WordPress.org

Plugin Directory

Changeset 665479


Ignore:
Timestamp:
02/09/13 01:29:15 (5 years ago)
Author:
Istie
Message:

namechange plugin (istiesms)

Location:
istiesms/trunk
Files:
2 added
2 deleted
8 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • istiesms/trunk/admin/sms_options.php

  r665466 r665479  
  22/* 
  33 * Script name: sms_options.php 
  4  * Plugin: istie-sms 
   4 * Plugin: istiesms 
  55 * Plugin URI:  http://www.istiecool.nl/ic-plugins/istie-sms/ 
  66 * Author: Istiecool 
   
  4747<div class="wrap"> 
  4848<div class="ic_infowrap"> 
  49 <a href="http://www.istiecool.nl" target="_blank"><img src="<?php echo ''. WP_PLUGIN_URL .'/istie-sms/images/Istiecool.nl_64x64.png'; ?>" class="istielogo" alt="istiecool" width="50" height="50"></a> 
   49<a href="http://www.istiecool.nl" target="_blank"><img src="<?php echo ''. WP_PLUGIN_URL .'/istiesms/images/Istiecool.nl_64x64.png'; ?>" class="istielogo" alt="istiecool" width="50" height="50"></a> 
  5050    <div class="ic_infotext"> 
  5151        <div class="icon32" id="icon-index"><br /></div> 
   
  110110//-- add_meta_box('id', 'title', 'callback', 'page', 'context', 'priority'); --// 
  111111add_meta_box('icsms_meta_box_mollie', $mollie_title, 'icsms_mollie_meta_box', 'sms-options', 'normal', 'sorted'); 
  112 //do_meta_boxes('istie-sms','advanced',null); 
   112//do_meta_boxes('istiesms','advanced',null); 
  113113 
  114114 
   
  357357    <?php _e('Het ontwikkelen van deze plugin kost energie en vrije tijd. Voor vragen, wensen of opmerkingen over deze plugin kun je een mail sturen naar de <a href="mailto:info@istiecool.nl?subject=WP-sms-plugin">ontwikkelaar</a>.') ?><br /><br /> 
  358358    <?php _e('Ben je tevreden of wil je de (verdere) ontwikkeling van deze plugin steunen dan wordt een donatie zeer op prijs gesteld.', 'istie_sms'); ?><br /> 
  359     <?php _e('Geef een <a href="http://www.istiecool.nl/donate target="_blank"">donatie</a> in bitcoins. ', 'istie_sms'); ?><a href="http://www.istiecool.nl/donate" target="_blank"><img src="<?php echo WP_PLUGIN_URL; ?>/istie-sms/images/bitcoin-24.png" alt="bitcoin" width="16px" height="16px" /></a><br /> 
   359    <?php _e('Geef een <a href="http://www.istiecool.nl/donate target="_blank"">donatie</a> in bitcoins. ', 'istie_sms'); ?><a href="http://www.istiecool.nl/donate" target="_blank"><img src="<?php echo WP_PLUGIN_URL; ?>/istiesms/images/bitcoin-24.png" alt="bitcoin" width="16px" height="16px" /></a><br /> 
  360360<?php 
  361361} 
   
  376376//--- add link to reset pointers (infoscherm) -------------------------------------------*/ 
  377377//echo '<span style="text-align:right; display: block; margin-right: 20px;"><small>'; 
  378 //echo '<a href="?page=istie-sms/admin/sms_options.php&reset-pointer='. get_current_user_id() .'"> Reset pointer</a>'; 
   378//echo '<a href="?page=istiesms/admin/sms_options.php&reset-pointer='. get_current_user_id() .'"> Reset pointer</a>'; 
  379379//echo '</small></span>';    
  380380echo '</div>'; //End of wrap class 
 • istiesms/trunk/includes/icsms_functions.php

  r665466 r665479  
  22/* 
  33 * Script name: icsms_functions.php 
  4  * Plugin: istie-sms 
   4 * Plugin: istiesms 
  55 * Plugin URI:  http://www.istiecool.nl/ic-plugins/istie-sms/ 
  66 * Author: Istiecool 
   
