WordPress.org

Plugin Directory

Changeset 636662


Ignore:
Timestamp:
12/10/12 17:10:10 (5 years ago)
Author:
mitchoyoshitaka
Message:

update polish

Location:
yet-another-related-posts-plugin/trunk/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • yet-another-related-posts-plugin/trunk/lang/yarpp-pl_PL.po

  r451486 r636662  
  33"Project-Id-Version: YARPP_PL\n" 
  44"Report-Msgid-Bugs-To: \n" 
  5 "POT-Creation-Date: 2008-11-17 14:23+0100\n" 
  6 "PO-Revision-Date: 2011-10-04 11:45+0100\n" 
  7 "Language-Team: K.Adamski <http://perfecta.pro/wp-pl/>\n" 
   5"POT-Creation-Date: 2012-12-03 10:07+0100\n" 
   6"PO-Revision-Date: 2012-12-03 10:29+0100\n" 
   7"Last-Translator: Bartosz Arendt <info@digitalfactory.pl>\n" 
   8"Language-Team: Digital Factory <info@digitalfactory.pl>\n" 
   9"Language: pl_PL\n" 
  810"MIME-Version: 1.0\n" 
  911"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" 
  1012"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" 
  1113"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n" 
  12 "X-Poedit-Language: Polish\n" 
  13 "X-Poedit-Country: POLAND\n" 
  14 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n" 
  15 "X-Poedit-KeywordsList: __;_e;__ngettext:1,2;_n:1,2;__ngettext_noop:1,2;_n_noop:1,2;_c,_nc:4c,1,2;_x:1,2c;_ex:1,2c;_nx:4c,1,2;_nx_noop:4c,1,2\n" 
   14"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n" 
   15"X-Poedit-KeywordsList: __;_e;__ngettext:1,2;_n:1,2;__ngettext_noop:1,2;" 
   16"_n_noop:1,2;_c,_nc:4c,1,2;_x:1,2c;_ex:1,2c;_nx:4c,1,2;_nx_noop:4c,1,2\n" 
  1617"X-Poedit-Basepath: .\n" 
  1718"X-Textdomain-Support: yes\n" 
  18 "Last-Translator: PositionMaker <info@positionmaker.pl>\n" 
  19 "X-Poedit-SearchPath-0: .\n" 
  20  
  21 #@ yarpp 
  22 #: includes.php:149 
  23 #: includes.php:194 
  24 #: includes.php:215 
   19"X-Generator: Poedit 1.5.4\n" 
   20"X-Poedit-SearchPath-0: ..\n" 
   21 
   22# @ yarpp 
   23#: ../class-admin.php:92 ../class-widget.php:7 ../class-widget.php:72 
  2524msgid "Related Posts (YARPP)" 
  26 msgstr "Powiązane wpisy (YARPP)" 
  27  
  28 #@ yarpp 
  29 #: includes.php:376 
   25msgstr "Powiązane wpisy" 
   26 
   27# @ yarpp 
   28#: ../class-admin.php:98 
  3029msgid "Related Posts" 
  3130msgstr "Powiązane wpisy" 
  3231 
  33 #@ yarpp 
  34 #: template-builtin.php:35 
  35 #, php-format 
  36 msgid "%f is the YARPP match score between the current entry and this related entry. You are seeing this value because you are logged in to WordPress as an administrator. It is not shown to regular visitors." 
  37 msgstr "%f to wartość podobieństwa między tym i linkowanym wpisem, wyliczona przez algorytm YARPP. Widzisz tę liczbę, ponieważ jesteś zalogowany jako administrator bloga. Nie jest ona pokazywana normalnym użytkownikom strony." 
  38  
  39 #@ yarpp 
  40 #: magic.php:297 
  41 #: options-meta-boxes.php:205 
  42 #: options-meta-boxes.php:269 
  43 #, php-format 
  44 msgid "Related posts brought to you by <a href='%s'>Yet Another Related Posts Plugin</a>." 
  45 msgstr "Powiązane wpisy wygenerowane przez <a href='%s'>wtyczkę Yet Another Related Posts</a>." 
  46  
  47 #@ yarpp 
  48 #: options.php:54 
  49 msgid "The MyISAM check has been overridden. You may now use the \"consider titles\" and \"consider bodies\" relatedness criteria." 
  50 msgstr "Opcja sprawdzania MyISAM została unieważniona. Możesz teraz używać opcje \"uwzględniaj tytuły\" i \"uwzględniaj treść główną\"." 
  51  
  52 #@ yarpp 
  53 #: options.php:63 
  54 #, php-format 
  55 msgid "YARPP's \"consider titles\" and \"consider bodies\" relatedness criteria require your <code>%s</code> table to use the <a href='http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/storage-engines.html'>MyISAM storage engine</a>, but the table seems to be using the <code>%s</code> engine. These two options have been disabled." 
  56 msgstr "Opcje YARPP \"uwzględniaj tytuły\" i \"uwzględniaj treść główną\" wymagają, aby tabela <code>%s</code> używała <a href='http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/storage-engines.html'>mechanizmu MyISAM</a>, ale powyższa tabela używa mechanizmu <code>%s</code>. Te dwie opcje zostały wyłączone." 
  57  
  58 #@ yarpp 
  59 #: options.php:65 
  60 #, php-format 
  61 msgid "To restore these features, please update your <code>%s</code> table by executing the following SQL directive: <code>ALTER TABLE `%s` ENGINE = MyISAM;</code> . No data will be erased by altering the table's engine, although there are performance implications." 
  62 msgstr "Aby przywrócić te opcje, uaktualnij tabelę <code>%s</code> wykonując następujące zapytanie SQL: <code>ALTER TABLE `%s` ENGINE = MyISAM;</code>. Nie powinno to spowodować uszkodzenia danych, ale może wpłynąć na szybkość działania." 
  63  
  64 #@ yarpp 
  65 #: options.php:67 
  66 #, php-format 
  67 msgid "If, despite this check, you are sure that <code>%s</code> is using the MyISAM engine, press this magic button:" 
  68 msgstr "Jeśli pomimo sprawdzenia tego, jesteś pewien, że <code>%s</code> używa mechanizmu MyISAM, naciśnij ten magiczny przycisk:" 
  69  
  70 #@ yarpp 
  71 #: options.php:70 
   32#: ../class-admin.php:98 
   33msgid "Configure" 
   34msgstr "Konfiguruj" 
   35 
   36#: ../class-admin.php:116 
   37msgid "Frequently Asked Questions" 
   38msgstr "Często zadawane pytania" 
   39 
   40#: ../class-admin.php:121 ../class-admin.php:157 
   41msgid "Developing with YARPP" 
   42msgstr "Programowanie z YARPP" 
   43 
   44#: ../class-admin.php:126 
   45msgid "Optional Data Collection" 
   46msgstr "Szybkie zbieranie danych" 
   47 
   48#: ../class-admin.php:145 
   49msgid "FAQ" 
   50msgstr "FAQ" 
   51 
   52#: ../class-admin.php:162 ../class-admin.php:216 
   53#, php-format 
   54msgid "" 
   55"With your permission, YARPP will send information about YARPP's settings, " 
   56"usage, and environment back to a central server at %s." 
   57msgstr "" 
   58"Za Twoją zgodą, wtyczka YARPP będzię wysyłać informacje o swoich  " 
   59"ustawieniach, sposobie użycia i środowisku w którym pracuje do centralnego " 
   60"serwera zlokalizowanego w %s." 
