WordPress.org

Plugin Directory

Changeset 207762


Ignore:
Timestamp:
02/18/10 23:03:47 (8 years ago)
Author:
czepol
Message:

0.2

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • wp-planet/trunk/wp-planet.php

  r207202 r207762  
  99*/ 
  1010define('WP_PLANET_DB', 'wp_planet'); 
  11 //define('WP_FEEDS_DB', 'wp_feeds'); 
   11define('WP_POSTS_DB', 'wp_planet_posts'); 
   12define('WP_FEEDS_DB', 'wp_feeds'); 
  1213register_activation_hook( __FILE__, 'install_wp_planet' ); 
  1314add_action('admin_menu', 'wp_planet_menu'); 
   
  2829    dbDelta($sql); 
  2930    } 
  30     /*if($wpdb->get_var("SHOW TABLES LIKE '".WP_FEEDS_DB."'") != WP_FEEDS_DB) { 
  31     $sql = ""; 
   31    if($wpdb->get_var("SHOW TABLES LIKE '".WP_POSTS_DB."'") != WP_POSTS_DB) { 
   32    $sql = "CREATE TABLE ".WP_POSTS_DB." ( 
   33    `ID` INT( 6 ) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY , 
   34    `post_id` INT( 6 ) NOT NULL , 
   35    `source_service` INT( 3 ) NOT NULL , 
   36    `source_url` VARCHAR( 1000 ) NOT NULL , 
   37    `source_author` VARCHAR( 200 ) NOT NULL 
   38    ) ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;"; 
  3239    require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php'); 
  3340    dbDelta($sql);       
  34     }*/ 
   41    } 
   42    if($wpdb->get_var("SHOW TABLES LIKE '".WP_FEEDS_DB."'") != WP_FEEDS_DB) { 
   43    $sql = "CREATE TABLE ".WP_FEEDS_DB." ( 
   44    `ID` INT( 10 ) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY , 
   45    `feed_id` INT( 10 ) NOT NULL , 
   46    `item_id` INT( 10 ) NOT NULL, 
   47    `item_title` VARCHAR( 200 ) NOT NULL , 
   48    `item_url` VARCHAR( 500 ) NOT NULL , 
   49    `item_content` TEXT NOT NULL, 
   50    `item_pub_date` DATETIME NOT NULL, 
   51    `item_tags` text NOT NULL 
   52    ) ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;"; 
   53    require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php'); 
   54    dbDelta($sql);       
   55    } 
  3556} 
  3657 
   
  4970    } 
  5071     
  51     /*  
  52      * Klasa: Planet 
  53      * Funkcja: search_feed 
  54      * Argument nie jest wymagany, jeśli $where jest puste, to funkcja  
  55      * robi najzwyklejszy SELECT *FROM z tabeli. 
  56      * Jako parametr $where można podać bezpośrednio dalszą część zapytania 
  57      * np. $where = " ID=1 AND feed_url=http://example.com". 
  58      * $where może być także tablicą  
  59      * np. $where = array( 'ID'=> 5, 'feed_url'=> 'http://example.com'). 
  60      */  
  6172    public function search_feed( $where = null ) { 
  6273    global $wpdb; 
   