  9595      $prefix . 'new_items' => array( 
  9696         'content' => $new_pointer_content, 
  97          'anchor_id' => '#toplevel_page_istie-sms-info', 
   97         'anchor_id' => '#toplevel_page_istiesms-info', 
  9898         'edge' => 'top', 
  9999         'align' => 'left', 
   
  127127            echo '<h3>'. __('Deze gebruiker', 'istie_sms') .' (<i>'. $user->user_login .'</i>) '. __('heeft geen credits om sms-berichten te versturen.', 'istie_sms') .'</h3>'; 
  128128        } else { 
  129             echo '<h3>'. __('Je hebt geen credits om sms-berichten te versturen. <a href="admin.php?page=istie-sms/sms_credits.php">Credits kopen</a>', 'istie_sms') .'</h3>'; 
   129            echo '<h3>'. __('Je hebt geen credits om sms-berichten te versturen. <a href="admin.php?page=istiesms/sms_credits.php">Credits kopen</a>', 'istie_sms') .'</h3>'; 
  130130        } 
  131131        echo '</div>'; 
   
  136136        } else { 
  137137            if ($sms_credits <= 3 ) { 
  138                 echo '<div class="updated"><h3>'. __('Je hebt nog maar', 'istie_sms') .' <b>'.$sms_credits.'</b> '. __('credits om sms-berichten te versturen. <a href="admin.php?page=istie-sms/sms_credits.php">Credits kopen</a>', 'istie_sms') .'</h3></div>'; 
   138                echo '<div class="updated"><h3>'. __('Je hebt nog maar', 'istie_sms') .' <b>'.$sms_credits.'</b> '. __('credits om sms-berichten te versturen. <a href="admin.php?page=istiesms/sms_credits.php">Credits kopen</a>', 'istie_sms') .'</h3></div>'; 
  139139            } 
  140140        }        
   
  171171                echo esc_attr( the_author_meta( 'icsms_user_credits', $user->ID ) ) . ' credits'; 
  172172            } else { 
  173                 echo '<span class="error fade">'. __('Je hebt geen credits om sms-berichten te versturen. <a href="admin.php?page=istie-sms/sms_credits.php">Credits kopen</a>', 'istie_sms') .'</span>'; 
   173                echo '<span class="error fade">'. __('Je hebt geen credits om sms-berichten te versturen. <a href="admin.php?page=istiesms/sms_credits.php">Credits kopen</a>', 'istie_sms') .'</span>'; 
  174174            } 
  175175            ?> 
 • istiesms/trunk/istie-sms.php

  r665466 r665479  
  44Description: Plugin waarmee alle gebruikers van je website sms-berichten kunnen sturen of in kunnen plannen om ze op een later tijdstip of datum via Mollie gateway te verzenden. Een Mollie account is dus vereist. 
  55Plugin URI:  http://www.istiecool.nl/ic-plugins/istie-sms/ 
  6 Version:     0.5.2 
   6Version:     0.5.3 
  77Author:      Istiecool 
  88Author URI:  http://www.istiecool.nl 
   
  3434load_plugin_textdomain($textdomain, false, dirname( plugin_basename(__FILE__) ) . '/lang'); 
  3535//  plugin's version 
  36 define('ISTIE_SMS_VER','0.5.2'); 
  37 define('ICSMS_PLUGIN_DIR', WP_PLUGIN_DIR . '/istie-sms/'); 
   36define('ISTIE_SMS_VER','0.5.3'); 
   37define('ICSMS_PLUGIN_DIR', WP_PLUGIN_DIR . '/istiesms/'); 
  3838define('ICSETTINGS_PLUGIN_DIR', WP_PLUGIN_DIR . '/istie-settings/'); 
  3939// load extra functions 
  40 require_once(''. WP_PLUGIN_DIR . '/istie-sms/includes/icsms_functions.php'); 
   40require_once(''. WP_PLUGIN_DIR . '/istiesms/includes/icsms_functions.php'); 
  4141 
  4242//--- adds admin menu -------------------------------------------------------------------*/  
   