   61 
   62#: ../class-admin.php:163 ../class-admin.php:217 
   63msgid "" 
   64"This information will be used to improve YARPP in the future and help decide " 
   65"future development decisions for YARPP." 
   66msgstr "" 
   67"Informacje te będą wykorzystywane do usprawniania YARPP w przyszłości i " 
   68"pomoże w podejmowaniu decyzji o kierunkach jej rozwoju." 
   69 
   70#: ../class-admin.php:164 ../class-admin.php:218 
   71msgid "" 
   72"Contributing this data will help make YARPP better for you and for other " 
   73"YARPP users." 
   74msgstr "" 
   75"Przesyłanie tych danych pomoże zarówno Tobie, jak i innym osobom, które z " 
   76"YARPP korzystają." 
   77 
   78#: ../class-admin.php:172 
   79msgid "If you opt-in, the following information is sent back to YARPP:" 
   80msgstr "Jeśli potwierdzisz, następujące dane będą przesyłane do YARPP:" 
   81 
   82#: ../class-admin.php:174 
   83msgid "" 
   84"In addition, YARPP also loads an invisible pixel image with your YARPP " 
   85"results to know how often YARPP is being used." 
   86msgstr "" 
   87"Dodatkowo, wtyczka YARPP wczytuje także niewidoczy obrazek z wynikami " 
   88"powiązanych wpisów, aby zorientować się jak często jest wykorzystywana." 
   89 
   90#: ../class-admin.php:178 ../options-meta-boxes.php:427 
   91msgid "Send settings and usage data back to YARPP" 
   92msgstr "Wyślij ustawienia i dane o wykorzystaniu z powrotem do YARPP" 
   93 
   94#: ../class-admin.php:178 
   95msgid "Thank you!" 
   96msgstr "Dziękujemy!" 
   97 
   98#: ../class-admin.php:238 ../options-meta-boxes.php:431 
   99msgid "Learn More" 
   100msgstr "Dowiedz się więcej" 
   101 
   102#: ../class-admin.php:281 
   103msgid "Show example code output" 
   104msgstr "Pokaż przykładowy kod" 
   105 
   106# @ yarpp 
   107#: ../class-admin.php:308 
   108msgid "Thank you for installing <span>Yet Another Related Posts Plugin</span>!" 
   109msgstr "Dziękujemy za zainstalowanie wtyczki<span>Powiązane wpisy</span>!" 
   110 
   111#: ../class-admin.php:309 
   112msgid "" 
   113"Make sure to visit the <a>Related Posts settings page</a> to customize YARPP." 
   114msgstr "" 
   115"Nie zapomnij odwiedzić <a>strony ustawień Powiązanych wpisów</a> aby je " 
   116"skonfigurować." 
   117 
   118# @ yarpp 
   119#: ../class-admin.php:355 
   120msgid "Settings" 
   121msgstr "Ustawienia" 
   122 
   123# @ yarpp 
   124#: ../class-admin.php:381 
   125msgid "Related entries may be displayed once you save your entry" 
   126msgstr "Powiązane wpisy pojawią się, kiedy zapiszesz swój wpis" 
   127 
   128# @ yarpp 
   129#: ../class-cache.php:530 
   130msgid "Example post " 
   131msgstr "Przykładowy wpis" 
   132 
   133# @ yarpp 
   134#: ../class-core.php:71 ../class-core.php:81 ../class-core.php:108 
   135#: ../class-core.php:110 ../class-core.php:337 ../class-core.php:348 
   136#: ../class-core.php:640 
   137msgid "Related posts:" 
   138msgstr "Powiązane wpisy:" 
   139 
   140# @ yarpp 
   141#: ../class-core.php:73 ../class-core.php:83 ../class-core.php:339 
   142#: ../class-core.php:350 ../template-metabox.php:30 ../template-widget.php:13 
   143msgid "No related posts." 
   144msgstr "Brak powiązanych wpisów." 
   145 
   146# @ yarpp 
   147#: ../class-core.php:793 ../class-core.php:936 ../options-meta-boxes.php:295 
   148#: ../options-meta-boxes.php:356 
   149#, php-format 
   150msgid "" 
   151"Related posts brought to you by <a href='%s'>Yet Another Related Posts " 
   152"Plugin</a>." 
   153msgstr "" 
   154"Powiązane wpisy wygenerowane przez <a href='%s'>wtyczkę Yet Another Related " 
   155"Posts</a>." 
   156 
   157#: ../class-widget.php:89 ../options-meta-boxes.php:35 
   158msgid "List" 
   159msgstr "Lista" 
   160 
   161#: ../class-widget.php:91 ../options-meta-boxes.php:45 
   162msgid "Thumbnails" 
   163msgstr "Miniatury" 
   164 
   165#: ../class-widget.php:93 ../options-meta-boxes.php:59 
   166msgid "Custom" 
   167msgstr "Własny" 
   168 
   169# @ default 
   170#: ../class-widget.php:96 
   171msgid "Title:" 
   172msgstr "Tytuł:" 
   173 
   174# @ yarpp 
   175#: ../class-widget.php:98 ../options-meta-boxes.php:70 
   176msgid "Template file:" 
   177msgstr "Plik szablonu:" 
   178 
   179# @ yarpp 
   180#: ../class-widget.php:117 ../options-meta-boxes.php:294 
   181#: ../options-meta-boxes.php:356 
   182msgid "Help promote Yet Another Related Posts Plugin?" 
   183msgstr "Chcesz pomóc promować YARPP?" 
   184 
   185# @ yarpp 
   186#: ../options-meta-boxes.php:7 
   187msgid "" 
   188"This advanced option gives you full power to customize how your related " 
   189"posts are displayed. Templates (stored in your theme folder) are written in " 
   190"PHP." 
   191msgstr "" 
   192"Te zaawansowane opcje dają Ci możliwość całkowitego dostosowania " 
   193"wyświetlania powiązanych wpisów. Szablony (znajdujące sie w katalogu motywu " 
   194"graficznego) są napisane w PHP." 
   195 
   196#: ../options-meta-boxes.php:44 
   197msgid "" 
   198"This option is disabled because your theme does not support post thumbnails." 
   199msgstr "" 
   200"Ta opcja jest wyłączona ponieważ Twój motyw nie wspiera miniatur wpisów." 
   201 
   202#: ../options-meta-boxes.php:54 
   203msgid "" 
   204"This option is disabled because no YARPP templates were found in your theme." 
   205msgstr "" 
   206"Ta opcja jest wyłączona ponieważ w Twoim motywie nie znaleziono szablonów " 
   207"YARPP." 
   208 
   209#: ../options-meta-boxes.php:56 
   210msgid "" 
   211"Would you like to copy some sample templates bundled with YARPP into your " 
   212"theme?" 
   213msgstr "" 
   214"Chciałbyś skopiować do swojego motywu niektóre przykładowe szablony " 
   215"dostarczone wraz z YARPP?" 
