweet is identical to another Tweet recently sent to this account." 
   207msgstr "" 
   208 
   209#: wp-to-twitter.php:1154 
   210msgid "WP to Twitter can do more for you! Take a look at WP Tweets Pro!" 
   211msgstr "" 
   212 
   213#: wp-to-twitter-manager.php:618 
   214msgid "(optional)" 
   215msgstr "" 
   216 
   217#: wp-to-twitter-manager.php:771 
   218msgid "Do not post Tweets by default (editing only)" 
   219msgstr "" 
   220 
   221#: wp-to-twitter-manager.php:980 
   222msgid "<code>#modified#</code>: the post modified date" 
   223msgstr "" 
   224 
   225#: wp-to-twitter-oauth.php:257 
   226msgid "Your time stamps are more than 5 minutes apart. Your server could lose its connection with Twitter." 
   227msgstr "" 
   228 
   229#: wp-to-twitter-manager.php:815 
   230msgid "Individual Authors" 
   231msgstr "" 
   232 
   233#: wp-to-twitter-manager.php:818 
   234msgid "Authors have individual Twitter accounts" 
   235msgstr "Autoren haben individuelle Twitter Accounts" 
   236 
   237#: wp-to-twitter-manager.php:818 
   238msgid "Authors can add their username in their user profile. This feature can only add an @reference to the author. The @reference is placed using the <code>#account#</code> shortcode, which will pick up the main account if user accounts are not enabled." 
   239msgstr "" 
   240 
   241#: wp-to-twitter-manager.php:856 
   242msgid "Disable Error Messages" 
   243msgstr "" 
   244 
   245#: wp-to-twitter-manager.php:858 
   246msgid "Disable global URL shortener error messages." 
   247msgstr "" 
   248 
   249#: wp-to-twitter-manager.php:859 
   250msgid "Disable global Twitter API error messages." 
   251msgstr "" 
   252 
   253#: wp-to-twitter-manager.php:860 
   254msgid "Disable notification to implement OAuth" 
   255msgstr "" 
   256 
   257#: wp-to-twitter-manager.php:862 
   258msgid "Get Debugging Data for OAuth Connection" 
   259msgstr "" 
   260 
   261#: wp-to-twitter-manager.php:864 
   262msgid "Switch to <code>http</code> connection. (Default is https)" 
   263msgstr "" 
   264 
   265#: wp-to-twitter-manager.php:866 
   266msgid "I made a donation, so stop whinging at me, please." 
   267msgstr "" 
   268 
   269#: wp-to-twitter-manager.php:880 
   270msgid "Limit Updating Categories" 
   271msgstr "" 
   272 
   273#: wp-to-twitter-manager.php:883 
   274msgid "If no categories are checked, limiting by category will be ignored, and all categories will be Tweeted." 
   275msgstr "" 
   276 
   277#: wp-to-twitter-manager.php:884 
   278msgid "<em>Category limits are disabled.</em>" 
   279msgstr "" 
   280 
   281#: wp-to-twitter-manager.php:893 
   282msgid "Get Plug-in Support" 
   283msgstr "" 
   284 
   285#: wp-to-twitter-manager.php:904 
   286msgid "Check Support" 
   287msgstr "Hilfe Ansehen" 
   288 
   289#: wp-to-twitter-manager.php:904 
   290msgid "Check whether your server supports <a href=\"http://www.joedolson.com/articles/wp-to-twitter/\">WP to Twitter's</a> queries to the Twitter and URL shortening APIs. This test will send a status update to Twitter and shorten a URL using your selected methods." 
   291msgstr "" 
   292 
   293#: wp-to-twitter-manager.php:922 
   294msgid "Support WP to Twitter" 
   295msgstr "" 
   296 
   297#: wp-to-twitter-manager.php:924 
   298msgid "WP to Twitter Support" 
   299msgstr "" 
   300 
   301#: wp-to-twitter-manager.php:932 
   302msgid "View Settings" 
   303msgstr "" 
   304 
   305#: wp-to-twitter-manager.php:934 wp-to-twitter.php:1224 wp-to-twitter.php:1226 
   306msgid "Get Support" 
   307msgstr "Hilfe anfordern" 
   308 
   309#: wp-to-twitter-manager.php:938 
   310msgid "<a href=\"http://www.joedolson.com/donate.php\">Make a donation today!</a> Every donation counts - donate $2, $10, or $100 and help me keep this plug-in running!" 
   311msgstr "" 
   312 
   313#: wp-to-twitter-manager.php:955 
   314msgid "Upgrade Now!" 
   315msgstr "" 
   316 
   317#: wp-to-twitter-manager.php:958 
   318msgid "Extra features with the PRO upgrade:" 
   319msgstr "" 
   320 
   321#: wp-to-twitter-manager.php:960 
   322msgid "Users can post to their own Twitter accounts" 
   323msgstr "" 
   324 
   325#: wp-to-twitter-manager.php:961 
   326msgid "Set a timer to send your Tweet minutes or hours after you publish the post" 
   327msgstr "" 
   328 
   329#: wp-to-twitter-manager.php:962 
   330msgid "Automatically re-send Tweets at an assigned time after publishing" 
   331msgstr "" 
   332 
   333#: wp-to-twitter-manager.php:971 
   334msgid "Shortcodes" 
   335msgstr "" 
   336 
   337#: wp-to-twitter-manager.php:973 
   338msgid "Available in post update templates:" 
   339msgstr "" 
   340 
   341#: wp-to-twitter-manager.php:975 
   342msgid "<code>#title#</code>: the title of your blog post" 
   343msgstr "" 
   344 
   345#: wp-to-twitter-manager.php:976 
   346msgid "<code>#blog#</code>: the title of your blog" 
   347msgstr "" 
   348 
   349#: wp-to-twitter-manager.php:977 
   350msgid "<code>#post#</code>: a short excerpt of the post content" 
   351msgstr "" 
   352 
   353#: wp-to-twitter-manager.php:978 
   354msgid "<code>#category#</code>: the first selected category for the post" 
   355msgstr "" 
   356 
   357#: wp-to-twitter-manager.php:979 
   358msgid "<code>#date#</code>: the post date" 
   359msgstr "" 
   360 
   361#: wp-to-twitter-manager.php:981 
   362msgid "<code>#url#</code>: the post URL" 
   363msgstr "" 
   364 
   365#: wp-to-twitter-manager.php:984 
   366msgid "<code>#account#</code>: the twitter @reference for the account (or the author, if author settings are enabled and set.)" 
   367msgstr "" 
   368 
   369#: wp-to-twitter-manager.php:985 
   370msgid "<code>#tags#</code>: your tags modified into hashtags. See options in the Advanced Settings section, below." 
   371msgstr "" 
   372 
   373#: wp-to-twitter-manager.php:990 
   374msgid "You can also create custom shortcodes to access WordPress custom fields. Use doubled square brackets surrounding the name of your custom field to add the value of that custom field to your status update. Example: <code>[[custom_field]]</code></p>" 
   375msgstr "" 
   376 
   377#: wp-to-twitter-oauth.php:96 
   378msgid "WP to Twitter was unable to establish a connection to Twitter." 
   379msgstr "" 
   380 
   381#: wp-to-twitter-oauth.php:166 
   382msgid "There was an error querying Twitter's servers" 
   383msgstr "" 
   384 
   385#: wp-to-twitter-oauth.php:182 wp-to-twitter-oauth.php:184 
   386msgid "Connect to Twitter" 
   387msgstr "" 
   388 
   389#: wp-to-twitter-oauth.php:187 
   390msgid "WP to Twitter Set-up" 
   391msgstr "" 
   392 
   393#: wp-to-twitter-oauth.php:188 wp-to-twitter-oauth.php:281 
   394msgid "Your server time:" 
   395msgstr "" 
   396 
   397#: wp-to-twitter-oauth.php:188 
   398msgid "Twitter's time:" 
   399msgstr "" 
   400 
   401#: wp-to-twitter-oauth.php:188 
   402msgid "If these timestamps are not within 5 minutes of each other, your server will not connect to Twitter." 
   403msgstr "" 
   404 
   405#: wp-to-twitter-oauth.php:192 
   406msgid "<em>Note</em>: you will not add your Twitter user information to WP to Twitter; it is not used in this authentication method." 
   407msgstr "" 
   408 
   409#: wp-to-twitter-oauth.php:196 
   410msgid "1. Register this site as an application on " 
   411msgstr "" 
   412 
   413#: wp-to-twitter-oauth.php:196 
   414msgid "Twitter's application registration page" 
   415msgstr "" 
   416 
   417#: wp-to-twitter-oauth.php:198 
   418msgid "If you're not currently logged in to Twitter, log-in to the account you want associated with this site" 
   419msgstr "" 
   420 
   421#: wp-to-twitter-oauth.php:199 
   422msgid "Your Application's Name will show up after \"via\" in your twitter stream. Your application name cannot include the word \"Twitter.\"" 
   423msgstr "" 
   424 
   425#: wp-to-twitter-oauth.php:200 
   426msgid "Your Application Description can be anything." 
   427msgstr "" 
   428 
   429#: wp-to-twitter-oauth.php:201 
   430msgid "The WebSite and Callback URL should be " 
   431msgstr "" 
   432 
   433#: wp-to-twitter-oauth.php:203 
   434msgid "Agree to the Developer Rules of the Road and continue." 
   435msgstr "" 
   436 
   437#: wp-to-twitter-oauth.php:204 
   438msgid "2. Switch to the \"Settings\" tab in Twitter apps" 
   439msgstr "" 
   440 
   441#: wp-to-twitter-oauth.php:206 
   442msgid "Select \"Read and Write\" for the Application Type" 
   443msgstr "" 
   444 
   445#: wp-to-twitter-oauth.php:207 
   446msgid "Update the application settings" 
   447msgstr "" 
   448 
   449#: wp-to-twitter-oauth.php:208 
   450msgid "Return to the Details tab and create your access token. Refresh page to view your access tokens." 
   451msgstr "" 
   452 
   453#: wp-to-twitter-oauth.php:210 
   454msgid "Once you have registered your site as an application, you will be provided with four keys." 
   455msgstr "" 
   456 
   457#: wp-to-twitter-oauth.php:211 
   458msgid "3. Copy and paste your consumer key and consumer secret into the fields below" 
   459msgstr "" 
   460 
   461#: wp-to-twitter-oauth.php:214 
   462msgid "Twitter Consumer Key" 
   463msgstr "" 
   464 
   465#: wp-to-twitter-oauth.php:218 
   466msgid "Twitter Consumer Secret" 
   467msgstr "" 
   468 
   469#: wp-to-twitter-oauth.php:222 
   470msgid "4. Copy and paste your Access Token and Access Token Secret into the fields below" 
   471msgstr "" 
   472 
   473#: wp-to-twitter-oauth.php:223 
   474msgid "If the Access level for your Access Token is not \"<em>Read and write</em>\", you must return to step 2 and generate a new Access Token." 
   475msgstr "" 
   476 
   477#: wp-to-twitter-oauth.php:226 
   478msgid "Access Token" 
   479msgstr "" 
   480 
   481#: wp-to-twitter-oauth.php:230 
   482msgid "Access Token Secret" 
   483msgstr "" 
   484 
   485#: wp-to-twitter-oauth.php:249 
   486msgid "Disconnect Your WordPress and Twitter Account" 
   487msgstr "" 
   488 
   489#: wp-to-twitter-oauth.php:253 
   490msgid "Disconnect your WordPress and Twitter Account" 
   491msgstr "" 
   492 
   493#: wp-to-twitter-oauth.php:255 
   494msgid "<strong>Troubleshooting tip:</strong> Connected, but getting a notice that your Authentication credentials are missing or incorrect? Check whether your Access token has read and write permission. If not, you'll need to create a new token." 
   495msgstr "" 
   496 
   497#: wp-to-twitter-oauth.php:263 
   498msgid "Disconnect from Twitter" 
   499msgstr "" 
   500 
   501#: wp-to-twitter-oauth.php:269 
   502msgid "Twitter Username " 
   503msgstr "" 
   504 
   505#: wp-to-twitter-oauth.php:270 
   506msgid "Consumer Key " 
   507msgstr "" 
   508 
   509#: wp-to-twitter-oauth.php:271 
   510msgid "Consumer Secret " 
   511msgstr "" 
   512 
   513#: wp-to-twitter-oauth.php:272 
   514msgid "Access Token " 
   515msgstr "" 
   516 
   517#: wp-to-twitter-oauth.php:273 
   518msgid "Access Token Secret " 
   519msgstr "" 
   520 
   521#: wp-to-twitter-oauth.php:281 
   522msgid "Twitter's current server time: " 
   523msgstr "" 
   524 
   525#: wp-to-twitter.php:45 
   526msgid "WP to Twitter requires PHP version 5 or above. Please upgrade PHP to run WP to Twitter." 
   527msgstr "" 
   528 
   529#: wp-to-twitter.php:92 
   530msgid "Twitter requires authentication by OAuth. You will need to <a href='%s'>update your settings</a> to complete installation of WP to Twitter." 
   531msgstr "" 
   532 
   533#: wp-to-twitter.php:318 
   534msgid "200 OK: Success!" 
   535msgstr "" 
   536 
   537#: wp-to-twitter.php:323 
   538msgid "400 Bad Request: The request was invalid. This is the status code returned during rate limiting." 
   539msgstr "" 
   540 
   541#: wp-to-twitter.php:327 
   542msgid "401 Unauthorized: Authentication credentials were missing or incorrect." 
   543msgstr "" 
   544 
   545#: wp-to-twitter.php:332 
   546msgid "403 Forbidden: The request is understood, but it has been refused. This code is used when requests are understood, but are denied by Twitter. Reasons can include: Too many Tweets created in a short time or the same Tweet was submitted twice in a row, among others. This is not an error by WP to Twitter." 
   547msgstr "" 
   548 
   549#: wp-to-twitter.php:348 
   550msgid "500 Internal Server Error: Something is broken at Twitter." 
   551msgstr "" 
   552 
   553#: wp-to-twitter.php:356 
   554msgid "503 Service Unavailable: The Twitter servers are up, but overloaded with requests - Please try again later." 
   555msgstr "" 
   556 
   557#: wp-to-twitter.php:352 
   558msgid "502 Bad Gateway: Twitter is down or being upgraded." 
   559msgstr "" 
   560 
   561#: wp-to-twitter.php:390 
   562msgid "No Twitter OAuth connection found." 
   563msgstr "" 
   564 
   565#: wp-to-twitter.php:1079 
   566msgid "WP Tweets" 
   567msgstr "" 
   568 
   569#: wp-to-twitter.php:1121 
   570msgid "Previous Tweets" 
   571msgstr "" 
   572 
   573#: wp-to-twitter.php:1157 
   574msgid "Custom Twitter Post" 
   575msgstr "" 
   576 
   577#: wp-to-twitter.php:1181 
   578msgid "Your template:" 
   579msgstr "" 
   580 
   581#: wp-to-twitter.php:1186 
   582msgid "YOURLS Custom Keyword" 
   583msgstr "" 
   584 
   585#: wp-to-twitter.php:1224 
   586msgid "Upgrade to WP Tweets Pro" 
   587msgstr "" 
   588 
   589#: wp-to-twitter.php:1198 
   590msgid "Don't Tweet this post." 
   591msgstr "Diesen Eintrag nicht twittern." 
   592 
   593#: wp-to-twitter.php:1198 
   594msgid "Tweet this post." 
   595msgstr "" 
   596 
   597#: wp-to-twitter.php:1210 
   598msgid "Access to customizing WP to Twitter values is not allowed for your user role." 
   599msgstr "" 
   600 
   601#: wp-to-twitter.php:1280 
   602msgid "Characters left: " 
   603msgstr "" 
   604 
   605#: wp-to-twitter.php:1341 
   606msgid "WP Tweets User Settings" 
   607msgstr "" 
   608 
   609#: wp-to-twitter.php:1345 
   610msgid "Use My Twitter Username" 
   611msgstr "" 
   612 
   613#: wp-to-twitter.php:1346 
   614msgid "Tweet my posts with an @ reference to my username." 
   615msgstr "" 
   616 
   617#: wp-to-twitter.php:1347 
   618msgid "Tweet my posts with an @ reference to both my username and to the main site username." 
   619msgstr "" 
   620 
   621#: wp-to-twitter.php:1351 
   622msgid "Your Twitter Username" 
   623msgstr "Dein Twitter Benutzername" 
   624 
   625#: wp-to-twitter.php:1352 
   626msgid "Enter your own Twitter username." 
   627msgstr "Gib deinen Twitter Benutzernamen ein." 
   628 
   629#: wp-to-twitter.php:1405 
   630msgid "Check off categories to tweet" 
   631msgstr "" 
   632 
   633#: wp-to-twitter.php:1409 
   634msgid "Do not tweet posts in checked categories (Reverses default behavior)" 
   635msgstr "" 
   636 
   637#: wp-to-twitter.php:1426 
   638msgid "Limits are exclusive. If a post is in one category which should be posted and one category that should not, it will not be posted." 
   639msgstr "" 
   640 
   641#: wp-to-twitter.php:1429 
   642msgid "Set Categories" 
   643msgstr "" 
   644 
   645#: wp-to-twitter.php:1451 
   646msgid "Settings" 
   647msgstr "Einstellungen" 
   648 
   649#: wp-to-twitter.php:1486 
   650msgid "<br /><strong>Note:</strong> Please review the <a class=\"thickbox\" href=\"%1$s\">changelog</a> before upgrading." 
   651msgstr "" 
   652 
   653msgid "WP to Twitter" 
   654msgstr "WP to Twitter" 
   655 
   656msgid "http://www.joedolson.com/articles/wp-to-twitter/" 
   657msgstr "http://www.joedolson.com/articles/wp-to-twitter/" 
   658 
   659msgid "Posts a Tweet when you update your WordPress blog or post to your blogroll, using your chosen URL shortening service. Rich in features for customizing and promoting your Tweets." 
   660msgstr "" 
   661 
   662msgid "Joseph Dolson" 
   663msgstr "Joseph Dolson" 
   664 
   665msgid "http://www.joedolson.com/" 
   666msgstr "http://www.joedolson.com/" 
   667 
   668#: functions.php:319 
   669msgid "Please read the FAQ and other Help documents before making a support request." 
   670msgstr "" 
   671 
   672#: functions.php:201 
  32673msgid "[<a href='options-general.php?page=wp-to-twitter/wp-to-twitter.php'>Hide</a>] If you're experiencing trouble, please copy these settings into any request for support." 
  33674msgstr "[<a href='options-general.php?page=wp-to-twitter/wp-to-twitter.php'>Hide</a>] Falls Du Probleme hast, kopiere bitte deine Einstellungen in die Supportanfrage." 
  34675 
  35 #: wp-to-twitter-manager.php:63 
  36 msgid "Set your Twitter login information and URL shortener API information to use this plugin!" 
  37 msgstr "Twitter Login Informationen und URL Kürzer API Informationen eingeben um das Plugin zu verwenden!" 
  38  
  39 #: wp-to-twitter-manager.php:69 
  40 msgid "Please add your Twitter password. " 
  41 msgstr "Bitte das Twitter Passwort eingeben." 
  42  
  43 #: wp-to-twitter-manager.php:75 
   676#: functions.php:341 
   677msgid "Please include your license key in your support request." 
   678msgstr "" 
   679 
   680#: functions.php:321 
   681msgid "Please describe your problem. I'm not psychic." 
   682msgstr "" 
   683 
   684#: functions.php:346 
   685msgid "<strong>Please note</strong>: I do keep records of those who have donated, but if your donation came from somebody other than your account at this web site, you must note this in your message." 
   686msgstr "" 
   687 
   688#: functions.php:363 
   689msgid "Send Support Request" 
   690msgstr "" 
   691 
   692#: functions.php:366 
   693msgid "The following additional information will be sent with your support request:" 
   694msgstr "" 
   695 
   696#: wp-to-twitter-manager.php:40 
   697msgid "No error information is available for your shortener." 
   698msgstr "" 
   699 
   700#: wp-to-twitter-manager.php:42 
   701msgid "<li class=\"error\"><strong>WP to Twitter was unable to contact your selected URL shortening service.</strong></li>" 
   702msgstr "" 
   703 
   704#: wp-to-twitter-manager.php:45 
   705msgid "<li><strong>WP to Twitter successfully contacted your selected URL shortening service.</strong>  The following link should point to your blog homepage:" 
   706msgstr "" 
   707 
   708#: wp-to-twitter-manager.php:53 
   709msgid "<li><strong>WP to Twitter successfully submitted a status update to Twitter.</strong></li>" 
   710msgstr "" 
   711 
   712#: wp-to-twitter-manager.php:56 
   713msgid "<li class=\"error\"><strong>WP to Twitter failed to submit an update to Twitter.</strong></li>" 
   714msgstr "" 
   715 
   716#: wp-to-twitter-manager.php:60 
   717msgid "You have not connected WordPress to Twitter." 
   718msgstr "" 
   719 
   720#: wp-to-twitter-manager.php:64 
   721msgid "<li class=\"error\"><strong>Your server does not appear to support the required methods for WP to Twitter to function.</strong> You can try it anyway - these tests aren't perfect.</li>" 
   722msgstr "" 
   723 
   724#: wp-to-twitter-manager.php:68 
   725msgid "<li><strong>Your server should run WP to Twitter successfully.</strong></li>" 
   726msgstr "<li><strong>Dein Server sollte WP to Twitter problemlos ausführen.</strong></li>" 
   727 
   728#: wp-to-twitter-manager.php:86 
  44729msgid "WP to Twitter Errors Cleared" 
  45730msgstr "WP to Twitter Fehlermeldung gelöscht." 
  46731 
  47 #: wp-to-twitter-manager.php:82 
  48 msgid "Sorry! I couldn't get in touch with the Twitter servers to post your new blog post. Your tweet has been stored in a custom field attached to the post, so you can Tweet it manually if you wish! " 
  49 msgstr "Sorry! Ich konnte den Twitter Server nicht erreichten, um einen Tweet über deinen neuen Blog Eintrag zu veröffentlichen. Der Tweet wurde in einem Feld am Ende des Eintrags gespeichert, damit du ihn manuell veröffentlichen kannst!" 
  50  
  51 #: wp-to-twitter-manager.php:84 
   732#: wp-to-twitter-manager.php:170 
   733msgid "WP to Twitter is now connected with Twitter." 
   734msgstr "" 
   735 
   736#: wp-to-twitter-manager.php:184 
   737msgid "OAuth Authentication Data Cleared." 
   738msgstr "" 
   739 
   740#: wp-to-twitter-manager.php:191 
   741msgid "OAuth Authentication Failed. Your server time is not in sync with the Twitter servers. Talk to your hosting service to see what can be done." 
   742msgstr "" 
   743 
   744#: wp-to-twitter-manager.php:198 
   745msgid "OAuth Authentication response not understood." 
   746msgstr "" 
   747 
   748#: wp-to-twitter-manager.php:360 
   749msgid "WP to Twitter Advanced Options Updated" 
   750msgstr "" 
   751 
   752#: wp-to-twitter-manager.php:382 
   753msgid "You must add your Bit.ly login and API key in order to shorten URLs with Bit.ly." 
   754msgstr "Du musst deinen Bit.ly Login und API Key eingeben um die URLs mit Bit.ly zu kürzen." 
   755 
   756#: wp-to-twitter-manager.php:386 
   757msgid "You must add your YOURLS remote URL, login, and password in order to shorten URLs with a remote installation of YOURLS." 
   758msgstr "" 
   759 
   760#: wp-to-twitter-manager.php:390 
   761msgid "You must add your YOURLS server path in order to shorten URLs with a remote installation of YOURLS." 
   762msgstr "" 
   763 
   764#: wp-to-twitter-manager.php:393 
   765msgid "WP to Twitter Options Updated" 
   766msgstr "WP to Twitter Einstellungen Aktualisiert" 
   767 
   768#: wp-to-twitter-manager.php:402 
   769msgid "Category limits updated." 
   770msgstr "" 
   771 
   772#: wp-to-twitter-manager.php:406 
   773msgid "Category limits unset." 
   774msgstr "" 
   775 
   776#: wp-to-twitter-manager.php:413 
   777msgid "YOURLS password updated. " 
   778msgstr "" 
   779 
   780#: wp-to-twitter-manager.php:416 
   781msgid "YOURLS password deleted. You will be unable to use your remote YOURLS account to create short URLS." 
   782msgstr "" 
   783 
   784#: wp-to-twitter-manager.php:418 
   785msgid "Failed to save your YOURLS password! " 
   786msgstr "" 
   787 
   788#: wp-to-twitter-manager.php:422 
   789msgid "YOURLS username added. " 
   790msgstr "" 
   791 
   792#: wp-to-twitter-manager.php:426 
   793msgid "YOURLS API url added. " 
   794msgstr "" 
   795 
   796#: wp-to-twitter-manager.php:429 
   797msgid "YOURLS API url removed. " 
   798msgstr "" 
   799 
   800#: wp-to-twitter-manager.php:434 
   801msgid "YOURLS local server path added. " 
   802msgstr "" 
   803 
   804#: wp-to-twitter-manager.php:436 
   805msgid "The path to your YOURLS installation is not correct. " 
   806msgstr "" 
   807 
   808#: wp-to-twitter-manager.php:440 
   809msgid "YOURLS local server path removed. " 
   810msgstr "" 
   811 
   812#: wp-to-twitter-manager.php:445 
   813msgid "YOURLS will use Post ID for short URL slug." 
   814msgstr "" 
   815 
   816#: wp-to-twitter-manager.php:447 
   817msgid "YOURLS will use your custom keyword for short URL slug." 
   818msgstr "" 
   819 
   820#: wp-to-twitter-manager.php:451 
   821msgid "YOURLS will not use Post ID for the short URL slug." 
   822msgstr "" 
   823 
   824#: wp-to-twitter-manager.php:459 
   825msgid "Su.pr API Key and Username Updated" 
   826msgstr "" 
   827 
   828#: wp-to-twitter-manager.php:463 
   829msgid "Su.pr API Key and username deleted. Su.pr URLs created by WP to Twitter will no longer be associated with your account. " 
   830msgstr "" 
   831 
   832#: wp-to-twitter-manager.php:465 
   833msgid "Su.pr API Key not added - <a href='http://su.pr/'>get one here</a>! " 
   834msgstr "" 
   835 
   836#: wp-to-twitter-manager.php:471 
   837msgid "Bit.ly API Key Updated." 
   838msgstr "Bit.ly API Key aktualisiert." 
   839 
   840#: wp-to-twitter-manager.php:474 
   841msgid "Bit.ly API Key deleted. You cannot use the Bit.ly API without an API key. " 
   842msgstr "Bit.ly API Key gelöscht. Du kannst die Bit.ly API nicht ohne API Key verwenden." 
   843 
   844#: wp-to-twitter-manager.php:476 
   845msgid "Bit.ly API Key not added - <a href='http://bit.ly/account/'>get one here</a>! An API key is required to use the Bit.ly URL shortening service." 
   846msgstr "Bit.ly API Key nicht hinzugefügt  - <a href='http://bit.ly/account/'>HIER anfordern</a>! Ein API Key wird für den Bit.ly Dienst benötigt." 
   847 
   848#: wp-to-twitter-manager.php:480 
   849msgid " Bit.ly User Login Updated." 
   850msgstr "Bit.ly Benutzer Login aktualisiert." 
   851 
   852#: wp-to-twitter-manager.php:483 
   853msgid "Bit.ly User Login deleted. You cannot use the Bit.ly API without providing your username. " 
   854msgstr "Bit.ly Benutzer Login gelöscht. Du kannst die Bit.ly API nicht ohne Benutzernamen verwenden." 
   855 
   856#: wp-to-twitter-manager.php:485 
   857msgid "Bit.ly Login not added - <a href='http://bit.ly/account/'>get one here</a>! " 
   858msgstr "Bit.ly Login nicht hinzugefügt  - <a href='http://bit.ly/account/'>HIER</a> klicken zum Anlegen!" 
   859 
   860#: wp-to-twitter-manager.php:501 
   861msgid "<p>One or more of your last posts has failed to send a status update to Twitter. The Tweet has been saved, and you can re-Tweet it at your leisure.</p>" 
   862msgstr "" 
   863 
   864#: wp-to-twitter-manager.php:507 
  52865msgid "Sorry! I couldn't get in touch with the Twitter servers to post your <strong>new link</strong>! You'll have to post it manually, I'm afraid. " 
  53866msgstr "Sorry! Ich konnte den Twitter Server nicht erreichten, um einen Tweet über deinen neuen <strong>neuen Link</strong> zu veröffentlichen! Ich befürchte, du musst ihn manuell veröffentlichen." 
  54867 
  55 #: wp-to-twitter-manager.php:149 
  56 msgid "You must add your Bit.ly login and API key in order to shorten URLs with Bit.ly." 
  57 msgstr "Du musst deinen Bit.ly Login und API Key eingeben um die URLs mit Bit.ly zu kürzen." 
  58  
  59 #: wp-to-twitter-manager.php:158 
  60 msgid "WP to Twitter Options Updated" 
  61 msgstr "WP to Twitter Einstellungen Aktualisiert" 
  62  
  63 #: wp-to-twitter-manager.php:168 
  64 msgid "Twitter login and password updated. " 
  65 msgstr "Twitter Login und Passwort aktualisiert." 
  66  
  67 #: wp-to-twitter-manager.php:170 
  68 msgid "You need to provide your twitter login and password! " 
  69 msgstr "Du musst deinen Twitter Login und dein Passwort eingeben!" 
  70  
  71 #: wp-to-twitter-manager.php:177 
  72 msgid "Cligs API Key Updated" 
  73 msgstr "Cli.gs API Key aktualisiert." 
  74  
  75 #: wp-to-twitter-manager.php:180 
  76 msgid "Cli.gs API Key deleted. Cli.gs created by WP to Twitter will no longer be associated with your account. " 
  77 msgstr "Cli.gs API Key gelöscht. Cli.gs, welche mit WP to Twitter erstellt werden, werden nicht mehr in deinem Account erstellt." 
  78  
  79 #: wp-to-twitter-manager.php:182 
  80 msgid "Cli.gs API Key not added - <a href='http://cli.gs/user/api/'>get one here</a>! " 
  81 msgstr "Cli.gs API Key nicht hinzugefügt  - <a href='http://cli.gs/user/api/'>HIER</a> klicken zum Anlegen!" 
  82  
  83 #: wp-to-twitter-manager.php:188 
  84 msgid "Bit.ly API Key Updated." 
  85 msgstr "Bit.ly API Key aktualisiert." 
  86  
  87 #: wp-to-twitter-manager.php:191 
  88 msgid "Bit.ly API Key deleted. You cannot use the Bit.ly API without an API key. " 
  89 msgstr "Bit.ly API Key gelöscht. Du kannst die Bit.ly API nicht ohne API Key verwenden." 
  90  
  91 #: wp-to-twitter-manager.php:193 
  92 msgid "Bit.ly API Key not added - <a href='http://bit.ly/account/'>get one here</a>! An API key is required to use the Bit.ly URL shortening service." 
  93 msgstr "Bit.ly API Key nicht hinzugefügt  - <a href='http://bit.ly/account/'>HIER anfordern</a>! Ein API Key wird für den Bit.ly Dienst benötigt." 
  94  
  95 #: wp-to-twitter-manager.php:197 
  96 msgid " Bit.ly User Login Updated." 
  97 msgstr "Bit.ly Benutzer Login aktualisiert." 
  98  
  99 #: wp-to-twitter-manager.php:200 
  100 msgid "Bit.ly User Login deleted. You cannot use the Bit.ly API without providing your username. " 
  101 msgstr "Bit.ly Benutzer Login gelöscht. Du kannst die Bit.ly API nicht ohne Benutzernamen verwenden." 
  102  
  103 #: wp-to-twitter-manager.php:202 
  104 msgid "Bit.ly Login not added - <a href='http://bit.ly/account/'>get one here</a>! " 
  105 msgstr "Bit.ly Login nicht hinzugefügt  - <a href='http://bit.ly/account/'>HIER</a> klicken zum Anlegen!" 
  106  
  107 #: wp-to-twitter-manager.php:236 
  108 msgid "<li>Successfully contacted the Cli.gs API via Snoopy, but the URL creation failed.</li>" 
  109 msgstr "<li>Cli.gs API via Snoopy erfolgreich kontaktiert. Die URL Erstellung schlug fehl.</li>" 
  110  
  111 #: wp-to-twitter-manager.php:238 
  112 msgid "<li>Successfully contacted the Cli.gs API via Snoopy, but a Cli.gs server error prevented the URL from being shrotened.</li>" 
  113 msgstr "<li>Cli.gs API via Snoopy erfolgreich kontaktiert. Ein Cli.gs Server Error verhinderte das URL Kürzen.</li>" 
  114  
  115 #: wp-to-twitter-manager.php:240 
  116 msgid "<li>Successfully contacted the Cli.gs API via Snoopy and created a shortened link.</li>" 
  117 msgstr "<li>Cli.gs API via Snoopy erfolgreich kontaktiert und Kurz URL erstellt.</li>" 
  118  
  119 #: wp-to-twitter-manager.php:249 
  120 #: wp-to-twitter-manager.php:274 
  121 msgid "<li>Successfully contacted the Bit.ly API via Snoopy.</li>" 
  122 msgstr "<li>Bit.ly API erfolgreich via Snoopy kontaktiert.</li>" 
  123  
  124 #: wp-to-twitter-manager.php:251 
  125 #: wp-to-twitter-manager.php:276 
  126 msgid "<li>Failed to contact the Bit.ly API via Snoopy.</li>" 
  127 msgstr "<li>Bit.ly API Verbindung via Snoopy fehlgeschlagen.</li>" 
  128  
  129 #: wp-to-twitter-manager.php:254 
  130 msgid "<li>Cannot check the Bit.ly API without a valid API key.</li>" 
  131 msgstr "<li>Die Bit.ly API kann nicht ohne gültigen API key getestet werden.</li>" 
  132  
  133 #: wp-to-twitter-manager.php:258 
  134 msgid "<li>Successfully contacted the Twitter API via Snoopy.</li>" 
  135 msgstr "<li>Twitter API via Snoopy erfolgreich kontaktiert.</li>" 
  136  
  137 #: wp-to-twitter-manager.php:260 
  138 msgid "<li>Failed to contact the Twitter API via Snoopy.</li>" 
  139 msgstr "<li>Twitter API Verbindung via Snoopy fehlgeschlagen.</li>" 
  140  
  141 #: wp-to-twitter-manager.php:266 
  142 msgid "<li>Successfully contacted the Twitter API via cURL.</li>" 
  143 msgstr "<li>Twitter API erfolgreich via cURL kontaktiert.</li>" 
  144  
  145 #: wp-to-twitter-manager.php:268 
  146 msgid "<li>Failed to contact the Twitter API via cURL.</li>" 
  147 msgstr "<li>Twitter API Verbindung via cURL fehlgeschlagen.</li>" 
  148  
  149 #: wp-to-twitter-manager.php:280 
  150 msgid "<li>Successfully contacted the Cli.gs API via Snoopy.</li>" 
  151 msgstr "<li>Cli.gs API via Snoopy erfolgreich kontaktiert.</li>" 
  152  
  153 #: wp-to-twitter-manager.php:283 
  154 msgid "<li>Failed to contact the Cli.gs API via Snoopy.</li>" 
  155 msgstr "<li>Cli.gs API Verbindung via Snoopy fehlgeschlagen.</li>" 
  156  
  157 #: wp-to-twitter-manager.php:288 
  158 msgid "<li><strong>Your server should run WP to Twitter successfully.</strong></li>" 
  159 msgstr "<li><strong>Dein Server sollte WP to Twitter problemlos ausführen.</strong></li>" 
  160  
  161 #: wp-to-twitter-manager.php:293 
  162 msgid "<li>Your server does not support <code>fputs</code>.</li>" 
  163 msgstr "<li>Dein Server unterstützt nicht <code>fputs</code>.</li>" 
  164  
  165 #: wp-to-twitter-manager.php:297 
  166 msgid "<li>Your server does not support <code>file_get_contents</code> or <code>cURL</code> functions.</li>" 
  167 msgstr "<li>Dein Server unterstützt nicht <code>file_get_contents</code> oder <code>cURL</code> Funktionen.</li>" 
  168  
  169 #: wp-to-twitter-manager.php:301 
  170 msgid "<li>Your server does not support <code>Snoopy</code>.</li>" 
  171 msgstr "<li>Dein Server unterstützt nicht <code>Snoopy</code>.</li>" 
  172  
  173 #: wp-to-twitter-manager.php:304 
  174 msgid "<li><strong>Your server does not appear to support the required PHP functions and classes for WP to Twitter to function.</strong> You can try it anyway - these tests aren't perfect - but no guarantees.</li>" 