  4848            // If istie-settings plugin exists create submenu 
  4949            if (function_exists('add_submenu_page')) { 
  50                 add_submenu_page('istie-settings/info.php', 'IstieSMS', 'IstieSMS', 'administrator', 'istie-sms/admin/sms_options.php');                         
   50                add_submenu_page('istie-settings/info.php', 'IstieSMS', 'IstieSMS', 'administrator', 'istiesms/admin/sms_options.php');                      
  5151            }            
  5252        } else { 
  5353            // Create new mainmenu 
  5454            if (function_exists('add_menu_page')) { 
  55                 add_menu_page('IstieSMS menu', 'IstieSMS', 'administrator', 'istie-sms/admin/sms_options.php', '', WP_PLUGIN_URL . ('/istie-sms/images/istie-16x16.png'), 82); 
   55                add_menu_page('IstieSMS menu', 'IstieSMS', 'administrator', 'istiesms/admin/sms_options.php', '', WP_PLUGIN_URL . ('/istiesms/images/istie-16x16.png'), 82); 
  5656            } 
  5757            //if (function_exists('add_submenu_page')) { 
  58             //  add_submenu_page('istie-sms/sms_options.php', 'Instellingen', 'Instellingen', 'read', //'istie-sms/sms_options.php');                        
   58            //  add_submenu_page('istiesms/sms_options.php', 'Instellingen', 'Instellingen', 'read', //'istiesms/sms_options.php');                      
  5959            //}          
  6060        } // end check for istie-settings plugin exists 
   
  6767        if ( is_user_logged_in() ){ 
  6868            if (function_exists('add_menu_page')) { 
  69                 add_menu_page('IstieSMS menu', 'Stuur SMS', 'read', 'istie-sms/sms_send.php', '', WP_PLUGIN_URL . ('/istie-sms/images/istie-16x16.png'), 41); 
   69                add_menu_page('IstieSMS menu', 'Stuur SMS', 'read', 'istiesms/sms_send.php', '', WP_PLUGIN_URL . ('/istiesms/images/istie-16x16.png'), 41); 
  7070            } 
  7171            if (function_exists('add_submenu_page')) { 
  72                 add_submenu_page('istie-sms/sms_send.php', 'SMS Credits', 'SMS Credits', 'read', 'istie-sms/sms_credits.php'); 
  73                 add_submenu_page('istie-sms/sms_send.php', 'Overzicht', 'Overzicht', 'read', 'istie-sms/sms_history.php');   
  74                 //add_submenu_page('istie-sms/sms_send.php', 'Contacten', 'Contacten', 'read', 'istie-sms/sms_contacts.php');                
   72                add_submenu_page('istiesms/sms_send.php', 'SMS Credits', 'SMS Credits', 'read', 'istiesms/sms_credits.php'); 
   73                add_submenu_page('istiesms/sms_send.php', 'Overzicht', 'Overzicht', 'read', 'istiesms/sms_history.php');     
   74                //add_submenu_page('istiesms/sms_send.php', 'Contacten', 'Contacten', 'read', 'istiesms/sms_contacts.php');              
  7575            } 
  7676        } 
   