   216 
   217#: ../options-meta-boxes.php:56 
   218msgid "Copy Templates" 
   219msgstr "Kopiuj szablony" 
   220 
   221#: ../options-meta-boxes.php:79 
   222msgid "Author:" 
   223msgstr "Autor:" 
   224 
   225# @ yarpp 
   226#: ../options-meta-boxes.php:105 ../options-meta-boxes.php:123 
   227msgid "do not consider" 
   228msgstr "nie uwzględniaj" 
   229 
   230# @ yarpp 
   231#: ../options-meta-boxes.php:106 ../options-meta-boxes.php:124 
   232msgid "consider" 
   233msgstr "uwzględniaj" 
   234 
   235# @ yarpp 
   236#: ../options-meta-boxes.php:107 ../options-meta-boxes.php:125 
   237msgid "consider with extra weight" 
   238msgstr "uwzględniaj z większa wagą" 
   239 
   240# @ yarpp 
   241#: ../options-meta-boxes.php:108 
   242#, php-format 
   243msgid "require at least one %s in common" 
   244msgstr "wymagaj przynajmniej jeden %s wspólną" 
   245 
   246# @ yarpp 
   247#: ../options-meta-boxes.php:109 
   248#, php-format 
   249msgid "require more than one %s in common" 
   250msgstr "wymagaj więcej niż jeden %s wspólne" 
   251 
   252# @ yarpp 
   253#: ../options-meta-boxes.php:131 
   254msgid "Order results:" 
   255msgstr "Kolejność wyświetlania:" 
   256 
   257# @ yarpp 
   258#: ../options-meta-boxes.php:135 
   259msgid "score (high relevance to low)" 
   260msgstr "podobieństwo (najwyższe najpierw)" 
   261 
   262# @ yarpp 
   263#: ../options-meta-boxes.php:136 
   264msgid "score (low relevance to high)" 
   265msgstr "podobnieństwo (najniższe najpierw)" 
   266 
   267# @ yarpp 
   268#: ../options-meta-boxes.php:137 
   269msgid "date (new to old)" 
   270msgstr "data (najnowsze najpierw)" 
   271 
   272# @ yarpp 
   273#: ../options-meta-boxes.php:138 
   274msgid "date (old to new)" 
   275msgstr "data (najstarsze najpierw)" 
   276 
   277# @ yarpp 
   278#: ../options-meta-boxes.php:139 
   279msgid "title (alphabetical)" 
   280msgstr "tytuł (A-Z)" 
   281 
   282# @ yarpp 
   283#: ../options-meta-boxes.php:140 
   284msgid "title (reverse alphabetical)" 
   285msgstr "tytuł (Z-A)" 
   286 
   287# @ yarpp 
   288#: ../options-meta-boxes.php:170 
   289msgid "" 
   290"\"The Pool\" refers to the pool of posts and pages that are candidates for " 
   291"display as related to the current entry." 
   292msgstr "" 
   293"\"Pula\" to zbiór tych wpisów i stron, które mają być uwzględniane przy " 
   294"wyświetlaniu powiązanych linków." 
   295 
   296# @ yarpp 
   297#: ../options-meta-boxes.php:173 
   298msgid "Post types considered:" 
   299msgstr "Uwzględniane typy wpisów:" 
   300 
   301# @ yarpp 
   302#: ../options-meta-boxes.php:177 
   303#, php-format 
   304msgid "Disallow by %s:" 
   305msgstr "Wyklucz wg %s:" 
   306 
   307# @ yarpp 
   308#: ../options-meta-boxes.php:179 
   309msgid "Show password protected posts?" 
   310msgstr "Pokazywać wpisy chronione hasłem?" 
   311 
   312# @ yarpp 
   313#: ../options-meta-boxes.php:190 
   314msgid "day(s)" 
   315msgstr "dni" 
   316 
   317# @ yarpp 
   318#: ../options-meta-boxes.php:191 
   319msgid "week(s)" 
   320msgstr "tygodni" 
   321 
   322# @ yarpp 
   323#: ../options-meta-boxes.php:192 
   324msgid "month(s)" 
   325msgstr "miesięcy" 
   326 
   327# @ yarpp 
   328#: ../options-meta-boxes.php:198 
   329msgid "Show only posts from the past NUMBER UNITS" 
   330msgstr "Tylko wpisy z ostatnich NUMBER UNITS" 
   331 
   332# @ yarpp 
   333#: ../options-meta-boxes.php:204 
   334msgid "\"The Pool\"" 
   335msgstr "\"Pula\"" 
   336 
   337# @ yarpp 
   338#: ../options-meta-boxes.php:210 
   339msgid "" 
   340"YARPP limits the related posts list by (1) a maximum number and (2) a " 
   341"<em>match threshold</em>." 
   342msgstr "" 
   343"YARRP limituje ilość wyświetlanych wpisów do (1) maksymalnej zdefiniowanej " 
   344"liczby, (2) limitu podobieństwa." 
   345 
   346# @ yarpp 
   347#: ../options-meta-boxes.php:210 
   348msgid "" 
   349"The higher the match threshold, the more restrictive, and you get less " 
   350"related posts overall. The default match threshold is 5. If you want to find " 
   351"an appropriate match threshhold, take a look at some post's related posts " 
   352"display and their scores. You can see what kinds of related posts are being " 
   353"picked up and with what kind of match scores, and determine an appropriate " 
   354"threshold for your site." 
   355msgstr "" 
   356"Im wyższy minimalny próg powiązania, tym większe ograniczenia i tym samym " 
   357"mniej podobnych wpisów. Domyślnym progiem jest 5. Jeśli chcesz dostosować " 
   358"swoje minimum, zobacz kilka swoich artykułów i wyniki powiązanych do nich " 
   359"wpisów. Możesz zobaczyć, które wpisy są wybierane jako powiązane i z jakim " 
   360"wynikiem. Jeśli nie podobają Ci się rezultaty - poeksperymentuj z " 
   361"ustawieniami i minimalnym progiem." 
   362 
   363# @ yarpp 
   364#: ../options-meta-boxes.php:213 
   365msgid "Match threshold:" 
   366msgstr "Wymagane podobieństwo:" 
   367 
   368# @ yarpp 
   369#: ../options-meta-boxes.php:214 
   370msgid "Titles: " 
   371msgstr "Tytuły:" 
   372 
   373# @ yarpp 
   374#: ../options-meta-boxes.php:215 
   375msgid "Bodies: " 
   376msgstr "Treść główna:" 
   377 
   378# @ yarpp 
   379#: ../options-meta-boxes.php:221 
   380msgid "Display results from all post types" 
   381msgstr "Wyświetlaj wyniki z wszystkich typów wpisów" 
   382 
   383#: ../options-meta-boxes.php:221 
   384msgid "" 
   385"When \"display results from all post types\" is off, only posts will be " 
   386"displayed as related to a post, only pages will be displayed as related to a " 
   387"page, etc." 
   388msgstr "" 
   389" Jeśli opcja \"Wyświetlaj wyniki z wszystkich typów wpisów\"  jest " 
   390"wyłączona, wpisy będą powiązane tylko z wpisami, strony tylko ze stronami, " 
   391"itd." 
   392 
   393# @ yarpp 
   394#: ../options-meta-boxes.php:222 
   395msgid "Show only previous posts?" 
   396msgstr "Pokazywać tylko wcześniejsze wpisy?" 
   397 
   398# @ yarpp 
   399#: ../options-meta-boxes.php:226 
   400msgid "\"Relatedness\" options" 
   401msgstr "Opcje \"powiązań\"" 
   402 
   403# @ yarpp 
   404#: ../options-meta-boxes.php:236 
   405msgid "Website display code example" 
   406msgstr "Przykładowy kod wyświetlany na stronie" 
   407 
   408# @ yarpp 
   409#: ../options-meta-boxes.php:236 ../options-meta-boxes.php:309 
   410msgid "(Update options to reload.)" 
   411msgstr "Zmień opcje a zobaczysz wynik." 