  175 msgstr "<li><strong>Es scheint als würde dein Server NICHT die benötigten PHP Funktion und Klassen für WP to Twitter bereitstellen.</strong> Du kannst es trotzdem versuchen - da der Test nicht perfekt ist - aber ohne Garantie.</li>" 
  176  
  177 #: wp-to-twitter-manager.php:313 
  178 msgid "This plugin may not fully work in your server environment. The plugin failed to contact both a URL shortener API and the Twitter service API." 
  179 msgstr "Dieses Plugin funktioniert vielleicht nicht in deiner Serverumgebung. Das Plugin konnte weder die URL Kürzer API noch die Twitter API erreichen." 
  180  
  181 #: wp-to-twitter-manager.php:328 
   868#: wp-to-twitter-manager.php:510 
   869msgid "<p>The query to the URL shortener API failed, and your URL was not shrunk. The full post URL was attached to your Tweet. Check with your URL shortening provider to see if there are any known issues.</p>" 
   870msgstr "" 
   871 
   872#: wp-to-twitter-manager.php:516 
   873msgid "Clear 'WP to Twitter' Error Messages" 
   874msgstr "'WP to Twitter' Fehlermeldung löschen" 
   875 
   876#: wp-to-twitter-manager.php:523 
  182877msgid "WP to Twitter Options" 
  183878msgstr "WP to Twitter Einstellungen" 
  184879 
  185 #: wp-to-twitter-manager.php:332 
  186 #: wp-to-twitter.php:811 
  187 msgid "Get Support" 
  188 msgstr "Hilfe anfordern" 
  189  
  190 #: wp-to-twitter-manager.php:333 
  191 msgid "Export Settings" 
  192 msgstr "Export Einstellungen" 
  193  
  194 #: wp-to-twitter-manager.php:347 
  195 msgid "For any post update field, you can use the codes <code>#title#</code> for the title of your blog post, <code>#blog#</code> for the title of your blog, <code>#post#</code> for a short excerpt of the post content, <code>#category#</code> for the first selected category for the post, <code>#date#</code> for the post date, or <code>#url#</code> for the post URL (shortened or not, depending on your preferences.) You can also create custom shortcodes to access WordPress custom fields. Use doubled square brackets surrounding the name of your custom field to add the value of that custom field to your status update. Example: <code>[[custom_field]]</code>" 
  196 msgstr "Für jede Aktualisierung kannst du die Codes <code>#title#</code> für den Name des Blogeintrags, <code>#blog#</code> für den Blogname, <code>#post#</code> für einen Auszug des Blogeintrags, <code>#category#</code> für die erste Kategorie des Blogeintrags, <code>#date#</code> für das Veröffentlichungsdatum oder <code>#url#</code> für die URL verwenden (gekürzt oder nicht, je nach deinen Einstellungen)! Man kann eigene Codes im WordPress Benutzerfeld anlegen. Benutze doppelt eckige Klammern um den Namen deines Benutzerfeld um den Wert des Benutzerfeld in deinem Tweet zu verwenden. Beispiel: <code>[[Benutzerfeld]]</code>" 
  197  
  198 #: wp-to-twitter-manager.php:353 
  199 msgid "<p>One or more of your last posts has failed to send it's status update to Twitter. Your Tweet has been saved in your post custom fields, and you can re-Tweet it at your leisure.</p>" 
  200 msgstr "<p>Einer oder mehrere deiner letzten Einträge konnte nicht über Twitter veröffentlicht werden. Die Tweets wurden am Ende der Einträge gespeichert, damit du sie manuell veröffentlichen kannst.</p>" 
  201  
  202 #: wp-to-twitter-manager.php:356 
  203 msgid "<p>The query to the URL shortener API failed, and your URL was not shrunk. The full post URL was attached to your Tweet. Check with your URL shortening provider to see if there are any known issues. [<a href=\"http://blog.cli.gs\">Cli.gs Blog</a>] [<a href=\"http://blog.bit.ly\">Bit.ly Blog</a>]</p>" 
  204 msgstr "<p>Anfrage an den URL Kürzer fehlgeschlagen! Wir konnten die URL nicht kürzen und haben deshalb die normale URL in den Tweet eingefügt. Überprüfe beim Anbieter ob Probleme bekannt sind. [<a href=\"http://blog.cli.gs\">Cli.gs Blog</a>] [<a href=\"http://blog.bit.ly\">Bit.ly Blog</a>]</p>" 
  205  
  206 #: wp-to-twitter-manager.php:363 
  207 msgid "Clear 'WP to Twitter' Error Messages" 
  208 msgstr "'WP to Twitter' Fehlermeldung löschen" 
  209  
  210 #: wp-to-twitter-manager.php:371 
  211 msgid "Set what should be in a Tweet" 
  212 msgstr "Was soll in den Tweet" 
  213  
  214 #: wp-to-twitter-manager.php:374 
  215 msgid "Update when a post is published" 
  216 msgstr "Aktualisieren wenn ein neuer Eintrag veröffentlicht wird" 
  217  
  218 #: wp-to-twitter-manager.php:374 
  219 msgid "Text for new post updates:" 
  220 msgstr "Text für neuen Eintrag: " 
  221  
  222 #: wp-to-twitter-manager.php:379 
  223 msgid "Update when a post is edited" 
  224 msgstr "Aktualisieren wenn ein neuer Eintrag aktualisiert wird" 
  225  
  226 #: wp-to-twitter-manager.php:379 
  227 msgid "Text for editing updates:" 
  228 msgstr "Text für aktualisierte Einträge:" 
  229  
  230 #: wp-to-twitter-manager.php:383 
  231 msgid "Update Twitter when new Wordpress Pages are published" 
  232 msgstr "Aktualisiere Twitter wenn eine neue WordPress Seite veröffentlicht wird" 
  233  
  234 #: wp-to-twitter-manager.php:383 
  235 msgid "Text for new page updates:" 
  236 msgstr "Text für neue Seite: " 
  237  
  238 #: wp-to-twitter-manager.php:387 
  239 msgid "Update Twitter when WordPress Pages are edited" 
  240 msgstr "Aktualisiere Twitter wenn eine WordPress Seite aktualisiert wird" 
  241  
  242 #: wp-to-twitter-manager.php:387 
  243 msgid "Text for page edit updates:" 
  244 msgstr "Text für aktualisierte Seiten:" 
  245  
  246 #: wp-to-twitter-manager.php:391 
  247 msgid "Add tags as hashtags on Tweets" 
  248 msgstr "Verwende Tags als Hashtags in Tweets" 
  249  
  250 #: wp-to-twitter-manager.php:391 
  251 msgid "Spaces replaced with:" 
  252 msgstr "Leerzeichen ersetzen durch:" 
  253  
  254 #: wp-to-twitter-manager.php:392 
   880#: wp-to-twitter-manager.php:536 
   881msgid "Basic Settings" 
   882msgstr "" 
   883 
   884#: wp-to-twitter-manager.php:542 wp-to-twitter-manager.php:606 
   885msgid "Save WP->Twitter Options" 
   886msgstr "WP->Twitter Einstellungen sichern" 
   887 
   888#: wp-to-twitter-manager.php:586 
   889msgid "Settings for Comments" 
   890msgstr "" 
   891 
   892#: wp-to-twitter-manager.php:589 
   893msgid "Update Twitter when new comments are posted" 
   894msgstr "" 
   895 
   896#: wp-to-twitter-manager.php:590 
   897msgid "Text for new comments:" 
   898msgstr "" 
   899 
   900#: wp-to-twitter-manager.php:595 
   901msgid "Settings for Links" 
   902msgstr "" 
   903 
   904#: wp-to-twitter-manager.php:598 
   905msgid "Update Twitter when you post a Blogroll link" 
   906msgstr "Aktualisiere Twitter wenn du einen neuen Blogroll Link veröffentlichst." 
   907 
   908#: wp-to-twitter-manager.php:599 
   909msgid "Text for new link updates:" 
   910msgstr "Text für neue Link Aktualisierung: " 
   911 
   912#: wp-to-twitter-manager.php:599 
   913msgid "Available shortcodes: <code>#url#</code>, <code>#title#</code>, and <code>#description#</code>." 
   914msgstr "Vorhandene Codes: <code>#url#</code>, <code>#title#</code>, and <code>#description#</code>." 
   915 
   916#: wp-to-twitter-manager.php:546 
   917msgid "Don't shorten URLs." 
   918msgstr "URLs nicht kürzen." 
   919 
   920#: wp-to-twitter-manager.php:614 
   921msgid "<abbr title=\"Uniform Resource Locator\">URL</abbr> Shortener Account Settings" 
   922msgstr "" 
   923 
   924#: wp-to-twitter-manager.php:618 
   925msgid "Your Su.pr account details" 
   926msgstr "" 
   927 
   928#: wp-to-twitter-manager.php:622 
   929msgid "Your Su.pr Username:" 
   930msgstr "" 
   931 
   932#: wp-to-twitter-manager.php:626 
   933msgid "Your Su.pr <abbr title='application programming interface'>API</abbr> Key:" 
   934msgstr "" 
   935 
   936#: wp-to-twitter-manager.php:633 
   937msgid "Don't have a Su.pr account or API key? <a href='http://su.pr/'>Get one here</a>!<br />You'll need an API key in order to associate the URLs you create with your Su.pr account." 
   938msgstr "" 
   939 
   940#: wp-to-twitter-manager.php:639 
   941msgid "Your Bit.ly account details" 
   942msgstr "Deine Bit.ly Account Informationen" 
   943 
   944#: wp-to-twitter-manager.php:643 
   945msgid "Your Bit.ly username:" 
   946msgstr "Dein Bit.ly Benutzername:" 
   947 
   948#: wp-to-twitter-manager.php:647 
   949msgid "Your Bit.ly <abbr title='application programming interface'>API</abbr> Key:" 
   950msgstr "Dein Bit.ly <abbr title='application programming interface'>API</abbr> Key:" 
   951 
   952#: wp-to-twitter-manager.php:655 
   953msgid "Save Bit.ly API Key" 
   954msgstr "Bit.ly API Key gespeichert" 
   955 
   956#: wp-to-twitter-manager.php:655 
   957msgid "Clear Bit.ly API Key" 
   958msgstr "Bit.ly API Key entfernen" 
   959 
   960#: wp-to-twitter-manager.php:655 
   961msgid "A Bit.ly API key and username is required to shorten URLs via the Bit.ly API and WP to Twitter." 
   962msgstr "Ein Bit.ly API Key und Benutzernamen werden für den URL Kürzer von der Bit.ly API und WP to Twitter benötigt." 
   963 
   964#: wp-to-twitter-manager.php:661 
   965msgid "Your YOURLS account details" 
   966msgstr "" 
   967 
   968#: wp-to-twitter-manager.php:665 
   969msgid "Path to your YOURLS config file (Local installations)" 
   970msgstr "" 
   971 
   972#: wp-to-twitter-manager.php:666 wp-to-twitter-manager.php:670 
   973msgid "Example:" 
   974msgstr "" 
   975 
   976#: wp-to-twitter-manager.php:669 
   977msgid "URI to the YOURLS API (Remote installations)" 
   978msgstr "" 
   979 
   980#: wp-to-twitter-manager.php:673 
   981msgid "Your YOURLS username:" 
   982msgstr "" 
   983 
   984#: wp-to-twitter-manager.php:677 
   985msgid "Your YOURLS password:" 
   986msgstr "" 
   987 
   988#: wp-to-twitter-manager.php:677 
   989msgid "<em>Saved</em>" 
   990msgstr "" 
   991 
   992#: wp-to-twitter-manager.php:681 
   993msgid "Post ID for YOURLS url slug." 
   994msgstr "" 
   995 
   996#: wp-to-twitter-manager.php:682 
   997msgid "Custom keyword for YOURLS url slug." 
   998msgstr "" 
   999 
   1000#: wp-to-twitter-manager.php:683 
   1001msgid "Default: sequential URL numbering." 
   1002msgstr "" 
   1003 
   1004#: wp-to-twitter-manager.php:689 
   1005msgid "Save YOURLS Account Info" 
   1006msgstr "" 
   1007 
   1008#: wp-to-twitter-manager.php:689 
   1009msgid "Clear YOURLS password" 
   1010msgstr "" 
   1011 
   1012#: wp-to-twitter-manager.php:689 
   1013msgid "A YOURLS password and username is required to shorten URLs via the remote YOURLS API and WP to Twitter." 
   1014msgstr "" 
   1015 
   1016#: wp-to-twitter-manager.php:702 
   1017msgid "Advanced Settings" 
   1018msgstr "" 
   1019 
   1020#: wp-to-twitter-manager.php:707 wp-to-twitter-manager.php:872 
   1021msgid "Save Advanced WP->Twitter Options" 
   1022msgstr "" 
   1023 
   1024#: wp-to-twitter-manager.php:709 
   1025msgid "Advanced Tweet settings" 
   1026msgstr "" 
   1027 
   1028#: wp-to-twitter-manager.php:711 
   1029msgid "Strip nonalphanumeric characters from tags" 
   1030msgstr "" 
   1031 
   1032#: wp-to-twitter-manager.php:712 
   1033msgid "Spaces in tags replaced with:" 
   1034msgstr "" 
   1035 
   1036#: wp-to-twitter-manager.php:714 
  2551037msgid "Default replacement is an underscore (<code>_</code>). Use <code>[ ]</code> to remove spaces entirely." 
  2561038msgstr "Standardmäßig wird es mit einem Unterstrich ersetzt (<code>_</code>). Verwende <code>[ ]</code> um das Leerzeichen komplett zu entfernen." 
  2571039 
  258 #: wp-to-twitter-manager.php:394 
   1040#: wp-to-twitter-manager.php:717 
  2591041msgid "Maximum number of tags to include:" 
  2601042msgstr "Maximale Anzahl von Tags pro Tweet:" 
  2611043 
  262 #: wp-to-twitter-manager.php:395 
   1044#: wp-to-twitter-manager.php:718 
  2631045msgid "Maximum length in characters for included tags:" 
  2641046msgstr "Maximale Länge von Zeichen inklusive Tags:" 
  2651047 
  266 #: wp-to-twitter-manager.php:396 
   1048#: wp-to-twitter-manager.php:719 
  2671049msgid "These options allow you to restrict the length and number of WordPress tags sent to Twitter as hashtags. Set to <code>0</code> or leave blank to allow any and all tags." 
  2681050msgstr "Diese Option erlaubt Dir die Länge und Anzahl von WordPress Tags, die als Twitter Hashtags erscheinen festzulegen. Mit <code>0</code> oder ohne Wert werden alle Tags übernommen." 
  2691051 
  270 #: wp-to-twitter-manager.php:400 
  271 msgid "Update Twitter when you post a Blogroll link" 
  272 msgstr "Aktualisiere Twitter wenn du einen neuen Blogroll Link veröffentlichst." 
  273  
  274 #: wp-to-twitter-manager.php:401 
  275 msgid "Text for new link updates:" 
  276 msgstr "Text für neue Link Aktualisierung: " 
  277  
  278 #: wp-to-twitter-manager.php:401 
  279 msgid "Available shortcodes: <code>#url#</code>, <code>#title#</code>, and <code>#description#</code>." 
  280 msgstr "Vorhandene Codes: <code>#url#</code>, <code>#title#</code>, and <code>#description#</code>." 
  281  
  282 #: wp-to-twitter-manager.php:404 
   1052#: wp-to-twitter-manager.php:722 
  2831053msgid "Length of post excerpt (in characters):" 
  2841054msgstr "Länge des Blogeintrag Auszugs (in Zeichen):" 
  2851055 
  286 #: wp-to-twitter-manager.php:404 
   1056#: wp-to-twitter-manager.php:722 
  2871057msgid "By default, extracted from the post itself. If you use the 'Excerpt' field, that will be used instead." 
  2881058msgstr "Standardmäßig, Auszug aus dem Blogeintrag selbst. Wenn du das 'Auszug' Feld verwendest, wird dieser Text verwendet." 
  2891059 
  290 #: wp-to-twitter-manager.php:407 
   1060#: wp-to-twitter-manager.php:725 
  2911061msgid "WP to Twitter Date Formatting:" 
  2921062msgstr "WP to Twitter Datums Format:" 
  2931063 
  294 #: wp-to-twitter-manager.php:407 
   1064#: wp-to-twitter-manager.php:726 
  2951065msgid "Default is from your general settings. <a href='http://codex.wordpress.org/Formatting_Date_and_Time'>Date Formatting Documentation</a>." 
  2961066msgstr "Der Standard ist aus den Allgemeinen Einstellungne. <a href='http://codex.wordpress.org/Formatting_Date_and_Time'>Datumsformat Dokumentation</a>." 
  2971067 
  298 #: wp-to-twitter-manager.php:411 
  299 msgid "Custom text before Tweets:" 
  300 msgstr "Eigener Text vor den Tweets:" 
  301  
  302 #: wp-to-twitter-manager.php:412 
  303 msgid "Custom text after Tweets:" 
  304 msgstr "Eigener Text nach den Tweets:" 
  305  
  306 #: wp-to-twitter-manager.php:415 
   1068#: wp-to-twitter-manager.php:730 
   1069msgid "Custom text before all Tweets:" 
   1070msgstr "" 
   1071 
   1072#: wp-to-twitter-manager.php:731 
   1073msgid "Custom text after all Tweets:" 
   1074msgstr "" 
   1075 
   1076#: wp-to-twitter-manager.php:734 
  3071077msgid "Custom field for an alternate URL to be shortened and Tweeted:" 
  3081078msgstr "Benutzerfeld für eine alternative URL zum Verkürzen und Tweeten:" 
  3091079 
  310 #: wp-to-twitter-manager.php:416 
  311 msgid "You can use a custom field to send Cli.gs and Twitter an alternate URL from the permalink provided by WordPress. The value is the name of the custom field you're using to add an external URL." 
  312 msgstr "Du kannst das Benutzerfeld verwenden um Cli.gs und Twitter eine andere URL als den Permalink von WordPress zu verwenden. Der Wert ist der Name des Benutzerfeldes, welches du für eine externe URL verwenden kannst." 
  313  
  314 #: wp-to-twitter-manager.php:420 
   1080#: wp-to-twitter-manager.php:735 
   1081msgid "You can use a custom field to send an alternate URL for your post. The value is the name of a custom field containing your external URL." 
   1082msgstr "" 
   1083 
   1084#: wp-to-twitter-manager.php:758 
   1085msgid "Preferred status update truncation sequence" 
   1086msgstr "" 
   1087 
   1088#: wp-to-twitter-manager.php:761 
   1089msgid "This is the order in which items will be abbreviated or removed from your status update if it is too long to send to Twitter." 
   1090msgstr "" 
   1091 
   1092#: wp-to-twitter-manager.php:766 
  3151093msgid "Special Cases when WordPress should send a Tweet" 
  3161094msgstr "Spezialfälle wenn WordPress einen Tweet senden soll" 
  3171095 
  318 #: wp-to-twitter-manager.php:423 
  319 msgid "Set default Tweet status to 'No.'" 
  320 msgstr "Setze Tweet veröffentlichen auf 'Nein' als Standard." 
  321  
  322 #: wp-to-twitter-manager.php:424 
  323 msgid "Twitter updates can be set on a post by post basis. By default, posts WILL be posted to Twitter. Check this to change the default to NO." 
  324 msgstr "Twitter Aktualisierungen können auch für jeden Eintrag einzeln freigeschaltet werden. Standardmäßig wird JEDER Eintrag auf Twitter veröffentlich. Hier kann diese Funktion deaktiviert werden." 
  325  
  326 #: wp-to-twitter-manager.php:428 
   1096#: wp-to-twitter-manager.php:769 
   1097msgid "Do not post Tweets by default" 
   1098msgstr "" 
   1099 
   1100#: wp-to-twitter-manager.php:772 
   1101msgid "By default, all posts meeting other requirements will be posted to Twitter. Check this to change your setting." 
   1102msgstr "" 
   1103 
   1104#: wp-to-twitter-manager.php:776 
   1105msgid "Allow status updates from Quick Edit" 
   1106msgstr "" 
   1107 
   1108#: wp-to-twitter-manager.php:777 
   1109msgid "If checked, all posts edited individually or in bulk through the Quick Edit feature will be Tweeted." 
   1110msgstr "" 
   1111 
   1112#: wp-to-twitter-manager.php:782 
   1113msgid "Delaying tweets with WP Tweets PRO moves Tweeting to an publishing-independent action." 
   1114msgstr "" 
   1115 
   1116#: wp-to-twitter-manager.php:789 
  3271117msgid "Send Twitter Updates on remote publication (Post by Email or XMLRPC Client)" 
  3281118msgstr "Twitter Aktualisierungen bei Remote Veröffentlichungen (Einträge per Email oder XMLRPC Client)" 
  3291119 
  330 #: wp-to-twitter-manager.php:432 
  331 msgid "Update Twitter when a post is published using QuickPress" 
  332 msgstr "Aktualisiere Twitter wenn ein Eintrag über QuickPress veröffentlicht wird" 
  333  
  334 #: wp-to-twitter-manager.php:436 
  335 msgid "Special Fields" 
  336 msgstr "Spezial Felder" 
  337  
  338 #: wp-to-twitter-manager.php:439 
  339 msgid "Use Google Analytics with WP-to-Twitter" 
  340 msgstr "Verwende Google Analytics mit WP-to-Twitter" 
  341  
  342 #: wp-to-twitter-manager.php:440 
  343 msgid "Campaign identifier for Google Analytics:" 
  344 msgstr "Campaign Identifier für Google Analytics:" 
  345  
  346 #: wp-to-twitter-manager.php:441 
  347 msgid "You can track the response from Twitter using Google Analytics by defining a campaign identifier here." 
  348 msgstr "Du kannst die Antworten von Twitter mit Google Analytics aufzeichnen, wenn du einen Campaign Identifier angibst." 
  349  
  350 #: wp-to-twitter-manager.php:446 
  351 msgid "Authors have individual Twitter accounts" 
  352 msgstr "Autoren haben individuelle Twitter Accounts" 
  353  
  354 #: wp-to-twitter-manager.php:446 
  355 msgid "Each author can set their own Twitter username and password in their user profile. Their posts will be sent to their own Twitter accounts." 
  356 msgstr "Jeder Autor kann seinen Twitter Benutzernamen und Passwort in seinem Profil festlegen. Die Einträge werden unter dem jeweiligen Twitter Account veröffentlicht." 
  357  
  358 #: wp-to-twitter-manager.php:450 
  359 msgid "Set your preferred URL Shortener" 
  360 msgstr "Wähle deinen bevorzugten URL Kürzer" 
  361  
  362 #: wp-to-twitter-manager.php:453 
  363 msgid "Use <strong>Cli.gs</strong> for my URL shortener." 
  364 msgstr "Verwende <strong>Cli.gs</strong> als URL Kürzer." 
  365  
  366 #: wp-to-twitter-manager.php:454 
  367 msgid "Use <strong>Bit.ly</strong> for my URL shortener." 
  368 msgstr "Verwende <strong>Bit.ly</strong> als URL Kürzer." 
  369  
  370 #: wp-to-twitter-manager.php:455 
  371 msgid "Use <strong>WordPress</strong> as a URL shortener." 
  372 msgstr "Verwende <strong>WordPress</strong> als URL Kürzer." 
  373  
  374 #: wp-to-twitter-manager.php:456 
  375 msgid "Don't shorten URLs." 
  376 msgstr "URLs nicht kürzen." 
  377  
  378 #: wp-to-twitter-manager.php:457 
  379 msgid "Using WordPress as a URL shortener will send URLs to Twitter in the default URL format for WordPress: <code>http://domain.com/subdir/?p=123</code>. Google Analytics is not available when using WordPress shortened URLs." 
  380 msgstr "Bei Verwendung von WordPress als URL Kürzer werden die URLs im WordPress URL Format verwendet: <code>http://domain.com/subdir/?p=123</code>. Google Analytics steht nicht zur Verfügung, wenn der WordPress URL Kürzer verwendet wird." 
  381  
  382 #: wp-to-twitter-manager.php:462 
  383 msgid "Save WP->Twitter Options" 
  384 msgstr "WP->Twitter Einstellungen sichern" 
  385  
  386 #: wp-to-twitter-manager.php:468 
  387 msgid "Your Twitter account details" 
  388 msgstr "Deine Twitter Account Informationen" 
  389  
  390 #: wp-to-twitter-manager.php:475 
  391 msgid "Your Twitter username:" 
  392 msgstr "Dein Twitter Benutzername:" 
  393  
  394 #: wp-to-twitter-manager.php:479 
  395 msgid "Your Twitter password:" 
  396 msgstr "Dein Twitter Passwort:" 
  397  
  398 #: wp-to-twitter-manager.php:479 
  399 msgid "(<em>Saved</em>)" 
  400 msgstr "(<em>Gespeichert</em>)" 
  401  
  402 #: wp-to-twitter-manager.php:483 
  403 msgid "Save Twitter Login Info" 
  404 msgstr "Twitter Login speichern" 
  405  
  406 #: wp-to-twitter-manager.php:483 
  407 msgid "&raquo; <small>Don't have a Twitter account? <a href='http://www.twitter.com'>Get one for free here</a>" 
  408 msgstr "&raquo; <small>Du hast keinen Twitter Account? <a href='http://www.twitter.com'>HIER</a> klicken zum Anlegen!" 
  409  
  410 #: wp-to-twitter-manager.php:487 
  411 msgid "Your Cli.gs account details" 
  412 msgstr "Deine Cli.gs Account Informationen" 
  413  
  414 #: wp-to-twitter-manager.php:494 
  415 msgid "Your Cli.gs <abbr title='application programming interface'>API</abbr> Key:" 
  416 msgstr "Dein Cli.gs <abbr title='application programming interface'>API</abbr> Key:" 
  417  
  418 #: wp-to-twitter-manager.php:500 
  419 msgid "Don't have a Cli.gs account or Cligs API key? <a href='http://cli.gs/user/api/'>Get one free here</a>!<br />You'll need an API key in order to associate the Cligs you create with your Cligs account." 
  420 msgstr "Keinen Cli.gs Account oder Cligs API Key? <a href='http://cli.gs/user/api/'>HIER</a> klicken zum Anlegen!!<br />Du benötigst einen API Key um cligs einem Cli.gs Account zuzuordnen." 
  421  
  422 #: wp-to-twitter-manager.php:505 
  423 msgid "Your Bit.ly account details" 
  424 msgstr "Deine Bit.ly Account Informationen" 
  425  
  426 #: wp-to-twitter-manager.php:510 
  427 msgid "Your Bit.ly username:" 
  428 msgstr "Dein Bit.ly Benutzername:" 
  429  
  430 #: wp-to-twitter-manager.php:514 
  431 msgid "Your Bit.ly <abbr title='application programming interface'>API</abbr> Key:" 
  432 msgstr "Dein Bit.ly <abbr title='application programming interface'>API</abbr> Key:" 
  433  
  434 #: wp-to-twitter-manager.php:521 
  435 msgid "Save Bit.ly API Key" 
  436 msgstr "Bit.ly API Key gespeichert" 
  437  
  438 #: wp-to-twitter-manager.php:521 
  439 msgid "Clear Bit.ly API Key" 
  440 msgstr "Bit.ly API Key entfernen" 
  441  
  442 #: wp-to-twitter-manager.php:521 
  443 msgid "A Bit.ly API key and username is required to shorten URLs via the Bit.ly API and WP to Twitter." 
  444 msgstr "Ein Bit.ly API Key und Benutzernamen werden für den URL Kürzer von der Bit.ly API und WP to Twitter benötigt." 
  445  
  446 #: wp-to-twitter-manager.php:530 
  447 msgid "Check Support" 
  448 msgstr "Hilfe Ansehen" 
  449  
  450 #: wp-to-twitter-manager.php:530 
  451 msgid "Check whether your server supports WP to Twitter's queries to the Twitter and URL shortening APIs." 
  452 msgstr "Überprüfe ob dein Server WP to Twitter Anfrage an die Twitter und die URL Kürzer API unterstützt." 
  453  
  454 #: wp-to-twitter-manager.php:538 
  455 msgid "Need help?" 
  456 msgstr "Du benötigst Hilfe?" 
  457  
  458 #: wp-to-twitter-manager.php:539 
  459 msgid "Visit the <a href='http://www.joedolson.com/articles/wp-to-twitter/'>WP to Twitter plugin page</a>." 
  460 msgstr "Besuche die <a href='http://www.joedolson.com/articles/wp-to-twitter/'>WP to Twitter Plugin Seite</a>." 
  461  
  462 #. #-#-#-#-#  plugin.pot (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-# 
  463 #. Plugin Name of an extension 
  464 #: wp-to-twitter.php:761 
  465 msgid "WP to Twitter" 
  466 msgstr "WP to Twitter" 
  467  
  468 #: wp-to-twitter.php:806 
  469 msgid "Twitter Post" 
  470 msgstr "Twitter Nachricht" 
  471  
  472 #: wp-to-twitter.php:811 
  473 msgid " characters.<br />Twitter posts are a maximum of 140 characters; if your Cli.gs URL is appended to the end of your document, you have 119 characters available. You can use <code>#url#</code>, <code>#title#</code>, <code>#post#</code>, <code>#category#</code>, <code>#date#</code>, or <code>#blog#</code> to insert the shortened URL, post title, the first category selected, the post date, or a post excerpt or blog name into the Tweet." 
  474 msgstr " Zeichen.<br />Twitter Nachrichten können maximal 140 Zeichen haben; wenn du eine Cli.gs URL in deinen Tweets verwendest, hast du noch 119 Zeichen zur Verfügung. Du kannst <code>#url#</code>, <code>#title#</code>, <code>#post#</code>, <code>#date#</code> oder <code>#blog#</code> verwenden um die gekürzte URL, Name des Blogeintrags, ein Auszug des Blogeintrags oder Blogname im Tweet zu verwenden." 
  475  
  476 #: wp-to-twitter.php:811 
  477 msgid "Make a Donation" 
  478 msgstr "Spenden" 
  479  
  480 #: wp-to-twitter.php:814 
  481 msgid "Don't Tweet this post." 
  482 msgstr "Diesen Eintrag nicht twittern." 
  483  
  484 #: wp-to-twitter.php:863 
  485 msgid "WP to Twitter User Settings" 
  486 msgstr "WP to Twitter Benutzer Einstellungen" 
  487  
  488 #: wp-to-twitter.php:867 
  489 msgid "Use My Twitter Account" 
  490 msgstr "Verwende meinen Twitter Account" 
  491  
  492 #: wp-to-twitter.php:868 
  493 msgid "Select this option if you would like your posts to be Tweeted into your own Twitter account with no @ references." 
  494 msgstr "Wähle diese Option wenn du möchtest, dass dein Eintrag in deinem Twitter Account ohne @ Referenz veröffentlicht wird." 
  495  
  496 #: wp-to-twitter.php:869 
  497 msgid "Tweet my posts into my Twitter account with an @ reference to the site's main Twitter account." 
  498 msgstr "Tweete meinen Eintrag in meinem Twitter Account mit einer @ Referenz zum Haupt Twitter Account der Seite." 
  499  
  500 #: wp-to-twitter.php:870 
  501 msgid "Tweet my posts into the main site Twitter account with an @ reference to my username. (Password not required with this option.)" 
  502 msgstr "Tweete meinen Eintrag im Haupt Twitter Account mit einer @ Referenz zu meinem Benutzernamen. (Für diese Option wird kein Passwort benötigt.)" 
  503  
  504 #: wp-to-twitter.php:873 
  505 msgid "Your Twitter Username" 
  506 msgstr "Dein Twitter Benutzername" 
  507  
  508 #: wp-to-twitter.php:874 
  509 msgid "Enter your own Twitter username." 
  510 msgstr "Gib deinen Twitter Benutzernamen ein." 
  511  
  512 #: wp-to-twitter.php:877 
  513 msgid "Your Twitter Password" 
  514 msgstr "Dein Twitter Passwort" 
  515  
  516 #: wp-to-twitter.php:878 
  517 msgid "Enter your own Twitter password." 
  518 msgstr "Gib dein Twitter Passwort ein." 
  519  
  520 #: wp-to-twitter.php:997 
  521 msgid "<p>Couldn't locate the settings page.</p>" 
  522 msgstr "<p>Einstellungsseite nicht gefunden.</p>" 
  523  
  524 #: wp-to-twitter.php:1002 
  525 msgid "Settings" 
  526 msgstr "Einstellungen" 
  527  
  528 #. Plugin URI of an extension 
  529 msgid "http://www.joedolson.com/articles/wp-to-twitter/" 
  530 msgstr "http://www.joedolson.com/articles/wp-to-twitter/" 
  531  
  532 #. Description of an extension 
  533 msgid "Updates Twitter when you create a new blog post or add to your blogroll using Cli.gs. With a Cli.gs API key, creates a clig in your Cli.gs account with the name of your post as the title." 
  534 msgstr "Aktualisiert Twitter wenn du einen neuen Blog Eintrag oder einen neuen Blogroll hinzufügst unter Verwendung von Cli.gs. Mit einem Cli.gs API Key wird ein neuer clig mit dem Namen deines Eintrags erstellen lassen." 
  535  
  536 #. Author of an extension 
  537 msgid "Joseph Dolson" 
  538 msgstr "Joseph Dolson" 
  539  
  540 #. Author URI of an extension 
  541 msgid "http://www.joedolson.com/" 
  542 msgstr "http://www.joedolson.com/" 
  543  
  544 #~ msgid "" 
  545 #~ "The query to the URL shortener API failed, and your URL was not shrunk. " 
  546 #~ "The full post URL was attached to your Tweet." 
  547 #~ msgstr "" 
  548 #~ "Die Verbindung zum URL Kürzer API schlug fehl und deine URL wurde nicht " 
  549 #~ "verkürzt. Es wurde die normale URL wurde im Tweet veröffentlicht." 
  550 #~ msgid "Add_new_tag" 
  551 #~ msgstr "Tag_hinzufügen" 
  552 #~ msgid "This plugin may not work in your server environment." 
  553 #~ msgstr "" 
  554 #~ "Dieses Plugin funktioniert vielleicht nicht in deiner Server Umgebung." 
  555 #~ msgid "Wordpress to Twitter Publishing Options" 
  556 #~ msgstr "Wordpress to Twitter Veröffentlichungs-Optionen" 
  557 #~ msgid "Provide link to blog?" 
  558 #~ msgstr "Link zum Blog hinzufügen?" 
  559 #~ msgid "Use <strong>link title</strong> for Twitter updates" 
  560 #~ msgstr "" 
  561 #~ "Verwende den <strong>Link Namen</strong> für Twitter Aktualisierungen" 
  562 #~ msgid "Use <strong>link description</strong> for Twitter updates" 
  563 #~ msgstr "" 
  564 #~ "Verwende die <strong>Link Beschreibung</strong> für Twitter " 
  565 #~ "Aktualisierungen" 
  566 #~ msgid "" 
  567 #~ "Text for new link updates (used if title/description isn't available.):" 
  568 #~ msgstr "" 
  569 #~ "Text für neuen Link (wenn kein Namen oder Beschreibung vorhanden sind.):" 
  570 #~ msgid "Custom text prepended to Tweets:" 
  571 #~ msgstr "Eigener Text zu Beginn des Tweets:" 
  572 #~ msgid "" 
  573 #~ "Your server appears to support the required PHP functions and classes for " 
  574 #~ "WP to Twitter to function." 
  575 #~ msgstr "" 
  576 #~ "Es scheint als würde dein Server die benötigten PHP Funktion und Klassen " 
  577 #~ "für WP to Twitter bereitstellen." 
  578  
   1120#: wp-to-twitter-manager.php:794 
   1121msgid "Google Analytics Settings" 
   1122msgstr "" 
   1123 
   1124#: wp-to-twitter-manager.php:795 
   1125msgid "You can track the response from Twitter using Google Analytics by defining a campaign identifier here. You can either define a static identifier or a dynamic identifier. Static identifiers don't change from post to post; dynamic identifiers are derived from information relevant to the specific post. Dynamic identifiers will allow you to break down your statistics by an additional variable." 
   1126msgstr "" 
   1127 
   1128#: wp-to-twitter-manager.php:799 
   1129msgid "Use a Static Identifier with WP-to-Twitter" 
   1130msgstr "" 
   1131 
   1132#: wp-to-twitter-manager.php:800 
   1133msgid "Static Campaign identifier for Google Analytics:" 
   1134msgstr "" 
   1135 
   1136#: wp-to-twitter-manager.php:804 
   1137msgid "Use a dynamic identifier with Google Analytics and WP-to-Twitter" 
   1138msgstr "" 
   1139 
   1140#: wp-to-twitter-manager.php:805 
   1141msgid "What dynamic identifier would you like to use?" 
   1142msgstr "" 
   1143 
   1144#: wp-to-twitter-manager.php:807 
   1145msgid "Category" 
   1146msgstr "" 
   1147 
   1148#: wp-to-twitter-manager.php:808 
   1149msgid "Post ID" 
   1150msgstr "" 
   1151 
   1152#: wp-to-twitter-manager.php:809 
   1153msgid "Post Title" 
   1154msgstr "" 
   1155 
   1156#: wp-to-twitter-manager.php:810 
   1157msgid "Author" 
   1158msgstr "" 
 • wp-to-twitter/trunk/lang/wp-to-twitter-fr_FR.po