  8080if (!function_exists('icsms_plugin_add_link')) {     
  8181    function icsms_plugin_add_link($links) { 
  82         //$sms_link = '<a href="tools.php?page=istie-sms-page">Extra Info</a>'; 
  83         $sms_link = '<a href="admin.php?page=istie-sms/admin/sms_options.php">Extra Info</a>'; 
   82        //$sms_link = '<a href="tools.php?page=istiesms-page">Extra Info</a>'; 
   83        $sms_link = '<a href="admin.php?page=istiesms/admin/sms_options.php">Extra Info</a>'; 
  8484        array_push( $links, $sms_link ); 
  8585        return $links; 
 • istiesms/trunk/readme.txt

  r665466 r665479  
  6262== Changelog == 
  6363 
   64= 0.5.3 = 
   65* namechange plugin (istiesms) 
   66 
  6467= 0.5.2 = 
  6568* new users can get an xx amount of credits as a gift for their registration. 
 • istiesms/trunk/sms_contacts.php

  r662155 r665479  
  22/* 
  33 * Script name: sms_contacts.php 
  4  * Plugin: istie-sms 
   4 * Plugin: istiesms 
  55 * Plugin URI:  http://www.istiecool.nl/ic-plugins/istie-sms/ 
  66 * Author: Istiecool 
   
  2525    global $wp_version; 
  2626    if(version_compare($wp_version,"2.7-alpha", "<")){ 
  27         echo "add_postbox_toggles('istie-sms-contacts');"; //For WP2.6 and below 
   27        echo "add_postbox_toggles('istiesms-contacts');"; //For WP2.6 and below 
  2828    } 
  2929    else{ 
  30         echo "postboxes.add_postbox_toggles('istie-sms-contacts');"; //For WP2.7 and above 
   30        echo "postboxes.add_postbox_toggles('istiesms-contacts');"; //For WP2.7 and above 
  3131    } 
  3232    ?> 
   
  4646<div class="wrap"> 
  4747<div class="ic_infowrap"> 
  48 <a href="http://www.istiecool.nl" target="_blank"><img src="<?php echo ''. WP_PLUGIN_URL .'/istie-sms/images/Istiecool.nl_64x64.png'; ?>" class="istielogo" alt="istiecool" width="50" height="50"></a> 
   48<a href="http://www.istiecool.nl" target="_blank"><img src="<?php echo ''. WP_PLUGIN_URL .'/istiesms/images/Istiecool.nl_64x64.png'; ?>" class="istielogo" alt="istiecool" width="50" height="50"></a> 
  4949    <div class="ic_infotext"> 
  5050        <div class="icon32" id="icon-edit-comments"><br /></div> 
   
  7373} 
  7474// add metabox 
  75 add_meta_box('icsms_meta_box_adress', $adres_title, 'icsms_adress_meta_box', 'istie-sms-contacts', 'advanced', 'default'); 
   75add_meta_box('icsms_meta_box_adress', $adres_title, 'icsms_adress_meta_box', 'istiesms-contacts', 'advanced', 'default'); 
  7676 
  7777/*--- Rekening --------------------------------------------------------------------------*/ 
   
  8585} 
  8686// add metabox 
  87 add_meta_box('icsms_meta_box_account', $account_title, 'icsms_account_meta_box', 'istie-sms-contacts', 'advanced', 'default'); 
   87add_meta_box('icsms_meta_box_account', $account_title, 'icsms_account_meta_box', 'istiesms-contacts', 'advanced', 'default'); 
  8888 
  8989//--- add all different metaboxes to this page ------------------------------------------*/ 
  90 do_meta_boxes('istie-sms-contacts','advanced',null); 
   90do_meta_boxes('istiesms-contacts','advanced',null); 
  9191 
  9292echo '</div>'; //End of wrap class 
 • istiesms/trunk/sms_credits.php

  r665466 r665479  
  22/* 
  33 * Script name: sms_credits.php 
  4  * Plugin: istie-sms 
   4 * Plugin: istiesms 
  55 * Plugin URI:  http://www.istiecool.nl/ic-plugins/istie-sms/ 
  66 * Author: Istiecool 
   