   412 
   413# @ yarpp 
   414#: ../options-meta-boxes.php:239 
   415msgid "Automatically display:" 
   416msgstr "Automatycznie wyświetlaj:" 
   417 
   418# @ yarpp 
   419#: ../options-meta-boxes.php:240 
   420msgid "" 
   421"This option automatically displays related posts right after the content on " 
   422"single entry pages. If this option is off, you will need to manually insert " 
   423"<code>related_posts()</code> or variants (<code>related_pages()</code> and " 
   424"<code>related_entries()</code>) into your theme files." 
   425msgstr "" 
   426"Po włączeniu tej opcji, powiązane wpisy pokażą się automatycznie na stronie " 
   427"pojedyńczego wpisu zaraz za jego treścią. Jeśli ta opcja jest wyłączona, " 
   428"musisz samodzielnie dodać kod: <code>related_posts()</code> lub jego " 
   429"warianty (<code>related_pages()</code> i <code>related_entries()</code>) do " 
   430"plików szablonu graficznego." 
   431 
   432#: ../options-meta-boxes.php:250 
   433msgid "Also display in archives" 
   434msgstr "Wyświetl także w archiwach" 
   435 
   436# @ yarpp 
   437#: ../options-meta-boxes.php:252 ../options-meta-boxes.php:314 
   438msgid "Maximum number of related posts:" 
   439msgstr "Maksymalna liczba powiązanych wpisów:" 
   440 
   441#: ../options-meta-boxes.php:272 ../options-meta-boxes.php:334 
   442msgid "Heading:" 
   443msgstr "Nagłówek:" 
   444 
   445#: ../options-meta-boxes.php:273 ../options-meta-boxes.php:335 
   446msgid "Default image (URL):" 
   447msgstr "Domyślny obrazek (URL):" 
   448 
   449# @ yarpp 
   450#: ../options-meta-boxes.php:274 ../options-meta-boxes.php:289 
   451#: ../options-meta-boxes.php:336 ../options-meta-boxes.php:351 
   452msgid "Default display if no results:" 
   453msgstr "Wyświetlany kod przy braku wyników:" 
   454 
   455# @ yarpp 
   456#: ../options-meta-boxes.php:281 ../options-meta-boxes.php:343 
   457msgid "Before / after related entries:" 
   458msgstr "Kod przed / po powiązanych wpisach:" 
   459 
   460# @ yarpp 
   461#: ../options-meta-boxes.php:281 ../options-meta-boxes.php:282 
   462#: ../options-meta-boxes.php:287 ../options-meta-boxes.php:343 
   463#: ../options-meta-boxes.php:344 ../options-meta-boxes.php:349 
   464msgid "For example:" 
   465msgstr "Na przykład:" 
   466 
   467# @ yarpp 
   468#: ../options-meta-boxes.php:281 ../options-meta-boxes.php:282 
   469#: ../options-meta-boxes.php:287 ../options-meta-boxes.php:343 
   470#: ../options-meta-boxes.php:344 ../options-meta-boxes.php:349 
   471msgid " or " 
   472msgstr " lub " 
   473 
   474# @ yarpp 
   475#: ../options-meta-boxes.php:282 ../options-meta-boxes.php:344 
   476msgid "Before / after each related entry:" 
   477msgstr "Kod przed / po poszczególnych linkach:" 
   478 
   479# @ yarpp 
   480#: ../options-meta-boxes.php:284 ../options-meta-boxes.php:346 
   481msgid "Show excerpt?" 
   482msgstr "Pokazywać fragment wpisu?" 
   483 
   484# @ yarpp 
   485#: ../options-meta-boxes.php:285 ../options-meta-boxes.php:347 
   486msgid "Excerpt length (No. of words):" 
   487msgstr "Długość fragmentu (liczba słów):" 
   488 
   489# @ yarpp 
   490#: ../options-meta-boxes.php:287 ../options-meta-boxes.php:349 
   491msgid "Before / after (excerpt):" 
   492msgstr "Kod przed / po fragmencie wpisu:" 
   493 
   494# @ yarpp 
   495#: ../options-meta-boxes.php:295 ../options-meta-boxes.php:356 
   496#, php-format 
   497msgid "" 
   498"This option will add the code %s. Try turning it on, updating your options, " 
   499"and see the code in the code example to the right. These links and donations " 
   500"are greatly appreciated." 
   501msgstr "" 
   502"Ta opcja doda kod: %s. Po włączeniu i zapisaniu opcji zobaczysz w okienku po " 
   503"prawej, jak wygląda przykładowy wygenerowany kod. Bardzo serdecznie dziękuję " 
   504"za te linki oraz dotacje." 
   505 
   506# @ yarpp 
   507#: ../options-meta-boxes.php:299 
   508msgid "Display options <small>for your website</small>" 
   509msgstr "Opcje wyświetlania <small>dla Twojej strony</small>" 
   510 
   511# @ yarpp 
   512#: ../options-meta-boxes.php:309 
   513msgid "RSS display code example" 
   514msgstr "Przykładowy kod wyświetlania w RSS" 
   515 
   516# @ yarpp 
   517#: ../options-meta-boxes.php:311 
   518msgid "Display related posts in feeds?" 
   519msgstr "Wyświetlać powiązane wpisy w kanałach RSS?" 
   520 
   521# @ yarpp 
   522#: ../options-meta-boxes.php:311 
   523msgid "" 
   524"This option displays related posts at the end of each item in your RSS and " 
   525"Atom feeds. No template changes are needed." 
   526msgstr "" 
   527"Te opcje zmieniają sposób wyświetlania powiązanych wpisów a kanałach RSS i " 
   528"Atom. Żadne zmiany szablonu nie są wymagane." 
   529 
   530# @ yarpp 
   531#: ../options-meta-boxes.php:312 
   532msgid "Display related posts in the descriptions?" 
   533msgstr "Wyświetlać powiązane wpisy w opisach?" 
   534 
   535# @ yarpp 
   536#: ../options-meta-boxes.php:312 
   537msgid "" 
   538"This option displays the related posts in the RSS description fields, not " 
   539"just the content. If your feeds are set up to only display excerpts, " 
   540"however, only the description field is used, so this option is required for " 
   541"any display at all." 
   542msgstr "" 
   543"Po włączeniu tej opcji, powiązane wpisy pojawią się w opisie kanału RSS, nie " 
   544"tylko w treści. Jeśli w RSS wyświetlasz wyłącznie fragmenty wpisów, używane " 
   545"jest tylko pole opisu, a zatem ta opcja musi być włączona, aby powiązane " 
   546"wpisy byłby w ogóle pokazywane." 
   547 
   548# @ yarpp 
   549#: ../options-meta-boxes.php:360 
   550msgid "Display options <small>for RSS</small>" 
   551msgstr "Włącz opcje dla <small>kanału RSS</small>" 
   552 
   553# @ yarpp 
   554#: ../options-meta-boxes.php:368 
   555msgid "YARPP Forum" 
   556msgstr "Forum YARPP" 
   557 
   558# @ yarpp 
   559#: ../options-meta-boxes.php:369 
   560msgid "YARPP on Twitter" 
   561msgstr "YARRP na Twitterze" 
   562 
   563# @ yarpp 
   564#: ../options-meta-boxes.php:370 
   565msgid "YARPP on the Web" 
   566msgstr "YARPP w Sieci" 
   567 
   568#: ../options-meta-boxes.php:371 
   569msgid "Review YARPP on WordPress.org" 
   570msgstr "Oceń YARPP na WordPress.org" 
   571 
   572# @ default 
   573# @ yarpp 
   574#: ../options-meta-boxes.php:372 
   575msgid "" 
   576"Donate to mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine) for this plugin via PayPal" 
   577msgstr "" 
   578"Przekaż darowiznę mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine) - autorowi plugina - " 
   579"za pomocą PayPal" 
   580 
   581#: ../options-meta-boxes.php:405 
   582msgid "Help Improve YARPP" 
   583msgstr "Pomóż ulepszać YARPP" 
   584 
   585#: ../options-meta-boxes.php:430 
   586msgid "" 
   587"This is entirely optional, but will help improve future versions of YARPP." 