  r646774 r667701  
  33msgid "" 
  44msgstr "" 
  5 "PO-Revision-Date: 2012-12-13 23:52:08+0000\n" 
   5"PO-Revision-Date: 2013-02-14 00:37:44+0000\n" 
  66"MIME-Version: 1.0\n" 
  77"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 
   
  1111"Project-Id-Version: WP to Twitter\n" 
  1212 
  13 #: functions.php:330 
   13#: wp-to-twitter-manager.php:177 
   14msgid "WP to Twitter failed to connect with Twitter. Try <a href=\"#wpt_http\">switching to an HTTP connection</a>." 
   15msgstr "Wp to Twitter n'a pas réussi à se connecter à Twitter. Essayer de <a href=\"#wpt_http\">passer à une connexion HTTP</a>." 
   16 
   17#: wp-to-twitter-manager.php:544 
   18msgid "Choose a short URL service (account settings below)" 
   19msgstr "Choisir votre service de réduction d'URL" 
   20 
   21#: wp-to-twitter-manager.php:550 
   22msgid "YOURLS (on this server)" 
   23msgstr "YOURLS (installé en local sur ce serveur)" 
   24 
   25#: wp-to-twitter-manager.php:551 
   26msgid "YOURLS (on a remote server)" 
   27msgstr "YOURLS (installé sur un serveur distant)" 
   28 
   29#: wp-to-twitter-manager.php:592 
   30msgid "In addition to standard template tags, comments can use <code>#commenter#</code> to post the commenter's name in the Tweet. <em>Use this at your own risk</em>, as it lets anybody who can post a comment on your site post a phrase in your Twitter stream." 
   31msgstr "En plus des balises courtes ci-dessus, les modèles de commentaire pouvent utiliser <code>#commenter#</code> pour afficher le nom du commentateur dans le Tweet. <em> Utilisez cette fonction à vos risques et périls </em>, car elle permettra à quiconque qui peut publier un commentaire sur votre site de publier une phrase dans votre flux Twitter." 
   32 
   33#: wp-to-twitter-manager.php:645 
   34msgid "Get your Bit.ly API information." 
   35msgstr "Voir vos informations de l'API de Bit.ly" 
   36 
   37#: wp-to-twitter.php:63 
   38msgid "The current version of WP Tweets PRO is <strong>%s</strong>. Upgrade for best compatibility!" 
   39msgstr "La version actuelle de WP Tweets PRO est la <strong>%s</strong>. Mettez à jour pour une meilleure compatibilité !" 
   40 
   41#: functions.php:325 
  1442msgid "Thank you for supporting the continuing development of this plug-in! I'll get back to you as soon as I can. Please ensure that you can receive email at <code>%s</code>." 
  1543msgstr "Merci de soutenir le développement continu de cette extension ! Je vous recontacterais dès que possible. S'il vous plaît assurez-vous que vous pouvez recevoir des e-mails sur <code>% s </code>." 
  1644 
  17 #: functions.php:332 
   45#: functions.php:327 
  1846msgid "Thanks for using WP to Twitter. Please ensure that you can receive email at <code>%s</code>." 
  1947msgstr "Merci d'utiliser WP to Twitter. S'il vous plaît assurez-vous que vous pouvez recevoir des e-mails sur <code>% s </code>." 
  2048 
  21 #: functions.php:356 
   49#: functions.php:351 
  2250msgid "Reply to:" 
  2351msgstr "Répondre à :" 
  2452 
  25 #: wp-to-twitter-manager.php:838 
   53#: wp-to-twitter-manager.php:835 
  2654msgid "The lowest user group that can add their Twitter information" 
  2755msgstr "Choisissez le groupe d'utilisateur le plus bas pouvant ajouter ses infos Twitter" 
  2856 
  29 #: wp-to-twitter-manager.php:843 
   57#: wp-to-twitter-manager.php:840 
  3058msgid "The lowest user group that can see the Custom Tweet options when posting" 
  3159msgstr "Choisissez le groupe d'utilisateur le plus bas pouvant voir les options de Tweet personnalisés lors de la publication" 
  3260 
  33 #: wp-to-twitter-manager.php:848 
   61#: wp-to-twitter-manager.php:845 
  3462msgid "The lowest user group that can toggle the Tweet/Don't Tweet option" 
  3563msgstr "Choisissez le groupe d'utilisateur le plus bas pouvant modifier l'option Tweeter/Pas Tweeter" 
  3664 
  37 #: wp-to-twitter-manager.php:853 
   65#: wp-to-twitter-manager.php:850 
  3866msgid "The lowest user group that can send Twitter updates" 
  3967msgstr "Choisissez le groupe d'utilisateur le plus bas pouvant envoyer des mises à jour Twitter" 
  4068 
  41 #: wp-to-twitter-manager.php:981 
   69#: wp-to-twitter-manager.php:982 
  4270msgid "<code>#author#</code>: the post author (@reference if available, otherwise display name)" 
  4371msgstr "<code>#author#</code> : l'auteur de l'article (référence@ si disponible, sinon affiche le nom)" 
  4472 
  45 #: wp-to-twitter-manager.php:982 
   73#: wp-to-twitter-manager.php:983 
  4674msgid "<code>#displayname#</code>: post author's display name" 
  4775msgstr "<code>#displayname#</code> : affiche le nom de l'auteur de l'article" 
  4876 
  49 #: wp-to-twitter.php:73 
   77#: wp-to-twitter.php:74 
  5078msgid "WP to Twitter requires WordPress 3.0.6 or a more recent version <a href=\"http://codex.wordpress.org/Upgrading_WordPress\">Please update WordPress to continue using WP to Twitter with all features!</a>" 
  5179msgstr "WP to Twitter necessite WordPress 3.0.6 ou une version plus récente <a href=\"http://codex.wordpress.org/Upgrading_WordPress\"> S'il vous plaît mettez à jour WordPress pour continuer à utiliser WP to Twitter avec toutes ses fonctionnalités ! </a>" 
   