  2525    global $wp_version; 
  2626    if(version_compare($wp_version,"2.7-alpha", "<")){ 
  27         echo "add_postbox_toggles('istie-sms-credits');"; //For WP2.6 and below 
   27        echo "add_postbox_toggles('istiesms-credits');"; //For WP2.6 and below 
  2828    } 
  2929    else{ 
  30         echo "postboxes.add_postbox_toggles('istie-sms-credits');"; //For WP2.7 and above 
   30        echo "postboxes.add_postbox_toggles('istiesms-credits');"; //For WP2.7 and above 
  3131    } 
  3232    ?> 
   
  4646<div class="wrap"> 
  4747<div class="ic_infowrap"> 
  48 <a href="http://www.istiecool.nl" target="_blank"><img src="<?php echo ''. WP_PLUGIN_URL .'/istie-sms/images/Istiecool.nl_64x64.png'; ?>" class="istielogo" alt="istiecool" width="50" height="50"></a> 
   48<a href="http://www.istiecool.nl" target="_blank"><img src="<?php echo ''. WP_PLUGIN_URL .'/istiesms/images/Istiecool.nl_64x64.png'; ?>" class="istielogo" alt="istiecool" width="50" height="50"></a> 
  4949    <div class="ic_infotext"> 
  5050        <div class="icon32" id="icon-index"><br /></div> 
   
  196196add_action( 'edit_user_profile', 'icsms_buy_meta_box' ); 
  197197// add metabox 
  198 add_meta_box('icsms_meta_box_buy', $info_title, 'icsms_buy_meta_box', 'istie-sms-credits', 'advanced', 'default'); 
   198add_meta_box('icsms_meta_box_buy', $info_title, 'icsms_buy_meta_box', 'istiesms-credits', 'advanced', 'default'); 
  199199 
  200200/*--- Update --------------------------------------------------------------------------*/ 
   
  223223} 
  224224// add metabox 
  225 add_meta_box('icsms_meta_box_pricelist', $update_title, 'icsms_pricelist_meta_box', 'istie-sms-credits', 'advanced', 'default'); 
   225add_meta_box('icsms_meta_box_pricelist', $update_title, 'icsms_pricelist_meta_box', 'istiesms-credits', 'advanced', 'default'); 
  226226 
  227227//--- add all different metaboxes to this page ------------------------------------------*/ 
  228 do_meta_boxes('istie-sms-credits','advanced',null); 
   228do_meta_boxes('istiesms-credits','advanced',null); 
  229229 
  230230echo '</div>'; //End of wrap class 
 • istiesms/trunk/sms_history.php

  r662155 r665479  
  22/* 
  33 * Script name: sms_history.php 
  4  * Plugin: istie-sms 
   4 * Plugin: istiesms 
  55 * Plugin URI:  http://www.istiecool.nl/ic-plugins/istie-sms/ 
  66 * Author: Istiecool 
   
  2525    global $wp_version; 
  2626    if(version_compare($wp_version,"2.7-alpha", "<")){ 
  27         echo "add_postbox_toggles('istie-sms-history');"; //For WP2.6 and below 
   27        echo "add_postbox_toggles('istiesms-history');"; //For WP2.6 and below 
  2828    } 
  2929    else{ 
  30         echo "postboxes.add_postbox_toggles('istie-sms-history');"; //For WP2.7 and above 
   30        echo "postboxes.add_postbox_toggles('istiesms-history');"; //For WP2.7 and above 
  3131    } 
  3232    ?> 
   
  4646<div class="wrap"> 
  4747<div class="ic_infowrap"> 
  48 <a href="http://www.istiecool.nl" target="_blank"><img src="<?php echo ''. WP_PLUGIN_URL .'/istie-sms/images/Istiecool.nl_64x64.png'; ?>" class="istielogo" alt="istiecool" width="50" height="50"></a> 
   48<a href="http://www.istiecool.nl" target="_blank"><img src="<?php echo ''. WP_PLUGIN_URL .'/istiesms/images/Istiecool.nl_64x64.png'; ?>" class="istielogo" alt="istiecool" width="50" height="50"></a> 
  4949    <div class="ic_infotext"> 
  5050        <div class="icon32" id="icon-index"><br /></div> 
   