  140151     
  141152    function validate( $url ) { 
  142     if(fetch_rss($url) == true) { 
   153        $rss = @simplexml_load_file($url); 
   154        if(is_object($rss)) { 
   155            return true; 
   156        } else { 
   157            return false; 
   158        } 
   159    } 
   160     
   161    function get_feed( $url ) { 
   162        return RSS::get_last_feed($url); 
   163        if(RSS::validate($url) == true) { 
   164         
   165        } 
   166         
   167        else { 
   168            return false; 
   169        } 
   170    } 
   171     
   172    function feed_from_db( $data ) { 
   173     
   174    } 
   175     
   176    function feed_to_db( $data, $url ) { 
   177    if(!(RSS::is_feed_exist_in_db($data)) || !(RSS::is_feed_edited($data))) { 
   178        $feed = RSS::get_last_feed($url); 
   179        global $wpdb; 
   180         
   181    } else if(RSS::is_feed_edited($data)) { 
   182    //Trzeba jeszcze raz pobrać RSSa (zaktualizować) 
   183    //TODO   
   184    echo "Feed istnieje, ale był edytowany"; 
   185    } else { 
   186        echo "Feed już zindeksowany"; 
   187        return false; 
   188    } 
   189    } 
   190     
   191    function is_feed_exist_in_db( $data ) { 
   192    //ID -> http://jakilinux.org/?p=2324324 
   193    //ID = 2324324 
   194    //Data  
   195    global $wpdb; 
   196    $id = $data['id']; 
   197    $date = $data['date']; 
   198    $query = $wpdb->get_results("SELECT * FROM ".WP_FEEDS_DB." WHERE item_id ='".$id."' AND item_pub_date = '".$date."'"); 
   199    if(isset($query[0])) { 
  143200        return true; 
  144201    } else { 
  145202        return false; 
  146203    } 
  147     } 
  148      
  149     function is_rss( $url ) { 
  150     //todo   
  151     } 
  152     function get_feed( $url, $limit = 5 ) { 
  153     /*$rss = fetch_rss($url); 
  154     echo "Strona: ", $rss->channel['title'], "<br>\n"; 
  155     foreach ($rss->items as $item ) { 
  156     $title = $item[title]; 
  157     $url   = $item[guid]; 
  158     echo "<a href=$url>$title</a></li><br>\n"; 
  159     echo $item->description;*/ 
  160     $feed = simplexml_load_file($url); 
  161     echo "Strona: ", $feed->channel->title; 
  162     echo "<br />"; 
  163      
  164     //foreach($feed->channel->item as $item) { 
  165     for($i=1;$i<$limit+1; $i++) { 
  166         $item = $feed->channel->item; 
  167         $item = $item[$i-1]; 
  168         echo "<h2>".$item->title."</h2>"; 
  169         echo "<p>".$item->description."</p>"; 
  170         echo "<hr />"; 
  171         //print_r($item); 
  172         } 
   204     
   205    } 
   206     
   207    function is_feed_edited( $data ) { 
   208    global $wpdb; 
   209    $id = $data['id']; 
   210    $date = $data['date']; 
   211    $query = $wpdb->get_results("SELECT * FROM ".WP_FEEDS_DB." WHERE item_id ='".$id."' AND item_pub_date != '".$date."'"); 
   212    if(isset($query[0])) { 
   213        return true; 
   214    } else { 
   215        return false; 
   216    }    
   217    } 
   218     
   219    function formate_date( $input ) { 
   220        return date('Y-m-d H:i:s', strtotime($input)); 
   221    } 
   222     
   223    function get_last_feed( $url ) { 
   224        if(RSS::validate($url) == true) { 
   225            $feed = simplexml_load_file($url); 
   226            $item = $feed->channel->item; 
   227            $title = $item->title;                      //$title = Czy powinno się tworzyć aplikację na wiele systemów operacyjnych? – analiza przypadku komunikatora Kadu 
   228            $link = $item->link;                        //$link = http://jakilinux.org/aplikacje/komunikatory/czy-powinno-sie-tworzyc-aplikacje-na-wiele-systemow-operacyjnych-analiza-przypadku-komunikatora-kadu/ 
   229            $comments_link = $item->comments;           //$comments_link = http://jakilinux.org/aplikacje/komunikatory/czy-powinno-sie-tworzyc-aplikacje-na-wiele-systemow-operacyjnych-analiza-przypadku-komunikatora-kadu/#comments 
   230            $date = $item->pubDate;                     //$date = Tue, 09 Feb 2010 20:50:30 +0000 
   231            $categories = $item->category;              //$categories = array(Komunikatory, Gnome, KDE, mac, usability); 
   232            $permalink = $item->guid;                   //$permalink = http://jakilinux.org/?p=104722 
   233            $ns = array ( 
   234                ‘content’ => "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/", 
   235                ‘wfw’ => "http://wellformedweb.org/CommentAPI/", 
   236                ‘dc’ => "http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
   237            );  
   238            $content = $item->children($ns[‘content’]); //$content - sformatowany string 
   239            $dc      = $item->children($ns[‘dc’]);      //$dc = patpi 
   240            $wfw     = $item->children($ns[‘wfw’]);     //$wfw = http://jakilinux.org/aplikacje/komunikatory/czy-powinno-sie-tworzyc-aplikacje-na-wiele-systemow-operacyjnych-analiza-przypadku-komunikatora-kadu/feed/ 
   241            $friendly_url = explode('/feed/', $wfw);    //$wfw = http://example.com/wpis/feed/ 
   242            $friendly_url = $friendly_url[0].'/';       //$friendly_url = http://example.com/wpis/ 
   243            $c = count($categories); 
   244            $tags =""; 
   245            for($i=0;$i<$c;$i++) { 
   246                $tags.= $categories[$i]; 
   247                if($i<($c-1)) { 
   248                    $tags .= ", ";   
   249                } 
   250            } 
   251            $explode = explode("?p=", $permalink); 
   252            $service = $explode[0]; 
   253            $orginal_post_id = $explode[1]; 
   254            $string = '<span id="more-'.$orginal_post_id.'"></span>'; 
   255            $content = strip_tags($content, '<p><a><em><span><b><i><strong><li><ul><ol><img><br><table><tr><td><th><abbr>'); 
   256            $content = explode($string, $content); 
   257            $content = $content[0]."<!--more-->".$content[1]; 
   258            $postdata = array( 
   259            'title' => $title, 
   260            'permalink' => $friendly_url, 
   261            'content' => $content, 
   262            'service' => $service, 
   263            'date' => $date, 
   264            'tags' => $tags 
   265            );            
   266            return $postdata; 
   267        } else { 
   268            return false; 
   269        }  
  173270    }   
  174271     
  175     function feed2post ( $data ) { 
   272    function feed2post ( $data, $service ) { 
  176273     
  177274        if( !isset( $data ) ) { 
   