   588msgstr "" 
   589"Jest to całkowicie dobrowolne, ale pomogłoby w usprawnieniu przyszłych " 
   590"wersji YARPP." 
   591 
   592# @ yarpp 
   593#: ../options-meta-boxes.php:435 
   594msgid "Contact YARPP" 
   595msgstr "Kontakt z YARRP" 
   596 
   597# @ default 
   598#: ../options.php:31 
   599#, php-format 
   600msgid "" 
   601"There is a new version of %1$s available. <a href=\"%2$s\" class=\"thickbox" 
   602"\" title=\"%3$s\">View version %4$s details</a> or <a href=\"%5$s\">update " 
   603"automatically</a>." 
   604msgstr "" 
   605"Jest dostępna nowa wersja %1$s. <a href=\"%2$s\" class=\"thickbox\" title=" 
   606"\"%3$s\">Pokaż szczegóły wersji %4$s</a> lub <a href=\"%5$s\">automatycznie " 
   607"uaktualnij</a>." 
   608 
   609# @ yarpp 
   610#: ../options.php:35 
   611#, php-format 
   612msgid "" 
   613"There is a new beta (%s) of Yet Another Related Posts Plugin. You can <a " 
   614"href=\"%s\">download it here</a> at your own risk." 
   615msgstr "" 
   616"Istnieje nowa wersja beta (%s) wtyczki Yet Another Related Posts. Możesz <a " 
   617"href=\"%s\">ściągnąć ją tutaj</a> i używać na własne ryzyko." 
   618 
   619# @ yarpp 
   620#: ../options.php:43 
   621msgid "" 
   622"The MyISAM check has been overridden. You may now use the \"consider titles" 
   623"\" and \"consider bodies\" relatedness criteria." 
   624msgstr "" 
   625"Opcja sprawdzania MyISAM została unieważniona. Możesz teraz używać opcje " 
   626"\"uwzględniaj tytuły\" i \"uwzględniaj treść główną\"." 
   627 
   628# @ yarpp 
   629#: ../options.php:51 
   630#, php-format 
   631msgid "" 
   632"YARPP's \"consider titles\" and \"consider bodies\" relatedness criteria " 
   633"require your <code>%s</code> table to use the <a href='http://dev.mysql.com/" 
   634"doc/refman/5.0/en/storage-engines.html'>MyISAM storage engine</a>, but the " 
   635"table seems to be using the <code>%s</code> engine. These two options have " 
   636"been disabled." 
   637msgstr "" 
   638"Opcje YARPP \"uwzględniaj tytuły\" i \"uwzględniaj treść główną\" wymagają, " 
   639"aby tabela <code>%s</code> używała <a href='http://dev.mysql.com/doc/" 
   640"refman/5.0/en/storage-engines.html'>mechanizmu MyISAM</a>, ale powyższa " 
   641"tabela używa mechanizmu <code>%s</code>. Te dwie opcje zostały wyłączone." 
   642 
   643# @ yarpp 
   644#: ../options.php:53 
   645#, php-format 
   646msgid "" 
   647"To restore these features, please update your <code>%s</code> table by " 
   648"executing the following SQL directive: <code>ALTER TABLE `%s` ENGINE = " 
   649"MyISAM;</code> . No data will be erased by altering the table's engine, " 
   650"although there are performance implications." 
   651msgstr "" 
   652"Aby przywrócić te opcje, uaktualnij tabelę <code>%s</code> wykonując " 
   653"następujące zapytanie SQL: <code>ALTER TABLE `%s` ENGINE = MyISAM;</code>. " 
   654"Nie powinno to spowodować uszkodzenia danych, ale może wpłynąć na szybkość " 
   655"działania." 
   656 
   657# @ yarpp 
   658#: ../options.php:55 
   659#, php-format 
   660msgid "" 
   661"If, despite this check, you are sure that <code>%s</code> is using the " 
   662"MyISAM engine, press this magic button:" 
   663msgstr "" 
   664"Jeśli pomimo sprawdzenia tego, jesteś pewien, że <code>%s</code> używa " 
   665"mechanizmu MyISAM, naciśnij ten magiczny przycisk:" 
   666 
   667# @ yarpp 
   668#: ../options.php:58 
  72669msgid "Trust me. Let me use MyISAM features." 
  73670msgstr "Zaufaj mi. Pozwól uzywać właściwości MyISAM." 
  74671 
  75 #@ yarpp 
  76 #: options.php:83 
   672# @ yarpp 
   673#: ../options.php:73 
  77674msgid "The YARPP database had an error but has been fixed." 
  78675msgstr "Baza danych YARPP zawierała błąd, ale został on naprawiony." 
  79676 
  80 #@ yarpp 
  81 #: options.php:85 
   677# @ yarpp 
   678#: ../options.php:75 
  82679msgid "The YARPP database has an error which could not be fixed." 
  83680msgstr "Baza danych YARPP zawiera błąd, którego nie można naprawić." 
  84681 
  85 #@ yarpp 
  86 #: options-meta-boxes.php:45 
  87 #: options-meta-boxes.php:63 
  88 #: options-meta-boxes.php:76 
  89 msgid "do not consider" 
  90 msgstr "nie uwzględniaj" 
  91  
  92 #@ yarpp 
  93 #: options-meta-boxes.php:46 
  94 #: options-meta-boxes.php:64 
  95 #: options-meta-boxes.php:78 
  96 msgid "consider" 
  97 msgstr "uwzględniaj" 
  98  
  99 #@ yarpp 
  100 #: options-meta-boxes.php:65 
  101 msgid "consider with extra weight" 
  102 msgstr "uwzględniaj z większa wagą" 
  103  
  104 #@ default 
  105 #@ yarpp 
  106 #: options-meta-boxes.php:286 
  107 msgid "Donate to mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine) for this plugin via PayPal" 
  108 msgstr "Przekaż darowiznę mitcho (Michael Yoshitaka Erlewine) - autorowi plugina - za pomocą PayPal" 
  109  
  110 #@ yarpp 
  111 #: options.php:178 
   682# @ yarpp 
   683#: ../options.php:76 
   684#, php-format 
   685msgid "Please try <a href=\"%s\" target=\"_blank\">manual SQL setup</a>." 
   686msgstr "" 
   687"Proszę spróbować <a href=\"%s\" target=\"_blank\">ręczną konfigurację SQL</" 
   688"a>." 
   689 
   690# @ yarpp 
   691#: ../options.php:139 
   692msgid "Options saved!" 
   693msgstr "Opcje zapisane!" 
   694 
   695# @ yarpp 
   696#: ../options.php:145 
  112697msgid "Yet Another Related Posts Plugin Options" 
  113698msgstr "Opcje YARPP" 
  114699 
  115 #@ yarpp 
  116 #: options-meta-boxes.php:118 
  117 msgid "\"The Pool\"" 
  118 msgstr "\"Pula\"" 
  119  
  120 #@ yarpp 
  121 #: options-meta-boxes.php:91 
  122 msgid "\"The Pool\" refers to the pool of posts and pages that are candidates for display as related to the current entry." 
  123 msgstr "\"Pula\" to zbiór tych wpisów i stron, które mają być uwzględniane przy wyświetlaniu powiązanych linków." 