  105105         
  106106        // check mollie api 
  107         require_once(ABSPATH . 'wp-content/plugins/istie-sms/includes/class.mollie.php'); 
   107        require_once(ABSPATH . 'wp-content/plugins/istiesms/includes/class.mollie.php'); 
  108108        $sms = new mollie(); 
  109109        // Set Mollie.nl username and password 
   
  205205            // check for demo login 
  206206            if ($sms_username == "Demo") { 
  207                 echo "<a href=\"\" onClick=\"return alert('In de demo versie kun je geen bericht verwijderen?');\"><img src=\"". WP_PLUGIN_URL . "/istie-sms/images/dialog-no-3.png\" alt=\"delete\" title=\"Verwijder dit bericht\"/></a>\n"; 
  208             } else { 
  209                 echo "<input type=\"image\" name=\"Submit\" class=\"imgbutton\" src=\"". WP_PLUGIN_URL . "/istie-sms/images/dialog-no-3.png\" alt=\"delete\" title=\"Verwijder dit bericht\" onClick=\"return confirm('Weet je zeker dat je dit bericht wilt verwijderen?');\" />";              
   207                echo "<a href=\"\" onClick=\"return alert('In de demo versie kun je geen bericht verwijderen?');\"><img src=\"". WP_PLUGIN_URL . "/istiesms/images/dialog-no-3.png\" alt=\"delete\" title=\"Verwijder dit bericht\"/></a>\n"; 
   208            } else { 
   209                echo "<input type=\"image\" name=\"Submit\" class=\"imgbutton\" src=\"". WP_PLUGIN_URL . "/istiesms/images/dialog-no-3.png\" alt=\"delete\" title=\"Verwijder dit bericht\" onClick=\"return confirm('Weet je zeker dat je dit bericht wilt verwijderen?');\" />";               
  210210            } 
  211211            echo '</form>'; 
   
  221221} 
  222222// add metabox 
  223 add_meta_box('icsms_meta_box_future', $future_title, 'icsms_future_meta_box', 'istie-sms-history', 'advanced', 'default'); 
   223add_meta_box('icsms_meta_box_future', $future_title, 'icsms_future_meta_box', 'istiesms-history', 'advanced', 'default'); 
  224224 
  225225/*--- Update --------------------------------------------------------------------------*/ 
   
  300300            // check for demo login 
  301301            if ($user->name == "Demo") { 
  302                 echo "<a href=\"\" onClick=\"return alert('In de demo versie kun je geen bericht verwijderen?');\"><img src=\"". WP_PLUGIN_URL . "/istie-sms/images/dialog-no-3.png\" alt=\"delete\" title=\"Verwijder dit bericht\"/></a>\n"; 
  303             } else { 
  304                 echo "<input type=\"image\" name=\"Submit\" class=\"imgbutton\" src=\"". WP_PLUGIN_URL . "/istie-sms/images/dialog-no-3.png\" alt=\"delete\" title=\"Verwijder dit bericht\" onClick=\"return confirm('Weet je zeker dat je dit bericht wilt verwijderen?');\" />"; 
   302                echo "<a href=\"\" onClick=\"return alert('In de demo versie kun je geen bericht verwijderen?');\"><img src=\"". WP_PLUGIN_URL . "/istiesms/images/dialog-no-3.png\" alt=\"delete\" title=\"Verwijder dit bericht\"/></a>\n"; 
   303            } else { 
   304                echo "<input type=\"image\" name=\"Submit\" class=\"imgbutton\" src=\"". WP_PLUGIN_URL . "/istiesms/images/dialog-no-3.png\" alt=\"delete\" title=\"Verwijder dit bericht\" onClick=\"return confirm('Weet je zeker dat je dit bericht wilt verwijderen?');\" />"; 
  305305            } 
  306306            echo '</form>'; 
   