  7199msgstr "504 Gateway Timeout : Les serveurs de Twitter fonctionnent, mais la demande n'a pas pu être éxécuté en raison d'une défaillance au sein de notre file d'attente. Réessayez plus tard." 
  72100 
  73 #: wp-to-twitter.php:1385 
   101#: wp-to-twitter.php:1162 
  74102msgid "Your prepended Tweet text; not part of your template." 
  75103msgstr "Votre texte de Tweet préfixé; ne fait pas partie de votre modèle." 
  76104 
  77 #: wp-to-twitter.php:1388 
   105#: wp-to-twitter.php:1165 
  78106msgid "Your appended Tweet text; not part of your template." 
  79107msgstr "Votre texte de Tweet annexé; ne fait pas partie de votre modèle." 
  80108 
  81 #: wp-to-twitter.php:1442 
   109#: wp-to-twitter.php:1219 
  82110msgid "Tweets are no more than 140 characters; Twitter counts URLs as 20 characters. Template tags: <code>#url#</code>, <code>#title#</code>, <code>#post#</code>, <code>#category#</code>, <code>#date#</code>, <code>#modified#</code>, <code>#author#</code>, <code>#account#</code>, <code>#tags#</code>, or <code>#blog#</code>." 
  83111msgstr "Les messages Twitter font un maximum de 140 caractères; l'url Twitter compte pour 20 caractères. Balises de modèle : <code>#url#</code>, <code>#title#</code>, <code>#post#</code>, <code>#category#</code>, <code>#date#</code>, <code>#modified#</code>, <code>#author#</code>, <code>#account#</code>, <code>#tags#</code>, ou <code>#blog#</code>." 
  84112 
  85 #: wp-to-twitter.php:1454 
   113#: wp-to-twitter.php:1231 
  86114msgid "Your role does not have the ability to Post Tweets from this site." 
  87115msgstr "Votre rôle n'a pas la capacité de publier des Tweets à partir de ce site." 
  88116 
  89 #: wp-to-twitter.php:1578 
   117#: wp-to-twitter.php:1355 
  90118msgid "Hide account name in Tweets" 
  91119msgstr "Cacher le nom du compte dans les Tweets" 
  92120 
  93 #: wp-to-twitter.php:1579 
   121#: wp-to-twitter.php:1356 
  94122msgid "Do not display my account in the #account# template tag." 
  95123msgstr "Ne pas afficher mon compte dans la balise de modèle #account#." 
  96124 
  97 #: functions.php:359 
   125#: functions.php:354 
  98126msgid "I have read <a href=\"%1$s\">the FAQ for this plug-in</a> <span>(required)</span>" 
  99127msgstr "J'ai lu <a href=\"%1$s\">la FAQ de l'extension</a> <span>(obligatoire)</span>" 
  100128 
  101 #: functions.php:362 
   129#: functions.php:357 
  102130msgid "I have <a href=\"%1$s\">made a donation to help support this plug-in</a>" 
  103131msgstr "J'ai <a href=\"%1$s\">fait un don pour supporter cette extension</a>" 
  104132 
  105 #: functions.php:365 
   133#: functions.php:360 
  106134msgid "Support Request:" 
  107135msgstr "Demande de soutien :" 
  108136 
  109 #: wp-to-twitter-manager.php:574 
   137#: wp-to-twitter-manager.php:571 
  110138msgid "Settings for type \"%1$s\"" 
  111139msgstr "Réglages pour le type \"%1$s\"" 
  112140 
  113 #: wp-to-twitter-manager.php:577 
   141#: wp-to-twitter-manager.php:574 
  114142msgid "Update when %1$s %2$s is published" 
  115143msgstr "Mettre à jour quand %1$s %2$s est publié" 
  116144 
  117 #: wp-to-twitter-manager.php:577 
   145#: wp-to-twitter-manager.php:574 
  118146msgid "Text for new %1$s updates" 
  119147msgstr "Texte pour une nouvelle mise à jour de %1$s" 
  120148 
  121 #: wp-to-twitter-manager.php:581 
   149#: wp-to-twitter-manager.php:578 
  122150msgid "Update when %1$s %2$s is edited" 
  123151msgstr "Mettre à jour quand %1$s %2$s est modifié" 
  124152 
  125 #: wp-to-twitter-manager.php:581 
   153#: wp-to-twitter-manager.php:578 
  126154msgid "Text for %1$s editing updates" 
  127155msgstr "Texte pour une nouvelle mise à jour de %1$s" 
  128156 
  129 #: wp-to-twitter-oauth.php:192 
   157#: wp-to-twitter-oauth.php:190 
  130158msgid "Your server timezone (should be UTC,GMT,Europe/London or equivalent):" 
  131159msgstr "Votre fuseau horaire du serveur (devrait être UTC, GMT, Europe/Londres ou équivalent) :" 
  132160 
  133 #: wp-to-twitter-manager.php:555 
   161#: wp-to-twitter-manager.php:553 
  134162msgid "Use Twitter Friendly Links." 
  135163msgstr "Utiliser les Liens Twitter Amicaux." 
  136164 
  137 #: wp-to-twitter-manager.php:653 
   165#: wp-to-twitter-manager.php:650 
  138166msgid "View your Bit.ly username and API key" 
  139167msgstr "Voir votre nom d'utilisateur Bit.ly and la clef API" 
  140168 
  141 #: wp-to-twitter-manager.php:697 
   169#: wp-to-twitter-manager.php:694 
  142170msgid "Your shortener does not require any account settings." 
  143171msgstr "Votre raccourcisseur ne nécessite pas de paramètres de compte." 
   
  147175msgstr "Votre application Twitter n'a pas les droits en lecture et en écriture. Aller à la <a href=\"%s\"> votre application Twitter </a> pour modifier ces paramètres." 
  148176 
  149 #: wp-to-twitter.php:1358 
   177#: wp-to-twitter.php:1135 
  150178msgid "Failed Tweets" 
  151179msgstr "Tweets raté" 
  152180 
  153 #: wp-to-twitter.php:1373 
   181#: wp-to-twitter.php:1150 
  154182msgid "No failed tweets on this post." 
  155183msgstr "Pas de tweet raté sur cette article." 
  156184 
  157 #: wp-to-twitter-manager.php:956 
   185#: wp-to-twitter-manager.php:957 
  158186msgid "Upgrade to <strong>WP Tweets PRO</strong> for more options!" 
  159187msgstr "Mettre à jour vers <strong>WP Tweets PRO</strong> pour plus d'options !" 
  160188 
  161 #: wp-to-twitter-manager.php:986 
   189#: wp-to-twitter-manager.php:987 
  162190msgid "<code>#reference#</code>: Used only in co-tweeting. @reference to main account when posted to author account, @reference to author account in post to main account." 
  163191msgstr "<code>#reference#</code> : utilisé uniquement en co-tweeting. référence@ au compte principal lorsque publié pour compte d'auteur, référence@ au compte de l'auteur lorsque publié pour le compte principal." 
  164192 
  165 #: wp-to-twitter-oauth.php:167 
   193#: wp-to-twitter-oauth.php:165 
  166194msgid "Connection Problems? Try <a href='#wpt_http'>switching to <code>http</code> queries</a>.<br />" 
  167195msgstr "Problèmes de connexion ? Essayer <a href='#wpt_http'>de passer en requète <code>http</code></a>.<br />" 
  168196 
  169 #: wp-to-twitter-oauth.php:261 
   197#: wp-to-twitter-oauth.php:259 
  170198msgid "WP to Twitter could not contact Twitter's remote server. Here is the error triggered: " 
  171199msgstr "WP to Twitter n'a pas pu contacter le serveur distant de Twitter. Voici l'erreur trouvée :" 
  172200 
  173 #: wp-to-twitter.php:270 
   201#: wp-to-twitter.php:271 
  174202msgid "This account is not authorized to post to Twitter." 
  175203msgstr "Ce compte n'est pas autorisé à publier sur Twitter." 
   