  124  
  125 #@ yarpp 
  126 #: options-meta-boxes.php:96 
  127 msgid "Disallow by category:" 
  128 msgstr "Wyklucz kategorie:" 
  129  
  130 #@ yarpp 
  131 #: options-meta-boxes.php:98 
  132 msgid "Disallow by tag:" 
  133 msgstr "Wyklucz tagi:" 
  134  
  135 #@ yarpp 
  136 #: options-meta-boxes.php:101 
  137 msgid "Show password protected posts?" 
  138 msgstr "Pokazywać wpisy chronione hasłem?" 
  139  
  140 #@ yarpp 
  141 #: options-meta-boxes.php:140 
  142 msgid "Show only previous posts?" 
  143 msgstr "Pokazywać tylko wcześniejsze wpisy?" 
  144  
  145 #@ yarpp 
  146 #: options-meta-boxes.php:148 
  147 msgid "\"Relatedness\" options" 
  148 msgstr "Opcje \"powiązań\"" 
  149  
  150 #@ yarpp 
  151 #: options-meta-boxes.php:124 
  152 #: options-meta-boxes.php:139 
  153 #: options-meta-boxes.php:157 
  154 #: options-meta-boxes.php:161 
  155 #: options-meta-boxes.php:204 
  156 #: options-meta-boxes.php:221 
  157 #: options-meta-boxes.php:223 
  158 #: options-meta-boxes.php:228 
  159 #: options-meta-boxes.php:268 
  160 msgid "more&gt;" 
  161 msgstr "więcej&gt;" 
  162  
  163 #@ yarpp 
  164 #: options-meta-boxes.php:130 
  165 msgid "Match threshold:" 
  166 msgstr "Wymagane podobieństwo:" 
  167  
  168 #@ yarpp 
  169 #: options-meta-boxes.php:131 
  170 msgid "Titles: " 
  171 msgstr "Tytuły:" 
  172  
  173 #@ yarpp 
  174 #: options-meta-boxes.php:133 
  175 msgid "Bodies: " 
  176 msgstr "Treść główna:" 
  177  
  178 #@ yarpp 
  179 #: options-meta-boxes.php:135 
  180 msgid "Tags: " 
  181 msgstr "Tagi:" 
  182  
  183 #@ yarpp 
  184 #: options-meta-boxes.php:137 
  185 msgid "Categories: " 
  186 msgstr "Kategorie:" 
  187  
  188 #@ yarpp 
  189 #: options-meta-boxes.php:139 
  190 msgid "Cross-relate posts and pages?" 
  191 msgstr "Powiązać zarówno wpisy jak i strony statyczne?" 
  192  
  193 #@ yarpp 
  194 #: options-meta-boxes.php:139 
  195 msgid "When the \"Cross-relate posts and pages\" option is selected, the <code>related_posts()</code>, <code>related_pages()</code>, and <code>related_entries()</code> all will give the same output, returning both related pages and posts." 
  196 msgstr "Jeśli włączona jest ta opcja, kody <code>related_posts()</code>, <code>related_pages()</code> i <code>related_entries()</code> wyświetlą dokładnie to samo, czyli powiązane wpisy oraz strony statyczne." 
  197  
  198 #@ yarpp 
  199 #: options-meta-boxes.php:212 
  200 msgid "Display options <small>for your website</small>" 
  201 msgstr "Opcje wyświetlania <small>dla Twojej strony</small>" 
  202  
  203 #@ yarpp 
  204 #: options-meta-boxes.php:157 
  205 msgid "Automatically display related posts?" 
  206 msgstr "Automatycznie wyświetlać powiązane wpisy?" 
  207  
  208 #@ yarpp 
  209 #: options-meta-boxes.php:157 
  210 msgid "This option automatically displays related posts right after the content on single entry pages. If this option is off, you will need to manually insert <code>related_posts()</code> or variants (<code>related_pages()</code> and <code>related_entries()</code>) into your theme files." 
  211 msgstr "Po włączeniu tej opcji, powiązane wpisy pokażą się automatycznie na stronie pojedyńczego wpisu zaraz za jego treścią. Jeśli ta opcja jest wyłączona, musisz samodzielnie dodać kod: <code>related_posts()</code> lub jego warianty (<code>related_pages()</code> i <code>related_entries()</code>) do plików szablonu graficznego." 
  212  
  213 #@ yarpp 
  214 #: options-meta-boxes.php:158 
  215 msgid "Website display code example" 
  216 msgstr "Przykładowy kod wyświetlany na stronie" 
  217  
  218 #@ yarpp 
  219 #: options-meta-boxes.php:158 
  220 #: options-meta-boxes.php:221 
  221 msgid "(Update options to reload.)" 
  222 msgstr "Zmień opcje a zobaczysz wynik." 
  223  
  224 #@ yarpp 
  225 #: options-meta-boxes.php:160 
  226 #: options-meta-boxes.php:226 
  227 msgid "Maximum number of related posts:" 
  228 msgstr "Maksymalna liczba powiązanych wpisów:" 
  229  
  230 #@ yarpp 
  231 #: options-meta-boxes.php:175 
  232 #: options-meta-boxes.php:244 
  233 msgid "Before / after related entries:" 
  234 msgstr "Kod przed / po powiązanych wpisach:" 
  235  
  236 #@ yarpp 
  237 #: options-meta-boxes.php:175 
  238 #: options-meta-boxes.php:176 
  239 #: options-meta-boxes.php:184 
  240 #: options-meta-boxes.php:244 
  241 #: options-meta-boxes.php:245 
  242 #: options-meta-boxes.php:250 
  243 msgid "For example:" 
  244 msgstr "Na przykład:" 
  245  
  246 #@ yarpp 
  247 #: options-meta-boxes.php:176 
  248 #: options-meta-boxes.php:245 
  249 msgid "Before / after each related entry:" 
  250 msgstr "Kod przed / po poszczególnych linkach:" 
  251  
  252 #@ yarpp 
  253 #: options-meta-boxes.php:178 
  254 #: options-meta-boxes.php:247 
  255 msgid "Show excerpt?" 
  256 msgstr "Pokazywać fragment wpisu?" 
  257  
  258 #@ yarpp 
  259 #: options-meta-boxes.php:179 
  260 #: options-meta-boxes.php:248 
  261 msgid "Excerpt length (No. of words):" 
  262 msgstr "Długość fragmentu (liczba słów):" 
  263  
  264 #@ yarpp 
  265 #: options-meta-boxes.php:183 
  266 msgid "Before / after (Excerpt):" 
  267 msgstr "Kod przed / po fragmencie wpisu:" 
  268  
  269 #@ yarpp 
  270 #: options-meta-boxes.php:189 
  271 #: options-meta-boxes.php:254 
  272 msgid "Order results:" 
  273 msgstr "Kolejność wyświetlania:" 
  274  
  275 #@ yarpp 
  276 #: options-meta-boxes.php:191 
  277 #: options-meta-boxes.php:256 
  278 msgid "score (high relevance to low)" 
  279 msgstr "podobieństwo (najwyższe najpierw)" 
  280  
  281 #@ yarpp 
  282 #: options-meta-boxes.php:192 
  283 #: options-meta-boxes.php:257 
  284 msgid "score (low relevance to high)" 
  285 msgstr "podobnieństwo (najniższe najpierw)" 
  286  
  287 #@ yarpp 
  288 #: options-meta-boxes.php:193 
  289 #: options-meta-boxes.php:258 
  290 msgid "date (new to old)" 
  291 msgstr "data (najnowsze najpierw)" 
  292  
  293 #@ yarpp 
  294 #: options-meta-boxes.php:194 
  295 #: options-meta-boxes.php:259 
  296 msgid "date (old to new)" 
  297 msgstr "data (najstarsze najpierw)" 
  298  
  299 #@ yarpp 
  300 #: options-meta-boxes.php:195 
  301 #: options-meta-boxes.php:260 
  302 msgid "title (alphabetical)" 
  303 msgstr "tytuł (A-Z)" 
  304  
  305 #@ yarpp 
  306 #: options-meta-boxes.php:196 
  307 #: options-meta-boxes.php:261 
  308 msgid "title (reverse alphabetical)" 
  309 msgstr "tytuł (Z-A)" 
  310  
  311 #@ yarpp 
  312 #: options-meta-boxes.php:201 
  313 #: options-meta-boxes.php:266 
  314 msgid "Default display if no results:" 
  315 msgstr "Wyświetlany kod przy braku wyników:" 
  316  
  317 #@ yarpp 
  318 #: includes.php:257 
  319 #: options-meta-boxes.php:203 
  320 #: options-meta-boxes.php:268 
  321 msgid "Help promote Yet Another Related Posts Plugin?" 