  315315} 
  316316// add metabox 
  317 add_meta_box('icsms_meta_box_send', $send_title, 'icsms_send_meta_box', 'istie-sms-history', 'advanced', 'default'); 
   317add_meta_box('icsms_meta_box_send', $send_title, 'icsms_send_meta_box', 'istiesms-history', 'advanced', 'default'); 
  318318 
  319319//--- add all different metaboxes to this page ------------------------------------------*/ 
  320 do_meta_boxes('istie-sms-history','advanced',null); 
   320do_meta_boxes('istiesms-history','advanced',null); 
  321321 
  322322echo '</div>'; //End of wrap class 
 • istiesms/trunk/sms_send.php

  r665466 r665479  
  22/* 
  33 * Script name: sms_send.php 
  4  * Plugin: istie-sms 
   4 * Plugin: istiesms 
  55 * Plugin URI:  http://www.istiecool.nl/ic-plugins/istie-sms/ 
  66 * Author: Istiecool 
   
  2525    global $wp_version; 
  2626    if(version_compare($wp_version,"2.7-alpha", "<")){ 
  27         echo "add_postbox_toggles('istie-sms-send');"; //For WP2.6 and below 
   27        echo "add_postbox_toggles('istiesms-send');"; //For WP2.6 and below 
  2828    } else { 
  29         echo "postboxes.add_postbox_toggles('istie-sms-send');"; //For WP2.7 and above 
   29        echo "postboxes.add_postbox_toggles('istiesms-send');"; //For WP2.7 and above 
  3030    } 
  3131    ?> 
   
  4444<div class="wrap"> 
  4545<div class="ic_infowrap"> 
  46 <a href="http://www.istiecool.nl" target="_blank"><img src="<?php echo ''. WP_PLUGIN_URL .'/istie-sms/images/Istiecool.nl_64x64.png'; ?>" class="istielogo" alt="istiecool" width="50" height="50"></a> 
   46<a href="http://www.istiecool.nl" target="_blank"><img src="<?php echo ''. WP_PLUGIN_URL .'/istiesms/images/Istiecool.nl_64x64.png'; ?>" class="istielogo" alt="istiecool" width="50" height="50"></a> 
  4747    <div class="ic_infotext"> 
  4848        <div class="icon32" id="icon-index"><br /></div> 
   
  5151        <?php _e('Vul het onderstaand formulier in en je SMS wordt verstuurd op de door jou opgegeven tijd en datum.', 'istie_sms'); ?> 
  5252        <?php _e('Het versturen van 1 sms-bericht kost 1 credit. De credits worden, bij succesvolle verzending, automatisch van je account afgeschreven.', 'istie_sms'); ?> 
  53         <?php _e('Alle geplande en verzonden berichten kun je bekijken op de <a href="admin.php?page=istie-sms/sms_history.php">overzichtspagina</a>.', 'istie_sms'); ?><br/> 
   53        <?php _e('Alle geplande en verzonden berichten kun je bekijken op de <a href="admin.php?page=istiesms/sms_history.php">overzichtspagina</a>.', 'istie_sms'); ?><br/> 
  5454        <br/> 
  5555    </div> 
   
  195195        if (empty($smssend_errors)) { //&& ($user->name != "Demo" )) { 
  196196 
  197             require_once(ABSPATH . 'wp-content/plugins/istie-sms/includes/class.mollie.php'); 
   197            require_once(ABSPATH . 'wp-content/plugins/istiesms/includes/class.mollie.php'); 
  198198            // or php4: require('classes/class.mollie-php4.php'); 
  199199            $sms = new mollie(); 
   