  182279            return false;  
  183280        } 
   281        $author = $service['manager']; 
   282        $category = $service['category']; 
   283        $post = array( 
   284          'menu_order' => '0', 
   285          'comment_status' => 'open', 
   286          'ping_status' => 'open', 
   287          'pinged' => '', 
   288          'post_author' => $author, 
   289          'post_category' => $category, 
   290          'post_content' => $data['content'], 
   291          'post_date' => date('Y-m-d H:i:s'), 
   292          'post_date_gmt' => '', 
   293          'post_excerpt' => '', 
   294          'post_name' => '', 
   295          'post_parent' => '0', 
   296          'post_password' => '', 
   297          'post_status' => 'publish', 
   298          'post_title' => $data['title'], 
   299          'post_type' => 'post', 
   300          'tags_input' => $data['tags'], 
   301          'to_ping' => '' 
   302        );       
  184303         
  185         foreach( $data as $item ) { 
  186          
  187         } 
  188         /*$post = array( 
  189           'ID' => [ <post id> ] //Are you updating an existing post? 
  190           'menu_order' => [ <order> ] //If new post is a page, sets the order should it appear in the tabs. 
  191           'comment_status' => [ 'closed' | 'open' ] // 'closed' means no comments. 
  192           'ping_status' => [ 'closed' | 'open' ] // 'closed' means pingbacks or trackbacks turned off 
  193           'pinged' => [ ? ] //? 
  194           'post_author' => [ <user ID> ] //The user ID number of the author. 
  195           'post_category' => [ array(<category id>, <...>) ] //Add some categories. 
  196           'post_content' => [ <the text of the post> ] //The full text of the post. 
  197           'post_date' => [ Y-m-d H:i:s ] //The time post was made. 
  198           'post_date_gmt' => [ Y-m-d H:i:s ] //The time post was made, in GMT. 
  199           'post_excerpt' => [ <an excerpt> ] //For all your post excerpt needs. 
  200           'post_name' => [ <the name> ] // The name (slug) for your post 
  201           'post_parent' => [ <post ID> ] //Sets the parent of the new post. 
  202           'post_password' => [ ? ] //password for post? 
  203           'post_status' => [ 'draft' | 'publish' | 'pending' ] //Set the status of the new post.  
  204           'post_title' => [ <the title> ] //The title of your post. 
  205           'post_type' => [ 'post' | 'page' ] //Sometimes you want to post a page. 
  206           'tags_input' => [ '<tag>, <tag>, <...>' ] //For tags. 
  207           'to_ping' => [ ? ] //? 
  208         );  */   
  209         return true; 
   304        return wp_insert_post($post); 
  210305     
  211306    } 
   
  495590 
  496591function single_feed() { 
  497  
  498 $url = 'http://feeds.feedburner.com/jakilinuxorg'; 
  499 $feed = simplexml_load_file($url); 
   592$rss = new RSS(); 
   593$url = 'http://www.devblogi.pl/feeds/posts/default?alt=rss'; 
   594$single = $rss->get_feed($url); 
   595$service = array('author'=>1, 'category'=>1); 
   596$data = array('id'=>'1', 'date'=>'2010-02-18 22:22:22'); 
   597print_r($rss->get_last_feed($url)); 
   598//print_r($rss->is_feed_exist_in_db($data)); 
   599//$rss->feed2post($single, $service); 
   600$rss->feed_to_db( $data, $url );  
   601 
   602/* 
   603echo "<br />"; 
   604 
   605$curl = curl_init(); 
   606curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, 'http://jakilinux.org/feed/?format=xml'); 
   607curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); 
   608$strona = curl_exec($curl); 
   609curl_close($curl); 
   610echo $strona; 
   611//$feed = simplexml_load_string($strona); 
   612//$feed = simplexml_load_file($url); 
  500613$feed = $feed->channel; 
  501614$item = $feed->item[0]; 
   
  528641echo $content; 
  529642echo "<br />"; 
  530 print_r($item); 
   643echo $wfw; 
   644//print_r($item);*/ 
  531645} 
  532646?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.