  179207msgstr "Ce tweeter est identique à un autre Tweet récemment envoyé à ce compte." 
  180208 
  181 #: wp-to-twitter.php:1377 
   209#: wp-to-twitter.php:1154 
  182210msgid "WP to Twitter can do more for you! Take a look at WP Tweets Pro!" 
  183211msgstr "WP to Twitter peut faire plus pour vous ! Jetez un oeil à WP Tweets Pro !" 
  184212 
  185 #: wp-to-twitter-manager.php:595 
  186 msgid "In addition to the above short tags, comment templates can use <code>#commenter#</code> to post the commenter's provided name in the Tweet. <em>Use this feature at your own risk</em>, as it will let anybody who can post a comment on your site post a phrase in your Twitter stream." 
  187 msgstr "En plus des balises courtes ci-dessus, les modèles de commentaire pouvent utiliser <code>#commenter#</code> pour afficher le nom du commentateur fourni dans le Tweet. <em> Utilisez cette fonction à vos risques et périls </em>, car elle permettra à quiconque qui peut publier un commentaire sur votre site de publier une phrase dans votre flux Twitter." 
  188  
  189 #: wp-to-twitter-manager.php:621 
   213#: wp-to-twitter-manager.php:618 
  190214msgid "(optional)" 
  191215msgstr "(optionnel)" 
  192216 
  193 #: wp-to-twitter-manager.php:774 
   217#: wp-to-twitter-manager.php:771 
  194218msgid "Do not post Tweets by default (editing only)" 
  195219msgstr "Ne pas publier de Tweets par défaut (modification uniquement)" 
  196220 
  197 #: wp-to-twitter-manager.php:979 
   221#: wp-to-twitter-manager.php:980 
  198222msgid "<code>#modified#</code>: the post modified date" 
  199223msgstr "<code>#modified#</code> : la date de modification de l'article." 
  200224 
  201 #: wp-to-twitter-oauth.php:259 
   225#: wp-to-twitter-oauth.php:257 
  202226msgid "Your time stamps are more than 5 minutes apart. Your server could lose its connection with Twitter." 
  203227msgstr "Vos horodatages ont plus de 5 minutes d'intervalle. Votre serveur peut perdre sa connexion avec Twitter." 
  204228 
  205 #: wp-to-twitter-manager.php:818 
   229#: wp-to-twitter-manager.php:815 
  206230msgid "Individual Authors" 
  207231msgstr "Auteurs individuels" 
  208232 
  209 #: wp-to-twitter-manager.php:821 
   233#: wp-to-twitter-manager.php:818 
  210234msgid "Authors have individual Twitter accounts" 
  211235msgstr "Auteurs avec compte Twitter personnel" 
  212236 
  213 #: wp-to-twitter-manager.php:821 
   237#: wp-to-twitter-manager.php:818 
  214238msgid "Authors can add their username in their user profile. This feature can only add an @reference to the author. The @reference is placed using the <code>#account#</code> shortcode, which will pick up the main account if user accounts are not enabled." 
  215239msgstr "Les auteurs peuvent ajouter leur nom d'utilisateur dans leur profil utilisateur. Cette fonction ne peut ajouter une référence@ à l'auteur. La référence@ est placé en utilisant le raccourci <code>#account#</code>, qui reprendra le compte principal, si les comptes d'utilisateurs ne sont pas activés." 
  216240 
  217 #: wp-to-twitter-manager.php:859 
   241#: wp-to-twitter-manager.php:856 
  218242msgid "Disable Error Messages" 
  219243msgstr "Désactiver les messages d'erreurs" 
  220244 
  221 #: wp-to-twitter-manager.php:861 
   245#: wp-to-twitter-manager.php:858 
  222246msgid "Disable global URL shortener error messages." 
  223247msgstr "Désactiver l'ensemble des messages d'erreurs de réduction d'URL." 
  224248 
  225 #: wp-to-twitter-manager.php:862 
   249#: wp-to-twitter-manager.php:859 
  226250msgid "Disable global Twitter API error messages." 
  227251msgstr "Désactiver l'ensemble des messages d'erreurs d'API sur Twitter." 
  228252 
  229 #: wp-to-twitter-manager.php:863 
   253#: wp-to-twitter-manager.php:860 
  230254msgid "Disable notification to implement OAuth" 
  231255msgstr "Désactiver la notification d'implementation d'OAuth" 
  232256 
  233 #: wp-to-twitter-manager.php:865 
   257#: wp-to-twitter-manager.php:862 
  234258msgid "Get Debugging Data for OAuth Connection" 
  235259msgstr "Obtenir le débogage des données pour la connexion OAuth" 
  236260 
  237 #: wp-to-twitter-manager.php:867 
   261#: wp-to-twitter-manager.php:864 
  238262msgid "Switch to <code>http</code> connection. (Default is https)" 
  239263msgstr "Passer en connexion<code>http </code>. (La valeur par défaut est https)" 
  240264 
  241 #: wp-to-twitter-manager.php:869 
   265#: wp-to-twitter-manager.php:866 
  242266msgid "I made a donation, so stop whinging at me, please." 
  243267msgstr "J'ai fait un don, vous pouvez arrêter de me demander maintenant, s'il vous plaît." 
  244268 
  245 #: wp-to-twitter-manager.php:883 
   269#: wp-to-twitter-manager.php:880 
  246270msgid "Limit Updating Categories" 
  247271msgstr "Limitation des catégories mises à jour" 
  248272 
  249 #: wp-to-twitter-manager.php:886 
   273#: wp-to-twitter-manager.php:883 
  250274msgid "If no categories are checked, limiting by category will be ignored, and all categories will be Tweeted." 
  251275msgstr "Si aucune catégorie n'est cochée, la limitation par catégorie sera ignorée, et toutes les catégories seront tweetées." 
  252276 
  253 #: wp-to-twitter-manager.php:887 
   277#: wp-to-twitter-manager.php:884 
  254278msgid "<em>Category limits are disabled.</em>" 
  255279msgstr " <em>Les limitations de catégories sont désactivées.</em>" 
  256280 
  257 #: wp-to-twitter-manager.php:896 
   281#: wp-to-twitter-manager.php:893 
  258282msgid "Get Plug-in Support" 
  259283msgstr "Besoin d'aide ?" 
  260284 
  261 #: wp-to-twitter-manager.php:907 
   285#: wp-to-twitter-manager.php:904 
  262286msgid "Check Support" 
  263287msgstr "Support de vérification" 
  264288 
  265 #: wp-to-twitter-manager.php:907 
   289#: wp-to-twitter-manager.php:904 
  266290msgid "Check whether your server supports <a href=\"http://www.joedolson.com/articles/wp-to-twitter/\">WP to Twitter's</a> queries to the Twitter and URL shortening APIs. This test will send a status update to Twitter and shorten a URL using your selected methods." 
  267291msgstr "Vérifiez que votre serveur supporte les demandes de <a href=\"http://www.joedolson.com/articles/wp-to-twitter/\">l'extension WP to Twitter</a> vers Twitter et les API de réduction d'URL. Une mise à jour de statut sera envoyée à Twitter ainsi qu'une réduction d'URL réalisée en utilisant les méthodes que vous aurez choisies." 
  268292 
  269 #: wp-to-twitter-manager.php:925 
   293#: wp-to-twitter-manager.php:922 
  270294msgid "Support WP to Twitter" 
  271295msgstr "Soutenir WP to Twitter" 
  272296 
  273 #: wp-to-twitter-manager.php:927 
   297#: wp-to-twitter-manager.php:924 
  274298msgid "WP to Twitter Support" 
  275299msgstr "Soutenir WP to Twitter" 
  276300 
  277 #: wp-to-twitter-manager.php:931 
   301#: wp-to-twitter-manager.php:932 
  278302msgid "View Settings" 
  279303msgstr "Afficher les réglages" 
  280304 
  281 #: wp-to-twitter-manager.php:933 wp-to-twitter.php:1447 wp-to-twitter.php:1449 
   305#: wp-to-twitter-manager.php:934 wp-to-twitter.php:1224 wp-to-twitter.php:1226 
  282306msgid "Get Support" 
  283307msgstr "Obtenir de l'aide" 
  284308 
  285 #: wp-to-twitter-manager.php:937 
   309#: wp-to-twitter-manager.php:938 
  286310msgid "<a href=\"http://www.joedolson.com/donate.php\">Make a donation today!</a> Every donation counts - donate $2, $10, or $100 and help me keep this plug-in running!" 
  287311msgstr "<a href=\"http://www.joedolson.com/donate.php\">Faites un don aujourd'hui !</a> Tous les dons comptent - donner $2, $10, or $100 et aider moi à garder cette extension au top !" 
  288312 
  289 #: wp-to-twitter-manager.php:954 
   313#: wp-to-twitter-manager.php:955 
  290314msgid "Upgrade Now!" 
  291315msgstr "Mettre à jour maintenant !" 
  292316 
  293 #: wp-to-twitter-manager.php:957 
   317#: wp-to-twitter-manager.php:958 
  294318msgid "Extra features with the PRO upgrade:" 
  295319msgstr "Les fonctionnalités supplémentaires avec la version PRO :" 
  296320 
  297 #: wp-to-twitter-manager.php:959 
   321#: wp-to-twitter-manager.php:960 
  298322msgid "Users can post to their own Twitter accounts" 
  299323msgstr "Les utilisateurs peuvent publier sur leurs propres comptes Twitter" 
  300324 
  301 #: wp-to-twitter-manager.php:960 
   325#: wp-to-twitter-manager.php:961 
  302326msgid "Set a timer to send your Tweet minutes or hours after you publish the post" 
  303327msgstr "Réglez une minuterie pour envoyer vos Tweets à un moment différents de l'heure de publication de l'article" 
  304328 
  305 #: wp-to-twitter-manager.php:961 
   329#: wp-to-twitter-manager.php:962 
  306330msgid "Automatically re-send Tweets at an assigned time after publishing" 
  307331msgstr "Automatiquement ré-envoyer les tweets à un temps imparti après la publication" 
  308332 
  309 #: wp-to-twitter-manager.php:970 
   333#: wp-to-twitter-manager.php:971 
  310334msgid "Shortcodes" 
  311335msgstr "Raccourcis" 
  312336 
  313 #: wp-to-twitter-manager.php:972 
   337#: wp-to-twitter-manager.php:973 
  314338msgid "Available in post update templates:" 
  315339msgstr "Raccourcis disponibles dans les modèles de mises à jour d'article :" 
  316340 
  317 #: wp-to-twitter-manager.php:974 
   341#: wp-to-twitter-manager.php:975 
  318342msgid "<code>#title#</code>: the title of your blog post" 
  319343msgstr "<code>#title#</code> : le titre de votre article" 
  320344 
  321 #: wp-to-twitter-manager.php:975 
   345#: wp-to-twitter-manager.php:976 
  322346msgid "<code>#blog#</code>: the title of your blog" 
  323347msgstr "<code>#blog#</code> : titre de votre blog" 
  324348 
  325 #: wp-to-twitter-manager.php:976 
   349#: wp-to-twitter-manager.php:977 
  326350msgid "<code>#post#</code>: a short excerpt of the post content" 
  327351msgstr "<code>#post#</code> : un court extrait du contenu de l'article" 
  328352 
  329 #: wp-to-twitter-manager.php:977 
   353#: wp-to-twitter-manager.php:978 
  330354msgid "<code>#category#</code>: the first selected category for the post" 
  331355msgstr "<code>#category#</code>: la première catégorie sélectionnée pour l'article" 
  332356 
  333 #: wp-to-twitter-manager.php:978 
   357#: wp-to-twitter-manager.php:979 
  334358msgid "<code>#date#</code>: the post date" 
  335359msgstr "<code>#date#</code> : la date de l'article" 
  336360 
  337 #: wp-to-twitter-manager.php:980 
   361#: wp-to-twitter-manager.php:981 
  338362msgid "<code>#url#</code>: the post URL" 
  339363msgstr "<code>#url#</code> : l'URL de l'article" 
  340364 
  341 #: wp-to-twitter-manager.php:983 
   365#: wp-to-twitter-manager.php:984 
  342366msgid "<code>#account#</code>: the twitter @reference for the account (or the author, if author settings are enabled and set.)" 
  343367msgstr "<code>#account#</code> :  la référence twitter @ pour le compte (ou l'auteur, si les paramètres d'auteur sont activés et réglés.)" 
  344368 
  345 #: wp-to-twitter-manager.php:984 
   369#: wp-to-twitter-manager.php:985 
  346370msgid "<code>#tags#</code>: your tags modified into hashtags. See options in the Advanced Settings section, below." 
  347371msgstr "<code>#tags#</code>: vos mots-clefs changés en hashtags. Voir les options dans la section Réglages avancés, ci-dessous." 
  348372 
  349 #: wp-to-twitter-manager.php:989 
   373#: wp-to-twitter-manager.php:990 
  350374msgid "You can also create custom shortcodes to access WordPress custom fields. Use doubled square brackets surrounding the name of your custom field to add the value of that custom field to your status update. Example: <code>[[custom_field]]</code></p>" 
  351375msgstr "Vous pouvez également créer des raccourcis personnalisés afin d'accéder aux champs personnalisés de WordPress. Utiliser les doubles crochets pour encadrer le nom de votre champ personnalisé afin d'ajouter la valeur de ce champ à la mise à jour de votre statut. Exemple : <code>[[champ_personnalisé]]</code></p>" 
  352376 
  353 #: wp-to-twitter-oauth.php:98 
   377#: wp-to-twitter-oauth.php:96 
  354378msgid "WP to Twitter was unable to establish a connection to Twitter." 
  355379msgstr "WP to Twitter est incapable d'établir la connexion avec Twitter." 
  356380 
  357 #: wp-to-twitter-oauth.php:168 
   381#: wp-to-twitter-oauth.php:166 
  358382msgid "There was an error querying Twitter's servers" 
  359383msgstr "Il y a eu une erreur en interrogeant les serveurs de Twitter" 
  360384 
  361 #: wp-to-twitter-oauth.php:184 wp-to-twitter-oauth.php:186 
   385#: wp-to-twitter-oauth.php:182 wp-to-twitter-oauth.php:184 
  362386msgid "Connect to Twitter" 
  363387msgstr "Connectez-vous à Twitter" 
  364388 
  365 #: wp-to-twitter-oauth.php:189 
   389#: wp-to-twitter-oauth.php:187 
  366390msgid "WP to Twitter Set-up" 
  367391msgstr "Configuration de WP to Twitter" 
  368392 
  369 #: wp-to-twitter-oauth.php:190 wp-to-twitter-oauth.php:283 
   393#: wp-to-twitter-oauth.php:188 wp-to-twitter-oauth.php:281 
  370394msgid "Your server time:" 
  371395msgstr "Heure de votre serveur : " 
  372396 
  373 #: wp-to-twitter-oauth.php:190 
   397#: wp-to-twitter-oauth.php:188 
  374398msgid "Twitter's time:" 
  375399msgstr "Heure Twitter :" 
  376400 
  377 #: wp-to-twitter-oauth.php:190 
   401#: wp-to-twitter-oauth.php:188 
  378402msgid "If these timestamps are not within 5 minutes of each other, your server will not connect to Twitter." 
  379403msgstr "Si ces horodatages ne sont pas séparés de moins de 5 minutes l'un de l'autre, votre serveur ne se connectera pas à Twitter." 
  380404 
  381 #: wp-to-twitter-oauth.php:194 
   405#: wp-to-twitter-oauth.php:192 
  382406msgid "<em>Note</em>: you will not add your Twitter user information to WP to Twitter; it is not used in this authentication method." 
  383407msgstr "<em>Remarque </em>: vous n'ajouterez pas vos informations d'utilisateur Twitter à WP to Twitter, elles ne sont pas utilisées dans cette méthode d'authentification." 
  384408 
  385 #: wp-to-twitter-oauth.php:198 
   409#: wp-to-twitter-oauth.php:196 
  386410msgid "1. Register this site as an application on " 
  387411msgstr "1. Enregistrer ce site comme une application sur " 
  388412 
  389 #: wp-to-twitter-oauth.php:198 
   413#: wp-to-twitter-oauth.php:196 
  390414msgid "Twitter's application registration page" 
  391415msgstr "la page Twitter d'enregistrement d'application" 
  392416 
  393 #: wp-to-twitter-oauth.php:200 
   417#: wp-to-twitter-oauth.php:198 
  394418msgid "If you're not currently logged in to Twitter, log-in to the account you want associated with this site" 
  395419msgstr "Si vous n'êtes pas actuellement connecté à Twitter, connectez-vous au compte que vous souhaitez associer à ce site" 
  396420 
  397 #: wp-to-twitter-oauth.php:201 
   421#: wp-to-twitter-oauth.php:199 
  398422msgid "Your Application's Name will show up after \"via\" in your twitter stream. Your application name cannot include the word \"Twitter.\"" 
  399423msgstr "Le nom de votre application sera affiché après \"via \" dans votre flux twitter. Votre nom d'application ne peut pas inclure le mot \"Twitter.\"" 
  400424 
  401 #: wp-to-twitter-oauth.php:202 
   425#: wp-to-twitter-oauth.php:200 
  402426msgid "Your Application Description can be anything." 
  403427msgstr "La description de votre application peut être n'importe quoi" 
  404428 
  405 #: wp-to-twitter-oauth.php:203 
   429#: wp-to-twitter-oauth.php:201 
  406430msgid "The WebSite and Callback URL should be " 
  407431msgstr "L'URL du site et de callback doit être " 
  408432 
  409 #: wp-to-twitter-oauth.php:205 
   433#: wp-to-twitter-oauth.php:203 
  410434msgid "Agree to the Developer Rules of the Road and continue." 
  411435msgstr "Accepter 'the Developper Rules of the Road' et continuer." 
  412436 
  413 #: wp-to-twitter-oauth.php:206 
   437#: wp-to-twitter-oauth.php:204 
  414438msgid "2. Switch to the \"Settings\" tab in Twitter apps" 
  415439msgstr "2. Passez dans l'onglet  \"Settings\" de l'application Twitter" 
  416440 
  417 #: wp-to-twitter-oauth.php:208 
   441#: wp-to-twitter-oauth.php:206 
  418442msgid "Select \"Read and Write\" for the Application Type" 
  419443msgstr "Sélectionnez \"Read and Write\" pour le type d'application" 
  420444 
  421 #: wp-to-twitter-oauth.php:209 
   445#: wp-to-twitter-oauth.php:207 
  422446msgid "Update the application settings" 
  423447msgstr "Mettez à jour les réglages de l'application" 
  424448 
  425 #: wp-to-twitter-oauth.php:210 
   449#: wp-to-twitter-oauth.php:208 
  426450msgid "Return to the Details tab and create your access token. Refresh page to view your access tokens." 
  427451msgstr "Revenez à l'onglet Détails et créez votre jeton d'accès. Actualiser la page pour voir vos jetons d'accès." 
  428452 
  429 #: wp-to-twitter-oauth.php:212 
   453#: wp-to-twitter-oauth.php:210 
  430454msgid "Once you have registered your site as an application, you will be provided with four keys." 
  431455msgstr "Une fois que vous avez enregistré votre site en tant qu'application, il vous sera fourni quatre clefs." 
  432456 
  433 #: wp-to-twitter-oauth.php:213 
   457#: wp-to-twitter-oauth.php:211 
  434458msgid "3. Copy and paste your consumer key and consumer secret into the fields below" 
  435459msgstr "3. Copiez et collez votre clef (consumer key) et votre clef secrète (consumer secret) dans les champs ci-dessous" 
  436460 
  437 #: wp-to-twitter-oauth.php:216 
   461#: wp-to-twitter-oauth.php:214 
  438462msgid "Twitter Consumer Key" 
  439463msgstr "Twitter Consumer Key" 
  440464 
  441 #: wp-to-twitter-oauth.php:220 
   465#: wp-to-twitter-oauth.php:218 
  442466msgid "Twitter Consumer Secret" 
  443467msgstr "Twitter Consumer Secret" 
  444468 
  445 #: wp-to-twitter-oauth.php:224 
   469#: wp-to-twitter-oauth.php:222 
  446470msgid "4. Copy and paste your Access Token and Access Token Secret into the fields below" 
  447471msgstr "4. Copiez et collez votre jeton d'accès et votre jeton d'accès secret (Token and Access Token Secret ) dans les champs ci-dessous" 
  448472 
  449 #: wp-to-twitter-oauth.php:225 
   473#: wp-to-twitter-oauth.php:223 
  450474msgid "If the Access level for your Access Token is not \"<em>Read and write</em>\", you must return to step 2 and generate a new Access Token." 
  451475msgstr "Si le niveau d'accès pour votre jeton d'accès (Access Token) n'est pas \"<em>Read and write</em>\", vous devez retourner à l'étape 2 et générer un nouveau jeton d'accès" 
  452476 
  453 #: wp-to-twitter-oauth.php:228 
   477#: wp-to-twitter-oauth.php:226 
  454478msgid "Access Token" 
  455479msgstr "Access Token" 
  456480 
  457 #: wp-to-twitter-oauth.php:232 
   481#: wp-to-twitter-oauth.php:230 
  458482msgid "Access Token Secret" 
  459483msgstr "Access Token Secret" 
  460484 
  461 #: wp-to-twitter-oauth.php:251 
   485#: wp-to-twitter-oauth.php:249 
  462486msgid "Disconnect Your WordPress and Twitter Account" 
  463487msgstr "Déconnecter votre WordPress de votre compte Twitter" 
  464488 
  465 #: wp-to-twitter-oauth.php:255 
   489#: wp-to-twitter-oauth.php:253 
  466490msgid "Disconnect your WordPress and Twitter Account" 
  467491msgstr "Déconnecter votre WordPress de votre compte Twitter" 
  468492 
  469 #: wp-to-twitter-oauth.php:257 
   493#: wp-to-twitter-oauth.php:255 
  470494msgid "<strong>Troubleshooting tip:</strong> Connected, but getting a notice that your Authentication credentials are missing or incorrect? Check whether your Access token has read and write permission. If not, you'll need to create a new token." 
  471495msgstr "<strong>Astuce de Dépannage : </strong> Connecté, mais recevant un avis que vos informations d'authentification sont manquantes ou incorrectes? Vérifiez si votre jeton d'accès a la permission de lecture et d'écriture. Si non, vous aurez besoin pour créer un nouveau jeton." 
  472496 
  473 #: wp-to-twitter-oauth.php:265 
   497#: wp-to-twitter-oauth.php:263 
  474498msgid "Disconnect from Twitter" 
  475499msgstr "Vous deconnectez de Twitter" 
  476500 
  477 #: wp-to-twitter-oauth.php:271 
   501#: wp-to-twitter-oauth.php:269 
  478502msgid "Twitter Username " 
  479503msgstr "Nom d'utilisateur Twitter" 
  480504 
  481 #: wp-to-twitter-oauth.php:272 
   505#: wp-to-twitter-oauth.php:270 
  482506msgid "Consumer Key " 
  483507msgstr "Consumer Key " 
  484508 
  485 #: wp-to-twitter-oauth.php:273 
   509#: wp-to-twitter-oauth.php:271 
  486510msgid "Consumer Secret " 
  487511msgstr "Secret d'utilisateur" 
  488512 
  489 #: wp-to-twitter-oauth.php:274 
   513#: wp-to-twitter-oauth.php:272 
  490514msgid "Access Token " 
  491515msgstr "Access Token " 
  492516 
  493 #: wp-to-twitter-oauth.php:275 
   517#: wp-to-twitter-oauth.php:273 
  494518msgid "Access Token Secret " 
  495519msgstr "Access Token Secret " 
  496520 
  497 #: wp-to-twitter-oauth.php:283 
   521#: wp-to-twitter-oauth.php:281 
  498522msgid "Twitter's current server time: " 
  499523msgstr "Heure actuelle du serveur Twitter :" 
  500524 
  501 #: wp-to-twitter.php:55 
   525#: wp-to-twitter.php:45 
  502526msgid "WP to Twitter requires PHP version 5 or above. Please upgrade PHP to run WP to Twitter." 
  503527msgstr "WP to Twitter requiert la version PHP 5 ou supérieur. S'il vous plaît mettre à jour PHP pour exécuter WP to Twitter." 
  504528 
  505 #: wp-to-twitter.php:91 
   529#: wp-to-twitter.php:92 
  506530msgid "Twitter requires authentication by OAuth. You will need to <a href='%s'>update your settings</a> to complete installation of WP to Twitter." 
  507531msgstr "Twitter requiert une authentification par OAuth. Vous avez besoin de <a href='%s'>mettre à jour</a> vos réglages pour terminer l'installation de WP to Twitter." 
   