  265265</script> 
  266266<?php /*--- load extra javascripts for character count ----------------------------------*/ ?> 
  267 <script type="text/javascript" src="<?php echo WP_PLUGIN_URL; ?>/istie-sms/includes/js/calcCharactersLeft.js"></script> 
  268 <!--<script type="text/javascript" src="<?php echo WP_PLUGIN_URL; ?>/istie-sms/includes/js/jquery.min.js"></script>--> 
   267<script type="text/javascript" src="<?php echo WP_PLUGIN_URL; ?>/istiesms/includes/js/calcCharactersLeft.js"></script> 
   268<!--<script type="text/javascript" src="<?php echo WP_PLUGIN_URL; ?>/istiesms/includes/js/jquery.min.js"></script>--> 
  269269    <?php _e('Ook voor sms-berichten die op een later tijdstip verzonden moeten worden, wordt direct 1 credit van je account afgeschreven.', 'istie_sms'); ?><br /> 
  270     <?php _e('Op de <a href="admin.php?page=istie-sms/sms_credits.php">bestelpagina</a> staat een prijsoverzicht en kun je nieuwe credits aanvragen bij de beheerder van <?php echo home_url(); ?>.', 'istie_sms'); ?><br/> 
   270    <?php _e('Op de <a href="admin.php?page=istiesms/sms_credits.php">bestelpagina</a> staat een prijsoverzicht en kun je nieuwe credits aanvragen bij de beheerder van <?php echo home_url(); ?>.', 'istie_sms'); ?><br/> 
  271271<?php    
  272272     
   
  333333        }        
  334334        echo '" />'; 
  335         //echo '<img style="bottom:0px;" src="'. WP_PLUGIN_URL .'/istie-sms/images/office-calendar-2.png" alt="date">'; 
   335        //echo '<img style="bottom:0px;" src="'. WP_PLUGIN_URL .'/istiesms/images/office-calendar-2.png" alt="date">'; 
  336336         
  337337        echo '  </td>'; 
   
  384384        echo '<tr>'; 
  385385        echo '<td valign="top" colspan="3">'; 
  386         echo '<b>'. __('N.B.', 'istie_sms') .'</b><br/>'. __('Door op de knop verzenden te klikken wordt er meteen een sms-bericht verstuurd. ', 'istie_sms') .' '. __('Het is mogelijk om sms-berichten die in je <a href="admin.php?page=istie-sms/sms_history.php">overzicht</a> staan te annuleren of te verwijderen. Voor het verwijderen van berichten die nog niet zijn verstuurd krijg je natuurlijk ook weer 1 credit terug.', 'istie_sms') .''; 
   386        echo '<b>'. __('N.B.', 'istie_sms') .'</b><br/>'. __('Door op de knop verzenden te klikken wordt er meteen een sms-bericht verstuurd. ', 'istie_sms') .' '. __('Het is mogelijk om sms-berichten die in je <a href="admin.php?page=istiesms/sms_history.php">overzicht</a> staan te annuleren of te verwijderen. Voor het verwijderen van berichten die nog niet zijn verstuurd krijg je natuurlijk ook weer 1 credit terug.', 'istie_sms') .''; 
  387387        echo '</td></tr>'; 
  388388        echo '</tr></tbody></table></form>'; 
   
  392392} 
  393393// add metabox 
  394 add_meta_box('icsms_meta_box_send', $sendsms_title, 'icsms_send_meta_box', 'istie-sms-send', 'advanced', 'default'); 
   394add_meta_box('icsms_meta_box_send', $sendsms_title, 'icsms_send_meta_box', 'istiesms-send', 'advanced', 'default'); 
  395395 
  396396 
  397397//--- add all different metaboxes to this page ------------------------------------------*/ 
  398 do_meta_boxes('istie-sms-send','advanced',null); 
   398do_meta_boxes('istiesms-send','advanced',null); 
  399399 
  400400echo '</div>'; //End of wrap class 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.