  322 msgstr "Pomóc promować YARPP?" 
  323  
  324 #@ yarpp 
  325 #: options-meta-boxes.php:205 
  326 #: options-meta-boxes.php:269 
  327 #, php-format 
  328 msgid "This option will add the code %s. Try turning it on, updating your options, and see the code in the code example to the right. These links and donations are greatly appreciated." 
  329 msgstr "Ta opcja doda kod: %s. Po włączeniu i zapisaniu opcji zobaczysz w okienku po prawej, jak wygląda przykładowy wygenerowany kod. Bardzo serdecznie dziękuję za te linki oraz dotacje." 
  330  
  331 #@ yarpp 
  332 #: options-meta-boxes.php:276 
  333 msgid "Display options <small>for RSS</small>" 
  334 msgstr "Włącz opcje dla <small>kanału RSS</small>" 
  335  
  336 #@ yarpp 
  337 #: options-meta-boxes.php:221 
  338 msgid "Display related posts in feeds?" 
  339 msgstr "Wyświetlać powiązane wpisy w kanałach RSS?" 
  340  
  341 #@ yarpp 
  342 #: options-meta-boxes.php:223 
  343 msgid "Display related posts in the descriptions?" 
  344 msgstr "Wyświetlać powiązane wpisy w opisach?" 
  345  
  346 #@ yarpp 
  347 #: options-meta-boxes.php:223 
  348 msgid "This option displays the related posts in the RSS description fields, not just the content. If your feeds are set up to only display excerpts, however, only the description field is used, so this option is required for any display at all." 
  349 msgstr "Po włączeniu tej opcji, powiązane wpisy pojawią się w opisie kanału RSS, nie tylko w treści. Jeśli w RSS wyświetlasz wyłącznie fragmenty wpisów, używane jest tylko pole opisu, a zatem ta opcja musi być włączona, aby powiązane wpisy byłby w ogóle pokazywane." 
  350  
  351 #@ yarpp 
  352 #: options-meta-boxes.php:221 
  353 msgid "RSS display code example" 
  354 msgstr "Przykładowy kod wyświetlania w RSS" 
  355  
  356 #@ yarpp 
  357 #: options-meta-boxes.php:250 
  358 msgid "Before / after (excerpt):" 
  359 msgstr "Kod przed / po fragmencie wpisu:" 
  360  
  361 #@ yarpp 
  362 #: options-meta-boxes.php:38 
  363 msgid "word" 
  364 msgstr "słowo" 
  365  
  366 #@ yarpp 
  367 #: options-meta-boxes.php:39 
  368 msgid "tag" 
  369 msgstr "tag" 
  370  
  371 #@ yarpp 
  372 #: options-meta-boxes.php:40 
  373 msgid "category" 
  374 msgstr "kategoria" 
  375  
  376 #@ yarpp 
  377 #: options-meta-boxes.php:48 
  378 #: options-meta-boxes.php:80 
  379 #, php-format 
  380 msgid "require at least one %s in common" 
  381 msgstr "wymagaj przynajmniej jeden %s wspólną" 
  382  
  383 #@ yarpp 
  384 #: options-meta-boxes.php:50 
  385 #: options-meta-boxes.php:82 
  386 #, php-format 
  387 msgid "require more than one %s in common" 
  388 msgstr "wymagaj więcej niż jeden %s wspólne" 
  389  
  390 #@ yarpp 
  391 #: options.php:114 
  392 msgid "Options saved!" 
  393 msgstr "Opcje zapisane!" 
  394  
  395 #@ yarpp 
  396 #: options-meta-boxes.php:124 
  397 msgid "The higher the match threshold, the more restrictive, and you get less related posts overall. The default match threshold is 5. If you want to find an appropriate match threshhold, take a look at some post's related posts display and their scores. You can see what kinds of related posts are being picked up and with what kind of match scores, and determine an appropriate threshold for your site." 
  398 msgstr "Im wyższy minimalny próg powiązania, tym większe ograniczenia i tym samym mniej podobnych wpisów. Domyślnym progiem jest 5. Jeśli chcesz dostosować swoje minimum, zobacz kilka swoich artykułów i wyniki powiązanych do nich wpisów. Możesz zobaczyć, które wpisy są wybierane jako powiązane i z jakim wynikiem. Jeśli nie podobają Ci się rezultaty - poeksperymentuj z ustawieniami i minimalnym progiem." 
  399  
  400 #@ yarpp 
  401 #: options.php:279 
  402 msgid "Update options" 
  403 msgstr "Aktualizuj opcje" 
  404  
  405 #@ yarpp 
  406 #: options.php:280 
  407 msgid "Do you really want to reset your configuration?" 
  408 msgstr "Czy na pewno chcesz zresetować ustawienia" 
  409  
  410 #@ yarpp 
  411 #: options.php:280 
  412 msgid "Reset options" 
  413 msgstr "Resetuj ustawienia" 
  414  
  415 #@ yarpp 
  416 #: cache-postmeta.php:105 
  417 #: cache-tables.php:131 
  418 msgid "Example post " 
  419 msgstr "Przykładowy wpis" 
  420  
  421 #@ yarpp 
  422 #: template-metabox.php:12 
  423 msgid "These are the related entries for this entry. Updating this post may change these related posts." 
  424 msgstr "Oto powiązane wpisy. Zmień treść tego wpisu aby zmienić listę powiązanych wpisów." 
  425  
  426 #@ yarpp 
  427 #: template-metabox.php:25 
  428 msgid "Whether all of these related entries are actually displayed and how they are displayed depends on your YARPP display options." 
  429 msgstr "To, czy lista powiązanych wpisów jest wyświetlana i jakie są to wpisy, jest zależne od konfiguracji wtyczki YARPP." 
  430  
  431 #@ yarpp 
  432 #: includes.php:28 
  433 #: includes.php:39 
  434 #: template-metabox.php:27 
  435 #: template-widget.php:13 
  436 msgid "No related posts." 
  437 msgstr "Brak powiązanych wpisów." 