  539563msgstr "Pas de connexion Twitter OAuth trouvé." 
  540564 
  541 #: wp-to-twitter.php:1302 
   565#: wp-to-twitter.php:1079 
  542566msgid "WP Tweets" 
  543567msgstr "WP Tweets" 
  544568 
  545 #: wp-to-twitter.php:1344 
   569#: wp-to-twitter.php:1121 
  546570msgid "Previous Tweets" 
  547571msgstr "Tweets précédents" 
  548572 
  549 #: wp-to-twitter.php:1380 
   573#: wp-to-twitter.php:1157 
  550574msgid "Custom Twitter Post" 
  551575msgstr "Message personnalisé Twitter" 
  552576 
  553 #: wp-to-twitter.php:1404 
   577#: wp-to-twitter.php:1181 
  554578msgid "Your template:" 
  555579msgstr "Votre modèle :" 
  556580 
  557 #: wp-to-twitter.php:1409 
   581#: wp-to-twitter.php:1186 
  558582msgid "YOURLS Custom Keyword" 
  559583msgstr "Mot-clef personnalisé de YOURLS" 
  560584 
  561 #: wp-to-twitter.php:1447 
   585#: wp-to-twitter.php:1224 
  562586msgid "Upgrade to WP Tweets Pro" 
  563587msgstr "Mise à niveau vers WP Tweets Pro" 
  564588 
  565 #: wp-to-twitter.php:1421 
   589#: wp-to-twitter.php:1198 
  566590msgid "Don't Tweet this post." 
  567591msgstr "Ne pas publier cet article sur Twitter." 
  568592 
  569 #: wp-to-twitter.php:1421 
   593#: wp-to-twitter.php:1198 
  570594msgid "Tweet this post." 
  571595msgstr "Tweeter cet article." 
  572596 
  573 #: wp-to-twitter.php:1433 
   597#: wp-to-twitter.php:1210 
  574598msgid "Access to customizing WP to Twitter values is not allowed for your user role." 
  575599msgstr "L'accès à la personnalisation des valeurs de WP to Twitter n'est pas autorisée pour votre rôle d'utilisateur." 
  576600 
  577 #: wp-to-twitter.php:1503 
   601#: wp-to-twitter.php:1280 
  578602msgid "Characters left: " 
  579603msgstr "Caractères restants :" 
  580604 
  581 #: wp-to-twitter.php:1564 
   605#: wp-to-twitter.php:1341 
  582606msgid "WP Tweets User Settings" 
  583607msgstr "Réglages de l'utilisateur de WP to Twitter" 
  584608 
  585 #: wp-to-twitter.php:1568 
   609#: wp-to-twitter.php:1345 
  586610msgid "Use My Twitter Username" 
  587611msgstr "Utiliser votre nom d'utilisateur Twitter" 
  588612 
  589 #: wp-to-twitter.php:1569 
   613#: wp-to-twitter.php:1346 
  590614msgid "Tweet my posts with an @ reference to my username." 
  591615msgstr "Tweeter mes articles avec une référence @ à mon nom d'utilisateur." 
  592616 
  593 #: wp-to-twitter.php:1570 
   617#: wp-to-twitter.php:1347 
  594618msgid "Tweet my posts with an @ reference to both my username and to the main site username." 
  595619msgstr "Tweeter mes articles avec une référence @ à la fois à mon nom d'utilisateur et au nom d'utilisateur du site principal." 
  596620 
  597 #: wp-to-twitter.php:1574 
   621#: wp-to-twitter.php:1351 
  598622msgid "Your Twitter Username" 
  599623msgstr "Nom d'utilisateur Twitter" 
  600624 
  601 #: wp-to-twitter.php:1575 
   625#: wp-to-twitter.php:1352 
  602626msgid "Enter your own Twitter username." 
  603627msgstr "Saisissez votre nom d'utilisateur Twitter." 
  604628 
  605 #: wp-to-twitter.php:1628 
   629#: wp-to-twitter.php:1405 
  606630msgid "Check off categories to tweet" 
  607631msgstr "Cochez les catégories que vous souhaitez tweeter" 
  608632 
  609 #: wp-to-twitter.php:1632 
   633#: wp-to-twitter.php:1409 
  610634msgid "Do not tweet posts in checked categories (Reverses default behavior)" 
  611635msgstr "Ne pas tweeter les articles dans les catégories cochées (Inverse le comportement par défaut)" 
  612636 
  613 #: wp-to-twitter.php:1649 
   637#: wp-to-twitter.php:1426 
  614638msgid "Limits are exclusive. If a post is in one category which should be posted and one category that should not, it will not be posted." 
  615639msgstr "Les limitations sont exclusives. Si un article est dans une catégorie qui devrait être affichée et une catégorie qui ne devrait pas, il ne sera pas affiché." 
  616640 
  617 #: wp-to-twitter.php:1652 
   641#: wp-to-twitter.php:1429 
  618642msgid "Set Categories" 
  619643msgstr "Configurer les catégories" 
  620644 
  621 #: wp-to-twitter.php:1675 
   645#: wp-to-twitter.php:1451 
  622646msgid "Settings" 
  623647msgstr "Réglages" 
  624648 
  625 #: wp-to-twitter.php:1710 
   649#: wp-to-twitter.php:1486 
  626650msgid "<br /><strong>Note:</strong> Please review the <a class=\"thickbox\" href=\"%1$s\">changelog</a> before upgrading." 
  627651msgstr "<br /><strong>Remarque :</strong> S'il vous plaît examiner le <a class=\"thickbox\" href=\"%1$s\">changelog</a> avant de faire la mise à jour." 
   
  642666msgstr "http://www.joedolson.com/" 
  643667 
  644 #: functions.php:324 
   668#: functions.php:319 
  645669msgid "Please read the FAQ and other Help documents before making a support request." 
  646670msgstr "S'il vous plaît lire la FAQ et les autres documents de l'aide avant de faire une demande de soutien." 
   
