WordPress.org

Plugin Directory

Changeset 1297211


Ignore:
Timestamp:
11/30/15 10:26:53 (2 years ago)
Author:
mdzimiera
Message:

v 1.4.6

Location:
helion-widgets-pro
Files:
3 edited
20 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • helion-widgets-pro/tags/1.4.6/helion-widgets.php

  r1294396 r1297211  
  44    Plugin URI: http://wordpress.org/extend/plugins/helion-widgets-pro/ 
  55    Description: Widgety i Księgarnia dla uczestników Programu Partnerskiego GW Helion. 
  6     Version: 1.4.5   
   6    Version: 1.4.6   
  77    Author: Paweł Pela, Marek Dzimiera 
  88    License: GPL2 
 • helion-widgets-pro/tags/1.4.6/lib/menus.php

  r1208340 r1297211  
  2323     
  2424    if($_REQUEST['action'] == 'save') { 
  25         update_option("helion_partner_id", $_REQUEST['helion_partner_id']); 
  26          
   25             
   26            $helion_partner_id = filter_input(INPUT_POST, "helion_partner_id", FILTER_SANITIZE_STRING, FILTER_FLAG_NO_ENCODE_QUOTES); 
   27            update_option("helion_partner_id",str_replace(array('"', "'"), "", $helion_partner_id)); 
  2728        foreach($bookstores as $bookstore) { 
  28             if(isset($_REQUEST['ksiegarnia_' . $bookstore]) && $_REQUEST['ksiegarnia_' . $bookstore] == "on") { 
   29                    $ksiegarnia = filter_input(INPUT_POST, "ksiegarnia_" . $bookstore, FILTER_SANITIZE_STRING); 
   30                        if(isset($ksiegarnia) && $ksiegarnia == "on"){ 
  2931                            // Pobierz bazę na nowo tylko jeśli księgarnia nie była wcześniej wybrana 
  3032                            $result = $wpdb->get_row("SELECT COUNT(id) as count FROM " . $wpdb->prefix . "helion_books_" . $bookstore); 
 • helion-widgets-pro/tags/1.4.6/readme.txt

  r1294396 r1297211  
  55Requires at least: 3.1 
  66Tested up to: 4.3.1 
  7 Stable tag: 1.4.5 
   7Stable tag: 1.4.6 
  88 
  99Zainstaluj na swoim blogu widgety z książkami, umieszczaj informacje o książkach we wpisach, otwórz własną księgarnię i zarabiaj z GW Helion! 
   
  265265* CSS - poprawki 
  266266 
   267= 1.4.6 = 
   268* Walidacja identyfikatora partnera 
   269 
  267270== Upgrade Notice == 
  268271 
   
  430433Bestsellery videopoint - poprawki 
  431434CSS - poprawki 
   435 
   436= 1.4.6 = 
   437Walidacja identyfikatora partnera 
 • helion-widgets-pro/trunk/helion-widgets.php

  r1294396 r1297211  
  44    Plugin URI: http://wordpress.org/extend/plugins/helion-widgets-pro/ 
  55    Description: Widgety i Księgarnia dla uczestników Programu Partnerskiego GW Helion. 
  6     Version: 1.4.5   
   6    Version: 1.4.6   
  77    Author: Paweł Pela, Marek Dzimiera 
  88    License: GPL2 
 • helion-widgets-pro/trunk/lib/menus.php

  r1208340 r1297211  
  2323     
  2424    if($_REQUEST['action'] == 'save') { 
  25         update_option("helion_partner_id", $_REQUEST['helion_partner_id']); 
  26          
   25             
   26            $helion_partner_id = filter_input(INPUT_POST, "helion_partner_id", FILTER_SANITIZE_STRING, FILTER_FLAG_NO_ENCODE_QUOTES); 
   27            update_option("helion_partner_id",str_replace(array('"', "'"), "", $helion_partner_id)); 
  2728        foreach($bookstores as $bookstore) { 
  28             if(isset($_REQUEST['ksiegarnia_' . $bookstore]) && $_REQUEST['ksiegarnia_' . $bookstore] == "on") { 
   29                    $ksiegarnia = filter_input(INPUT_POST, "ksiegarnia_" . $bookstore, FILTER_SANITIZE_STRING); 
   30                        if(isset($ksiegarnia) && $ksiegarnia == "on"){ 
  2931                            // Pobierz bazę na nowo tylko jeśli księgarnia nie była wcześniej wybrana 
  3032                            $result = $wpdb->get_row("SELECT COUNT(id) as count FROM " . $wpdb->prefix . "helion_books_" . $bookstore); 
 • helion-widgets-pro/trunk/readme.txt

  r1294396 r1297211  
  55Requires at least: 3.1 
  66Tested up to: 4.3.1 
  7 Stable tag: 1.4.5 
   7Stable tag: 1.4.6 
  88 
  99Zainstaluj na swoim blogu widgety z książkami, umieszczaj informacje o książkach we wpisach, otwórz własną księgarnię i zarabiaj z GW Helion! 
   
  265265* CSS - poprawki 
  266266 
   267= 1.4.6 = 
   268* Walidacja identyfikatora partnera 
   269 
  267270== Upgrade Notice == 
  268271 
   
  430433Bestsellery videopoint - poprawki 
  431434CSS - poprawki 
   435 
   436= 1.4.6 = 
   437Walidacja identyfikatora partnera 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.