  438  
  439 #@ yarpp 
  440 #: options-meta-boxes.php:105 
  441 msgid "day(s)" 
  442 msgstr "dni" 
  443  
  444 #@ yarpp 
  445 #: options-meta-boxes.php:106 
  446 msgid "week(s)" 
  447 msgstr "tygodni" 
  448  
  449 #@ yarpp 
  450 #: options-meta-boxes.php:107 
  451 msgid "month(s)" 
  452 msgstr "miesięcy" 
  453  
  454 #@ yarpp 
  455 #: options-meta-boxes.php:109 
  456 msgid "Show only posts from the past NUMBER UNITS" 
  457 msgstr "Tylko wpisy z ostatnich NUMBER UNITS" 
  458  
  459 #@ yarpp 
  460 #: options.php:46 
  461 #, php-format 
  462 msgid "There is a new beta (%s) of Yet Another Related Posts Plugin. You can <a href=\"%s\">download it here</a> at your own risk." 
  463 msgstr "Istnieje nowa wersja beta (%s) wtyczki Yet Another Related Posts. Możesz <a href=\"%s\">ściągnąć ją tutaj</a> i używać na własne ryzyko." 
  464  
  465 #@ yarpp 
  466 #: includes.php:248 
  467 #: options-meta-boxes.php:161 
  468 #: options-meta-boxes.php:228 
  469 msgid "Display using a custom template file" 
  470 msgstr "Wyświetlaj używając szablonu" 
  471  
  472 #@ yarpp 
  473 #: includes.php:249 
  474 #: options-meta-boxes.php:165 
  475 #: options-meta-boxes.php:233 
  476 msgid "Template file:" 
  477 msgstr "Plik szablonu:" 
  478  
  479 #@ yarpp 
  480 #: options-meta-boxes.php:221 
  481 msgid "This option displays related posts at the end of each item in your RSS and Atom feeds. No template changes are needed." 
  482 msgstr "Te opcje zmieniają sposób wyświetlania powiązanych wpisów a kanałach RSS i Atom. Żadne zmiany szablonu nie są wymagane." 
  483  
  484 #@ yarpp 
  485 #: options-meta-boxes.php:228 
  486 msgid "NEW!" 
  487 msgstr "NOWOŚĆ!" 
  488  
  489 #@ yarpp 
  490 #: options-meta-boxes.php:161 
  491 #: options-meta-boxes.php:228 
  492 msgid "This advanced option gives you full power to customize how your related posts are displayed. Templates (stored in your theme folder) are written in PHP." 
  493 msgstr "Te zaawansowane opcje dają Ci możliwość całkowitego dostosowania wyświetlania powiązanych wpisów. Szablony (znajdujące sie w katalogu motywu graficznego) są napisane w PHP." 
  494  
  495 #@ yarpp 
  496 #: includes.php:26 
  497 #: includes.php:37 
  498 msgid "Related posts:" 
  499 msgstr "Powiązane wpisy:" 
  500  
  501 #@ yarpp 
  502 #: includes.php:169 
  503 msgid "Settings" 
  504 msgstr "Ustawienia" 
  505  
  506 #@ default 
  507 #: includes.php:243 
  508 msgid "Title:" 
  509 msgstr "Tytuł:" 
  510  
  511 #@ yarpp 
  512 #: includes.php:385 
  513 msgid "Related entries may be displayed once you save your entry" 
  514 msgstr "Powiązane wpisy pojawią się, kiedy zapiszesz swój wpis" 
  515  
  516 #@ yarpp 
  517 #: options-meta-boxes.php:124 
  518 msgid "YARPP limits the related posts list by (1) a maximum number and (2) a <em>match threshold</em>." 
  519 msgstr "YARRP limituje ilość wyświetlanych wpisów do (1) maksymalnej zdefiniowanej liczby, (2) limitu podobieństwa." 
  520  
  521 #@ yarpp 
  522 #: options-meta-boxes.php:175 
  523 #: options-meta-boxes.php:176 
  524 #: options-meta-boxes.php:184 
  525 #: options-meta-boxes.php:244 
  526 #: options-meta-boxes.php:245 
  527 #: options-meta-boxes.php:250 
  528 msgid " or " 
  529 msgstr " lub " 
  530  
  531 #@ yarpp 
  532 #: options-meta-boxes.php:283 
  533 msgid "YARPP Forum" 
  534 msgstr "Forum YARPP" 
  535  
  536 #@ yarpp 
  537 #: options-meta-boxes.php:284 
  538 msgid "YARPP on Twitter" 
  539 msgstr "YARRP na Twitterze" 
  540  
  541 #@ yarpp 
  542 #: options-meta-boxes.php:285 
  543 msgid "YARPP on the Web" 
  544 msgstr "YARPP w Sieci" 
  545  
  546 #@ yarpp 
  547 #: options-meta-boxes.php:292 
  548 msgid "Contact YARPP" 
  549 msgstr "Kontakt z YARRP" 
  550  
  551 #@ default 
  552 #: options.php:42 
  553 #, php-format 
  554 msgid "There is a new version of %1$s available. <a href=\"%2$s\" class=\"thickbox\" title=\"%3$s\">View version %4$s details</a> or <a href=\"%5$s\">update automatically</a>." 
  555 msgstr "Jest dostępna nowa wersja %1$s. <a href=\"%2$s\" class=\"thickbox\" title=\"%3$s\">Pokaż szczegóły wersji %4$s</a> lub <a href=\"%5$s\">automatycznie uaktualnij</a>." 
  556  
  557 #@ yarpp 
  558 #: options.php:86 
  559 #, php-format 
  560 msgid "Please try <a href=\"%s\" target=\"_blank\">manual SQL setup</a>." 
  561 msgstr "Proszę spróbować <a href=\"%s\" target=\"_blank\">ręczną konfigurację SQL</a>." 
  562  
  563 #@ yarpp 
  564 #: options.php:188 
   700# @ yarpp 
   701#: ../options.php:153 
  565702#, php-format 
  566703msgid "by <a href=\"%s\" target=\"_blank\">mitcho (Michael 芳貴 Erlewine)</a>" 
  567 msgstr "autor: <a href=\"%s\" target=\"_blank\">mitcho (Michael ?? Erlewine)</a>" 
  568  
   704msgstr "" 
   705"autor: <a href=\"%s\" target=\"_blank\">mitcho (Michael ?? Erlewine)</a>" 
   706 
   707#: ../options.php:194 
   708msgid "Save Changes" 
   709msgstr "Zapisz zmiany" 
   710 
   711# @ yarpp 
   712#: ../template-builtin.php:22 
   713#, php-format 
   714msgid "" 
   715"%f is the YARPP match score between the current entry and this related " 
   716"entry. You are seeing this value because you are logged in to WordPress as " 
   717"an administrator. It is not shown to regular visitors." 
   718msgstr "" 
   719"%f to wartość podobieństwa między tym i linkowanym wpisem, wyliczona przez " 
   720"algorytm YARPP. Widzisz tę liczbę, ponieważ jesteś zalogowany jako " 
   721"administrator bloga. Nie jest ona pokazywana normalnym użytkownikom strony." 
   722 
   723# @ yarpp 
   724#: ../template-metabox.php:12 
   725msgid "" 
   726"These are the related entries for this entry. Updating this post may change " 
   727"these related posts." 
   728msgstr "" 
   729"Oto powiązane wpisy. Zmień treść tego wpisu aby zmienić listę powiązanych " 
   730"wpisów." 
   731 
   732# @ yarpp 
   733#: ../template-metabox.php:28 
   734msgid "" 
   735"Whether all of these related entries are actually displayed and how they are " 
   736"displayed depends on your YARPP display options." 
   737msgstr "" 
   738"To, czy lista powiązanych wpisów jest wyświetlana i jakie są to wpisy, jest " 
   739"zależne od konfiguracji wtyczki YARPP." 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.