  650674msgstr "[<a href='options-general.php?page=wp-to-twitter/wp-to-twitter.php'>Masquer</a>] Si vous rencontrez des problèmes, merci de copier ces réglages dans le formulaire de soutien." 
  651675 
  652 #: functions.php:346 
   676#: functions.php:341 
  653677msgid "Please include your license key in your support request." 
  654678msgstr "S'il vous plaît inclure votre clé de licence dans votre demande de soutien." 
  655679 
  656 #: functions.php:326 
   680#: functions.php:321 
  657681msgid "Please describe your problem. I'm not psychic." 
  658682msgstr "S'il vous plaît décrire votre problème. Je ne suis pas mentaliste." 
  659683 
  660 #: functions.php:351 
   684#: functions.php:346 
  661685msgid "<strong>Please note</strong>: I do keep records of those who have donated, but if your donation came from somebody other than your account at this web site, you must note this in your message." 
  662686msgstr "<strong> S'il vous plaît noter </strong>: je tiens un registre de ceux qui ont donné, mais si votre don est venu de quelqu'un d'autre que de votre compte sur ce site web, vous devez l'indiquer dans votre message." 
  663687 
  664 #: functions.php:368 
   688#: functions.php:363 
  665689msgid "Send Support Request" 
  666690msgstr "Envoyer la demande de soutien" 
  667691 
  668 #: functions.php:371 
   692#: functions.php:366 
  669693msgid "The following additional information will be sent with your support request:" 
  670694msgstr "Les informations supplémentaires suivantes seront envoyées avec votre demande de soutien :" 
  671695 
  672 #: wp-to-twitter-manager.php:41 
   696#: wp-to-twitter-manager.php:40 
  673697msgid "No error information is available for your shortener." 
  674698msgstr "Aucune information d'erreur est disponible pour votre raccourcisseur." 
  675699 
  676 #: wp-to-twitter-manager.php:43 
   700#: wp-to-twitter-manager.php:42 
  677701msgid "<li class=\"error\"><strong>WP to Twitter was unable to contact your selected URL shortening service.</strong></li>" 
  678702msgstr "<li class=\"error\"><strong>L'extension WP to Twitter n'a pas réussi à se connecter au service de réduction d'URL que vous avez choisi.</strong></li>" 
  679703 
  680 #: wp-to-twitter-manager.php:46 
   704#: wp-to-twitter-manager.php:45 
  681705msgid "<li><strong>WP to Twitter successfully contacted your selected URL shortening service.</strong>  The following link should point to your blog homepage:" 
  682706msgstr "<li><strong>L'extension WP to Twitter s'est connecté avec succés au service de réduction d'URL que vous avez choisi.</strong>  Le lien suivant doit renvoyer à la page d'accueil de votre blog :" 
  683707 
  684 #: wp-to-twitter-manager.php:54 
   708#: wp-to-twitter-manager.php:53 
  685709msgid "<li><strong>WP to Twitter successfully submitted a status update to Twitter.</strong></li>" 
  686710msgstr "<li><strong>WP to Twitter a soumis avec succès une mise à jour de statut sur Twitter.</strong></li>" 
  687711 
  688 #: wp-to-twitter-manager.php:57 
   712#: wp-to-twitter-manager.php:56 
  689713msgid "<li class=\"error\"><strong>WP to Twitter failed to submit an update to Twitter.</strong></li>" 
  690714msgstr "<li class=\"error\"><strong>WP to Twitter n'a pas réussi à soumettre une mise à jour du statut sur Twitter.</strong></li>" 
  691715 
  692 #: wp-to-twitter-manager.php:61 
   716#: wp-to-twitter-manager.php:60 
  693717msgid "You have not connected WordPress to Twitter." 
  694718msgstr "Vous n'avez pas connecter WordPress à Twitter." 
  695719 
  696 #: wp-to-twitter-manager.php:65 
   720#: wp-to-twitter-manager.php:64 
  697721msgid "<li class=\"error\"><strong>Your server does not appear to support the required methods for WP to Twitter to function.</strong> You can try it anyway - these tests aren't perfect.</li>" 
  698722msgstr "<li class=\"error\"><strong>Votre serveur ne semble pas supporter les méthodes nécessaires au fonctionnement de Twitter.</strong> Cependant, vous pouvez réessayer car ces tests ne sont pas parfaits.</li>" 
  699723 
  700 #: wp-to-twitter-manager.php:69 
   724#: wp-to-twitter-manager.php:68 
  701725msgid "<li><strong>Your server should run WP to Twitter successfully.</strong></li>" 
  702726msgstr "<li><strong>Votre serveur devrait correctement exécuter l'extension WP to Twitter.</strong></li>" 
  703727 
  704 #: wp-to-twitter-manager.php:87 
   728#: wp-to-twitter-manager.php:86 
  705729msgid "WP to Twitter Errors Cleared" 
  706730msgstr "Erreurs de l'extension WP to Twitter effacées" 
  707731 
  708 #: wp-to-twitter-manager.php:171 
   732#: wp-to-twitter-manager.php:170 
  709733msgid "WP to Twitter is now connected with Twitter." 
  710734msgstr "WP to Twitter est maintenat connecté avec Twitter." 
  711735 
  712 #: wp-to-twitter-manager.php:178 
  713 msgid "WP to Twitter failed to connect with Twitter. Try enabling OAuth debugging." 
  714 msgstr "Wp to Twitter a échoué à se connecter avec Twitter. Essayez d'activer le débogage OAuth." 
  715  
  716 #: wp-to-twitter-manager.php:185 
   736#: wp-to-twitter-manager.php:184 
  717737msgid "OAuth Authentication Data Cleared." 
  718738msgstr "Données d'authentification OAuth éffacées." 
  719739 
  720 #: wp-to-twitter-manager.php:192 
   740#: wp-to-twitter-manager.php:191 
  721741msgid "OAuth Authentication Failed. Your server time is not in sync with the Twitter servers. Talk to your hosting service to see what can be done." 
  722742msgstr "Échec de l'authentification OAuth. L'heure de votre serveur n'est pas synchronisée avec les serveurs de Twitter. Parlez-en à votre service d'hébergement pour voir ce qui peut être fait." 
  723743 
  724 #: wp-to-twitter-manager.php:199 
   744#: wp-to-twitter-manager.php:198 
  725745msgid "OAuth Authentication response not understood." 
  726746msgstr "Réponse d'authentification OAuth non comprise." 
  727747 
  728 #: wp-to-twitter-manager.php:361 
   748#: wp-to-twitter-manager.php:360 
  729749msgid "WP to Twitter Advanced Options Updated" 
  730750msgstr "Options avancées de WP to Twitter mises à jour" 
  731751 
  732 #: wp-to-twitter-manager.php:383 
   752#: wp-to-twitter-manager.php:382 
  733753msgid "You must add your Bit.ly login and API key in order to shorten URLs with Bit.ly." 
  734754msgstr "Vous devez renseigner votre nom d'utilisateur et votre clef API afin de pouvoir réduire des URLs à l'aide de Bit.ly." 
  735755 
  736 #: wp-to-twitter-manager.php:387 
   756#: wp-to-twitter-manager.php:386 
  737757msgid "You must add your YOURLS remote URL, login, and password in order to shorten URLs with a remote installation of YOURLS." 
  738758msgstr "Vous devez ajouter votre URL distante YOURLS, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe afin de pouvoir réduire les URL avec une installation distante de YOURLS." 
  739759 
  740 #: wp-to-twitter-manager.php:391 
   760#: wp-to-twitter-manager.php:390 
  741761msgid "You must add your YOURLS server path in order to shorten URLs with a remote installation of YOURLS." 
  742762msgstr "Vous devez ajouter le chemin de votre serveur YOURLS afin de réduire les URL avec une installation distante de YOURLS." 
  743763 
  744 #: wp-to-twitter-manager.php:394 
   764#: wp-to-twitter-manager.php:393 
  745765msgid "WP to Twitter Options Updated" 
  746766msgstr "Options de WP to Twitter mises à jours" 
  747767 
  748 #: wp-to-twitter-manager.php:403 
   768#: wp-to-twitter-manager.php:402 
  749769msgid "Category limits updated." 
  750770msgstr "Limitations de catégories mises à jour." 
  751771 
  752 #: wp-to-twitter-manager.php:407 
   772#: wp-to-twitter-manager.php:406 
  753773msgid "Category limits unset." 
  754774msgstr "Limitations de catégories mises à zéro." 
  755775 
  756 #: wp-to-twitter-manager.php:414 
   776#: wp-to-twitter-manager.php:413 
  757777msgid "YOURLS password updated. " 
  758778msgstr "Mot de passe YOURLS mis à jour." 
  759779 
  760 #: wp-to-twitter-manager.php:417 
   780#: wp-to-twitter-manager.php:416 
  761781msgid "YOURLS password deleted. You will be unable to use your remote YOURLS account to create short URLS." 
  762782msgstr "Mot de passe YOURLS supprimé. Vous ne pourrez plus utiliser votre compte YOURLS distant pour créer vos réductions d'urls." 
  763783 
  764 #: wp-to-twitter-manager.php:419 
   784#: wp-to-twitter-manager.php:418 
  765785msgid "Failed to save your YOURLS password! " 
  766786msgstr "Une erreur est survenue lors de l'enregistrement du mot de passe YOURLS !" 
  767787 
  768 #: wp-to-twitter-manager.php:423 
   788#: wp-to-twitter-manager.php:422 
  769789msgid "YOURLS username added. " 
  770790msgstr "Nom d'utilisateur YOURLS enregistré." 
  771791 
  772 #: wp-to-twitter-manager.php:427 
   792#: wp-to-twitter-manager.php:426 
  773793msgid "YOURLS API url added. " 
  774794msgstr "API-URL YOURLS enregistrée." 
  775795 
  776 #: wp-to-twitter-manager.php:430 
   796#: wp-to-twitter-manager.php:429 
  777797msgid "YOURLS API url removed. " 
  778798msgstr "API-URL YOURLS supprimé." 
  779799 
  780 #: wp-to-twitter-manager.php:435 
   800#: wp-to-twitter-manager.php:434 
  781801msgid "YOURLS local server path added. " 
  782802msgstr "Chemin de serveur local YOURLS enregistré." 
  783803 
  784 #: wp-to-twitter-manager.php:437 
   804#: wp-to-twitter-manager.php:436 
  785805msgid "The path to your YOURLS installation is not correct. " 
  786806msgstr "Le chemin vers l'installation de YOURLS est incorrect." 
  787807 
  788 #: wp-to-twitter-manager.php:441 
   808#: wp-to-twitter-manager.php:440 
  789809msgid "YOURLS local server path removed. " 
  790810msgstr "Chemin de serveur local YOURLS supprimé." 
  791811 
  792 #: wp-to-twitter-manager.php:446 
   812#: wp-to-twitter-manager.php:445 
  793813msgid "YOURLS will use Post ID for short URL slug." 
  794814msgstr "YOURLS utilisera l'identifiant de l'article dans le raccourci de l'URL réduite." 
  795815 
  796 #: wp-to-twitter-manager.php:448 
   816#: wp-to-twitter-manager.php:447 
  797817msgid "YOURLS will use your custom keyword for short URL slug." 
  798818msgstr "YOURLS utilisera votre mot-clef personnalisé pour l'identifiant de URL courte." 
  799819 
  800 #: wp-to-twitter-manager.php:452 
   820#: wp-to-twitter-manager.php:451 
  801821msgid "YOURLS will not use Post ID for the short URL slug." 
  802822msgstr "YOURLS n'utilisera pas l'ID de l'article dans le raccourci de l'URL réduite." 
  803823 
  804 #: wp-to-twitter-manager.php:460 
   824#: wp-to-twitter-manager.php:459 
  805825msgid "Su.pr API Key and Username Updated" 
  806826msgstr "Clef API Su.pr et nom d'utilisateur mis à jour" 
  807827 
  808 #: wp-to-twitter-manager.php:464 
   828#: wp-to-twitter-manager.php:463 
  809829msgid "Su.pr API Key and username deleted. Su.pr URLs created by WP to Twitter will no longer be associated with your account. " 
  810830msgstr "Clef API Su.pr et nom d'utilisateur supprimé. Les URL Su.pr créées par WP to Twitter ne sont plus associées à votre compte." 
  811831 
  812 #: wp-to-twitter-manager.php:466 
   832#: wp-to-twitter-manager.php:465 
  813833msgid "Su.pr API Key not added - <a href='http://su.pr/'>get one here</a>! " 
  814834msgstr "Clef API Su.pr non ajoutée - <a href='http://su.pr/'>Cliquez pour en obtenir une</a>!" 
  815835 
  816 #: wp-to-twitter-manager.php:472 
   836#: wp-to-twitter-manager.php:471 
  817837msgid "Bit.ly API Key Updated." 
  818838msgstr "Clef API Bit.ly mise à jour." 
  819839 
  820 #: wp-to-twitter-manager.php:475 
   840#: wp-to-twitter-manager.php:474 
  821841msgid "Bit.ly API Key deleted. You cannot use the Bit.ly API without an API key. " 
  822842msgstr "Clef API Bit.ly supprimée. Vous ne pouvez pas utiliser Bt.ly si vous ne disposez pas d'une clef API." 
  823843 
  824 #: wp-to-twitter-manager.php:477 
   844#: wp-to-twitter-manager.php:476 
  825845msgid "Bit.ly API Key not added - <a href='http://bit.ly/account/'>get one here</a>! An API key is required to use the Bit.ly URL shortening service." 
  826846msgstr "Clef API Bit.ly manquante - <a href='http://bit.ly/account/'>Obtenez-en une</a>! Une clef API est nécessaire à l'utilisation du service de réduction d'URL Bit.ly." 
  827847 
  828 #: wp-to-twitter-manager.php:481 
   848#: wp-to-twitter-manager.php:480 
  829849msgid " Bit.ly User Login Updated." 
  830850msgstr "Nom d'utilisateur Bit.ly mis à jour." 
  831851 
  832 #: wp-to-twitter-manager.php:484 
   852#: wp-to-twitter-manager.php:483 
  833853msgid "Bit.ly User Login deleted. You cannot use the Bit.ly API without providing your username. " 
  834854msgstr "Nom d'utilisateur Bit.ly supprimé. Vous ne pouvez pas utiliser d'API Bit.ly sans préciser votre nom d'utilisateur." 
  835855 
  836 #: wp-to-twitter-manager.php:486 
   856#: wp-to-twitter-manager.php:485 
  837857msgid "Bit.ly Login not added - <a href='http://bit.ly/account/'>get one here</a>! " 
  838858msgstr "Nom d'utilisateur Bit.ly manquant - <a href='http://bit.ly/account/'>Obtenez-en un</a>!" 
  839859 
  840 #: wp-to-twitter-manager.php:502 
   860#: wp-to-twitter-manager.php:501 
  841861msgid "<p>One or more of your last posts has failed to send a status update to Twitter. The Tweet has been saved, and you can re-Tweet it at your leisure.</p>" 
  842862msgstr "<p>Un ou plusieurs de vos derniers articles n'ont pas réussi à envoyer la mise à jour de leur statut à Twitter. Votre tweet a été enregistré dans vos champs personnalisés, vous pouvez le re-tweeter si vous le désirez.</p>" 
  843863 
  844 #: wp-to-twitter-manager.php:508 
   864#: wp-to-twitter-manager.php:507 
  845865msgid "Sorry! I couldn't get in touch with the Twitter servers to post your <strong>new link</strong>! You'll have to post it manually, I'm afraid. " 
  846866msgstr "Désolé ! Je n'ai pas réussi à me connecter aux serveurs Twitter afin de poster votre <strong>nouveau lien</strong>! Je crains que vous ne deviez le poster manuellement." 
  847867 
  848 #: wp-to-twitter-manager.php:511 
   868#: wp-to-twitter-manager.php:510 
  849869msgid "<p>The query to the URL shortener API failed, and your URL was not shrunk. The full post URL was attached to your Tweet. Check with your URL shortening provider to see if there are any known issues.</p>" 
  850870msgstr "<p>Votre demande vers l'API du réducteur d'URL a échoué, votre URL n'a pas été réduite. L'URL complète de l'article a été jointe à votre tweet. Vérifier que votre réducteur d'URL ne rencontre aucun problème connu.</p>" 
  851871 
  852 #: wp-to-twitter-manager.php:517 
   872#: wp-to-twitter-manager.php:516 
  853873msgid "Clear 'WP to Twitter' Error Messages" 
  854874msgstr "Effacer les messages d'erreur \"WP to Twitter\"" 
  855875 
  856 #: wp-to-twitter-manager.php:524 
   876#: wp-to-twitter-manager.php:523 
  857877msgid "WP to Twitter Options" 
  858878msgstr "Options WP to Twitter" 
  859879 
  860 #: wp-to-twitter-manager.php:537 
   880#: wp-to-twitter-manager.php:536 
  861881msgid "Basic Settings" 
  862882msgstr "Réglages de bases" 
  863883 
  864 #: wp-to-twitter-manager.php:543 wp-to-twitter-manager.php:609 
   884#: wp-to-twitter-manager.php:542 wp-to-twitter-manager.php:606 
  865885msgid "Save WP->Twitter Options" 
  866886msgstr "Enregistrer les options de WP -> Twitter" 
  867887 
  868 #: wp-to-twitter-manager.php:589 
   888#: wp-to-twitter-manager.php:586 
  869889msgid "Settings for Comments" 
  870890msgstr "Réglages des commentaires" 
  871891 
  872 #: wp-to-twitter-manager.php:592 
   892#: wp-to-twitter-manager.php:589 
  873893msgid "Update Twitter when new comments are posted" 
  874894msgstr "Mettre à jour Twitter lorsque de nouveaux commentaires sont publiés" 
  875895 
  876 #: wp-to-twitter-manager.php:593 
   896#: wp-to-twitter-manager.php:590 
  877897msgid "Text for new comments:" 
  878898msgstr "Texte pour les nouveaux commentaires :" 
  879899 
  880 #: wp-to-twitter-manager.php:598 
   900#: wp-to-twitter-manager.php:595 
  881901msgid "Settings for Links" 
  882902msgstr "Réglages des liens." 
  883903 
  884 #: wp-to-twitter-manager.php:601 
   904#: wp-to-twitter-manager.php:598 
  885905msgid "Update Twitter when you post a Blogroll link" 
  886906msgstr "Mettre à jour Twitter lorsque vous publier un lien dans votre Blogroll" 
  887907 
  888 #: wp-to-twitter-manager.php:602 
   908#: wp-to-twitter-manager.php:599 
  889909msgid "Text for new link updates:" 
  890910msgstr "Texte pour l'annonce d'un nouveau lien :" 
  891911 
  892 #: wp-to-twitter-manager.php:602 
   912#: wp-to-twitter-manager.php:599 
  893913msgid "Available shortcodes: <code>#url#</code>, <code>#title#</code>, and <code>#description#</code>." 
  894914msgstr "Raccourcis disponibles : <code>#url#</code>, <code>#title#</code>, et <code>#description#</code>." 
  895915 
  896 #: wp-to-twitter-manager.php:545 
  897 msgid "Choose your short URL service (account settings below)" 
  898 msgstr "Choisissez votre service de réduction d'URL (réglages ci-dessous)" 
  899  
  900 #: wp-to-twitter-manager.php:548 
   916#: wp-to-twitter-manager.php:546 
  901917msgid "Don't shorten URLs." 
  902918msgstr "Ne pas réduire les URLs." 
  903919 
  904 #: wp-to-twitter-manager.php:549 
  905 msgid "Use Su.pr for my URL shortener." 
  906 msgstr "Utiliser Su.pr comme réducteur d'URL." 
  907  
  908 #: wp-to-twitter-manager.php:550 
  909 msgid "Use Bit.ly for my URL shortener." 
  910 msgstr "Utiliser Bit.ly comme réducteur d'URL." 
  911  
  912 #: wp-to-twitter-manager.php:551 
  913 msgid "Use Goo.gl as a URL shortener." 
  914 msgstr "Utiliser Goo.gl comme réducteur d'URL." 
  915  
  916 #: wp-to-twitter-manager.php:552 
  917 msgid "YOURLS (installed on this server)" 
  918 msgstr "YOURLS (installé en local sur ce serveur)" 
  919  
  920 #: wp-to-twitter-manager.php:553 
  921 msgid "YOURLS (installed on a remote server)" 
  922 msgstr "YOURLS (installé sur un serveur distant)" 
  923  
  924 #: wp-to-twitter-manager.php:554 
  925 msgid "Use WordPress as a URL shortener." 
  926 msgstr "Utiliser WordPress comme réducteur d'URL." 
  927  
  928 #: wp-to-twitter-manager.php:617 
   920#: wp-to-twitter-manager.php:614 
  929921msgid "<abbr title=\"Uniform Resource Locator\">URL</abbr> Shortener Account Settings" 
  930922msgstr "<abbr title=\"Adresse Universelle\">URL</abbr> Réglages du compte raccourcisseur" 
  931923 
  932 #: wp-to-twitter-manager.php:621 
   924#: wp-to-twitter-manager.php:618 
  933925msgid "Your Su.pr account details" 
  934926msgstr "Détails de votre compte Su.pr" 
  935927 
  936 #: wp-to-twitter-manager.php:625 
   928#: wp-to-twitter-manager.php:622 
  937929msgid "Your Su.pr Username:" 
  938930msgstr "Votre identifiant Su.pr :" 
  939931 
  940 #: wp-to-twitter-manager.php:629 
   932#: wp-to-twitter-manager.php:626 
  941933msgid "Your Su.pr <abbr title='application programming interface'>API</abbr> Key:" 
  942934msgstr "Votre clef <abbr title='application programming interface'>API</abbr> Su.pr :" 
  943935 
  944 #: wp-to-twitter-manager.php:636 
   936#: wp-to-twitter-manager.php:633 
  945937msgid "Don't have a Su.pr account or API key? <a href='http://su.pr/'>Get one here</a>!<br />You'll need an API key in order to associate the URLs you create with your Su.pr account." 
  946938msgstr "Vous n'avez pas de compte ou de clef API Su.pr ? <a href='http://su.pr/'>Obtenez-en une gratuitement </a>!<br /> Vous aurez besoin d'une clef API afin d'associer vos URLs à votre compte Su.pr." 
  947939 
  948 #: wp-to-twitter-manager.php:642 
   940#: wp-to-twitter-manager.php:639 
  949941msgid "Your Bit.ly account details" 
  950942msgstr "Détails de votre compte Bit.ly" 
  951943 
  952 #: wp-to-twitter-manager.php:646 
   944#: wp-to-twitter-manager.php:643 
  953945msgid "Your Bit.ly username:" 
  954946msgstr "Votre nom d'utilisateur Bit.ly :" 
  955947 
  956 #: wp-to-twitter-manager.php:648 
  957 msgid "This must be a standard Bit.ly account. Your Twitter or Facebook log-in will not work." 
  958 msgstr "Ce doit être un compte Bit.ly standard. Votre connexion Twitter ou Facebook ne fonctionne pas." 
  959  
  960 #: wp-to-twitter-manager.php:650 
   948#: wp-to-twitter-manager.php:647 
  961949msgid "Your Bit.ly <abbr title='application programming interface'>API</abbr> Key:" 
  962950msgstr "Votre clef <abbr title='application programming interface'>API</abbr> Bit.ly :" 
  963951 
  964 #: wp-to-twitter-manager.php:658 
   952#: wp-to-twitter-manager.php:655 
  965953msgid "Save Bit.ly API Key" 
  966954msgstr "Enregistrer votre clef API Bit.ly" 
  967955 
  968 #: wp-to-twitter-manager.php:658 
   956#: wp-to-twitter-manager.php:655 
  969957msgid "Clear Bit.ly API Key" 
  970958msgstr "Effacer votre clef API Bit.ly" 
  971959 
  972 #: wp-to-twitter-manager.php:658 
   960#: wp-to-twitter-manager.php:655 
  973961msgid "A Bit.ly API key and username is required to shorten URLs via the Bit.ly API and WP to Twitter." 
  974962msgstr "Une clef API et un nom d'utilisateur Bit.ly sont nécessaires à la réduction d'URL via l'API de Bit.ly et l'extension WP toTwitter." 
  975963 
  976 #: wp-to-twitter-manager.php:664 
   964#: wp-to-twitter-manager.php:661 
  977965msgid "Your YOURLS account details" 
  978966msgstr "Détails de votre compte YOURLS" 
  979967 
  980 #: wp-to-twitter-manager.php:668 
   968#: wp-to-twitter-manager.php:665 
  981969msgid "Path to your YOURLS config file (Local installations)" 
  982970msgstr "Chemin vers votre fichier de configuration de YOURLS (installations locales)" 
  983971 
  984 #: wp-to-twitter-manager.php:669 wp-to-twitter-manager.php:673 
   972#: wp-to-twitter-manager.php:666 wp-to-twitter-manager.php:670 
  985973msgid "Example:" 
  986974msgstr "Exemple :" 
  987975 
  988 #: wp-to-twitter-manager.php:672 
   976#: wp-to-twitter-manager.php:669 
  989977msgid "URI to the YOURLS API (Remote installations)" 
  990978msgstr "URI vers l'API YOURLS (installation distante)" 
  991979 
  992 #: wp-to-twitter-manager.php:676 
   980#: wp-to-twitter-manager.php:673 
  993981msgid "Your YOURLS username:" 
  994982msgstr "Votre nom d'utilisateur YOURLS :" 
  995983 
  996 #: wp-to-twitter-manager.php:680 
   984#: wp-to-twitter-manager.php:677 
  997985msgid "Your YOURLS password:" 
  998986msgstr "Votre mot de passe YOURLS :" 
  999987 
  1000 #: wp-to-twitter-manager.php:680 
   988#: wp-to-twitter-manager.php:677 
  1001989msgid "<em>Saved</em>" 
  1002990msgstr "<em>Enregistré</em>" 
  1003991 
  1004 #: wp-to-twitter-manager.php:684 
   992#: wp-to-twitter-manager.php:681 
  1005993msgid "Post ID for YOURLS url slug." 
  1006994msgstr "Utiliser un identifiant d'article pour l'identifiant votre URL YOURLS" 
  1007995 
  1008 #: wp-to-twitter-manager.php:685 
   996#: wp-to-twitter-manager.php:682 
  1009997msgid "Custom keyword for YOURLS url slug." 
  1010998msgstr "Utiliser un identifiant d'article pour l'identifiant de votre URL YOURLS" 
  1011999 
  1012 #: wp-to-twitter-manager.php:686 
   1000#: wp-to-twitter-manager.php:683 
  10131001msgid "Default: sequential URL numbering." 
  10141002msgstr "Par défaut: numérotation URL séquentielle." 
  10151003 
  1016 #: wp-to-twitter-manager.php:692 
   1004#: wp-to-twitter-manager.php:689 
  10171005msgid "Save YOURLS Account Info" 
  10181006msgstr "Enregistrer les informations de votre compte YOURLS" 
  10191007 
  1020 #: wp-to-twitter-manager.php:692 
   1008#: wp-to-twitter-manager.php:689 
  10211009msgid "Clear YOURLS password" 
  10221010msgstr "Effacer votre mot de passe YOURLS" 
  10231011 
  1024 #: wp-to-twitter-manager.php:692 
   1012#: wp-to-twitter-manager.php:689 
  10251013msgid "A YOURLS password and username is required to shorten URLs via the remote YOURLS API and WP to Twitter." 
  10261014msgstr "Un mot de passe et un nom d'utilisateur YOURLS sont nécessaires à la réduction d'URL via l'API distante de YOURLS  et l'extension WP to Twitter." 
  10271015 
  1028 #: wp-to-twitter-manager.php:705 
   1016#: wp-to-twitter-manager.php:702 
  10291017msgid "Advanced Settings" 
  10301018msgstr "Réglages avancés" 
  10311019 
  1032 #: wp-to-twitter-manager.php:710 wp-to-twitter-manager.php:875 
   1020#: wp-to-twitter-manager.php:707 wp-to-twitter-manager.php:872 
  10331021msgid "Save Advanced WP->Twitter Options" 
  10341022msgstr "Enregistrer les options avancées de WP->Twitter " 
  10351023 
  1036 #: wp-to-twitter-manager.php:712 
   1024#: wp-to-twitter-manager.php:709 
  10371025msgid "Advanced Tweet settings" 
  10381026msgstr "Réglages avancés des Tweets" 
  10391027 
  1040 #: wp-to-twitter-manager.php:714 
   1028#: wp-to-twitter-manager.php:711 
  10411029msgid "Strip nonalphanumeric characters from tags" 
  10421030msgstr "Retirer les caractères non alphanumériques à partir des mots-clefs" 
  10431031 
  1044 #: wp-to-twitter-manager.php:715 
   1032#: wp-to-twitter-manager.php:712 
  10451033msgid "Spaces in tags replaced with:" 
  10461034msgstr "Les espaces dans les mots-clefs remplacées par :" 
  10471035 
  1048 #: wp-to-twitter-manager.php:717 
   1036#: wp-to-twitter-manager.php:714 
  10491037msgid "Default replacement is an underscore (<code>_</code>). Use <code>[ ]</code> to remove spaces entirely." 
  10501038msgstr "Par défaut, le caractère de remplacement est un underscore (<code>_</code>). Pour supprimer entièrement les espaces, utilisez le code suivant : <code>[ ]</code>." 
  10511039 
  1052 #: wp-to-twitter-manager.php:720 
   1040#: wp-to-twitter-manager.php:717 
  10531041msgid "Maximum number of tags to include:" 
  10541042msgstr "Nombre maximal de mots-clefs à ajouter :" 
  10551043 
  1056 #: wp-to-twitter-manager.php:721 
   1044#: wp-to-twitter-manager.php:718 
  10571045msgid "Maximum length in characters for included tags:" 
  10581046msgstr "Nombre de caractères maximum pour un mot-clef ajouté :" 
  10591047 
  1060 #: wp-to-twitter-manager.php:722 
   1048#: wp-to-twitter-manager.php:719 
  10611049msgid "These options allow you to restrict the length and number of WordPress tags sent to Twitter as hashtags. Set to <code>0</code> or leave blank to allow any and all tags." 
  10621050msgstr "Ces options vous permettent de restreindre la longueur et le nombre de mots-clefs WordPress envoyés sur Twitter sous forme de hashtags. Configurer ainsi : <code>0</code> ou laisser un espace vide pour autoriser toute sorte de mots-clefs." 
  10631051 
  1064 #: wp-to-twitter-manager.php:725 
   1052#: wp-to-twitter-manager.php:722 
  10651053msgid "Length of post excerpt (in characters):" 
  10661054msgstr "Longueur de l'extrait de l'article (en nombre de caractères) :" 
  10671055 
  1068 #: wp-to-twitter-manager.php:725 
   1056#: wp-to-twitter-manager.php:722 
  10691057msgid "By default, extracted from the post itself. If you use the 'Excerpt' field, that will be used instead." 
  10701058msgstr "Par défaut extrait du contenu de l'article. Si vous spécifiez le champ \"Excerpt\", son contenu sera utilisé à la place." 
  10711059 
  1072 #: wp-to-twitter-manager.php:728 
   1060#: wp-to-twitter-manager.php:725 
  10731061msgid "WP to Twitter Date Formatting:" 
  10741062msgstr "Date de formatage de l'extension WP to Twitter :" 
  10751063 
  1076 #: wp-to-twitter-manager.php:729 
   1064#: wp-to-twitter-manager.php:726 
  10771065msgid "Default is from your general settings. <a href='http://codex.wordpress.org/Formatting_Date_and_Time'>Date Formatting Documentation</a>." 
  10781066msgstr "L'ensemble de vos réglages sont des réglages par défaut. <a href='http://codex.wordpress.org/Formatting_Date_and_Time'>Informations sur la date de formatage</a>." 
  10791067 
  1080 #: wp-to-twitter-manager.php:733 
   1068#: wp-to-twitter-manager.php:730 
  10811069msgid "Custom text before all Tweets:" 
  10821070msgstr "Personnaliser le texte avant chaque tweet :" 
  10831071 
  1084 #: wp-to-twitter-manager.php:734 
   1072#: wp-to-twitter-manager.php:731 
  10851073msgid "Custom text after all Tweets:" 
  10861074msgstr "Personnaliser le texte après chaque tweet :" 
  10871075 
  1088 #: wp-to-twitter-manager.php:737 
   1076#: wp-to-twitter-manager.php:734 
  10891077msgid "Custom field for an alternate URL to be shortened and Tweeted:" 
  10901078msgstr "Personnaliser le champ pour une URL alternative à réduire et à publier sur Twitter :" 
  10911079 
  1092 #: wp-to-twitter-manager.php:738 
   1080#: wp-to-twitter-manager.php:735 
  10931081msgid "You can use a custom field to send an alternate URL for your post. The value is the name of a custom field containing your external URL." 
  10941082msgstr "Vous pouvez utiliser un champ personnalisé pour envoyer une URL alternative pour vos articles. La valeur est le nom d'un champ personnalisé contenant votre URL externe." 
  10951083 
  1096 #: wp-to-twitter-manager.php:761 
   1084#: wp-to-twitter-manager.php:758 
  10971085msgid "Preferred status update truncation sequence" 
  10981086msgstr "Séquence d'abbreviation préférée de la mise a jour de votre statut" 
  10991087 
  1100 #: wp-to-twitter-manager.php:764 
   1088#: wp-to-twitter-manager.php:761 
  11011089msgid "This is the order in which items will be abbreviated or removed from your status update if it is too long to send to Twitter." 
  11021090msgstr "C'est l'ordre dans lequel les articles seront abrégés ou supprimés de votre mise à jour de statut s'il est trop long pour être envoyé sur Twitter." 
  11031091 
  1104 #: wp-to-twitter-manager.php:769 
   1092#: wp-to-twitter-manager.php:766 
  11051093msgid "Special Cases when WordPress should send a Tweet" 
  11061094msgstr "Cas particuliers lorsque WordPress doit envoyer un tweet" 
  11071095 
  1108 #: wp-to-twitter-manager.php:772 
   1096#: wp-to-twitter-manager.php:769 
  11091097msgid "Do not post Tweets by default" 
  11101098msgstr "Ne pas publier de Tweets par défaut" 
  11111099 
  1112 #: wp-to-twitter-manager.php:775 
   1100#: wp-to-twitter-manager.php:772 
  11131101msgid "By default, all posts meeting other requirements will be posted to Twitter. Check this to change your setting." 
  11141102msgstr "Tous les articles répondant à d'autres modalités seront postés par défaut sur Twitter. Cochez cette case pour changer le réglage." 
  11151103 
  1116 #: wp-to-twitter-manager.php:779 
   1104#: wp-to-twitter-manager.php:776 
  11171105msgid "Allow status updates from Quick Edit" 
  11181106msgstr "Autoriser les mises à jour de statut dans le Press-Minute" 
  11191107 
  1120 #: wp-to-twitter-manager.php:780 
   1108#: wp-to-twitter-manager.php:777 
  11211109msgid "If checked, all posts edited individually or in bulk through the Quick Edit feature will be Tweeted." 
  11221110msgstr "Si cochée, tous les articles modifiés individuellement ou en actions groupées grâce à la fonction Modification Rapide seront tweetés." 
  11231111 
  1124 #: wp-to-twitter-manager.php:785 
   1112#: wp-to-twitter-manager.php:782 
  11251113msgid "Delaying tweets with WP Tweets PRO moves Tweeting to an publishing-independent action." 
  11261114msgstr "Retarder les tweets avec WP Tweets PRO transforme le tweeting en une action d'édition indépendante." 
  11271115 
  1128 #: wp-to-twitter-manager.php:792 
   1116#: wp-to-twitter-manager.php:789 
  11291117msgid "Send Twitter Updates on remote publication (Post by Email or XMLRPC Client)" 
  11301118msgstr "Envoyer les mises à jour Twitter sur publication distante (Envoyé par e-mail ou par Client XMLRPC)" 
  11311119 
  1132 #: wp-to-twitter-manager.php:797 
   1120#: wp-to-twitter-manager.php:794 
  11331121msgid "Google Analytics Settings" 
  11341122msgstr "Réglages Google Analytics" 
  11351123 
  1136 #: wp-to-twitter-manager.php:798 
   1124#: wp-to-twitter-manager.php:795 
  11371125msgid "You can track the response from Twitter using Google Analytics by defining a campaign identifier here. You can either define a static identifier or a dynamic identifier. Static identifiers don't change from post to post; dynamic identifiers are derived from information relevant to the specific post. Dynamic identifiers will allow you to break down your statistics by an additional variable." 
  11381126msgstr "Vous pouvez suivre la réponse depuis Twitter grâce à Google Analytics en spécifiant un identifiant de campagne. Vous avez le choix entre un identifiant statique ou dynamique. Les identifiants statiques ne changent pas d'un article à un autre tandis que les dynamiques sont tirés d'informations liées à un article spécifique. Les identifiants dynamiques vous permettront d'analyser vos statistiques par variable additionnelle." 
  11391127 
  1140 #: wp-to-twitter-manager.php:802 
   1128#: wp-to-twitter-manager.php:799 
  11411129msgid "Use a Static Identifier with WP-to-Twitter" 
  11421130msgstr "Choisir un identifiant statique avec l'extension WP to Twitter" 
  11431131 
  1144 #: wp-to-twitter-manager.php:803 
   1132#: wp-to-twitter-manager.php:800 
  11451133msgid "Static Campaign identifier for Google Analytics:" 
  11461134msgstr "Identifiant de campagne statique pour Google Analytics :" 
  11471135 
  1148 #: wp-to-twitter-manager.php:807 
   1136#: wp-to-twitter-manager.php:804 
  11491137msgid "Use a dynamic identifier with Google Analytics and WP-to-Twitter" 
  11501138msgstr "Choisir un identifiant dynamique avec Google Analytics et l'extension WP to Twitter" 
  11511139 
  1152 #: wp-to-twitter-manager.php:808 
   1140#: wp-to-twitter-manager.php:805 
  11531141msgid "What dynamic identifier would you like to use?" 
  11541142msgstr "Quel identifiant dynamique choisissez-vous ?" 
  11551143 
  1156 #: wp-to-twitter-manager.php:810 
   1144#: wp-to-twitter-manager.php:807 
  11571145msgid "Category" 
  11581146msgstr "Catégorie" 
  11591147 
  1160 #: wp-to-twitter-manager.php:811 
   1148#: wp-to-twitter-manager.php:808 
  11611149msgid "Post ID" 
  11621150msgstr "ID de l'article" 
  11631151 
  1164 #: wp-to-twitter-manager.php:812 
   1152#: wp-to-twitter-manager.php:809 
  11651153msgid "Post Title" 
  11661154msgstr "Titre de l'article" 
  11671155 
  1168 #: wp-to-twitter-manager.php:813 
   1156#: wp-to-twitter-manager.php:810 
  11691157msgid "Author" 
  11701158msgstr "Auteur" 
 • wp-to-twitter/trunk/readme.txt

  r653879 r667701  
  44Tags: twitter, microblogging, su.pr, bitly, yourls, redirect, shortener, post, links 
  55Requires at least: 3.0.6 
  6 Tested up to: 3.5 
   6Tested up to: 3.5.1 
  77License: GPLv2 or later 
  88Stable tag: trunk 
   
  5252 
  5353== Changelog == 
   54 
   55= 2.5.8 = 
   56 
   57* WP to Twitter now uses tag slug instead of tag name to convert tags into hashtags. Allows you to customize the hashtag sent for each tag. 
   58* Set up changes necessary for pending t.co URL length change on 2/20/2013. [Blog post](https://dev.twitter.com/blog/upcoming-tco-changes) 
   59* Updated: Danish, French, German translations. 
  5460 
  5561= 2.5.7 = 
 • wp-to-twitter/trunk/wp-to-twitter-manager.php

  r652672 r667701  
  926926            <div class="inside resources"> 
  927927            <p> 
  928             <a href="https://twitter.com/intent/tweet?screen_name=joedolson&text=WP%20to%20Twitter" class="twitter-mention-button" data-size="large" data-related="joedolson">Tweet to @joedolson</a> 
   928            <a href="https://twitter.com/intent/tweet?screen_name=joedolson&text=WP%20to%20Twitter%20is%great!" class="twitter-mention-button" data-size="large" data-related="joedolson">Tweet to @joedolson</a> 
  929929            <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script> 
  930930            </p> 
 • wp-to-twitter/trunk/wp-to-twitter-oauth.php

  r653879 r667701  
  106106                    } else if ( $connection->http_code == 0 ) { 
  107107                        $error_information = __("WP to Twitter was unable to establish a connection to Twitter.",'wp-to-twitter');  
  108                         update_option( 'wpt_curl_error',$error_information ); 
   108                        update_option( 'wpt_curl_error',"$error_information" ); 
  109109                    } else { 
  110110                        $error_information = array("http_code"=>$connection->http_code,"status"=>$connection->http_header['status']); 
 • wp-to-twitter/trunk/wp-to-twitter-shorteners.php

  r649873 r667701  
  88function jd_shorten_link( $thispostlink, $thisposttitle, $post_ID, $testmode=false ) { 
  99    if ( WPT_DEBUG && function_exists( 'wpt_pro_exists' ) ) { 
  10         wp_mail( 'debug@joedolson.com',"Initial Link Data: #$post_ID","$thispostlink, $thisposttitle, $post_ID, $testmode" ); // DEBUG 
   10        wp_mail( WPT_DEBUG_ADDRESS,"Initial Link Data: #$post_ID","$thispostlink, $thisposttitle, $post_ID, $testmode" ); // DEBUG 
  1111    } 
  1212        // filter link before sending to shortener or adding analytics 
 • wp-to-twitter/trunk/wp-to-twitter.php

  r653879 r667701  
  44Plugin URI: http://www.joedolson.com/articles/wp-to-twitter/ 
  55Description: Posts a Tweet when you update your WordPress blog or post to your blogroll, using your chosen URL shortening service. Rich in features for customizing and promoting your Tweets. 
  6 Version: 2.5.7 
   6Version: 2.5.8 
  77Author: Joseph Dolson 
  88Author URI: http://www.joedolson.com/ 
   
  3434$wp_content_url = content_url(); 
  3535$wp_content_dir = str_replace( '/plugins/wp-to-twitter','',plugin_dir_path( __FILE__ ) ); 
  36 if ( defined('WP_CONTENT_URL') ) {  $wp_content_url = constant('WP_CONTENT_URL');} 
  37 if ( defined('WP_CONTENT_DIR') ) {  $wp_content_dir = constant('WP_CONTENT_DIR');} 
   36if ( defined('WP_CONTENT_URL') ) { $wp_content_url = constant('WP_CONTENT_URL');} 
   37if ( defined('WP_CONTENT_DIR') ) { $wp_content_dir = constant('WP_CONTENT_DIR');} 
  3838 
  3939define( 'WPT_DEBUG',false ); 
   40define( 'WPT_DEBUG_ADDRESS', 'debug@joedolson.com' ); 
   41/*function wpt_pro_exists() { 
   42    return false; 
   43}*/ 
  4044 
  4145$wp_plugin_url = plugins_url(); 
   
  5357 
  5458global $wpt_version,$jd_plugin_url; 
  55 $wpt_version = "2.5.7"; 
   59$wpt_version = "2.5.8"; 
  5660$plugin_dir = basename(dirname(__FILE__)); 
  5761load_plugin_textdomain( 'wp-to-twitter', false, dirname( plugin_basename( __FILE__ ) ) . '/lang' ); 
   
  273277    if ( $check == $twit ) { 
  274278        if ( WPT_DEBUG && function_exists( 'wpt_pro_exists' ) ) { 
  275             wp_mail( 'debug@joedolson.com','Matched twit check: tweet identical',"$twit, $auth, $id" ); // DEBUG 
   279            wp_mail( WPT_DEBUG_ADDRESS,'Matched twit check: tweet identical',"$twit, $auth, $id" ); // DEBUG 
  276280        } 
  277281        wpt_saves_error( $id, $auth, $twit, __('This tweet is identical to another Tweet recently sent to this account.','wp-tweets-pro'), '403', time() ); 
   
  279283    } else if ( $twit == '' || !$twit ) { 
  280284        if ( WPT_DEBUG && function_exists( 'wpt_pro_exists' ) ) { 
  281             wp_mail( 'debug@joedolson.com','Tweet check: empty sentence.',"$twit, $auth, $id" ); // DEBUG 
   285            wp_mail( WPT_DEBUG_ADDRESS,'Tweet check: empty sentence.',"$twit, $auth, $id" ); // DEBUG 
  282286        } 
  283287        wpt_saves_error( $id, $auth, $twit, __('This tweet was blank and could not be sent to Twitter.','wp-tweets-pro'), '403', time() ); 
   
  300304                $http_code = ($connection)?$connection->http_code:'failed';  
  301305                $debug = array( $connection, array( 'status' => $twit, 'source' => 'wp-to-twitter', 'include_entities' => 'true', 'media[]'=>"$path"    ) ); 
  302                 wp_mail( 'debug@joedolson.com','Add Media Test',print_r($debug,1) ); 
   306                wp_mail( WPT_DEBUG_ADDRESS,'Add Media Test',print_r($debug,1) ); 
  303307            } else { */ 
  304                 $connection->post( $jdwp_api_post_status, array( 'status' => $twit, 'source' => 'wp-to-twitter', 'include_entities' => 'true'   ) ); 
   308                $connection->post( $jdwp_api_post_status, array( 'status' => $twit, 'source' => 'wp-to-twitter', 'include_entities' => 'true', 'lang'=>'de' ) ); 
  305309                $http_code = ($connection)?$connection->http_code:'failed'; 
  306310            // } 
   
  366370            // debugging 
  367371                if ( WPT_DEBUG && function_exists( 'wpt_pro_exists' ) ) { 
  368                     wp_mail( 'debug@joedolson.com','Twitter Response Code',"$http_code, $error" ); // DEBUG 
   372                    wp_mail( WPT_DEBUG_ADDRESS,'Twitter Response Code',"$http_code, $error" ); // DEBUG 
  369373                }            
  370374            // end debugging 
   
  398402        return preg_replace( '~&([a-z]{1,2})(acute|cedil|circ|grave|lig|orn|ring|slash|th|tilde|uml|mp);~i', '$1', htmlentities( $string, ENT_NOQUOTES, 'UTF-8' ) ); 
  399403    } 
   404} 
   405 
   406function wpt_is_ssl( $url ) { 
   407    if ( stripos( $url, 'https' ) ) { return true; } else { return false; } 
  400408} 
  401409 
   
  461469    } 
  462470 
  463      
  464471    if ( function_exists('wpt_pro_exists') && wpt_pro_exists() == true  ) { 
  465472        $reference = ( $ref ) ? $account : '@' . get_option( 'wtt_twitter_username' ); 
   
  508515        // truncation is in order of items which can most afford to be truncated. URL is never truncated. 
  509516        // Twitter has made their t.co shortener automatic and mandatory; this has some weird effects on 
  510         // character counting prior to posting. All URLS are automatically 20 characters. Period. 
   517        // character counting. All URLS are defined by the max-character value set by Twitter. Period. 
   518        $change = wpt_date_compare( date('Y-m-d'), '2-20-2012' ); 
   519        if ( $change === 1 ) { 
   520            $tco = ( wpt_is_ssl( $thisposturl ) )?21:20; 
   521        } else { 
   522            $tco = ( wpt_is_ssl( $thisposturl ) )?23:22; 
   523        } 
  511524        $order = get_option( 'wpt_truncation_order' ); 
  512525        if ( is_array( $order ) ) { 
   
  519532            $preferred = $length_array; 
  520533        } 
  521         $diff = ( ($url_strlen - 20) > 0 )?$url_strlen-20:0; 
   534        $diff = ( ($url_strlen - $tco) > 0 )?$url_strlen-$tco:0; 
  522535        if ( $str_length > ( 140 + $diff ) ) { 
  523536            foreach($preferred AS $key=>$value) { 
   
  557570        if ( mb_strlen( fake_normalize( $post_sentence ) ) > 140 ) { 
  558571            $temp_sentence = str_ireplace( $thisposturl, '#url#', $post_sentence ); 
  559             if ( mb_strlen( fake_normalize( $temp_sentence ) ) > 120 && $temp_sentence != $post_sentence ) {  
  560                 $post_sentence = trim(mb_substr( $temp_sentence,0,120,$encoding )); 
   572            if ( mb_strlen( fake_normalize( $temp_sentence ) ) > (140-$tco) && $temp_sentence != $post_sentence ) {  
   573                $post_sentence = trim(mb_substr( $temp_sentence,0,(140-$tco),$encoding )); 
  561574                // it's possible to trim off the #url# part in this process. If that happens, put it back. 
  562575                $sub_sentence = (strpos($sentence, '#url#')===false )?$post_sentence:$post_sentence .' '. $thisposturl; 
   
  578591    $common = @array_intersect( $array,$allowed_categories ); 
  579592        if ( WPT_DEBUG && function_exists( 'wpt_pro_exists' ) ) { 
  580             wp_mail('debug@joedolson.com','Category Limits Results: ---', print_r($common,1) ); 
   593            wp_mail(WPT_DEBUG_ADDRESS,'Category Limits Results: ---', print_r($common,1) ); 
  581594        }    
  582595        if ( count( $common ) >= 1 ) { 
   
  587600    } else { 
  588601        if ( WPT_DEBUG && function_exists( 'wpt_pro_exists' ) ) { 
  589             wp_mail('debug@joedolson.com','Category limits not arrays.','Content not relevant.'); 
   602            wp_mail(WPT_DEBUG_ADDRESS,'Category limits not arrays.','Content not relevant.'); 
  590603        } 
  591604        return true; 
   
  668681    // new 
  669682    if ( WPT_DEBUG && function_exists( 'wpt_pro_exists' ) ) { 
  670         wp_mail( 'debug@joedolson.com',"jd_twit 0: jd_twit running #$post_ID","Post ID: $post_ID" ); // DEBUG 
   683        wp_mail( WPT_DEBUG_ADDRESS,"jd_twit 0: jd_twit running #$post_ID","Post ID: $post_ID" ); // DEBUG 
  671684    }    
  672685    if ( defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE || wp_is_post_revision($post_ID) ) { return $post_ID; } 
   
  681694    } 
  682695    if ( WPT_DEBUG && function_exists( 'wpt_pro_exists' ) ) { 
  683         wp_mail( 'debug@joedolson.com',"jd_twit 1: JD Tweet This Value: #$post_ID","Tweet this: $jd_tweet_this" ); // DEBUG 
   696        wp_mail( WPT_DEBUG_ADDRESS,"jd_twit 1: JD Tweet This Value: #$post_ID","Tweet this: $jd_tweet_this" ); // DEBUG 
  684697    }    
  685698    if ( get_option('jd_tweet_default') == 0 ) {  
   
  697710        /* debug data */ 
  698711        if ( WPT_DEBUG && function_exists( 'wpt_pro_exists' ) ) { 
  699             wp_mail('debug@joedolson.com',"jd_twit 2: POST Debug Data #$post_ID","Post_Info: ".print_r($post_info,1)."POST: ".print_r($_POST, 1) ); 
   712            wp_mail(WPT_DEBUG_ADDRESS,"jd_twit 2: POST Debug Data #$post_ID","Post_Info: ".print_r($post_info,1)."POST: ".print_r($_POST, 1) ); 
  700713        } 
  701714        if ( function_exists( 'wpt_pro_exists' ) && wpt_pro_exists() == true && function_exists('wpt_filter_post_info') ) { 
   
  703716            if ( $filter == true ) { 
  704717                if ( WPT_DEBUG && function_exists( 'wpt_pro_exists' ) ) {  
  705                     wp_mail( 'debug@joedolson.com',"jd_twit 3: Post filtered: #$post_ID",print_r($post_info,1) );  
   718                    wp_mail( WPT_DEBUG_ADDRESS,"jd_twit 3: Post filtered: #$post_ID",print_r($post_info,1) );  
  706719                } 
  707720                return false;  
   
  713726            $new = 1; // if this is a future action, then it should be published regardless of relationship 
  714727            if ( WPT_DEBUG && function_exists( 'wpt_pro_exists' ) ) {  
  715                 wp_mail( 'debug@joedolson.com',"jd_twit 4: Future post: #$post_ID",print_r($post_info,1) );  
   728                wp_mail( WPT_DEBUG_ADDRESS,"jd_twit 4: Future post: #$post_ID",print_r($post_info,1) );  
  716729            }            
  717730        } else { 
   
  735748                    // if this is an old post and editing updates are enabled 
  736749                    if ( WPT_DEBUG && function_exists( 'wpt_pro_exists' ) ) { 
  737                         wp_mail( 'debug@joedolson.com',"jd_twit 4a: Processed as an Edit #$post_ID","Tweet this post: ".$post_info['postTitle']."\n".print_r($post_info,1) ); // DEBUG 
   750                        wp_mail( WPT_DEBUG_ADDRESS,"jd_twit 4a: Processed as an Edit #$post_ID","Tweet this post: ".$post_info['postTitle']."\n".print_r($post_info,1) ); // DEBUG 
  738751                    }                        
  739752                    if ( $post_type_settings[$post_type]['post-edited-update'] == '1' ) {                    
   
  743756                } else { 
  744757                    if ( WPT_DEBUG && function_exists( 'wpt_pro_exists' ) ) { 
  745                         wp_mail( 'debug@joedolson.com',"jd_twit 4b: Processed as a New Post #$post_ID","Tweet this: ".$post_info['postTitle']."\n".print_r($post_info,1) ); // DEBUG 
   758                        wp_mail( WPT_DEBUG_ADDRESS,"jd_twit 4b: Processed as a New Post #$post_ID","Tweet this: ".$post_info['postTitle']."\n".print_r($post_info,1) ); // DEBUG 
  746759                    }                
  747760                    if ( $post_type_settings[$post_type]['post-published-update'] == '1' ) { 
   
  755768                $sentence = jd_truncate_tweet( $template, $post_info, $post_ID ); 
  756769                    if ( WPT_DEBUG && function_exists( 'wpt_pro_exists' ) ) { 
  757                         wp_mail( 'debug@joedolson.com',"jd_twit 5: Tweet Truncated #$post_ID","Truncated Tweet: $sentence" ); // DEBUG 
   770                        wp_mail( WPT_DEBUG_ADDRESS,"jd_twit 5: Tweet Truncated #$post_ID","Truncated Tweet: $sentence" ); // DEBUG 
  758771                    }                    
  759772                if ( function_exists('wpt_pro_exists') && wpt_pro_exists() == true  ) { 
   
  768781                } 
  769782                if ( WPT_DEBUG && function_exists( 'wpt_pro_exists' ) && !$continue ) { 
  770                     wp_mail('debug@joedolson.com',"jd_twit 6: Category limits applied #$post_ID", print_r($post_info['categoryIds'],1) ); 
   783                    wp_mail(WPT_DEBUG_ADDRESS,"jd_twit 6: Category limits applied #$post_ID", print_r($post_info['categoryIds'],1) ); 
  771784                } 
  772785                if ( get_option('limit_categories') == '0' ) { $continue = true; } 
   
  786799                            wp_schedule_single_event( time()+$time, 'wpt_schedule_tweet_action', array( 'id'=>$auth, 'sentence'=>$sentence, 'rt'=>0, 'post_id'=>$post_ID ) ); 
  787800                            if ( WPT_DEBUG && function_exists( 'wpt_pro_exists' ) ) { 
  788                                 wp_mail( 'debug@joedolson.com',"jd_twit 7: JD Main Tweet Scheduled #$post_ID",print_r( array( 'id'=>$auth, 'sentence'=>$sentence, 'rt'=>0, 'post_id'=>$post_ID, 'timestamp'=>time()+$time, 'current_time'=>time(), 'timezone'=>get_option('gmt_offset') ),1) ); // DEBUG 
   801                                wp_mail( WPT_DEBUG_ADDRESS,"jd_twit 7: JD Main Tweet Scheduled #$post_ID",print_r( array( 'id'=>$auth, 'sentence'=>$sentence, 'rt'=>0, 'post_id'=>$post_ID, 'timestamp'=>time()+$time, 'current_time'=>time(), 'timezone'=>get_option('gmt_offset') ),1) ); // DEBUG 
  789802                            }                                
  790803                         
   
  793806                                wp_schedule_single_event( time()+$time+$offset, 'wpt_schedule_tweet_action', array( 'id'=>false, 'sentence'=>$sentence2, 'rt'=>0, 'post_id'=>$post_ID ) ); 
  794807                                    if ( WPT_DEBUG && function_exists( 'wpt_pro_exists' ) ) { 
  795                                         wp_mail( 'debug@joedolson.com',"jd_twit 8: JD CoTweet Scheduled #$post_ID",print_r($post_info,1) ); // DEBUG 
   808                                        wp_mail( WPT_DEBUG_ADDRESS,"jd_twit 8: JD CoTweet Scheduled #$post_ID",print_r($post_info,1) ); // DEBUG 
  796809                                    } 
  797810                                } 
   
  825838                                    $retweet2 = jd_truncate_tweet( trim( $prepend.$template.$append ), $post_info, $post_ID, true, $auth ); 
  826839                                } 
   840                                // add original delay to schedule 
   841                                $delay = ( isset($post_info['wpt_delay_tweet'] ) )?( (int) $post_info['wpt_delay_tweet'] )*60:0; 
  827842                                $time = ($post_info['wpt_retweet_after'])*(60*60)*$i; 
  828                                 wp_schedule_single_event( time()+$time, 'wpt_schedule_tweet_action', array( 'id'=>$auth, 'sentence'=>$retweet, 'rt'=>$i, 'post_id'=>$post_ID ) ); 
   843                                wp_schedule_single_event( time()+$time+$delay, 'wpt_schedule_tweet_action', array( 'id'=>$auth, 'sentence'=>$retweet, 'rt'=>$i, 'post_id'=>$post_ID ) ); 
  829844                                if ( $post_info['wpt_cotweet'] == 1 && $auth_verified ) { 
  830845                                    $offset = rand(60,240); // delay each co-tweet by 1-4 minutes 
  831                                     wp_schedule_single_event( time()+$time+$offset, 'wpt_schedule_tweet_action', array( 'id'=>false, 'sentence'=>$retweet2, 'rt'=>$i, 'post_id'=>$post_ID ) ); 
   846                                    wp_schedule_single_event( time()+$time+$offset+$delay, 'wpt_schedule_tweet_action', array( 'id'=>false, 'sentence'=>$retweet2, 'rt'=>$i, 'post_id'=>$post_ID ) ); 
  832847                                } 
  833848                                $tweet = true; 
   
  864879        $sentence = str_ireplace("#description#",$thislinkdescription,$sentence);         
  865880 
  866         if (mb_strlen( $sentence ) > 120) { 
  867             $sentence = mb_substr($sentence,0,116) . '...'; 
   881        if (mb_strlen( $sentence ) > 118) { 
   882            $sentence = mb_substr($sentence,0,114) . '...'; 
  868883        } 
  869884        $shrink = apply_filters( 'wptt_shorten_link', $thispostlink, $thislinkname, false, 'link' ); 
   
  10561071        $i = 1; 
  10571072            foreach ( $tags as $value ) { 
  1058             $tag = $value->name; 
   1073            $tag = $value->slug; 
  10591074            $replace = get_option( 'jd_replace_character' ); 
  10601075            $strip = get_option( 'jd_strip_nonan' ); 
   
  12211236<?php if ( current_user_can( 'wpt_twitter_custom' ) || current_user_can( 'update_core' ) ) { ?> 
  12221237<p> 
  1223 <?php _e("Tweets are no more than 140 characters; Twitter counts URLs as 20 characters. Template tags: <code>#url#</code>, <code>#title#</code>, <code>#post#</code>, <code>#category#</code>, <code>#date#</code>, <code>#modified#</code>, <code>#author#</code>, <code>#account#</code>, <code>#tags#</code>, or <code>#blog#</code>.", 'wp-to-twitter') ?>  
   1238<?php _e("Tweets are no more than 140 characters; Twitter counts URLs as 20 or 21 characters. Template tags: <code>#url#</code>, <code>#title#</code>, <code>#post#</code>, <code>#category#</code>, <code>#date#</code>, <code>#modified#</code>, <code>#author#</code>, <code>#account#</code>, <code>#tags#</code>, or <code>#blog#</code>.", 'wp-to-twitter') ?>  
  12241239</p> 
  12251240<?php } ?> 
   
  12491264    } 
  12501265} 
  1251 /* This function upgraded post meta from a format not used since July 2010, prior to converting to OAuth.  
  1252 function jd_fix_post_meta( $post_id ) { 
  1253     $oldmeta = array('jd_tweet_this','jd_twitter','wp_jd_clig','wp_jd_bitly','wp_jd_wp','wp_jd_yourls','wp_jd_url','wp_jd_target','jd_wp_twitter'); 
  1254     foreach ($oldmeta as $value) { 
  1255         $old_value = get_post_meta($post_id,$value,true); 
  1256         update_post_meta( $post_id, "_$value", $old_value ); 
  1257         delete_post_meta( $post_id, $value ); 
  1258     } 
  1259     if ( $post_id != 0 ) { 
  1260         add_post_meta( $post_id, "_jd_post_meta_fixed",'true' ); 
  1261     } 
  1262 } */ 
  12631266 
  12641267function wpt_admin_scripts( $hook ) { 
   
  12761279    $allowed = 140 - mb_strlen( get_option('jd_twit_prepend').get_option('jd_twit_append') ); 
  12771280} else { 
  1278     $allowed = 140; 
   1281    $change = wpt_date_compare( date('Y-m-d'), '2012-02-20' ); 
   1282    // temporary fix incase I don't hit the release date of 2/20. 
   1283    if ( $change === 1 ) { 
   1284        // if the home URL is SSL, I'm assuming sent URLs will be. Best I can do. 
   1285        $allowed = ( wpt_is_ssl( home_url() ) )?139:140; 
   1286    } else { 
   1287        // after February 20th, t.co links will be two characters longer. 
   1288        $allowed = ( wpt_is_ssl( home_url() ) )?137:138;         
   1289    } 
  12791290} 
  12801291echo " 
   
  13281339 
  13291340    if ( WPT_DEBUG && function_exists( 'wpt_pro_exists' ) ) { 
  1330         wp_mail( 'debug@joedolson.com',"Post Meta Inserted: #$id",print_r($_POST,1) ); // DEBUG 
   1341        wp_mail( WPT_DEBUG_ADDRESS,"Post Meta Inserted: #$id",print_r($_POST,1) ); // DEBUG 
  13311342    }        
  13321343} 
   
  15141525 
  15151526if ( WPT_DEBUG && function_exists( 'wpt_pro_exists' ) ) { 
  1516     wp_mail( 'debug@joedolson.com','initialize jd_twit',print_r( $post_types, 1 ) ); // DEBUG 
   1527    //wp_mail( WPT_DEBUG_ADDRESS,'initialize jd_twit',print_r( $post_types, 1 ) ); // DEBUG 
  15171528} 
  15181529add_action( 'save_post', 'post_jd_twitter', 10 ); // Now things will happen twice. Hmmm...guess that's OK.  
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.